Ugrás a tartalomhoz
EN

Nemzeti Eszközkezelő Program

A tartósan eladósodott, szociálisan rászoruló ügyfelektől a Nemzeti Eszközkezelő megvásárolja a kölcsön fedezetéül szolgáló ingatlant, és a Bank mentesíti az adóst a jelzáloghitel tartozás visszafizetése alól.

A program lehetőséget biztosít arra, hogy a hiteladós bérlőként családjával továbbra is otthonában lakjon, sőt a jogszabályi feltételek teljesülése esetén később az ingatlan visszavásárlására is lehetőséget biztosít az eredeti tulajdonosnak.

A program keretében:

 • a hiteladós lemond az ingatlan tulajdonjogáról, és így bérlőként az otthonában maradhat, határozatlan időtartamra béreli az ingatlant az államtól, melynek használatáért havi bérleti díjat fizet,
 • az állam megvásárolja az ingatlant,
 • a hitelező elengedi a hiteladós jelzáloghiteléből fennmaradó tartozását.

A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. a lakóingatlant csak abban az esetben vásárolja meg, ha a hitelező az adásvételhez hozzájárult.

Kiknek nyújt segítséget a Nemzeti Eszközkezelő Program?

A Nemzeti Eszközkezelő program azoknak a tartósan eladósodott, szociálisan rászoruló hiteladósoknak nyújt segítséget, akik teljesítik az igénybevételéhez előírt jogszabályi feltételeket.

A jogszabályok által meghatározott feltételek egyik része az ingatlanra és a kölcsönügylet megkötésének körülményeire, egy másik része a szociális rászorultságra vonatkozik. A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. csak akkor vásárolhatja meg az ingatlant, ha az összes feltétel teljesül.

A kölcsönügyletre és ingatlanra vonatkozó legfontosabb feltételek a következők:

 • a lakóingatlanon pénzügyi intézmény javára bejegyzett olyan jelzálogjog áll fenn, amely 2013. december 31. előtt megkötött jelzáloghitel-szerződés alapján jött létre, és
 • jelzáloghitel-szerződés ingatlanfedezetét az államnak megvételre felajánlott lakóingatlanon kívül más lakóingatlan nem képezi, valamint
 • a lakóingatlan értéke és a felvett kölcsön összege megfelel a jogszabályban meghatározott arányszámnak

A hitel fedezetéül szolgáló ingatlanban lakó személyek szociális helyzetére vonatkozó feltételek a következők:

1) a hiteladós vagy a zálogkötelezett, vagy a vele egy háztartásban élő hozzátartozója családi pótlékra jogosult és a következő feltételek közül legalább egynek megfelel:

 • települési támogatásban, vagy aktív korúak ellátásában részesül;
 • a háztartásban nevelt gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül
 • közfoglalkoztatási jogviszonyban áll;

2) Amennyiben a fenti feltételeknek nem felel meg, a programban való részvételre jogosult lehet, ha a hiteladós vagy a zálogkötelezett, vagy a vele egy háztartásban élő hozzátartozója

 • időskorúak járadékában vagy ápolási díjban, vagy
 • sajátjogú nyugdíjban, özvegyi nyugdíjban, szülői nyugdíjban megváltozott munkaképességű személyek ellátásában (ide nem értve, ha a nyugellátás szünetel), vagy
 • gyermeknevelési támogatásban, vagy
 • nyugdíj előtti álláskeresési segélyben részesül.

3) A fenti feltételek hiányában is részt vehet a programban az, akinek a háztartásában a vonatkozó jogszabály által meghatározott egy, ún. fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át.

A fentieken túl az adósnak vagy amennyiben az ingatlan nem az adós tulajdonában van, akkor a zálogkötelezettnek a lakcímkártyájával kell igazolnia, hogy

 • az állandó lakhelye a 2014. december 31-én és azt követően folyamatosan a megvételre felajánlott ingatlan.

 

A további jogosultsági feltételeket a Nemzeti Eszközkezelő tájékoztatója tartalmazza. A programban való részvétel részletes szabályait a 2011. évi CLXX. törvény és a 128/2012. (VI. 26.) Kormányrendelet tartalmazza, amely többek között elérhető a www.magyarorszag.hu honlapon keresztül.

Hol nyújthatja be jelentkezését a programra?

  Hívja ingatlankezelési szakértőinket a 06 1 48 48 489-es telefonszámon, munkanapokon 8-17 óra között. Tájékoztatást kap az Eszközkezelő program igénybevételi feltételeivel kapcsolatban.
  Amennyiben Ön a jelzáloghitelt a Raiffeisen Banktól vette fel, és megfelel a program feltételeinek, akkor bármelyik bankfiókunkban írásban benyújthatja szándéknyilatkozatát.
  A Bank a benyújtott szándéknyilatkozat és dokumentumok alapján ellenőrizi a jogszabályban foglalt feltételek teljesülését. Ennek eredményéről írásban tájékoztatjuk.
Ezt követően a Bank döntést hoz arról, hogy az ingatlan Nemzeti Eszközkezelő javára történő értékesítéséhez elvi hozzájáruló nyilatkozatát (ez még nem a végleges hozzájárulás) megadja-e, erről a hiteladóst szintén írásban tájékoztatja.