Ugrás a tartalomhoz
EN

CSOK + kamattámogatott hitel

KAMATTÁMOGATOTT HITELEK A RAIFFEISENTŐL!

CSOK és Raiffeisen Otthonteremtési Kamattámogatott Kölcsön

 Vissza nem térítendő CSOK támogatás legfeljebb 10 millió forintig
 Végig fix 3% kamatozású kamattámogatott hitel már 2 gyermek esetén
 70 000 Ft jóváírás kamattámogatott hitel esetén
 Akciós induló költségek
 VideoBankon részletes előszűrés

+30 000 Ft, így összesen 100 000 Ft jóváírást kap, ha itt regisztrál!

Regisztrálok az online akcióra

Raiffeisen Otthonteremtési Kamattámogatott Kölcsön THM: 3,04%

Érdekli, hogy jogosult-e a CSOK-ra? Nézze meg kalkulátorunkat!

Jogosultság ellenőrző kalkulátor

KALKULÁLJON VELÜNK!

 

Maximum 10 millió forint vissza nem térítendő állami támogatás!


A Családi Otthonteremtési Kedvezmény célja a családok megfelelő otthonának biztosítása. A családi otthonteremtési kedvezmény olyan vissza nem térítendő állami támogatás, amely a lakás vételárának megfizetéséhez használható fel.

Milyen célokra igényelhető a Raiffeisen Banknál?

Új lakás vásárlásához
Használt lakás vásárlásához

Ki veheti igénybe?

Gyermeket nevelő, vagy gyermeket vállaló magánszemélyek

Mekkora összegben és mekkora ingatlanra igényelhető?

Eltartott gyermekek száma Új lakás vásárlás Használt lakás vásárlás
Igényelhető támogatás összege1 A megvásárolható ingatlan elvárt minimum hasznos alapterülete Igényelhető támogatás összege1 A megvásárolható ingatlan elvárt minimum hasznos alapterülete
Lakás Egylakásos lakóépület
1 gyermek esetén 600.000 Ft 40 m2 70 m2 600.000 Ft 40 m2
2 gyermek esetén 2.600.000 Ft 50 m2 80 m2 1.430.000 Ft 50 m2
3 gyermek esetén 10.000.000 Ft 60 m2 90 m2 2.200.000 Ft 60 m2
4 vagy több gyermek esetén 2.750.000 Ft 70 m2

1Amennyiben az igénylő a meglévő vagy vállalt gyermekére tekintettel korábban vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást, vagy ezt megelőlegező kölcsönt vett igénybe, úgy a korábban folyósított támogatással csökkentett támogatási összeg igényelhető. Ha az igénylő számára kedvezőbb, akkor előbbi számítási mód helyett a családi otthonteremtési kedvezmény összegét azon gyermekek figyelmen kívül hagyásával kell megállapítani, amelyek után az igénylő korábban fenti támogatást vagy kölcsönt vett igénybe. Nem kell figyelembe venni a 2011. december 31. napját követően igényelt és az újabb támogatási kérelem benyújtásának időpontjáig már visszafizetett vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatás vagy ezt megelőlegező kölcsön összegét.

A támogatás összegének meghatározásakor az igénylővel közös háztartásban élő és vállalt valamennyi gyermeket, valamint a 12. hetet betöltött magzatot kell figyelembe venni.
A hirdetésben szereplő családi otthonteremtési kedvezmény Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás.

Mekkora a támogatás összege?

A telekárat is tartalmazó vételár számlájában feltüntetett és a kiállított számla szerint megfizetett 5%-os általános forgalmi adó összege, összegkorlát nélkül.

Hogyan veheti igénybe?

 • Az 5%-os ÁFA-ra nyújtott támogatást csak a CSOK-kal együtt, azzal egyidejűleg veheti igénybe
 • 2021. január 1-jén vagy azt követően, 5%-os általános forgalmi adó mértékkel kiállított számla vagy számlák benyújtása esetén (27%-os ÁFA nem lehet!)
 • Egy alkalommal vehető igénybe

Mire használható fel?

Új lakás vételárának megfizetéséhez használható fel.

Nincs még használatba vételi engedély?

A támogatási szerződés megköthető, folyósításra azonban 
 • kizárólag a használatbavételi engedély
 • a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány,
 • vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány hitelintézet részére történő bemutatását követően, egy összegben kerülhet sor.

Az Adó-visszatérítési támogatás a vételár részét képezi, tehát az önerő megfizetését követően a hitellel/CSOK-kal együtt utolsó vételárrészletként kerül átutalásra az eladónak az adásvételi szerződésben megjelölt bankszámlaszámra.

Igénylési feltételek

Igénylő:

 • nagykorú személy (házastársak, élettársak együttes igénylők), egyedülállók is igényelhetik;
 • állampolgárság:
  • magyar állampolgár,
  • szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó személy, aki a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát Magyarország területén gyakorolja,
  • harmadik országbeli állampolgár, ha a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben foglaltak szerint bevándorolt vagy letelepedett jogállással rendelkezik,
  • hontalan.

 

Személyi feltételek:

 • büntetlen előélet
 • köztartozás mentesség
 • legalább 180 nap folyamatos biztosítási jogviszony (ugyanazokkal a feltételekkel mint CSOK-nál, házastársak/élettársak esetén elegendő ha az egyik fél igazolja)
 • kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül igénybe vett vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatás vagy ezt megelőlegező kölcsön vonatkozásában a járási hivatal, a kormányhivatal, a Kincstár vagy az állami adóhatóság végleges határozatával vagy bíróság jogerősen visszafizetésre nem kötelezte;

 

Szeretné megtudni, hogy Ön jogosult-e az Adó-visszatérítési (ÁFA) támogatásra? Kérjen visszahívást szakértőnktől!

VISSZAHÍVÁST KÉREK

Meddig igényelheti?

 • CSOK igénylésével egyidejűleg 
 • Az adásvételi szerződés megkötését követő 180 napon belül lehet igényelni
 • 2021. január 1-jén vagy azt követően kiállított számla alapján legkésőbb 2022. december 31-ig

A támogatás összegének folyósítása új lakás vásárlása esetén a támogatási szerződés megkötését követően, egy összegben történik.

Milyen lakás esetén igényelhető?

 • Legfeljebb 150 m2 hasznos alapterületű új lakás vagy 
 • Legfeljebb 300 m2 hasznos alapterületű új egylakásos lakóépület 
 • Amelyet a Gazdálkodó szervezet, természetes személy részére való értékesítés céljára épít vagy építtet, és elsősorban természetes személy részére értékesít
 • Ha a megvásárlandó ingatlannak már van használatba vételi engedélye: 2008.07.01-jén vagy azt követően került kiállításra
  vagy
 • Ha a megvásárlandó ingatlannak még nincs használatbavételi engedélye:
  • elfogadható amennyiben építési engedéllyel rendelkezik vagy
  • építési tevékenység bejelentésének megtörténtét igazoló dokumentum a rendelkezésre áll

   A kérelem benyújtásának időpontjában:
  • építési engedély vagy
  • az elektronikus dokumentációs rendszer vagy elektronikus építési napló üzemeltetője által előállított igazoló dokumentum szükséges, vagy
  • az elektronikus építési napló üzemeltetője által előállított visszaigazolással rendelkező, de használatbavételi engedéllyel, hatósági bizonyítvánnyal vagy az épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvánnyal még nem rendelkező olyan új lakás vásárlása, amelyet gazdálkodó szervezet természetes személy részére való értékesítés céljára épít vagy építtet, és elsősorban természetes személy részére értékesít.
 • Házastársak és élettársak esetén az új lakásban mindkét félnek az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonnal kell majd rendelkeznie. 

Többgyermekes családok otthonteremtési kamattámogatása (Kamattámogatott Hitel)

A Családi Otthonteremtési Kedvezményt igénybe vevő többgyermekes családok a kamattámogatásra jogosultság ideje alatt (a futamidő végéig), de maximum 25 évig államilag támogatott lakáshitelt igényelhetnek, amelynek kamattámogatással csökkentett kamata jelenleg évi 3%.

Ki veheti igénybe és milyen célra?

A kamattámogatott kölcsönre az jogosult, aki használatba vételi engedéllyel rendelkező új lakás vagy használt lakóingatlan vásárlásához igénybe veszi a 2 vagy több gyermekre igényelhető családi otthonteremtési kedvezményt.  

Mekkora összegben és mekkora ingatlanra igényelhető?

Eltartott gyermekek száma Új és használt lakás vásárláshoz
Igényelhető kölcsönösszeg Futamidő Kamatozás típusa és támogatás mértéke
2 gyermek esetén 1.000.000 - 10.000.000 Ft 60-300 hónap Ügyleti kamat 5 évre rögzített: 5 éves ÁKK állampapírhozam* 130%+3%
Támogatás mértéke: 5 éves ÁKK állampapírhozam* 130%
Ügyfél által jelenleg fizetendő kamat: évi 3%
3 vagy több gyermek esetén 1.000.000 - 15.000.000 Ft

*Az egy évnél hosszabb időszakra állandó kamatozású kölcsön esetén az Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) által havi rendszerességgel közzétett, a közzétételt megelőző három naptári hónapban tartott 5 éves névleges futamidejű államkötvény aukcióin kialakult átlaghozamok adott aukciókon elfogadott mennyiségekkel súlyozott számtani átlaga

Raiffeisen Otthonteremtési Kamattámogatott Kölcsön:
THM: 3,04%
A hitelhez vagyonbiztosítási szerződés megkötése szükséges.

A termék kondícióiról a mindenkor hatályos Lakossági Kondíciós Listában olvashat.

 

A hirdetésben szereplő többgyermekes családok otthonteremtési kamattámogatása Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás.


Kérje szakértőnk segítségét!

 • Adatai megadása után visszahívjuk
 • Időpontot foglalunk a kiválasztott bankfiókba

Visszahívást kérek

 • VideoBankon otthonában beszélhet szakértőnkkel
 • Részletes előszűrés után megmondjuk mekkora hitelösszegre számíthat

VideoBankon érdeklődöm

70 000 + 30 000 Ft jóváírás

Igényeljen Raiffeisen Otthonteremtési Kamattámogatott Kölcsönt 2021. augusztus 31-ig, és a hitel kifizetését követő 30 napon belül 70 000 forint jóváírást kaphat!

Ráadásul + 30 000 Ft jóváírást kaphat, ha online regisztrál!

Miért éri meg regisztrálni?

 • Biztosítsa be előre kedvezményét, ha lakásvásárlásban gondolkodik, augusztus 31-ig ráér benyújtani az igénylést
 • Nem kötelezi semmire, egy beszélgetést megér, mert részletes tájékoztatást kap
 • Kényelmes, mert szakértőnk az igényeihez, lehetőségeihez ajánl lakáshitelt, elmondja az akciókat, és időpontot foglal a bankfiókba, így nem kell várakozni
 • Plusz 30 000 forintot kap bankszámlájára a 70 000 Ft jóváíráson felül a kifizetést követő 30 napon belül
   

Online regisztráció alatt jelen akció értendő:

 • Visszahívás kérésen keresztüli online regisztráció  
 • VideoBankon keresztüli online regisztráció
 • Chat útján történő regisztráció
A jóváírás feltételei és korlátozások:

 

 • Az akció résztvevői: Minden az Akcióban résztvevő terméket igénylő Ügyfél (Adós és Adóstárs), amennyiben az alábbi feltételeket teljesíti.  
 • A jóváírás elsődlegesen az Adós Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett lakossági bankszámlájára kerül teljesítésre.
 • Amennyiben az Adós nem rendelkezik Raiffeisen Bank Zrt.-nél számlavezetési szolgáltatással - bankszámlával és legkésőbb a szerződéskötés időpontjában nem szándékozik igénybe venni a számlavezetési szolgáltatást - bankszámlát Raiffeisen Bank Zrt.-nél, abban az esetben az Adós a jelzáloghitel igénylőlaphoz kapcsolódó pótlapon történő választásától függően a jóváírás
 • az igényelt kölcsönhöz kapcsolódó a hitel törlesztésére szolgáló technikai számlára (korlátozott hozzáférés, csak törlesztésre használható) vagy
 • Adós által Magyarországi pénzintézetnél vezetett lakossági bankszámlára teljesíti.
 • Az akcióban nyújtott jóváírás egy Ügyfél (Adós, Adóstárs) termékkategóriánként ( lakáscél, szabadfelhasználás, hitelkiváltás) egy ügyletének vonatkozásában nyújtható.
 • A jóváírás csak kifizetett jelzáloghitel szerződések esetén érhető el.

 

 • A kölcsön beadása és a hitelígérvény kiállítására az akció érvényességi idő alatt történt
 • Az akció összevonható az online regisztrációhoz kötött jóváírás akcióval, az induló díj akcióval (értékbecslési díj, igényléskori és kifizetéskori fedezetellenőrzési díj, térképmásolati díj, jelzálog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzési díj és folyósítási díj akcióval), valamint a hitelfedezeti védelem biztosításra vonatkozó promócióval, és összevonható a Babaváró kölcsönhöz kapcsolódó jóváírás akcióval.
 • Az igényelt kölcsönnek nem lehet célja a Raiffeisen Banknál fennálló kölcsön/hiteltartozás kiváltása
 • A Raiffeisen Bank Zrt.-nél meglévő termékei vonatkozásában nem lehet 30 napot meghaladó vagy 5.000 Ft-nál nagyobb késedelem és/vagy kerettúllépése, továbbá az új hitel vonatkozásában a folyósítást követően a jóváírásig minden törlesztőrészlet késedelem mentesen megfizetésre kerül.
 • Az igénylés beadására és a hitelígérvény kiállítására az akció érvényességén belül kerül sor.
 • Az Ügyfél 2020.08.01. és az online regisztráció kitöltési időpontja között a Raiffeisen Bank fiókjában személyesen tájékoztatást nem kapott akcióban részt vevő termékkel kapcsolatban, továbbá a telefonos/VideoBankos tájékoztatása megelőzi a Raiffeisen Bank fiókjában személyesen nyújtott első tájékoztatás időpontját.
 • Az akcióban érintett kifizetett kölcsönszerződés vonatkozásában a jóváírás napjáig esedékes havi törlesztőrészletek mindegyike késedelem nélkül, az esedékesség napján, maradéktalanul teljesítésre kerül.
 • Az ügyfélnek nem volt 30 napot és 5.000 Ft-ot meghaladó késedelme és/vagy kerettúllépése semmilyen az akcióban érintett, kifizetett kölcsönszerződésen kívüli Banki termék illetve szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódóan a kölcsön folyósítása és a jóváírás között eltelt időszakban.
 • Az Adós a jóváírás napján forint bankszámlával rendelkezik (Raiffeisen Banknál vagy Raiffeisen Banknál vezetett, vagy másik pénzintézetnél)
 • és a Bankkal szemben az akcióban érintett kölcsönből eredően tőketartozása (nem késedelmes) áll fenn.
 • Amennyiben az Ügyfél bankszámlája engedélyezett negatív egyenlegű (folyószámla hitelkeret szerződéssel rendelkezik, mely rendelkezésre álló keretet kihasználta) és a jóváírást követően továbbra is negatív egyenleg mutatkozik, úgy a jóváírást teljesítettnek kell tekinteni.

Akció érvényessége

 • Raiffeisen Lakáshitelek igénylése esetén: 2021. június 1. és 2021. augusztus 31. között, folyósítás: 2021. november 30-ig kiállított hitelígérvény alapján.
 • Online regisztráció: Akció érvényessége: 2020. február 1. és 2021. augusztus 31. között igényelt hitel és 2021. november 30-ig kiállított hitelígérvény alapján folyósított szerződésekre érvényes, ahol a regisztráció és az azt követő telefonos/videobankos tájékoztatás is 2020. december 1. után történt.

Mikor kapja meg a jóváírást?

A kölcsönösszeg kifizetését követő 30 napon belül jóváírjrunk Raiffeisen bankszámláján.

A kedvezményekkel kapcsolatos további részletekről a mindenkor hatályos Lakossági Kondíciós Listában olvashat.

Minden kamatozás típus esetén:

  Akciós díjak
(Minden lakáshitel és kamatozás típus esetén)
Nem akciós díjak
Raiffeisen Lakáshitel
Értékbecslési díj Bank átvállalja 38 100 Ft / ingatlan
Hitelbírálati díj/Folyósítási díj Bank elengedi Hitelbírálati díj: A folyósított összeg 1%-a, de maximum 200 000 Ft
Igényléskori fedezetellenőrzési díj 3 600 Ft / ingatlan
Kifizetéskori fedezetellenőrzési díj 1 000 Ft / ingatlan
Térképmásolati díj 3 000 Ft / ingatlan (családi ház esetén)
Zálogjog földhivatali bejegyzési díj 12 600 Ft

Az akció időtartama:

2021. június 1. és 2021. augusztus 31. között igényelt hitel és 2021. november 30-ig kiállított hitelígérvény alapján folyósított szerződésekre érvényes.

Raiffeisen Lakáshitel esetén az elengedett díjakat meg kell fizetni, ha a Kölcsön három éven belül végtörlesztésre vagy a kölcsön tőketartozásának felét meghaladó összegű előtörlesztésre kerül.

A kölcsön kifizetéséhez a fedezetként felajánlott ingatlan(ok)ra vagyonbiztosítás megkötése szükséges.

A THM értékek kiszámítása a 2021. július 1-én érvényes Raiffeisen Otthonteremtési Kamattámogatott Kölcsön kondíciók alapján, továbbá 5 000 000 Ft hitelösszeg, 20 éves futamidő és egy ingatlanfedezet bevonása mellett történtek. A THM meghatározása az aktuális feltételek és a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A THM mutató értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát.

Reprezentatív példák:

5 000 000 Ft összegre, 20 éves futamidővel számolva:

Törlesztőrészlet: 27 730 Ft
Futamidő: 20 év
Törlesztőrészletek száma: 240
Hitelkamat mértéke: 3,00%
Hitelkamat típusa: ügyleti kamat 5 évre rögzített; az ügyfél által fizetendő kamat a kamattámogatás ideje alatt (futamidő végéig) fix, nem változik
A hitel teljes összege: 5 000 000 Ft
A hitel teljes díja: 1 669 171 Ft
A fogyasztó által fizetendő teljes összeg: 6 669 171 Ft
Teljes hiteldíj mutató (THM): 3,04%

A hitel fedezete ingatlanra bejegyzett jelzálogjog. Hitelező: Raiffeisen Bank Zrt.

CSOK legfontosabb feltételek:

 • Részletes szabályokat a mindenkor hatályos 17/2016. (II.10.) és a 16/2016. (II.10.) Korm. rendeletek (továbbiakban: Rendeletek) tartalmazzák
 • Gyermeket nevelő, vagy gyermeket vállaló nagykorú magyar állampolgárok, ill. a Rendeletekben foglalt egyéb státuszú személyek vehetik igénybe
 • Amennyiben az igénylőnek van házastársa, élettársa, a támogatást csak együtt igényelhetik, és mindketten támogatott személlyé válnak.
 • Nem veheti igénybe a támogatást az, akit a támogatás igénylését megelőző öt évben a járási hivatal, a kormányhivatal, a Kincstár vagy az állami adóhatóság végleges határozatával vagy bíróság jogerősen az általa igénybevett vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatás vagy ezt megelőlegező kölcsön visszafizetésére kötelezett.
 • Az igénylő büntetlen előéletű.
 • Az igénylőnek nem lehet az állami adóhatóságnál nyilvántartott köztartozása.
 • Az igénylőnek (házastársak/élettársak esetén az egyik félnek) társadalombiztosítási jogviszonnyal kell rendelkeznie a jogszabályban foglaltak szerint.
 • A megvásárolt ingatlanban csak a támogatott személyek szerezhetnek tulajdont (osztatlan közös tulajdonú ingatlanok esetén a megvásárolt ingatlanrészre vonatkozik a fenti előírás). Házastársak és élettársak esetén az ingatlanban mindkét félnek az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonnal kell rendelkeznie. Speciális szabályokat lásd a Rendeletekben. 
 • Az eladó az igénylőnek nem lehet közeli hozzátartozója vagy élettársa. Ha az eladó gazdálkodó szervezet, az igénylő nem lehet vele tulajdonosi kapcsolatban álló magánszemély.
 • A támogatott személynek vállalnia kell, hogy ő és azon gyermeke, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezmény folyósításra került, a támogatás folyósítását követő 10 évig életvitelszerűen a megvásárolt ingatlanban lakik.
 • A támogatási szerződés megkötését követő 10 évig terjedő időszakra az ingatlanra az állam javára jelzálogjog, valamint annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre. Ezen időszakra az ingatlanra nem lehet haszonélvezeti jogot vagy használati jogot alapítani.
 • Az ingatlanra lakásbiztosítás megkötése kötelező legalább a támogatás összegének erejéig, és az állam jelzálogjogának, elidegenítési és terhelési tilalmának fennállásáig.

Különös feltételek használt lakás vásárlása esetén:

 • A lakás vételára legfeljebb 20 százalékkal haladhatja meg a hitelintézet által megállapított forgalmi értéket.

Különös feltételek új lakás vásárlása esetén:

 • Új lakás abban az esetben finanszírozható CSOK-kal, ha már rendelkezik használatbavételi engedéllyel/használatba vétel tudomásul vételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal/ egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvánnyal, vagy amennyiben igényléskor ezek a dokumentumok még nem állnak rendelkezésre, úgy a támogatás kifizetésének feltétele a használatbavételi engedély / használatba vétel tudomásul vételét igazoló hatósági bizonyítvány/ egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítványa bemutatása.

A feltételek felsorolása nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. Részletekért keresse kollégáinkat bankfiókjainkban, vagy hívja telefonos ügyfélszolgálatunk számát (06-80-488-588).

CSOK fontos tudnivalók:

 • Ha már korábban vettek igénybe támogatást, akkor is igényelhető
 • Önállóan és hitel mellett is igényelhető
 • Hitellel együtt igényelve nincs díja, egyéb esetben az alábbi díjak megfizetése kötelező (a díjak pontos mértékét a Lakossági Kondíciós Listában találja):
  • Bírálati díj a CSOK összegének 1,5%-a, maximum 30.000,- Ft
  • Értékbecslés díja
  • Befogadáskori nem hiteles tulajdoni lap másolat díja (Takarnet)
  • Kifizetéskor fedezetellenőrzéshez hiteles tulajdoni lap másolat díja (Takarnet)
  • Térképmásolat díja családi ház/ikerház/sorház esetén
 • A kérelmet az adásvételi szerződés megkötésétől számított 180 napon belül kell benyújtani.
 

Regisztráljon telefonos visszahívásért, hogy az online akcióra jogosult legyen és munkatársaink visszahívják Önt vagy vegye igénybe a honlapunkon keresztül elérhető VideoBank szolgáltatást. Érdeklődést a honlapon található chat-en is elindíthatja, munkatársaink visszahívja Önt.

Munkatársaink elvégzik az előzetes hitelkalkulációt és tájékoztatják Önt a feltételekről, valamint a további lépésekről.
Telefonos beszélgetés után kérésére postázzuk Önnek az igényléshez szükséges dokumentumok listáját, illetve a nyomtatványokat.
VideoBank igénybevétele esetén emailben kiküldjük Önnek az igényléshez szükséges dokumentumok listáját, illetve a nyomtatványokat.

Érdeklődést a honlapon található chat-en is elindíthatja, munkatársaink visszahívja Önt.   

  Az igénylés benyújtásához kérjük, keresse fel az Önhöz legközelebbi Raiffeisen bankfiókot a szükséges dokumentumokkal.
  A várakozás elkerülése érdekében kérjük, foglaljon előre időpontot, ezt akár a telefonos/videobankos beszélgetés során is megteheti, ha nem tette, akkor itt foglalhat:

Időpontfoglalás bankfiókba

  Ahhoz, hogy a Bank el tudja bírálni a kérelmét, a támogatással érintett ingatlanra értékbecslés szükséges. A Bank által kijelölt értékbecslő telefonon egyeztet Önnel időpontot (igényléskor használatbavételi engedéllyel még nem rendelkező ingatlanok esetén az értékbecslés a kifizetést megelőzően, a használatbavételi engedély bemutatását követően készül el). 
  A benyújtott dokumentumok és az értékbecslés alapján a Bank elvégzi a bírálatot.
  Munkatársunk telefonon egyezteti Önnel a szerződéskötés időpontját. A szerződés megkötése a bankfiókban történik. A szerződés mintaszövegét honlapunkon megtalálja.
  A támogatással érintett ingatlanra vagyonbiztosítás megkötése kötelező. A vagyonbiztosítást legkésőbb a támogatás kifizetése előtt kell megkötnie.
 

Önnel előre egyeztetett időpontban megtörténik a támogatási szerződés aláírása. A kifizetési feltételek teljesülését követően központilag kerül sor a jóváhagyott összeg átutalására az ingatlan adásvételi szerződésben megjelölt számlaszám(ok)ra. Az átutalásnak (magyarországi célszámlára) nincs költsége.

 

Kifizetést követően 90 napon belül be kell mutatni a bankfiókban a támogatott személyek és azon gyermekek lakcímkártyáit, akikre tekintettel a támogatás nyújtásra került. A lakcímkártyákkal kell igazolni a támogatással érintett ingatlanban történő életvitelszerű bentlakást.


Kérjük, adja meg adatait, és visszahívjuk! A csillaggal jelölt mezők kitöltése kötelező.