Szponzori és CSR stratégia

A Raiffeisen Bank társadalmi felelősségvállalási (CSR) és szponzorálási stratégiáját az ügyfelei és munkatársai körében végzett kutatások alapján fogalmazta meg.

Szponzorálás

Szponzorálás során a Bank valamely projektet, szervezetet marketing jellegű ellenszolgáltatás fejében pénzzel támogat. E tevékenység egyfajta üzleti kapcsolat, amelyben a Bank olyan lehetőségeket vár el a Szponzorálttól, melyek a Bank jó hírnevét építik, és ezáltal hosszú távon segíti üzleti tevékenységét.

Szponzorációs alapelvek:

 • széles célközönséghez szóló projekt: országos vagy regionális hatókörűek, nagy létszámú résztvevője van ill. kommunikációjának elérése nagy, vagy egy szűkebb, de a Bank számára fontos célcsoportot nagymértékben lefed
 • magas színvonalon megvalósított, jól szervezett program
 • számot tart a média érdeklődésére
 • van mód a támogató megjelenésére a médiában
 • az adott műfaj kiemelkedő projektje
 • előnyt élveznek a nagyvállalatok döntéshozóit és/vagy kiemelkedő megtakarítási képességgel rendelkező magánszemélyeket célzó projektek

Döntéshozatali szempontok

 • az ajánlat illeszkedése a stratégiához, emellett mennyire különleges, egyedi, mennyire emelkedik ki "a szokásosak" közül.
 • presztízsében, minőségében a Raiffeisen márkának megfelelő
 • a célok elérésének esélye és azok egymáshoz viszonyított fontossági aránya megbecsülhető
 • az adott üzletág stratégiai céljainak eléréséhez nyújt segítséget
 • a szponzoráció nem csak passzív megjelenést, de hozzáadott értéket is tartalmaz (mind a Raiffeisen márka, mind az üzletág számára)
 • ár-érték arányban a lehető legtöbbet nyújtja

Ajánlatok beküldése

 • Postai úton: Raiffeisen Bank Zrt. Marketing főosztály
  1054 Budapest, Akadémia u. 6.
 • Elektronikusan: marketing@raiffeisen.hu
 • Az ajánlat tartalmazza a projekt rövid leírását és az ajánlatot

Társadalmi szerepvállalás (CSR)

2008 óta a Raiffeisen Közösen programban fogja össze a Bank társadalmi szerepvállalási tevékenységét. A középpontban a családon kívül nevelkedő gyermekek tudatos életvitelének segítése, valamint a nehéz körülmények között élő gyermekek minőségi étkeztetése áll. A Bank törekszik arra, hogy a társadalmi felelősségvállalás az intézmény egészét átható, a szervezeti kultúrába szervesen beépülő szemléletmód legyen, mert a Bank tevékenysége jelentős hatással van a környezetére, a jövőre. A jó ügyeket szolgáló szervezetekkel partnerként együttműködve teszünk a tágabb közösségért, amelyben a Bank működik - társadalmi felelőssége több mint pusztán a profittermelés és adófizetés.


CSR alapelvek:

 • az adományozott projekteket nyilvános pályáztatás keretében választja ki a Bank
 • ügyhöz kötött, a banki szolgáltatás igénybevételével megvalósítható CSR projekteket indítunk;
 • a fenntartható fejlődés jegyében a bank működéséből származó környezeti terhelést csökkentjük, célunk nagyobb figyelmet helyezni arra, hogy minél kevésbé szennyezzük környezetünket (pl. megújuló energiaforrások használata, szelektív hulladékgyűjtés, újrapapír, stb.).
 • közösségi célok érdekében szervezzük a munkatársak önkéntes munkáját

CSR területek:

 • egészségügyileg vagy anyagilag rászoruló - elsősorban családon kívül nevelkedő - gyermekek támogatása - elsődlegesen pályázati rendszer alapján működő adományozás és ügyhöz kötött marketing révén:
  • gyermekjóléti intézmények
  • gyermekeket érintő betegszállítás
  • gyermekétkeztetési programok
  • szegény családból származó gyermekek iskoláztatása
  • egészséges életmódot propagáló, megelőzést segítő programok
 
 • pénzügyi kultúra - kommunikációs tevékenység és önkéntes munka révén
 • a lakosság pénzügyi ismereteinek fejlesztését szolgáló programok, megoldások támogatása:
  • iskolai programok, tananyagok
  • pénzügyi témájú vetélkedők
  • önkéntes munka formájában oktatás
 
 • környezetvédelem - a banki működés, munkatársak szemléletformálása, társadalmi célú termék révén:
  • a bank működéséből fakadó környezeti terhelés csökkentése (újrapapír használata, szelektív hulladékgyűjtés fiók/székházépítés környezetbarát módon, megújuló energiaforrások használata, beszállítók környezetvédelmi szabványok szerinti működésétnek vizsgálata, önkéntes munka)
  • energiatakarékosság
  • környezetkímélő közlekedés
 
 • települések, közterületek állapota - elsődlegesen önkéntes munka révén:
  • a helyi lakókörnyezet állapotának, élhetőségének javítása
  • parkok, közösségi terek, iskolaingatlanok minőségének javítása
 
 • esélyegyenlőség:
  • megváltozott munkaképességűek, hátrányos helyzetű fiatalok alkalmazása, integrációjuk elősegítése

A CSR és szponzori tevékenységből kizárt területek és témák
Területek, melyek sérthetik a Bank semlegességét, nem illenek márka- ill. szervezeti értékeinkhez, a közvélemény általi megítélésük megosztó lehet:

 • vallási, politikai jellegű rendezvények, programok
 • küzdősportok
 • erőszakos megnyilvánulásokra gyakran módot adó sportágak, események
 

Területek, melyek kommunikációs szakmai szempontok alapján nem szolgálják a Bank érdekeit

 • magánszemélyek (művészek, sportolók, stb)
 • kiadványok (CD, könyv, DVD)
 • külföldön megvalósuló programok