Hirdetmény Pesti Hitellel szerződött ügyfeleink részére

Bank közzététel

A Raiffeisen Bank Zrt. tájékoztatja azon ügyfeleit, akiknek a Pesti Hitel Zrt.-vel kötött, felmondott, megszűnt hitelszerződéséből eredő követelése 2019. április 12. napjával adásvétel jogcímén a Raiffeisen Bank Zrt. javára került átruházásra (engedményezés), hogy a követelés tekintetében irányadó késedelmi kamat mértéke: a felmondást megelőző napon érvényes ügyleti kamat + 6% / év, de maximum a felmondást megelőző napon érvényes ügyleti kamat *1,5 + 3% / év.