IBAN ellenőrző

IBAN ellenőrző
IBAN Ellenőrzés

IBAN számlaszám generáló

IBAN számlaszám generáló
IBAN Generálás

Tartalom megjelenítő

IBAN

Az oldalon található alkalmazás segítségével ellenőrizheti az IBAN szám helyességét.

Mi az IBAN?

Magyarországon a belföldi fizetések esetében 1996 óta szabványosított, 16 és 24 jegyű pénzforgalmi jelzőszámok használatosak, amelyek mindamellett, hogy egyértelműen azonosítják a számlavezető bankot és a számlavezető ügyfelet, lehetővé teszik a belföldi fizetési forgalom gyors, automatizált és olcsó lebonyolítását.

Az Európai Unió Nemzetközi Bank-szabványügyi Bizottsága hasonló céllal vezette be az Unió országai számára a nemzetközi bankszámlaszámokat, az ún. IBAN-t (International Banking Account Number).Az MNB 9/2001. (MK) 147-es rendelete alapján 2003. január 1-től kötelező a magyar pénzintézetek számára az IBAN formátumú számlaszámok alkalmazása és annak ellenőrzése.

Mi az IBAN alkalmazásának előnye?

Az IBAN bevezetésével az alkalmazó országok számára egységessé válik a külföldi bankszámlaszámok kezelése. Az átutalások feldolgozása automatizálhatóvá válik, ugyanakkor az emberi beavatkozás kiküszöbölésének köszönhetően a munkafolyamatok egyszerűsödnek, gyorsabbá és pontosabbá válnak.

A magyar IBAN szabvány

A magyar szabvány szerinti IBAN 28 jegyből áll. Az IBAN első és második karaktere mindig "HU", Magyarország szabvány szerinti országkódja, a harmadik és negyedik jegy az ellenőrző kód, a fennmaradó számjegyek - 5-28-ig terjedően - az ügyfél egységesített pénzforgalmi jelzőszámát tartalmazzák.

Az IBAN papíron és elektronikus környezetben történő alkalmazása tagolásában eltérő, pl.
papíron, nyomtatott formátumban 4-es tagolásban használjuk:
IBAN HU99 5888 9999 3456 6789 1234 6789
A példában szereplő IBAN számlaszám elektronikus formája pedig az alábbi ("IBAN" előtag nélkül):
HU99588899993456678912346789

Bankunk által nyújtott, az IBAN szám helyességét ellenőrző segédletek

Amennyiben nem biztos saját IBAN száma helyességében, vagy a partnereitől kapott IBAN számlaszámokban, az alábbi ellenőrző képlettel most lehetősége van ellenőrizni azt, hogy az Ön által használni kívánt IBAN számok formailag helyesek-e. (Azt nem tudja a képlet ellenőrizni, hogy létező számsorról van-e szó, csak azt, hogy formailag, képzésében érvényes-e a nemzetközi bankszámlaszám.)

Kérjük az alábbi rovatba írja be az Ön által ismert IBAN számlaszámot ellenőrzés céljából:

 

 

Raiffeisen Bankos pénzforgalmi jelzőszámának megadásával az alábbi generátor segítségével saját IBAN számlaszámát képezheti. Kérjük szíveskedjen beírni a Raiffeisen Banknál vezetett 24-jegyű számlaszámát.

 

 

Mi történik, ha Ön nem a helyes IBAN számot használja deviza átutalásaiban?

Az IBAN számlaszám formátum használata - így külföldi partnerei megismertetése az Ön új IBAN számával, ill. európai partnerei IBAN számlaszámának bekérése - kiemelt fontosságú. Bankunk valamennyi papír alapú és elektronikus csatornán eljuttatott IBAN szabvány szerinti deviza számlaszámot ellenőriz. A hibás IBAN számlaszámot tartalmazó megbízást is késedelem nélkül feldolgozzuk és teljesítjük, hiszen az Ön által megküldött megbízás mielőbbi teljesítésére törekszünk.

Amennyiben Ön a kedvezményezett helytelen formátumú vagy nem IBAN formátumú számlaszámát tünteti fel az IBAN-t alkalmazó, európai célországba irányuló deviza átutalási megbízásain, a kedvezményezett Bankja az automatikus feldolgozás meghiúsulása miatt, többlet feldolgozási költségre való hivatkozással extra díjtételt számíthat fel. Ezeket a költségeket a jövőben tovább terheljük és a szokásos devizautalási díjon felül felszámítjuk valamennyi ügyfelünk számára. (Tapasztalataink szerint az extra díjtétel bankonként eltérő mértékű, de kb. EUR 5-20,- közötti összeg lehet.)

A 2560/2001/EK rendelet alapján az EPC (European Payments Council) az Európai Unión belüli egységes gyakorlat, valamint az automatikus feldolgozás elősegítése érdekében lehetővé tette, hogy 2007. január 1.-től az Európai Unió országaiba (ezen felül Svájc; Norvégia, Izland és Lichtenstein) irányuló, euróban megadott deviza átutalásokat fogadó bank az IBAN és a SWIFT (BIC) kódokkal nem, vagy nem megfelelően kitöltött fizetési megbízásokat visszautasítsa, vagy extra költséggel terhelje annak teljesítését.

A helytelenül/hiányosan kitöltött megbízások teljesítése a Raiffeisen Bankban a mindenkor hatályos Kondíciós Lista szerinti feltételekkel kerül teljesítésre.

Mi a SWIFT (BIC) kód?

Olyan egyedi cím, amely a távközlési üzenetben pontosan azonosítja a pénzügyi tranzakcióban résztvevő pénzintézetet.

Mit tehet a többletköltségek / átutalás visszautasítása elkerülése érdekében?

Annak érdekében, hogy deviza és nemzetközi átutalásai többletköltségek nélkül teljesüljenek, kérjük, ügyeljen a megbízások helyes kitöltésére. Ebben szeretnénk a segítségére lenni jelen tájékoztatóval.

Kérjük, a megbízás megadása előtt a jogosulttól kérje be:

  • a jogosult nemzetközi bankszámlaszámát (IBAN szám),
  • a bankja nevét és annak
  • SWIFT (BIC) kódját.

A megbízás kitöltésénél kérjük, ügyeljen a következő mezők és adatok használatára:

Kedvezményezett bankjának SWIFT (BIC) kódja:
Kérjük, hogy a kedvezményezett bankjának SWIFT (BIC) kódját, a kedvezményezett bankja mezőben, az arra kijelölt helyen minden esetben szíveskedjen feltüntetni!

  • A SWIFT (BIC) kód (8, vagy 11 karakterből áll) és mindig egyértelműen azonosítja a kedvezményezett bankját.
  • Amennyiben az átutalás kedvezményezettje is a Raiffeisen Bank ügyfele, kérjük, hogy a megfelelő mezőben bankunk SWIFT kódját tüntesse fel: UBRTHUHB.

Kedvezményezett számlaszáma:
Amennyiben IBAN-t (IBAN = International Bank Account Number), azaz nemzetközi számlaszámot használó országba utal, kérjük, hogy az IBAN számlaszámot használja és azt mindig csak a kedvezményezett számlaszám mezőbe írja be!

  • Az Európai Unió tagállamai (ezen felül Svájc; Norvégia, Izland és Lichtenstein) már a számlaszámok nemzetközi formáját (IBAN) használják.
  • Az IBAN számlaszám mindig az adott ország 2-betűs ISO országkódjával kezdődik (pl DE, AT, CZ).

Mely európai országok alkalmazzák az IBAN-t?

Amennyiben az alábbi linkre rákattint, megtekintheti azoknak az európai országoknak a listáját, akik már IBAN számlaszámot használnak és az országukra jellemző IBAN számlaszám formátumokat.

IBAN-t alkalmazó európai országok

Van-e változás azon országok devizautalás eljárásrendjeiben, amelyek nem alkalmazzák az IBAN-t?

Az IBAN-t nem alkalmazó országokban - a fenti listában szereplő országokon kívüli valamennyi ország - az Ön által kezdeményezett devizautalások továbbra is a korábban megszokott módon történnek.

 

Bankunk SWIFT-kódja: UBRTHUHB
Címe: 1133 Budapest, Váci út 116-118.