Az RBI 2018-as üzleti eredményei

Hír Sajtóközlemény

  • A nettó kamatbevétel az előző évhez képest 4,2 százalékkal, 3.362 millió euróra nőtt (2017-ben: 3.225 millió euró)
  • A működési bevétel 3,9 százalékkal, 5.298 millió euróra nőtt (2017-ben: 5.098 millió euró)
  • Az általános adminisztratív költségek 1,2 százalékkal, 3.048 millió euróra emelkedtek (2017-ben: 3.011 millió euró)
  • A pénzügyi eszközök értékvesztése 46,9%-kal 166 millió euróra csökkent (2017-ben: 312 millió euró)
  • Az adózás előtti eredmény 8,8%-kal 1.753 millió euróra növekedett (2017-ben: 1.612 millió euró)
  • Az adózott eredmény 12,2%-kal, 1.398 millió euróra növekedett (2017-ben: 1.246 millió euró)
  • A konszolidált eredmény 13,8%-kal 1,270 millió euróra nőtt (2017-ben: 1.116 millió euró)
  • A nemteljesítő hitelek aránya a 2017. év végihez képest 1,9 százalékponttal csökkent, így 3,8%-os értéket mutat
  • Az elsődleges alapvető tőkemutató értéke 13,4 százalék (végleges alapon).
  • Az egy részvényre jutó eredmény 3,68 euróra nőtt (2017-ben: 3,34 euró)

2018. január 1-jén életbe lépett a pénzügyi eszközökre vonatkozó új számviteli standard (IFRS 9). Az IFRS 9 bevezetése mellett az RBI megváltoztatta a mérlege - és részben eredmény kimutatása - megjelenítésének módját is, így az most összhangban van az Európai Bankhatóság (EBH) által kiadott pénzügyi beszámolási standardokkal (FINREP). A standardok bevezetése miatt a 2017-es összehasonlító időszak és a 2017 év végi összehasonlító beszámolási fordulónap adatait is helyesbíteni kellett. Az előző időszakok adatai csak korlátozott mértékig összehasonlíthatóak.

2018-ban a Raiffeisen Bank International (RBI) konszolidált nyeresége 1.270 millió euró volt.

"Jelentősen felülteljesítettünk az előző évi nagyon jó eredményhez képest, és kifejezetten elégedettek vagyunk a 2018-as pénzügyi év eredményeivel. Érzékelhetően javítottuk tőkemutatóinkat és tovább csökkentettük NPL arányunkat. Ezért az előző évinél jelentősen magasabb osztalékra tudunk javaslatot tenni az Éves Rendes Közgyűlésnek," mondta Johann Strobl, az RBI vezérigazgatója.

A működési bevétel az előző év azonos időszakához képest 4 százalékkal, azaz 199 millió euróval 5.298 millió euróra emelkedett. A nettó kamatbevétel 4 százalékkal 3.362 millió euróra nőtt a bővülő hitelezés hatására, a Csoport kamatozó eszközein elért 3 százalékos átlagos növekedésnek köszönhetően.

Az általános adminisztratív költségek az előző év azonos időszakához képest 37 millió euróval 3.048 millió euróra nőttek. A költség/bevétel arány 1,5 százalékponttal 57,5 százalékra emelkedett.

"Lengyelországi banki alaptevékenységünk eladása ellenére ügyfélhiteleink állománya 4%-kal nőtt. A hitelezés szinte minden piacon bővült, a legnagyobb mértékben Ausztriában, a Cseh Köztársaságban, Romániában, és Szlovákiában" - mondta Strobl.

Nagyon kedvezően alakult a pénzügyi eszközök értékvesztése:

A pénzügyi eszközök értékvesztése a tárgyidőszakban 166 millió eurót tett ki az előző évi 312 millió euróhoz képest.

2018-ban tovább javult az NPL arány: az év elejéhez képest 1,9 százalékponttal csökkent és
december végén 3,8%-on állt.

A teljes tőkemutató értéke (végleges alapon) 18,2 százalék

A (végleges) elsődleges alapvető tőkemutató 0,6 százalékponttal emelkedett, így 13,4 százalékon áll, ebből a lengyel banki alaptevékenység értékesítése 0,9 százalékpontot tesz ki.

Az RBI hazai piacának Közép-Kelet Európát (KKE) tekinti, valamint Ausztriát, ahol a legnagyobb vállalati és befektetési banknak számít. Leánybankjai a régió 13 országában vannak jelen. Az RBI Csoportnak ezenkívül több más pénzügyi szolgáltató is tagja, így például a lízing-, a vagyonkezelési, valamint a vállalatfúziós és akvizíciós üzletágban.

Összesen közel 47.000 alkalmazottja 16,1 millió ügyfelet szolgál ki több mint 2.100 fiókon és képviseleten keresztül, amelyek többsége a KKE-régióban működik. Az RBI részvényeit a bécsi tőzsdén jegyzik. Az ausztriai Regionális Raiffeisen Bankok a részvények hozzávetőleg 58,8 százalékát birtokolják, a fennmaradó rész közkézhányad. Az ausztriai Raiffeisen Bankcsoporton belül az RBI a Regionális Raiffeisen Bankok és más kapcsolt hitelintézetek központi intézményeként működik.