Zöld Hitelek

A Raiffeisennél igényeljen Zöld Otthon Hitelt!

A program célja, hogy ösztönözze a környezettudatos, zöld szempontoknak megfelelő új lakások építését és vásárlását.

   Teljes futamidő alatt végig fix 2,5% kamatozású hitel
   140 000 Ft-ot adunk a hitel kifizetése után
   Megajándékozzuk egy 20 000 Ft-os IKEA vásárlási utalvánnyal a szerződéskötést követően
   Vissza nem térítendő CSOK támogatás mellett 0%-os kamattámogatott kölcsön már 2 gyermek esetén, új lakás vásárlásához
   Akciós induló költségek

Milyen ingatlanra igényelhető?
 • Új lakás vásárlásra
 • Épülő új lakás vásárlására (használatbavételi engedéllyel még nem rendelkező új lakás vásárlása): társasházi lakás, családi ház, sorház, ikerház

Magyarország területén

 • A hitelből energiahatékony új lakás finanszírozható, mely BB (azaz közel nulla energiaigényre vonatkozó követelménynek megfelelő) vagy annál jobb energetikai minőségi besorolással rendelkezik, továbbá összesített energetikai jellemzőjének számított értéke (primer energiaigény) legfeljebb 90 kWh/m²/év.
 • Kizárólag saját lakhatási célra vehető igénybe és a folyósítást követő 10 évig életvitelszerűen ebben a lakásban kell laknia a tulajdonosnak, aki a hitel adósa.
Hogyan ellenőrzi a bank az energiahatékonysági feltételnek való megfelelést?
 • Használatbavételi engedéllyel rendelkező ingatlan esetén energetikai tanúsítvány alapján.
 • Egyéb esetben energetikai tanúsítvány kiállítására jogosult szakértő által készített előzetes energetikai számítást vesszük alapul, de a használatbavételi engedély megszerzését követően az energetikai tanúsítvány alapján is ellenőrizzük.

Ki igényelheti?

Belföldi magánszemély, aki energiahatékony új lakást vásárol

Mennyi hitelösszeg igényelhető?
 • Minimum: 1 000 000 Ft
 • Maximum: 70 000 000 Ft
Milyen futamidőre?
 • Minimum: 60 hónap (5 év)
 • Maximum: 300 hónap (25 év)

Kizárólag a 16/2016. (II. 10.) Kormányrendeletben meghatározott Családi Otthonteremtési Kedvezmény (CSOK) igénybevételével együtt nyújtható. 

Ki igényelheti?
Gyermeket nevelő, vagy gyermeket vállaló magánszemélyek
Mennyi hitelösszeg igényelhető?
 • Két gyermek esetén 1 000 000 - 10 000 000 Ft
 • Három vagy több gyermek esetén: 1 000 000 - 15 000 000 Ft

Amennyiben NHP Zöld Otthon Hitelt és NHP Zöld Otthonteremtési Kamattámogatott Kölcsönt is igénybe vesz, a két hitel összege maximum 70 millió forint lehet. 

Milyen futamidőre?
 • Minimum: 60 hónap (5 év)
 • Maximum: 300 hónap (25 év)
Igénylési feltételek mindkét termék esetén
 • Hiteligénylések befogadása 2021. október 11-től
 • A hitelt belföldi fogyasztó igényelheti.
 • Az ügyfél kizárólag egy NHP Zöld Otthon Hitel szerződés Adósa/Adóstársa lehet. (Kivételt képez ez alól, ha NHP Zöld Otthon Hitelt és NHP Zöld Otthonteremtési Kamattámogatott Kölcsönt is igényel az NHP ZOP keretében.) Erről az igénylőlapon nyilatkoznia kell az ügyfélnek.
 • A hitelcél szerinti ingatlanban csak Adós és Adóstárs szerezhet tulajdont (egyéb tulajdonos nem lehet), azonban a tulajdoni hányadokra nincs megkötés. Az is elfogadható, ha az Adóstárs nem szerez tulajdonjogot.
 • A hitelcél szerinti ingatlan a futamidő alatt nem adható bérbe, egyéb módon nem hasznosítható, valamint haszonélvezeti jog nem alapítható rá, kivéve a Tulajdonos adós egyenesági hozzátartozója javára.
 • Az NHP ZOP keretében csak olyan új lakás vásárolható, amely az Adós/Adóstárs tulajdonába kerül és amelyben a Tulajdonos adós/adóstárs a hitel szerződés alapján történő utolsó folyósítást követő 10 évig életvitelszerűen lakik.
 • A hitel célját képező új lakásnak a Tulajdonos adós/adóstárs saját lakhatását kell szolgálnia, amit az új lakásban tulajdoni részesedést szerző Tulajdonos adós/adóstárs állandó lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal igazolja (első alkalommal) legkésőbb a kölcsön folyósítástól számított 90 napon belül.
 • A hitel célját képező új ingaltan a lakáshitel futamideje alatt nem idegeníthető el, a hitelt nyújtó hitelintézet és a magyar államon kívül más személyek javára szóló joggal nem terhelhető.
 • A hitelből energiahatékony új lakás finanszírozható, mely BB (azaz közel nulla energiaigényre vonatkozó követelménynek megfelelő) vagy annál jobb energetikai minőségi besorolással rendelkezik, továbbá összesített energetikai jellemzőjének számított értéke (primer energiaigény) legfeljebb 90 kWh/m²/év.
 • Az energiahatékonysági feltételnek való megfelelést a hitelintézet köteles ellenőrizni a Lakáshitel Szerződés létrejöttét megelőzően:
  • a) használatbavételi engedéllyel rendelkező ingatlan esetén energetikai tanúsítvány alapján,
  • b) egyéb esetben előzetes energetikai számítást alapul véve azzal, hogy ez esetben a használatbavételi engedély, vagy használatba vétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítványt, vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány megszerzését követően az energetikai tanúsítvány alapján is ellenőrizni szükséges az energiahatékonysági feltételnek való megfelelést.
 • NPH Zöld Otthonteremtési Kamattámogatott Kölcsön esetén a további feltételek megegyeznek az Raiffeisen Otthonteremtési Kamattámogatott Kölcsön feltételeivel. A termék igénybevételekor az ügyfélnek meg kell felelnie a 16/2016. (II. 10.) Kormányrendeletben meghatározott feltételeknek.

Az adásvételi előszerződés nem elegendő az NHP Zöld Otthon Program keretében igényelhető hitelszerződések megkötéséhez.
Az NHP Zöld Otthon Hitel és NHP Zöld Otthonteremtési Kamattámogatott Kölcsön szerződésének megkötésére és ezzel a refinanszírozási forrás lekötésére kizárólag Földhivatal által érkeztetett végleges adásvételi szerződés esetén van lehetőség.

Hogyan lehet Öné az utalvány?

 • Igényeljen 2022. január 31-ig 
 • A 2022. március 31-ig megkötött NHP Zöld Otthon, és NHP Zöld Otthonteremtési Kamattámogatott Kölcsön szerződésekre érvényes
 • Az utalványt a kölcsönszerződés megkötését követő hónap utolsó napjáig postázzuk Önnek

Az akció feltétele:

 • Az Ügyfél (Adós és Adóstárs) jogosult az akciót igénybe venni (akció résztvevői pontban leírt feltételek esetén). 
 • Az igénylés beadására és a kölcsönszerződés megkötésére az akció érvényességén belül kerül sor.
 • Az akció egy Ügyfél (Adós és Adóstárs együttesen) egy ügyletének vonatkozásában nyújtható. 

Hogyan regisztrálhat?

Telefonos visszahívást kér
 • Adatai megadása után visszahívjuk
 • 1 órán belül, ha munkanapokon 8:00-19:00 óra között regisztrál
 • Elmondjuk mekkora hitelösszegre számíthat

VISSZAHÍVÁST KÉREK!

Videobankon érdeklődik
 • Otthonában beszélhet szakértőnkkel
 • Munkanapokon 8:00-16:15 óra között
 • Részletes előszűrés után megmondjuk mekkora hitelösszegre számíthat

VIDEOBANKON ÉRDEKLŐDÖM!


A JÓVÁÍRÁS AKCIÓ ÉRVÉNYESSÉGE:

 • NHP Zöld Otthon Hitel és NHP Zöld Otthonteremtési Kamattámogatott Kölcsön igénylése 2022. január 1. és 2022. február 28. között, folyósítás 2022. május 31-ig kiállított hitelígérvény alapján.
 • Raiffeisen Lakáshitelek igénylése 2022. január 1. és 2022. február 28. között, folyósítás: 2022. május 31-ig kiállított hitelígérvény alapján.
 • Online regisztráció: Akció érvényessége: 2020. december 1. és 2022. február 28. között igényelt hitel és 2022. május 31-ig kiállított hitelígérvény alapján folyósított szerződésekre érvényes, ahol a regisztráció és az azt követő telefonos/videobankos tájékoztatás is 2020. december 1. után történt.

Online regisztráció alatt jelen akció értendő:

 • Visszahívás kérésen keresztüli online regisztráció
 • VideoBankon keresztüli online regisztráció
 • Chat útján történő regisztráció
Raiffeisen lakáshitelek jóváírás feltételei és korlátozások:

Az akció résztvevői: Minden az Akcióban résztvevő terméket igénylő Ügyfél (Adós és Adóstárs), amennyiben az alábbi feltételeket teljesíti.

 • A jóváírás elsődlegesen az Adós Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett lakossági bankszámlájára kerül teljesítésre.
 • Amennyiben az Adós nem rendelkezik Raiffeisen Bank Zrt.-nél számlavezetési szolgáltatással – bankszámlával - és legkésőbb a szerződéskötés időpontjában nem szándékozik igénybe venni a számlavezetési szolgáltatást – bankszámlát - a Raiffeisen Bank Zrt.-nél, abban az esetben az Adós a jelzáloghitel igénylőlaphoz kapcsolódó pótlapon történő választásától függően a jóváírás:
  • az igényelt kölcsönhöz kapcsolódó a hitel törlesztésére szolgáló technikai számlára (korlátozott hozzáférés, csak törlesztésre használható) vagy
  • Adós által Magyarországi pénzintézetnél vezetett lakossági bankszámlára teljesíti.
 • Az akcióban nyújtott jóváírás egy Ügyfél (Adós, Adóstárs) termékkategóriánként (lakáscél, szabadfelhasználás, hitelkiváltás) egy ügyletének vonatkozásában nyújtható.
 • A jóváírás csak kifizetett jelzáloghitel szerződések esetén érhető el.
 • A kölcsön beadása és a hitelígérvény kiállítására az akció érvényességi idő alatt történt
 • Az akció összevonható az online regisztrációhoz kötött jóváírás akcióval, az induló díj akcióval (értékbecslési díj, igényléskori és kifizetéskori fedezetellenőrzési díj, térképmásolati díj, jelzálog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzési díj és folyósítási díj akcióval), valamint a hitelfedezeti védelem biztosításra vonatkozó promócióval, és összevonható a Babaváró kölcsönhöz kapcsolódó jóváírás akcióval.
 • Az igényelt kölcsönnek nem lehet célja a Raiffeisen Banknál fennálló kölcsön/hiteltartozás kiváltása
 • A Raiffeisen Bank Zrt.-nél meglévő termékei vonatkozásában nem lehet 30 napot meghaladó vagy 5.000 Ft-nál nagyobb késedelem és/vagy kerettúllépése, továbbá az új hitel vonatkozásában a folyósítást követően a jóváírásig minden törlesztőrészlet késedelem mentesen megfizetésre kerül. Az igénylés beadására és a hitelígérvény kiállítására az akció érvényességén belül kerül sor.
 • Az Ügyfél 2020.08.01. és az online regisztráció kitöltési időpontja között a Raiffeisen Bank fiókjában személyesen tájékoztatást nem kapott akcióban részt vevő termékkel kapcsolatban, továbbá a telefonos/VideoBankos tájékoztatás tájékoztatása megelőzi a Raiffeisen Bank fiókjában személyesen nyújtott első tájékoztatás időpontját.
 • Az akcióban érintett kifizetett kölcsönszerződés vonatkozásában a jóváírás napjáig esedékes havi törlesztőrészletek mindegyike késedelem nélkül, az esedékesség napján, maradéktalanul teljesítésre kerül.
 • Az ügyfélnek nem volt 30 napot és 5.000 Ft-ot meghaladó késedelme és/vagy kerettúllépése semmilyen az akcióban érintett, kifizetett kölcsönszerződésen kívüli Banki termék illetve szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódóan a kölcsön folyósítása és a jóváírás között eltelt időszakban.
 • Az Adós a jóváírás napján forint bankszámlával rendelkezik (Raiffeisen Banknál vagy Raiffeisen Banknál vezetett, vagy másik pénzintézetnél)
 • és a Bankkal szemben az akcióban érintett kölcsönből eredően tőketartozása (nem késedelmes) áll fenn.

Amennyiben az Ügyfél bankszámlája engedélyezett negatív egyenlegű (folyószámla hitelkeret szerződéssel rendelkezik, mely rendelkezésre álló keretet kihasználta) és a jóváírást követően továbbra is negatív egyenleg mutatkozik, úgy a jóváírást teljesítettnek kell tekinteni.

Mikor kapja meg a jóváírást?

A kölcsönösszeg kifizetését követő 30 napon belül jóváírjuk bankszámláján.
A Raiffeisen lakáshitelek akcióról és a kedvezményekkel kapcsolatos további részletekről a mindenkor hatályos Lakossági Kondíciós Listában olvashat.

Induló díj akció

Minden kamatozás típus esetén:

  Akciós díjak
(Minden lakáshitel és kamatozás típus esetén)
Nem akciós díjak
Értékbecslési díj Bank átvállalja 38 100 Ft / ingatlan
Helyszíni szemle díj Bank átvállalja 19 050 Ft / ingatlan
Folyósítási díj

 

 

 

Bank elengedi

Folyósítási díj:
A folyósított összeg 0,75%-a, de maximum 100 000 Ft
Igényléskori fedezetellenőrzési díj 3 600 Ft / ingatlan
Kifizetéskori fedezetellenőrzési díj 1 000 Ft / ingatlan
Térképmásolati díj 3 000 Ft / ingatlan (családi ház esetén)
Zálogjog földhivatali bejegyzési díj 12 600 Ft

Az akció időtartama: 2022. január 1. és 2022. február 28. között igényelt hitel és 2022. május 31-ig kiállított hitelígérvény alapján folyósított szerződésekre érvényes.

Az elengedett díjakat meg kell fizetni, ha a Kölcsön kettő éven belül végtörlesztésre vagy a kölcsön tőketartozásának felét meghaladó összegű előtörlesztésre kerül.

A hiteligénylés minimális személyi feltételei
 • minimum 18 éves életkor a hitel igénylésekor, valamint legfeljebb 70 éves életkor a hitel lejáratakor (amennyiben az adós életkora a hitel lejáratakor meghaladja a 70 évet, az ügylet jóváhagyásához a sztenderd igénylési feltételeknek megfelelő adóstárs bevonása szükséges, amely esetben az adóstárs életkora a hitel igénylésekor minimum 18 év, a hitel lejáratakor legfeljebb 70 év lehet),
 • telefonos elérhetőség (lakóhelyi vezetékes telefon vagy előfizetéses mobiltelefon vagy feltöltőkártyás mobiltelefon),
 • Magyarországon szerzett jövedelem, valamint magyarországi állandó lakcím,
 • minimum 3 hónapos folyamatos, határozatlan idejű munkaviszony a jelenlegi munkahelyen,
 • egyedüli igénylés esetén minimum havi nettó 150 000 Ft, Adóstársas igénylés esetén mindkettőjüknek rendelkezniük kell havi nettó 150.000 Ft igazolt jövedelemmel. Amennyiben az egyik fél igazolt havi nettó jövedelme kevesebb, mint 150.000 Ft (lehet akár 0 Ft is), akkor a másik félnek minimum 200.000 Ft havi nettó jövedelemmel kell rendelkeznie,
 • egyéni vállalkozók, társas vállalkozások (Kft., Bt., Kkt.) tulajdonosai esetén minimum 12 hónap folyamatos gazdasági tevékenység és egy lezárt üzleti év
 • legalább kéthavi aktív, lakossági bankszámla múlt bármely magyarországi pénzintézetnél,
 • a Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) nem tartalmaz az igénylőre vonatkozóan mulasztással, visszaéléssel vagy adósságrendezési eljárással kapcsolatos információt.

Reprezentatív példa 5 000 000 Ft összegre, 20 éves futamidővel számolva:

 

NHP Zöld Otthon Hitel NHP Zöld Otthonteremtési Kamattámogatott Kölcsön
Törlesztőrészlet: 26 495 Ft 20 833 Ft
Futamidő: 20 év 20 év
Törlesztőrészletek száma: 240 240
Hitelkamat mértéke: 2,50% 0,00%
Hitelkamat típusa: A futamidő végéig fix A futamidő végéig fix
A hitel teljes összege: 5 000 000 Ft 5 000 000 Ft
A hitel teljes díja: 1 358 835 Ft 0 Ft
A fogyasztó által fizetendő teljes összeg: 6 358 835 Ft 5 000 000 Ft
Teljes hiteldíj mutató (THM): 2,53% 0,00 %

A THM meghatározása az aktuális feltételek és a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt a 2022. január 1-én érvényes NHP Zöld Otthon Hitel és NHP Zöld Otthonteremtési Kamattámogatott Kölcsön kondíciók alapján, továbbá 5 000 000 Ft hitelösszeg, 20 éves futamidő és egy ingatlanfedezet bevonása mellett történt. A hitelhez vagyonbiztosítási szerződés megkötése szükséges. A feltételek változása esetén a THM mértéke módosulhat. Az NHP Zöld Otthon Hitelre és NHP Zöld Otthonteremtési Kamattámogatott Kölcsönre vonatkozó aktuális feltételek a mindenkor hatályos Lakossági Kondíciós Listában találhatóak meg.

A hiteligénylés felelős döntés!  
Ide kattintva minden szükséges információt megtalál: díjakat és kondíciókat, mintaszerződést, az igényléshez szükséges dokumentumokat.


Kérjük, adja meg adatait, és visszahívjuk! A csillaggal jelölt mezők kitöltése kötelező.