Hírek, közzétételek

RBI: Előtérbe kerülnek a megújuló energiaforrások

Hír

RBI: Előtérbe kerülnek a megújuló energiaforrások, a termikus szén használatának fokozatos beszüntetésével párhuzamosan

  • 2025-ig az osztrák vállalati hitelek körülbelül egyharmada ESG-kompatibilis beruházásokat finanszíroz majd
  • Nem kapnak új hiteleket azok az ügyfelek, akiknek forgalma több mint 25 százalékát a termikus szén értékesítése teszi ki - még fennálló tartozásukat pedig legkésőbb 2030-ig ki kell egyenlíteniük
  • Azonnali hatállyal életbe lép a szabály, hogy nem nyújtunk újabb pénzügyi szolgáltatásokat az új vagy már működő szénerőműveknek, illetve szénbányáknak

 

Bécs, 2021. március 16. A Raiffeisen Bank International (RBI) elkötelezetten támogatja a környezetbarát technológiákat, és mostantól még nagyobb hangsúlyt helyez a megújuló energiaforrásokra. A vállalat azt a stratégiai irányvonalat követi, hogy elsősorban a szél- és napenergia-technológiák terén növelje hitelezési aktivitását, amelyek a fő haszonélvezői voltak az elmúlt évek műszaki fejlődésének.

Ugyanakkor a bank önmagát is szigorúan korlátozza a "szénkorszak" lezárását célzó kezdeményezések keretében. Az igazgatóság nemrégiben olyan irányelvet léptetett életbe, amelynek értelmében az RBI Csoport jelentősen csökkenti szénfinanszírozási portfólióját, azaz a termikus szénnel és a szénkereskedelemmel összefüggő hitelei állományát. Ez lényegében annyit jelent, hogy a jövőben nem finanszíroz olyan vállalkozásokat, amelyek bevételük több mint 25%-át a termikus szén bányászatából szerzik. Ugyanezt a szabályt alkalmazza az energiaszolgáltatókra és szénkereskedő vállalatokra is. A már meglévő ilyen ügyfelek nem kapnak újabb hitelt, és a fennálló hiteltartozásaikat legkésőbb 2030-ig rendezniük kell. A 2020. év végén az RBI Csoportnak az ilyen ügyfeleknél fennálló hitelkitettsége megközelítette az 1,4 milliárd eurót, ami a bankcsoport akkori teljes hitelkitettsége kb. 0,65 százalékának felelt meg. Ezenkívül azonnali hatállyal életbe lép az a szabály, hogy az RBI nem nyújt újabb pénzügyi szolgáltatásokat az új vagy már működő szénerőműveknek, ill- szénbányáknak, és közvetlenül nem is vesz részt az ilyen vállalatok (re-)finanszírozásában.

"Ezzel a stratégiai jelentőségű döntéssel fontos lépést teszünk az Európai Unió klímacéljai, és így saját társadalmi felelősségvállalási programunk megvalósítása felé" - nyilatkozta Johann Strobl, az RBI vezérigazgatója. "A szénnel összefüggő finanszírozás beszüntetése - nemcsak az RBI, hanem világszerte egyre több bank részéről - hathatósan támogatja a dekarbonizáció visszafordíthatatlan folyamatát.

A megújuló energiaforrásokat illető stratégiai állásfoglalást az EU állam- és kormányfőinek 2020 decemberi döntése nyomán alakítottuk ki, amelynek értelmében a tagállamok 2030-ig 55 százalékkal csökkentik az üvegházhatású gázok kibocsátását az 1990-ben mért szinthez képest. Az RBI célja, hogy a fenntarthatóságot szem előtt tartó, ESG-kompatibilis beruházásokhoz a bécsi központ által nyújtott vállalati hitelek jelenlegi 10 százalékos arányát 2025-ig egyharmadával növelje egyéni igények szerint kialakított pénzügyi termékei átfogó választéka révén.

"A pénzügyi ágazat rengeteget tehet a gazdaság és általában véve az életünk dekarbonizációjáért, úgy, hogy fenntartható termékeket kínál és azt tanácsolja ügyfeleinek, hogy fenntartható vállalatirányítási szemléletmódra álljanak át. Aktívan támogatjuk ügyfeleinket zöld beruházások megvalósításában" - mondta el Peter Lennkh, az igazgatóság vállalati banki tevékenységért felelős tagja. "A fenntartható célokhoz nyújtott finanszírozás olyan nyilvánvaló előnyökkel jár ügyfeleink számára, mint például a finanszírozási források bővülése, és a rövid, ill. középtávon kapható kedvezőbb feltételek. Végül, de nem utolsósorban azért döntöttünk így, mert így helyes: a fenntartható üzleti modellekhez fenntartható finanszírozást biztosítunk, így válik teljessé a stratégia."

A megújulóenergia-kezdeményezés jól illeszkedik az RBI ESG (fenntartható szemléletű környezeti, társadalmi és vállalatirányítási célú beruházások) programjába, amely erőteljes növekedést tűzött ki célul Ausztria és Közép-Kelet Európa (KKE) zöldberuházási és szociális finanszírozási piacán. Az RBI a maga 1,3 milliárd euró értékű kötvényállományával Ausztria legnagyobb zöldkötvény-kibocsátója.

A Bloomberg adatai szerint a 2020. év végén az RBI Ausztriában és a KKE-régióban második helyen állt a zöld-, ill. fenntartható kötvények kibocsátói között az ügyfelek számára szervezett volumen alapján - az egyedüli osztrák bankként a nála jelentősen nagyobb, nemzetközileg aktív intézmények között [a zöld kötvények olyan hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, amelyek a környezet és/vagy az éghajlat szempontjából kedvező hatású beruházásokat finanszíroznak.
A fenntarthatósági célokat szolgáló kötvényekkel szemben az is elvárás, hogy kedvező társadalmi hatást fejtsenek ki]. Az RBI 2021 januárjában az osztrák bankcsoportok között elsőként csatlakozott az ENSZ felelős banki működést előmozdító irányelveinek aláíróihoz, ezzel is bizonyítva, hogy úttörő szerepet kíván tölt be ezen a téren, különösen Ausztriában.