Útkövető

Tartalom megjelenítő

FATCA TÁJÉKOZTATÓ

 

Magyarország Kormánya és az amerikai U.S. Treasury Department 2014. február 4-én kormányközi megállapodást írt alá az országaink adóhatóságai közötti automatikus adatcsere és a FATCA rendelkezésekben meghatározott feladatok támogatására, amely alapján megszületett a 2014. évi XIX. törvény – az ún. FATCA törvény – és a kapcsolódó jogszabályok módosítása. A FATCA törvény végrehajtása minden magyar pénzügyi intézmény számára kötelező.


Mi a FATCA?
A FATCA egy betűszó, (Foreign Account Tax Compliance Act) a külföldi számlák adóztatására vonatkozó megfelelőségi törvény rövidítése. FATCA célja, hogy az amerikai adóilletőségű adóalanyok az Amerikai Egyesült Államok területén kívüli pénzügyi eszközeik tekintetében is teljesítsék adófizetési kötelezettségüket.


A FATCA törvény által előírt kötelezettségek teljesítése érdekében 2014. július 1-jétől a Raiffeisen Bank Zrt. (továbbiakban: Bank) valamennyi új ügyfelét, illetve meglévő ügyfél esetén a Bank nyilvántartásaiban szereplő ügyféladatok vizsgálata során észlelt amerikai adóilletőségre utaló jel esetén nyilatkoztatja amerikai adóilletőségéről.


A Bank az alábbi egyesült államokbeli kapcsolatra utaló jeleket vizsgálja a nyilvántartásaiban szereplő ügyféladatok tekintetében:

  • amerikai egyesült államokbeli állampolgárság,  
  • amerikai egyesült államokbeli születési hely,
  • amerikai egyesült államokbeli lakcím, tartózkodási hely vagy levelezési cím,
  • amerikai egyesült államokbeli telefon- v. mobilszám,
  • meghatalmazott amerikai egyesült államokbeli lakcíme, tartózkodási helye.

 

Új és meglévő ügyfelek kezelése FATCA szempontból

Új ügyfelek: azon ügyfelek tekintendők új ügyfélnek, akik a Banknál 2014. július 1-jén vagy azt követően nyitnak számlát.

2014. július 1-jétől az amerikai adóilletőségükről nem nyilatkozó ügyfelekkel a Bank nem létesít szerződéses kapcsolatot!

Amennyiben egy új ügyfél amerikai adóilletőségéről nyilatkozik (W9 FATCA nyilatkozat + amerikai adóazonosítójának megadásával (Social Security Number=SSN)), ez esetben a Bank az ügyfél számláját „Egyesült Államoknak Jelentendő Számla”-ként köteles kezelni a továbbiakban. A Bank az amerikai adóilletőségről való nyilatkozattétel során további dokumentumokat is bekérhet.

Meglévő ügyfelek: azon ügyfelek tekintendők meglévő ügyfélnek, akik 2014. július 1-jét megelőzően a Banknál már számlával rendelkeztek.

Amennyiben a Bank nyilvántartásaiban szereplő ügyféladatok vizsgálata alátámasztja, hogy meglévő ügyfélnél az amerikai adóilletőségre utaló jelek bármelyike felfedezhető, akkor a Bank "Egyesült Államoknak Jelentendő Számla"-ként köteles kezelni az ügyfél számláját mindaddig, amíg az érintett ügyfél ezzel ellentétes nyilatkozatot nem tesz. Amennyiben a meglévő ügyfél amerikai adóilletőségéről nyilatkozik (W9 FATCA nyilatkozat benyújtásával), a nyilatkozaton kötelező amerikai adóazonosítóját megadnia (Social Security Number=SSN).

A Bank az amerikai adóilletőségről való nyilatkozattétel során további dokumentumokat is bekérhet.

 

FATCA adatszolgáltatás

A Bank éves adatszolgáltatás keretében – minden év június 30-ig - köteles minden „Egyesült Államoknak Jelentendő Számla”-nak minősített számla adatairól és a számlatulajdonos(ok) releváns adatairól tájékoztatni a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt (NAV), mely továbbítja ezen adatokat az Egyesült Államok Adóhatósága, az IRS (Internal Revenue Service) felé.

A Bank az érintett ügyfeleket az adatszolgáltatást követő 30 napon belül írásban tájékoztatja az adatszolgáltatás tényéről.

A Raiffeisen Bank és a bankcsoporthoz tartozó vállalatok GIIN száma (Global Intermediary Identification Number = globális közvetítői azonosító szám) bizonyságul szolgál arra, hogy FATCA együttműködő pénzügyi intézményként működünk.

Raiffeisen Bank Zrt. GIIN száma: 28CWN4.00010.ME.348

Raiffeisen Alapkezelő Zrt. GIIN száma: 28CWN4.00041.ME.348