Ugrás a tartalomhoz
EN

Kétéves Magyar Állampapír

Két éves, fix kamatozású értékpapír, állami garanciával

Önnek ajánljuk a Kétéves Magyar Állampapírt, ha

  • alacsony kockázatú, államilag garantált befektetésre van szüksége,
  • rövid távú befektetésekben gondolkodik,
  • fontos Önnek a biztonság és a fix kamatozás

Azért érdemes a Kétéves Magyar Állampapírt választania, mert

  • fix kamatozású, kiszámítható befektetés, kamatát lejáratkor kifizető értékpapír
  • visszafizetését lejáratig történő megtartás esetén az állam garantálja,  névértékre és a kamatra egyaránt,
  • 24 hónapos futamidővel bocsátják ki
  • lejárat előtt értékesíthető.

A Kétéves Magyar Állampapír 1 forintos címletekben kerül kibocsátásra. A Kétéves Állampapírokat a forgalomba hozatal során (elsődleges piacon) devizabelföldinek és devizakülföldinek minősülő természetes személyek, valamint devizabelföldi jogi személyek és jogi személyiség nélküli szervezetek szerezhetik meg, a nonprofit gazdasági társaságnak nem minősülő gazdasági társaságok és a Tpt. 5.§ (1) bekezdés 60. pontja szerint intézményi befektetőnek minősülő szervezetek kivételével. A Kétéves Állampapírokat a forgalomba hozatalt követően (másodlagos piacon)
a) megvásárolhatják és egymás között átruházhatják az elsődleges piacon szerzésre jogosult személyek; továbbá
b) kizárólag az árjegyzési kötelezettségük teljesítése érdekében (saját számlára) megvásárolhatják az ÁKK Zrt-vel megbízási szerződést kötött forgalmazók (a továbbiakban: Forgalmazók), azzal, hogy ezen Forgalmazók kizárólag (i) az elsődleges piacon szerzésre jogosult személyek részére ruházhatják át, illetve (ii) a Magyar Nemzeti Bank részére óvadékba adhatják, illetve fedezeti ügylet keretében a Magyar Nemzeti Bank részére ruházhatják át az így megszerzett Kétéves Állampapírokat.

A Kétéves Állampapír adagolt kibocsátás útján, naponta megrendezésre kerülő aukciós lebonyolítással kerül forgalomba. Aukciós megbízást naponta, 100%-os nettó árfolyam plusz időarányos felhalmozott kamattal lehet, azonnali fedezet biztosítása mellett. A Kétéves Állampapírok utáni kamatbevétel adóköteles, kamatjövedelem után az adó mértéke 2016. január 1-től 15%. Forintban kibocsátott állampapír lévén mentes az egészségügyi hozzájárulás (EHO) fizetési kötelezettsége alól.

Kockázat lehet, az állampapír lejárat előtti értékesítése, mert ez tőkeveszteséggel is járhat!

Az aktuálisan jegyezhető Kétéves Magyar Állampapír ajánlat megtekintéséhez kattintson ide.

Kibocsátást követő forgalmazás

A minimálisan befektethető összeg 100 000 Ft. A már forgalomba került kamatozó Kétéves Magyar Állampapírokra a Raiffeisen Bank minden nap eladási és a vételi árfolyamokat jegyez. A Kétéves Állampapírokra vonatkozó eladási, illetve vételi megbízásokat Bank ezen az értéken (árfolyamon) hajtja végre. Minden kereskedési napon a 16.30-ig beérkezett megbízásokat tudjuk teljesíteni aznapra, az ezután beérkező megbízásokat csak a következő kereskedési napra vonatkozóan - az akkorra érvényes árfolyamon - teljesítjük.

Kétéves Magyar Állampapírok aukciós megbízáshoz, illetve vételhez értékpapírszámla nyitása szükséges.

A jelen hirdetésben közölt információk a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bszt.) 122. §-a szerinti reklámnak minősül, így nem tekinthető a Bszt. 41-43. §-ai szerinti előzetes tájékoztatásnak, és nem is helyettesíti azt.

Részletes feltételek az aktuális Befektetési Kondíciós Listában találhatóak

  Amennyiben Ön még nem rendelkezik a Raiffeisen Banknál értékpapírszámlával, bármely bankfiókunkban nyithat értékpapírszámlát és ügyfélszámlát.
  A várakozás elkerülése végett kérjük, foglaljon előre időpontot!

Időpontfoglalás bankfiókba

  A bankfiókba kérjük, hozza magával:
  • személyi igazolványát
  • lakcímkártyáját
  • adókártyáját

Amennyiben Ön Raiffeisen bankszámlát is kíván nyitni, vagy azzal már rendelkezik, úgy a Direkt azonosító és a Direkt PIN kód használatával befektetési szolgáltatásokra vonatkozó megbízásait a Raiffeisen DirektNeten keresztül is megadhatja!

  További információt kérhet telefonos ügyfélszolgálatunkon, a Raiffeisen Direkten is, a 06-80-488-588-as telefonszámon.