Ugrás a tartalomhoz
EN

BILK részvényjegyzés

Nyilatkozat

Kérjük, hogy a jelen weboldal megtekintését megelőzően olvassa végig az alábbi nyilatkozatot. Ennek a weboldalnak a megnyitása az Ön részéről az alábbi nyilatkozatban foglaltak elfogadásának minősül:

A Tájékoztató terjesztése, illetve a Részvények nyilvános forgalomba hozatala egyes jogrendszerekben jogszabályi korlátozások alá eshet.

A Kibocsátó a Tájékoztatót kizárólag Magyarországon kívánja terjeszteni és nem vizsgálta a más országokban alkalmazandó jogszabályi követelményeket, hogy miként lehetséges jogszerűen terjeszteni a Tájékoztatót Magyarországon kívül, vagy azt, hogy más országokban a Részvények jogszerűen forgalomba hozhatók és értékesíthetők-e, illetve nem vállal felelősséget a Magyarországon kívüli forgalomba hozatal és értékesítés jogszerűségéért.

A Kibocsátó Magyarországon kívül nem tett semmiféle olyan intézkedést, amely a Részvények nyilvános forgalomba hozatalát, szabályozott piacra való bevezetését vagy a Tájékoztató terjesztését lehetővé tenné egy olyan országban, ahol az értékesítéshez, a szabályozott piacra való bevezetéshez vagy a terjesztéshez engedély, bejelentés vagy egyéb intézkedés szükséges. Ennek megfelelően, az ilyen országban a Részvények nem hozhatóak nyilvánosan forgalomba, illetve nem értékesíthetők sem közvetve, sem közvetlenül. Továbbá a Tájékoztató, a hirdetmény vagy egyéb forgalomba hozatali dokumentumok nem terjeszthetők vagy hozhatók nyilvánosságra, kivéve, ha az olyan körülmények között történik, amely biztosítja az adott ország vonatkozó jogszabályainak és egyéb rendelkezéseinek betartását.

A Kibocsátó felkéri azokat, akik a Tájékoztató birtokába jutnak, hogy tájékozódjanak a Tájékoztató terjesztésére, illetve a részvények nyilvános forgalomba hozatalára vonatkozó minden esetleges korlátozásról, rájuk irányadó rendelkezésekről.

A Kibocsátó Részvényei korábban nem kerültek és a jövőben sem kerülnek nyilvántartásba vételre az Amerikai Értékpapír Törvény alapján, és a Kibocsátó által nem kerülnek sem közvetve, sem közvetlenül felajánlásra, értékesítésre, átruházásra vagy továbbításra az Amerikai Egyesült Államokban. A Részvényeknek az Amerikai Egyesült Államok 1933. évi Értékpapírtörvényének („Securities Act”) hatályos rendelkezései szerinti nyilvántartásba vételére, illetve szabályozott piacra történő bevezetésére nem került sor és azokra nem is fog sor kerülni. Ennek megfelelően a Részvények az Amerikai Egyesült Államokban sem közvetve, sem közvetlenül nem kerülnek felajánlásra, értékesítésre vagy átruházásra, kivéve az olyan ügyleteket, amelyekhez a Részvények nyilvántartásba vétele a Securities Act értelmében nem szükséges.

Ennek a weboldalnak a megnyitása az Ön részéről azt jelenti, hogy Ön kijelenti és szavatolja az alábbiakat:

(i) Nem lakom és nem tartózkodom semmilyen olyan ország területén, amely országban az ezen a honlapon található anyagok terjesztése a vonatkozó értékpapírjogi szabályozásba ütközne. Kijelentem továbbá, hogy nem olyan személy nevében járok el, aki olyan ország területén lakik, vagy tartózkodik, amely ország jogi szabályozása tiltja az ehhez a honlaphoz, vagy annak egy részéhez való hozzáférést; továbbá

(ii) Az ezen a honlapon található anyagokat nem fogom semmilyen olyan személy részére lemásolni, továbbítani, átadni vagy terjeszteni, aki olyan ország területén lakik, vagy tartózkodik, amely ország jogi szabályozása tiltja az ehhez a honlaphoz, vagy annak egy részéhez való hozzáférést.

BILK Logisztikai Nyrt. - Tájékoztatás értékesítés lezárásól

BILK Logisztikai Nyrt. - Részvényjegyzés 2018. június 20. és július 4. között!

Magánbefektetőknek kedvezményes részvényjegyzési feltételek!

A BILK általános bemutatása

A BILK Magyarország és Közép-Európa egyik legnagyobb intermodális logisztikai központja.

A BILK Budapest déli részén a 23. kerületben (Soroksár) található, az M0 és az M51 autópálya kereszteződésénél, Dunaharaszti határán.

A BILK szolgáltatásait folyamatosan 95% körüli - jelenleg több mint 98%-os - kapacitáskihasználtság mellett nyújtja. Szolgáltatásai a hagyományos raktározás mellett magas színvonalú, egyedi üzemeltetési szolgáltatásokkal egészülnek ki. Így - többek között - területén van étterem, hivatalt működtet a Magyar Posta, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, és üzemanyag töltőállomás, valamint személy- és teherautómosó is igénybe vehető.

A BILK többségi tulajdonosa közvetetten Waberer György, aki már a társaság alapításakor is közvetetten többségi részesedéssel bírt.

A Raiffeisen Bank Zrt. forgalmazóként működik közre a részvényértékesítési folyamatban. Jegyzését személyesen, illetve meghatalmazott útján adhatja le társaságunknál.

A BILK elhelyezkedése – egyedi lokáció és megközelíthetőség

A BILK Budapest déli részén, annak 23. kerületében (Soroksár) található, az M0 és az M51 autópálya kereszteződésénél, Dunaharaszti határán. A BILK-et az Ócsai út (5-ös főút), a Budapest-Kelebia vasútvonal és az M0 autópálya határolja. Északi határán, az Ócsai úton, a Magyar Pénzverő Zrt., valamint logisztikai épületek és gyártó csarnokok találhatóak A szomszédos területeken lakó, logisztikai, gyártó, kereskedelmi és mezőgazdasági ingatlanok találhatók.

Közúton az M0 és az M51 autópályákról kiválóan megközelíthető. Az M0-ás körgyűrű gyors hozzáférést biztosít az M1, M7 és M5 autópályákhoz.

Tömegközlekedéssel is gyorsan, egyszerűen elérhető, a BKV 66B és 66E buszjáratainak három megállója is van a BILK területén. Az Ócsai úton keresztül VOLÁN buszjáratokkal is megközelíthető.

Légi és vízi útvonalon is könnyen elérhető; 20 km-en belül található a Budapest Liszt Ferenc Repülőtér és a Budapesti Szabadkikötő is.

Kapcsolódik az iparvasúti közlekedéshez is. A Kombi Terminál összeköttetést biztosít a BILK és a Budapest–Kelebia vasútvonal egyik állomása, a Soroksár Terminál Pályaudvar között.

Összességében elmondható, hogy a BILK Logisztikai Központ elhelyezkedése, közlekedési elérhetősége szempontjából egyedinek tekintethető. Mind a négy fuvarozási mód (a közúti, a vízi, a légi és a vasúti) segítségével könnyen elérhető.

A BILK Magyarország egyik legnagyobb logisztikai parkja

A BILK Magyarország egyik legnagyobb logisztikai központja, a bruttó bérbe adható területének nagysága több, mint 182.000 m2, emellett rendelkezik még 384 db kamion parkolóval, 1.375 db személygépjármű parkolóval és 17.538 m2 külső tárolóval. 24 épületből áll, amelyből három irodaház és 21 raktárépület. Az első raktár és irodaépületei 2003-ban kerültek átadásra, míg legutóbb az L2 raktárépületet adták át 2017-ben. Teljes területét 24 órás biztonsági szolgálattal őrzik, kártyás beléptető rendszerrel is rendelkezik.

Ügyfelei részére a BILK a hagyományos raktározást magas színvonalú, a bérbeadást kiegészítő, egyedi üzemeltetési szolgáltatásokkal képes kiegészíteni saját maga és partnerei révén. Így például a BILK területén elérhető étterem, valamint hivatalt működtet a Magyar Posta, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. Igénybe vehető személy- és teherautó mosó, továbbá üzemanyag töltőállomással is rendelkezik. Műszaki szempontból a BILK magas kategóriájú létesítmény, egész területén biztosított a közműellátottság.

A BILK stratégiája, hogy a méretéből eredő előnyöket kihasználva, versenyképes áron, folyamatosan magas minőségű, komplex bérbeadási, és ahhoz szorosan kapcsolódó üzemeltetési, logisztikai szolgáltatást nyújtson meglévő és jövőbeni bérlői számára.

BILK stabil bérlői körrel rendelkezik. A jelenlegi top 10 bérlőjéből 9 már 2015-óta bérlője, és 4 közülük már a kezdetektől. A Kibocsátó jó üzleti kapcsolatot ápol a bérlőivel, jellemzően nincs feléjük említésre méltó hátralékos követelése a bérleti díjak és az azzal összefüggő költségek tekintetében.

Fejlesztések, tervezett beruházások

Habár a BILK kapacitás-kihasználtsága folyamatosan 95% körüli, a BILK jelenleg is fejlesztéseket végez a magas minőségű raktározási és logisztikai szolgáltatásokra való kereslet növekedésének kielégítése érdekében.

2018-ban megkezdte a magasraktár kapacitásainak bővítését, egy új 3.800 m2 alapterületű, 12,2 méter hasznos belmagasságú csarnok építésének előkészítésével, amellyel az „F” és a „H” raktárépületeket összeépítik. A beruházás értéke több mint félmilliárd forint. Az új csarnok átadását 2018. őszére tervezik. Ezt követően az összes raktár- és irodaterület több mint 185.000 m2-re növekszik. A Kibocsátó már 11 év bérleti időtartamra megállapodást kötött a komplex logisztikai szolgáltatások nyújtására alkalmas újabb csarnok bérlőjével.

2020. augusztus 1-ig a „G” és az „E” raktárakat is összeépítik. A BILK 2017. novemberében 7,4 ha területet vásárolt meg a MÁV Zrt.-től, ahol 2019-2021 során 30.000 m2-nyi, több részből álló („J” jelű) raktárcsarnokot kíván a létrehozni (az építési engedélyezési eljárása folyamatban van).

Részvényjegyzés

A nyilvános részvényjegyzésben részt vevők árkedvezménnyel jegyezhetnek a BILK Logisztikai Nyrt. részvényeiből.

Az MNB H-KE-III-300/2018. számú határozatával jóváhagyott Tájékoztató alapján a BILK Logisztikai Nyrt. törzsrészvényeit 2018. június 20-tól nyilvános értékesítés ke­retében vásárolhatják meg magánszemélyek és gazdálkodó szervezetek. A nyilvános értékesítéssel párhuzamosan zártkörű értékesítésre is sor kerül intézményi befektetők részére. A BILK Logisztikai Nyrt. részvényeinek jegyzésére 16,2 – 20,3 euró közötti ársávban kerül sor, a végleges részvényárat a zártkörű jegyzésben kialakuló ár határozza meg, de az nem lehet magasabb a maximális árnál (20,3 euró).

Kedvezményes részvényjegyzés

A nyilvános részvényértékesítés keretében kedvezményes részvényjegyzésre nyílik lehetőség, részvényjegyzőnként legfeljebb 550 darab részvény erejéig. A kedvezmény mértéke a végleges részvényár 5 százaléka, a nyilvános részvényértékesítés keretében érvényes jegyzést leadó befektetők automatikusan jogosulttá válnak a kedvezményes részvények elérésére. A kedvezményes ár a végleges részvényár 95 százaléka lesz.
A kedvezményes részvényből a jegyző által igényelt, de legfeljebb 550 darab részvény szerezhető meg, az e fölötti részvényigények teljes, végleges áron kerülnek kielégítésre.

Részvényjegyzési helyek és időszak

A BILK Logisztikai Nyrt. részvényeinek értékesítése 2018. június 20-án kezdődik és legkésőbb 2018. július 4-én 14:00-ig tart. A jegyzési periódus az első 3 nap után lezárható, amennyiben a beérkező jegyzések mennyisége meghaladja az értékesítésre szánt részvények darabszámát.

A nyilvános értékesítés során a jegyezni kívánó magánszemélyek és cégek társaságunknál, mint Forgalmazónál adhatják le részvényjegyzéseiket személyesen, illetve meghatalmazott útján, a jegyzésre kijelölt helyeken.

Részvényjegyzési módok, menete

A jegyezni kívánó magánszemélyek és társaságok a Raiffeisen Banknál, mint forgalmazónál az alábbi módon adhatják le jegyzéseiket

Raiffeisen értékpapír- és ügyfélszámlával rendelkező ügyfelek

 • Személyes jegyzés a kijelölt Raiffeisen bankfiókokban
 • Jegyzés meghatalmazott útján a kijelölt Raiffeisen bankfiókokban

Raiffeisen értékpapír- és ügyfélszámlával még nem rendelkező érdeklődők

 • Személyes jegyzés a kijelölt Raiffeisen bankfiókokban
  Ezen érdeklődőknek értékpapírszámlát kell nyitniuk ahhoz, hogy részt vehessenek a jegyzésben. Értékpapírszámlát és ügyfélszámlát Raiffeisen bankfiókban nyithatnak, jegyzésre viszont a kijelölt részvényjegyzési helyeken van lehetőség.
 • Jegyzés meghatalmazott útján a kijelölt Raiffeisen bankfiókokban
  Ezen érdeklődőknek a Raiffeisen értékpapír- és ügyfélszámla megnyitása után van lehetőségük meghatalmazott útján jegyezni a kijelölt Raiffeisen bankfiókokban

A jegyzés feltétele, hogy a magánszemély vagy gazdálkodó szervezet

 • rendelkezzen Raiffeisen értékpapír- és ügyfélszámlával,
 • rendelkezzen érvényes MiFID teszttel (meghatalmazott által történő jegyzés esetén a meghatalmazottnak is rendelkeznie kell MiFID teszttel),
 • leadja kitöltött részvényjegyzési nyilatkozatát 3 eredeti példányban,
 • leadja a kitöltött tulajdonosi nyilatkozatát 2 eredeti példányban, és
 • a részvényjegyzési nyilatkozatban megjelölt darabszámú részvény maximum árral számított ellenértéke a Raiffeisen Banknál vezetett ügyfélszámlán a jegyzési nyilatkozat leadásakor euróban rendelkezésre áll.

Részvényjegyzési helyek

Részvényár 

A BILK Logisztikai Nyrt. részvények jegyzésére 16,2 – 20,3 euró közötti ársávban kerül sor.
A magánbefektetők számára elérhető nyilvános értékesítéssel párhuzamosan zártkörű értékesítésre is sor kerül intézményi befektetők részére. A végleges részvényárat a zártkörű jegyzésben kialakuló ár határozza meg. A nyilvános értékesítés során kedvezményes részvényjegyzés keretében megvásárolható részvények kedvezményes ára a végleges részvényár 95 százaléka lesz.  

A nyilvános értékesítés keretében megvásárolható részvénymennyiség

A nyilvános értékesítés keretében 168 438 darab részvény lesz elérhető. A kedvezményes részvényekből a jegyző által igényelt, de legfeljebb 550 darab részvény szerezhető meg egy jegyző által.

Amennyiben túljegyzés alakul ki, a nyilvános részvényértékesítés keretében felajánlott részvénymennyiség a zártkörű értékesítés során, az intézményi befektetők számára felajánlott részvénycsomagból legfeljebb további 842 187 darab részvénnyel egészülhet ki, a Forgalmazó, a Kibocsátó és az Értékesítő Részvényes együttes döntése alapján, így a nyilvános értékesítés során legfeljebb 1 010 625 részvény kerülhet értékesítésre.

A nyilvános és a zártkörű értékesítés keretében összesen legalább 859 375 darab és legfeljebb 1 684 375 darab részvény kerül értékesítésre a BILK Logisztikai Nyrt. összesen 3 437 500 darab törzsrészvénye közül.

Jegyzési eredmények

A jegyzési időszak lezárását követően, 5 munkanapon belül kerül meghatározásra a jegyzési igények kielégítésének mértéke, és a végleges részvényár, valamint a kedvezményes ár. Ekkor kerül meghatározásra a jegyzési igények kielégítésének mértéke is.

Amennyiben a zártkörű értékesítésben a maximális árnál alacsonyabb ár alakul ki, úgy ez lesz az irányadó a nyilvános jegyzésben résztvevők körében is. Ebben az esetben a maximális ár és a végleges ár, illetve a maximális ár és a kedvezményes ár különbözetének és a befektető részére allokált részvényeknek a szorzata a forgalomba hozatali eljárás lezárását követő 7 napon belül maradéktalanul visszakerül a befektető adott forgalmazónál vezetett ügyfélszámlájára.

Amennyiben a befektető által tett részvényjegyzési nyilatkozat részben vagy egészben nem fogadható el (ideértve többek között, de nem kizárólag, a túljegyzés és az értékesítés meghiúsulásának esetét, vagy a tulajdonosi nyilatkozat hiányát), akkor az el nem fogadott jegyzésekkel érintett részvényekre már befizetett ellenérték ugyancsak a forgalomba hozatali eljárás lezárását követő 7 napon belül maradéktalanul visszakerül a befektető adott forgalmazónál vezetett ügyfélszámlájára.

A kibocsátó részvényeivel minden részvénytulajdonos egyidőben, az első kereskedési naptól kezdheti meg a kereskedést. E napot a kibocsátó kérelmére a Budapesti Értéktőzsde jelöli ki, az értékesítés sikeres lezárását követően. A kibocsátó részvényeivel való tőzsdei kereskedés megkezdésére előreláthatólag a jegyzési időszak lezárását követő 3 héten belül kerül sor.

A befektetők teljes körű informálása érdekében a Tájékoztató teljes szövege a bilk.hu/befektetoinknek oldalon, a forgalmazó honlapján (lsd. következő pont), valamint a Forgalmazó által kijelölt jegyzési helyeken nyomtatott formában is elérhető.

Tájékoztató

A Magyar Nemzeti Bank, mint pénzügyi felügyelet a nyilvános értékesítéssel összefüggésben készített összevont tájékoztatót 2018. június 13-án H-KE-III-300/2018. számú határozatával jóváhagyta. A befektetők teljes körű informálása érdekében a Tájékoztató teljes szövege (beleértve a kockázatok részletes ismertetését) az alábbiakban elérhető.

A fenti információk nem tekinthetők a 2007. évi CXXXVIII törvény (Bszt.) szerinti befektetési elemzésnek, befektetési tanácsadásnak vagy a 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) szerinti befektetési ajánlásnak, azok a Tpt. 35.§-a sze­rinti kereskedelmi kommunikációnak (reklámnak) minősülnek.

A kereskedelmi kommunikációban leírtak nem alkalmasak befektetési döntések meghozatalához, jövőbeni befektetési következtetések levonásához. Megalapozott befektetési döntés meghozatalához minden esetben figyelmesen tanulmányozza a Tájékoztatót és vegye igénybe befektetési tanácsadó közreműködését, aki személyre szabottan tud Önnek segíteni.