Ugrás a tartalomhoz
EN

Babaváró Kölcsön

  10 millió forintig igényelhető, maximum 20 éves futamidőre
  Jóváírási akció
  Szabadon felhasználható
  Az ügylet az első 5 évben kamatmentes
  Díjmentes kölcsönfelvétel
 

Jogosultság ellenőrző kalkulátor

 

MÁR VIDEOBANKON IS ÉRDEKLŐDHET!

Kényelmesen otthonában beszélgethet a Babaváró Kölcsönről tanácsadónkkal!

Hogyan működik a VideoBank?
1. Kattintson a VideoBankon Érdekel gombra.
2. Adatai megadása után (név, telefonszám, e-mail cím) a rendszer megvizsgálja a videohívás technikai feltételeit, segít Önnek aktiválni a kamerát és a mikrofont telefonján, tabletjén, asztali számítógépén, vagy a laptopján.
3. Szabad ügyintézőnk fogadja videohívását.
4. Tájékoztatjuk mindenről, amit tudnia kell a Babaváró Kölcsönről, és megtudhatja, házastársával megfelelnek-e a feltételeknek.
5. Email címére megküldjük a szükséges dokumentumokat és tájékoztatókat.
6. Bankáraink segítik Önt a folyamat további lépéseiben is.

A VideoBankot hétköznap: 8:00 – 16:15 között használhatja
Nyitva tartási időn kívül kérheti kollégánk telefonos és videós visszahívását is

A videohíváshoz előlapi kamerával rendelkező okostelefonra, tabletre, asztali számítógépre vagy laptopra van szüksége.

 

VIDEOBANKON INTÉZEM                   VISSZAHÍVÁST KÉREK

Most havi 30.000 Ft jóváírást kaphat Raiffeisen bankszámlájára.

Akció érvényessége:
2020. szeptember 1. és 2020. november 30. között igényelt hitel és 2021. február 28- ig kiállított hitelígérvény alapján folyósított szerződésekre érvényes

Akció:

 • Jóváírási akció: a Bank a kölcsönösszeg kifizetését követő 30 napon belül, utólagosan jóváír az Adós bankszámláján 30.000 Ft-ot.

A jóváírás feltétele:

 • Az Ügyfél jogosult az akciót igénybe venni (akció résztvevői pontban leírt feltételek esetén).
 • Az igénylés beadására és a hitelígérvény kiállítására az akció érvényességén belül kerül sor.
 • Az Adós a jóváírás napján bankszámlával rendelkezik (Raiffeisen Banknál vezetett, vagy másik pénzintézetnél).
 • A Bankkal szemben az akcióban érintett kölcsönből eredően tőketartozása (nem késedelmes) áll fenn.
 • Amennyiben az Ügyfél bankszámlája engedélyezett negatív egyenlegű (folyószámla hitelkeret szerződéssel rendelkezik, mely rendelkezésre álló keretet kihasználta) és a jóváírást követően továbbra is negatív egyenleg mutatkozik, úgy a jóváírást teljesítettnek kell tekinteni

Akció résztvevői: Minden az Akcióban résztvevő terméket igénylő Ügyfél (Adós és Adóstárs), amennyiben az alábbi feltételeket teljesíti.

Az akció részleteit a mindenkor hatályos Kamattámogatással érintett Raiffeisen Babaváró Kölcsön Kondíciós Listában olvashatja.
 

ÉRDEKEL

Miért éri meg a Babaváró Kölcsön?

 • Már egy gyermek vállalása esetén kamatmentes lesz a teljes futamidőre
 • Két gyermek vállalása esetén a tartozás 30%-a elengedésre kerül
 • Három gyermek vállalása esetén a teljes fennálló tartozás elengedésre kerül

Mire használható?
A kölcsön szabadon felhasználható, így bármilyen célra (például, lakásvásárlás, felújítás, autóvásárlás) fordítható

Mi történik, ha nem teljesül az első 5 évben  a gyerekvállalás?

 • A kamattámogatás megszűnik, így ügyleti kamatot kell fizetni
 • A törlesztőrészlet emelkedik és magasabb lehet, mint 50 000 Ft

Részletek

A Babaváró Kölcsön egy olyan kölcsön, amelyhez a babaváró támogatásról szóló 44/2019 (III.12.) Kormányrendelet (továbbiakban: Rendelet) szerint állami támogatásként kamattámogatás és gyermekvállalási támogatás (továbbiakban a kettő együtt: Babaváró támogatás) vehető igénybe. A babaváró támogatás igénybevételéről szóló szerződés 2022. december 31. napjáig köthető meg.

Oldalunkon összegyűjtöttük a kamattámogatással érintett Babaváró Kölcsönnel és a Gyermekvállalási Támogatással kapcsolatos legfontosabb információkat, hogy segítsünk Önnek eligazodni az igényléssel kapcsolatos tudnivalókban.

THM (kamattámogatással): 0,43% Kamattámogatás a teljes futamidő alatt (teljesül a gyermekvállalás az ötödik év végéig)
THM (kamattámogatás nélkül): 5,72% Kamattámogatás 5. évtől történő megszűnése esetén (nem teljesül a gyermekvállalás öt év alatt)

A hirdetésben szereplő kölcsönt a Magyarország Kormánya által biztosított babaváró támogatással nyújtjuk.

Fontos tájékoztatás

A Babaváró Kölcsön igényléséhez TB igazolás benyújtása szükséges, melyet az ügyfeleknek szükséges beszerezni az igénylést megelőzően. Az igazolást a lakóhely szerint illetékes egészségbiztosítási pénztári feladatokat ellátó fővárosi és megyei kormányhivatalok adják ki, mely akár több napot is igénybe vehet. Az igazolás hiányában Babaváró Kölcsön igénylést befogadni nem áll módunkban.

Olyan házaspárok - együttes igénylőként - igényelhetik, akik esetében az alábbi együttes feltételek teljesülnek a kölcsönkérelem benyújtásának időpontjában:

 • mindkét házasfél vagy 1.) magyar állampolgár, vagy 2.)  aki a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát Magyarország területén gyakorolja, vagy 3.) hontalan jogállású
 • mindkét szereplő már betöltötte a 23. életévét, de a feleség még nem érte el a 41 éves kort és a férj a kölcsön lejáratakor  71. életévét még nem töltötte be.
 • legalább az egyik házas fél 3 éve folyamatosan 1.) Tbj. 5. §-a alapján biztosított, vagy 2.) nappali képzésben felsőoktatási tanulmányokat folytatott vagy 3.) más állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott, vagy 4.) a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 42/E.§-a alapján megállapított gyermekgondozási díjban részesült,  de minden esetben a kölcsönkérelem benyújtását megelőző 180 napos időtartamban (kivéve a 3.) pont szerint igazolt Tbj. esetén, ahol elegendő a kölcsönkérelem benyújtását megelőző 90 napos időtartamban) magyarországi Tbj.) 5. § (1) bekezdés a), b), vagy e)-j) pontja szerinti jogviszonyban töltött időnek kell minősülnie
 • egyéni vállalkozók, társas vállalkozások (Kft., Bt., Kkt.) tulajdonosai esetén minimum 12 hónap folyamatos gazdasági tevékenység és egy lezárt üzleti év
 • Minimum havi (három hónap átlaga) nettó jövedelem: Együttesen a mindenkori minimálbér összege (107.065 Ft) mind Adós, mind Adóstárs esetén. Amennyiben az egyik igénylő fél (Adósnak vagy Adóstársnak) a jövedelme kevesebb, mint a mindenkori minimálbér (akár 0 Ft is lehet), akkor a másik fél (Adósnak vagy Adóstársnak) a jövedelmének minimum havi 160.000 Ft-nak kell lennie.
 • mindkét fél Magyarországi lakcímmel rendelkezik
 • az igénylők köztartozásmentesek
 • az igénylők egyikéről sincs a KHR-ben negatív információ
 • nem lehet büntetett előéletű egyik igénylő sem
 • esetükben nem áll fenn olyan tény vagy körülmény, amelynek alapján a közös gyermekvállalás nyilvánvalóan lehetetlennek tekinthető,
 • vállalják, hogy legalább egyikük a kölcsönszerződés megkötését követően született vagy örökbefogadott gyermekeiket a nagykorúvá válásukig, de legfeljebb a kölcsönszerződés megszűnéséig a saját háztartásában neveli
Hitelcél: szabad felhasználású
Hitelösszeg (minimum): 1.000.000,- Ft
Hitelösszeg (maximum): 10.000.000,- Ft
Futamidő: minimum 6 év maximum 20 év
Kamatperiódus: 5 év
Ügyleti Kamat: Az első 5 évben:
- az ügyfél nem fizet ügyleti kamatot, ugyanis helyette annak összegét a kincstár fizeti meg a bank részére. Első 5 év után:
- ha teljesül a gyermekvállalás, akkor a futamidő végéig továbbra sem kell ügyleti kamatot fizetnie az ügyfélnek, mert annak összegét helyette kamattámogatásként a kincstár fizeti meg a bank részére
- ha nem teljesül a gyermekvállalás, akkor ügyleti kamatot kell már fizetnie az ügyfélnek, amelynek mértéke az első 5 évet követő kamatperiódusban jelenleg: 6,82% (a pontos mértéke a következő kamatperiódusra irányadó ÁKKH mértékétől függ, mely következtében a kamat lehet alacsonyabb és magasabb is)
Gyermekvállalási határidő: folyósítástól számított 5 év (várandósság esetén a várandósságnak be kell töltenie a 12. hetet)
Fedezet: állami kezesség
Kezességvállalási díj fennálló tartozás összegének 0,5%-a
Maximum törlesztőrészlet 50.000,- Ft, mely tartalmazza a kezességvállalási díjat is

 

Gyermekvállalási támogatás főbb jellemzői:

Támogatási cél: a fel nem mondott Babaváró kölcsönszerződésből eredő tőketartozás és kamatainak csökkentésére lehet felhasználni
Támogatás összeg:

az igénylő házaspároknak a Rendeletben meghatározott feltételeknek megfelelő:

 • második gyermekük esetén a még fennálló, a Babaváró Kölcsönből eredő tartozás 30%-ának megfelelő összeg,
 • harmadik gyermekük esetén a Babaváró Kölcsön szerinti teljes fennmaradó kölcsöntartozásnak megfelelő összeg
Támogatás típusa: vissza nem térítendő állami támogatás, melyet a kincstár folyósít a bank részére

Hogyan igényelheti?

 • A kölcsönkérelmet a banknál kell benyújtani a Rendeletben meghatározott dokumentumokkal együtt, melyről a fiókban kaphat bővebb információt.
 • A kölcsön nyújtása hitelbírálathoz kötött. A bírálati idő maximum 10 munkanap.

 

Gyermekvállalási Támogatás

Kik igényelhetik a Gyermekvállalási Támogatást és milyen összegben?

Azon házaspárok, akik babaváró kölcsönszerződést kötöttek és akik  második és  harmadik gyermeket vállalnak. A támogatás összege:

 • második gyermek vállalása esetén a fennálló tartozás 30 %-a
 • harmadik gyermek vállalása esetén a fennálló teljes tartozás.

 

Mi a Gyermekvállalási Támogatás igénylés folyamata?

 • a támogatás iránti kérelmet a banknál kell benyújtani a Rendeletben meghatározott dokumentumokkal együtt
 • a támogatás igénybevétele díjmentes
 • a jogosultsági feltételek ellenőrzését a Bank végzi


Mire igényelhető a Gyermekvállalási Támogatás?

A támogatást a fel nem mondott kölcsönszerződésből eredő tőketartozás és kamatainak csökkentésére kell felhasználni.

Babaváró Kölcsön

 • Az első 5 évben kamatmentes a kölcsön, ezt követően pedig akkor kamatmentes, ha legalább egy gyermek vállalása teljesül.
 • Babaváró kölcsön kamatának meghatározása:
Bruttó Kamat mértéke: ÁKK1*130%+2%
Kamattámogatás mértéke: ÁKK1*130%+2%
Ügyfél által fizetendő kamat: az első 5 évben 0%, amennyiben megszületik gyermek a gyermekvállalási határidőn belül, úgy a futamidő végéig kamatmentes.
Gyermekvállalási határidő: 5 év
Fedezet: állami kezesség
Kezességvállalási díj 0,5%
A vállalt gyermek meg nem születése esetén a kamat mértéke (6. évtől)* ÁKK1*130%+5%

*A vállalt gyermek meg nem születése miatt a kamattámogatást vissza kell fizetni 120 napon belül.

 • Az első gyermek születése után a kölcsön a futamidő végéig kamatmentes, a kamatot a kincstár folyósítja kamattámogatás formájában a banknak,
 • Az első gyermek, a várandósság legalább 12. hetét betöltött magzat után 3 évig a törlesztés szüneteltetését kérheti a támogatott személy, mellyel az eredeti futamidő meghosszabbításra kerül,
 • A második gyermek születését követően is kérhető 3 év törlesztés szüneteltetése, azonban a futamidő itt már nem kerül meghosszabbításra,
 • Ikergyermekek esetén alapvetően 3 év törlesztés szüneteltetés igényelhető, ami további 2 évvel meghosszabbodik, ha a 3 éves szüneteltetés letelte előtt legalább 60 nappal a Támogatott személyek erre vonatkozó kérelmet nyújtanak be.

Gyermekvállalási támogatás mértéke

 • A második gyermek születése után az aktuális tartozás 30%-a elengedésre kerül
 • A harmadik gyermek születése után az aktuális fennálló tartozás 100%-a elengedésre kerül

Gyermekvállalás alatt a babaváró támogatásokról szóló 44/2019. (III.12.) Korm. rendelet értelmében legalább a várandósság 12. hetét betöltött magzat meglétét, valamint 2019. július 1. és azután született gyermek örökbefogadást értjük, ha az örökbefogadást engedélyező határozat a kölcsönkérelem benyújtását követően válik véglegessé.

THM (kamattámogatással) : 0,43% Kamattámogatás a teljes futamidő alatt (teljesül a gyermekvállalás az ötödik év végéig)
THM (kamattámogatás nélkül) : 5,72% Kamattámogatás 5. évtől történő megszűnése esetén (nem teljesül a gyermekvállalás öt év alatt)

A THM meghatározása a 2020.09.01.-én aktuális feltételek 10 millió Ft kölcsönösszeg, továbbá a 83/2010. (III. 25.) Kormány rendeletben meghatározott feltételezések, feltételek figyelembe vételével  kerültek meghatározásra azzal, hogy a 20 éves futamidő a THM kamattámogatás esetén a törlesztés szünetelésére tekintettel 3  évvel  meghosszabbodik, továbbá mindkét THM esetében a központi költségvetés javára – a bank útján – megfizetendő kezességvállalási díj.

A Babaváró Kölcsönre vonatkozó aktuális feltételek és az akció részletes feltételei megtalálhatóak a mindenkor hatályos Kamattámogatással érintett Raiffeisen Babaváró Kölcsön Kondíciós Listában, a Lakossági Üzletszabályzatban és az Általános Üzleti Feltételekben.

 

Reprezentatív példa:

  Kamattámogatás a teljes futamidő alatt (első 5 évben teljesül a kamattámogatás feltétele) Kamattámogatás megszűnése esetén (első 5 évben nem teljesül a kamattámogatás feltétele)
A hitel teljes összege: 10 000 000 Ft 10 000 000 Ft
Futamidő 23 év (20 + 3 év) 20 év
Törlesztőrészletek száma 240 db 240 db
Hitelkamat mértéke(1-5. év): 0% 0%
Hitelkamat mértéke (6. év): 0% 6,82%
Hitelkamat típusa: 5 évre rögzített, 5 évente az ÁKK változásának figyelembe vétele mellett határozódik meg az új kamatperiódusra a kamat mérték 5 évre rögzített, 5 évente az ÁKK változásának figyelembe vétele mellett határozódik meg az új kamatperiódusra a kamat mérték
A hitel teljes díja (mely magába foglalja a kezesség vállalási díjat és az esetlegesen visszafizetendő támogatást is): 527 917 Ft 6 792 960 Ft
THM: 0,43% 5,72%
A fogyasztó által fizetendő teljes összeg: 10 527 917 Ft 16 792 960 Ft
Törlesztőrészlet összege (1-5. év): 41 667 Ft 41 667 Ft
Törlesztőrészlet összege (6. év): 41 667 Ft 66 660 Ft
Kezdeti kezességvállalási díj: 4 167 Ft 4 167 Ft
Visszafizetendő támogatás a kamattámogatás feltételének (várandóság vagy gyerek születés) nem teljesítése esetén (egy összegben esedékes) – része a hitel teljes díjának és a fogyasztó által fizetendő összegnek is. nincs ilyen kötelezettség 1 719 000 Ft

Babaváró kölcsön iránt érdeklődik?

Kérjük adja meg adatait és visszahívjuk! A csillaggal jelölt mezők kitöltése kötelező.