Ugrás a tartalomhoz
EN

Babaváró Kölcsön

2019. július 1. napjától igényelhető olyan legfeljebb 10 millió Ft összegű Babaváró Kölcsön, amelyhez a babaváró támogatásról szóló 44/2019 (III.12.) Kormány rendelet (továbbiakban: Rendelet) szerint állami támogatásként kamattámogatás és gyermekvállalási támogatás (továbbiakban a kettő együtt: Babaváró támogatás) vehető igénybe. A babaváró támogatás igénybevételéről szóló szerződés 2022. december 31. napjáig köthető meg.

Oldalunkon összegyűjtöttük a kamattámogatással érintett Babaváró Kölcsönnel és a Gyermekvállalási Támogatással kapcsolatos legfontosabb információkat, hogy segítsünk Önnek eligazodni az igényléssel kapcsolatos tudnivalókban.


THM: 0,43% Kamattámogatás a teljes futamidő alatt  (az első gyermek az ötödik év végéig megszületik)
THM: 5,73% Kamattámogatás 5. évtől történő megszűnése esetén (nem születik meg a gyermek öt év alatt)

A hirdetésben szereplő kölcsönt a Magyarország Kormánya által biztosított babaváró támogatással nyújtjuk.

Bővebb információért kérjen visszahívást! Szakértő kollégánk díjmentesen visszahívja Önt!

 

Visszahívást kérek!

Most havi jóváírást kaphat Raiffeisen bankszámlájára.

A jóváírás feltétele, hogy

 • a tárgyhónapban az esedékes törlesztőrészletet és a kezességvállalási díjat hiánytalanul és határidőre megfizesse,
 • a tárgyhónapot megelőző 3 hónapból legalább kettőben, minimum a mindenkori havi nettó minimálbérrel egyező összeg a Raiffeisen Banknál vezetett forint számlájára érkezzen.

A jóváírás összege

 • a tárgyhónapban megfizetett kezességvállalási díj 20%-a, ha legalább a nettó minimálbér összege a számlájára érkezik, vagy
 • a tárgyhónapban megfizetett kezességvállalási díj 50%-a, ha legalább 400.000 Ft a számlájára érkezik, maximum két részletben.

Az akció részvételi feltétele: Raiffeisen Banknál számlavezetési szolgáltatás megléte vagy nyitása.

Jóváírás: A fenti feltételek teljesítése esetén a jóváírásra a tárgyhónapot követő hónap 28. napjáig kerül sor és kizárólag a folyósított Babaváró kölcsön futamidejének első 5 évében.

Akció időtartama: Az akció 2019.07.01. napjától visszavonásig befogadott ügyletek esetén érhető el.

A Jóváírási akció nem vehető igénybe, ha az Adós a Kondíciós Listában meghatározott számlavezetési szolgáltatással rendelkezik.

Az akció részleteit a mindenkor hatályos Kamattámogatással érintett Raiffeisen Babaváró Kölcsön Kondíciós Listában olvashatja.

 

ÉRDEKEL AZ AKCIÓ!

 

Fontos tájékoztatás

A Babaváró Kölcsön igényléséhez TB igazolás benyújtása szükséges, melyet az ügyfeleknek szükséges beszerezni az igénylést megelőzően az illetékes járási hivatalban. A lakóhely szerint illetékes megyeszékhelyen működő egészségbiztosítási pénztár feladatkörben eljáró hivatalok adják ki az igazolást, mely akár több napot is igénybe vehet. Az igazolás hiányában Babaváró Kölcsön igénylést befogadni nem áll módunkban.

Babaváró Kölcsön és a hozzá kapcsolódó kamattámogatás főbb jellemzői:

 

Hitelcél: szabad felhasználású
Hitelösszeg (minimum): 1.000.000,- Ft
Hitelösszeg (maximum): 10.000.000,- Ft
Futamidő: minimum 6 év maximum 20 év
Kamatperiódus: 5 év
Ügyleti Kamat: Az első 5 évben: - az ügyfél nem fizet ügyleti kamatot, ugyanis helyette annak összegét a kincstár fizeti meg a bank részére. Első 5 év után: - ha teljesül a gyermekvállalás, akkor a futamidő végéig továbbra sem kell ügyleti kamatot fizetnie az ügyfélnek, mert annak összegét helyette kamattámogatásként a kincstár fizeti meg a bank részére - ha nem teljesül a gyermekvállalás, akkor ügyleti kamatot kell már fizetnie az ügyfélnek, amelynek mértéke az első 5 évet követő kamatperiódusban jelenleg: 6,81% (a pontos mértéke a következő kamatperiódusra irányadó ÁKKH mértékétől függ, mely következtében a kamat lehet alacsonyabb és magasabb is)
Gyermekvállalási határidő: folyósítástól számított 5 év (várandósság esetén a várandósságnak be kell töltenie a 12. hetet)
Fedezet: állami kezesség
Kezességvállalási díj fennálló tartozás összegének 0,5%-a
Maximum törlesztőrészlet 50.000,- Ft, mely tartalmazza a kezességvállalási díjat is

 

Gyermekvállalási támogatás főbb jellemzői:

Támogatási cél: a fel nem mondott Babaváró kölcsönszerződésből eredő tőketartozás és kamatainak csökkentésére lehet felhasználni
Támogatás összeg:

az igénylő házaspároknak a Rendeletben meghatározott feltételeknek megfelelő:

 • második gyermekük esetén a még fennálló, a Babaváró Kölcsönből eredő tartozás 30%-ának megfelelő összeg,
 • harmadik gyermekük esetén a Babaváró Kölcsön szerinti teljes fennmaradó kölcsöntartozásnak megfelelő összeg
Támogatás típusa: vissza nem térítendő állami támogatás, melyet a kincstár folyósít a bank részére

Kik igényelhetik a Babaváró Kölcsönt?

Olyan házaspárok - együttes igénylőként - igényelhetik, akik esetében az alábbi együttes feltételek teljesülnek a kölcsönkérelem benyújtásának időpontjában:

 • mindkét házasfél vagy 1.) magyar állampolgár, vagy 2.)  aki a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát Magyarország területén gyakorolja, vagy 3.) hontalan jogállású
 • mindkét szereplő már betöltötte a 23. életévét, de a feleség még nem érte el a 41 éves kort és a férj a 71. életévét még nem töltötte be.
 • legalább az egyik házas fél 3 éve folyamatosan 1.) Tbj. 5. §-a alapján biztosított, vagy 2.) nappali képzésben felsőoktatási tanulmányokat folytat vagy 3.) más állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozik, de minden esetben a kölcsönkérelem benyújtását megelőző 180 napos időtartamban magyarországi Tbj.) 5. § (1) bekezdés a), b), vagy e)-j) pontja szerinti jogviszonyban töltött időnek kell minősülnie 
 • mindkét szereplő legalább a nettó minimálbért elérő jövedelemmel rendelkezik. Amennyiben ez nem teljesül, akkor legalább az egyik ügyleti szereplőnek önállóan minimum nettó 160.000 Ft összegű, bank által elfogadható jövedelmet kell igazolnia.
 • amennyiben a házaspár valamely tagja legalább egy gyermeket nevel, akkor legalább az egyik házastárs az első házasságában él
 • mindkét fél Magyarországi lakcímmel rendelkezik
 • az igénylők köztartozásmentesek
 • az igénylők egyikének sincs a KHR-ben nyilvántartott negatív tartozása
 • nem lehet büntetett előéletű egyik igénylő sem
 • esetükben nem áll fenn olyan tény vagy körülmény, amelynek alapján a közös gyermekvállalás nyilvánvalóan lehetetlennek tekinthető,
 • vállalják, hogy legalább egyikük a kölcsönszerződés megkötését követően született vagy örökbefogadott gyermekeiket a nagykorúvá válásukig, de legfeljebb a kölcsönszerződés megszűnéséig a saját háztartásában neveli

Mi a Babaváró Kölcsön igénylés folyamata?

 • a kölcsönkérelmet a banknál kell benyújtani a Rendeletben meghatározott dokumentumokkal együtt, melyről a fiókban kaphat bővebb információt
 • a kölcsön felvétele díjmentes
 • a kölcsön nyújtása hitelbírálathoz kötött. A bírálati idő maximum 10 nap

Mire igényelhető a Babaváró Kölcsön?

A babaváró kölcsön szabad felhasználású, a felhasználás köre nem korlátozott.

 

Ingatlanfedezet nélkül is igényelhető?

Igen, az állam készfizető kezességének köszönhetően ingatlanfedezet nem szükséges.


Kik igényelhetik a Gyermekvállalási Támogatást és milyen összegben?

Azon házaspárok, akik babaváró kölcsönszerződést kötöttek. A kölcsön összege maximum 10 millió forint.

Mi a Gyermekvállalási Támogatás igénylés folyamata?

 • a támogatás iránti kérelmet a banknál kell benyújtani a Rendeletben meghatározott dokumentumokkal együtt
 • a támogatás igénybevétele díjmentes
 • a jogosultsági feltételek ellenőrzését a Bank végzi


Mire igényelhető a Gyermekvállalási Támogatás?

A támogatást a fel nem mondott kölcsönszerződésből eredő tőketartozás és kamatainak csökkentésére lehet felhasználni.

Babaváró Kölcsön

 • Az első 5 évben kamatmentes a kölcsön, ezt követően pedig akkor kamatmentes, ha teljesül a gyermekvállalás.
 • Babaváró kölcsön kamatának meghatározása:
Bruttó Kamat mértéke: ÁKK1*130%+2%
Kamattámogatás mértéke: ÁKK1*130%+2%
Ügyfél által fizetendő kamat: az első 5 évben 0%, amennyiben megszületik gyermek a gyermekvállalási határidőn belül, úgy a futamidő végéig kamatmentes.
Gyermekvállalási határidő: 5 év
Fedezet: állami kezesség
Kezességvállalási díj 0,5%
A vállalt gyermek meg nem születése esetén a kamat mértéke (6. évtől)* ÁKK1*130%+5%

*A vállalt gyermek meg nem születése miatt a kamattámogatást vissza kell fizetni 120 napon belül.

 • Az első gyermek születése után a kölcsön a futamidő végéig kamatmentes, a kamatot a kincstár folyósítja kamattámogatás formájában a banknak,
 • Az első gyermek, a várandósság legalább 12. hetét betöltött magzat után 3 évig a törlesztés szüneteltetését kérheti a támogatott személy, mellyel az eredeti futamidő meghosszabbításra kerül,
 • A második gyermek születését követően is kérhető törlesztés szüneteltetése, azonban a futamidő itt már nem kerül meghosszabbításra,

Gyermekvállalási támogatás mértéke

 • A második gyermek születése után az aktuális tartozás 30%-a elengedésre kerül
 • A harmadik gyermek születése után az aktuális fennálló tartozás 100%-a elengedésre kerül

THM: 0,43% Kamattámogatás a teljes futamidő alatt  (az első gyermek az ötödik év végéig megszületik)
THM: 5,73% Kamattámogatás 5. évtől történő megszűnése esetén (nem születik meg a gyermek öt év alatt )

Az alacsonyabb THM érték kiszámítása az alábbiak figyelembe vételével történt: 10 millió forint kölcsönösszeg; 20 éves futamidő és a jogszabályban biztosított 3 éves törlesztési halasztást figyelembe véve, mellyel a futamidő meghosszabbodik az első gyermek születése esetén; a futamidő végéig járó állami kamattámogatás, tekintettel arra, hogy a hitel folyósításától számított 5 éven belül teljesül a kamattámogatás feltétele (várandósság vagy gyerek születés), így az ügyfélnek a futamidő végéig nincs ügyleti kamatfizetési kötelezettsége továbbá a központi költségvetés javára - a bank útján- megfizetendő 0,5% -os kezességvállalási díj.

A magasabb THM érték kiszámítása az alábbiak figyelembe vételével történt: 10 millió forint kölcsönösszeg; 20 éves futamidő; az 5. év lejártáig járó állami kamattámogatás, tekintettel arra, hogy a hitel folyósításától számított 5 éven belül nem teljesül a kamattámogatás feltétele (várandósság vagy gyerek születés), így a kamattámogatást vissza kell fizetetni és a 6. évtől az ügyfélnek  ügyleti kamatot kell fizetnie  továbbá a központi költségvetés javára – a bank útján- megfizetendő 0,5% -os kezességvállalási díj.

A THM számítás során alkalmazott kölcsönösszeg és futamidő azért tér el jogszabályban meghatározottaktól, mert a jogszabályban meghatározott feltételekkel a kölcsön nem nyújtható, így a babaváró hitelre reprezentatívnak tekinthető feltételek kerültek figyelembe vételre.

Reprezentatív példa:

 
  Kamattámogatás a teljes futamidő alatt (első 5 évben teljesül a kamattámogatás feltétele) Kamattámogatás megszűnése esetén (első 5 évben nem teljesül a kamattámogatás feltétele)
A hitel teljes összege: 10 000 000 Ft 10 000 000 Ft
Futamidő 23 év (20 + 3 év) 20 év
Törlesztőrészletek száma 240 db 240 db
Hitelkamat mértéke(1-5. év): 0% 0%
Hitelkamat mértéke (6. év): 0% 6,81%
Hitelkamat típusa: 5 évre rögzített, 5 évente az ÁKK változásának figyelembe vétele mellett határozódik meg az új kamatperiódusra a kamat mérték 5 évre rögzített, 5 évente az ÁKK változásának figyelembe vétele mellett határozódik meg az új kamatperiódusra a kamat mérték
A hitel teljes díja (mely magába foglalja a kezesség vállalási díjat és az esetlegesen visszafizetendő támogatást is): 528 125 Ft 6 780 996 Ft
THM: 0,43% 5,73%
A fogyasztó által fizetendő teljes összeg: 10 528 125 Ft 16 780 996 Ft
Törlesztőrészlet összege (1-5. év): 41 667 Ft 41 667 Ft
Törlesztőrészlet összege (6. év): 41 667 Ft 66 618 Ft
Kezdeti kezességvállalási díj: 4 167 Ft 4 167 Ft
Visszafizetendő támogatás a kamattámogatás feltételének (várandóság vagy gyerek születés) nem teljesítése esetén (egy összegben esedékes) – része a hitel teljes díjának és a fogyasztó által fizetendő összegnek is. nincs ilyen kötelezettség 1 714 500 Ft

Babaváró kölcsön iránt érdeklődik?

Kérjük adja meg adatait és visszahívjuk! A csillaggal jelölt mezők kitöltése kötelező.