Tartalom megjelenítő

Bankgarancia

Bankgarancia

Bankgaranciával biztosíthatja vállalkozása szerződéses kötelezettségeinek teljesítését.

A bankunk által nyújtott garanciát Önnek ajánljuk, ha

 • pályázaton indul vállalkozása, és a részvételhez szükséges pénzóvadék helyett bankgarancia is elfogadható,
 • üzlethelységet bérelnek, óvadék ("kaució") helyett, Önök bankgaranciával is biztosíthatják szerződéses kötelezettségeik teljesítését,
 • szerződéses partnerük előírja Önöknek, hogy szerződés szerinti fizetési kötelezettségüknek teljesítése biztosítékául szerezzenek be valamilyen biztosítékot,
 • szerződéses partnerük előírja Önöknek, hogy szerződése szerinti teljesítési kötelezettségük teljesítése biztosítékául szerezzenek be valamilyen biztosítékot,
 • a gyártás, kivitelezés megkezdéséhez előleget kívánnak kérni partnerüktől, aki ennek visszafizetésére biztosítékot igényel Önöktől
 • lehetőségük van az Önöknek járó vállalkozói díjból, vagy egyéb ellenértékből még ki nem fizetett ún. szavatossági visszatartás összegének bankgaranciával történő kiváltására,
 • árubehozatalhoz kapcsolódóan rendszeresen fizetési kötelezettségük keletkezik a vámhatóságok felé, és vámfizetési kötelezettségüket nem alkalmanként kívánják rendezni
 • tevékenységük hatósági engedélyezéséhez, folytatásához jogszabály ilyen típusú biztosíték nyújtását írja elő.

Azért érdemes bankgaranciát igénybe venni, mert

 • biztosítja a vállalat szerződéses kötelezettségeinek teljesítését,
 • nem kell a pénzeszközöket óvadékként lekötnie partnerei részére,
 • előleget kérhet partnerétől,
 • hozzájuthat a szavatossági visszatartás összegéhez,
 • egyszerűbben intézheti vámügyeit.

 

  Bankszámlanyitáshoz kérjük, keresse fel az Önhöz legközelebbi Raiffeisen bankfiókot.
  A várakozás elkerülése érdekében kérjük, foglaljon előre időpontot!
 

Időpontfoglalás bankfiókba

A bankgarancia a hazai és a nemzetközi viszonylatban a legelterjedtebb bankári biztosíték.


A garancia a bank - meghatározott ideig fennálló - visszavonhatatlan kötelezettségvállalása egy meghatározott összeg fizetésére, a garanciában kikötött feltételek mellett, arra az esetre, ha a szerződő fél nem, vagy nem megfelelően teljesíti valamely szerződéses kötelezettségvállalását a garancia kedvezményezettjével szemben.


A garancia a bank önálló, az ún. alapjogviszonytól (a két fél, azaz a bank megbízója, és a vele jogviszonyban álló kedvezményezett között megkötött szerződéstől) független, egyoldalú nyilatkozatban megtett fizetési kötelezettségvállalása.

 • Bankunk által nyújtott garancia: visszavonhatatlan kötelezettséget vállalunk egy meghatározott összeg fizetésére, ha a szerződő fél nem, vagy nem megfelelően teljesíti valamely szerződéses kötelezettségvállalását.

 • Más bank által kibocsátott garancia: segítséget nyújtunk a Vállalat javára kibocsátott bankgaranciák nyilvántartásában, hitelességének vizsgálatában valamint az igénybejelentések kezelésében.

A garanciában vállalt kötelezettség alapján két fő típust különböztetünk meg:

 
 1. feltétel nélküli, első felszólításra fizetést ígérő garancia, amely a bank teljesíti fizetési kötelezettségét arra az esetre vállalja, amennyiben a bank megkapja a kedvezményezett érvényesítési (igénybevételi) nyilatkozatát arról, hogy a megbízó (a bank ügyfele) nem tett eleget a szerződésben vállalt kötelezettségének;
 2. feltételhez kötött garancia, amely az igénybevételi nyilatkozat mellett bizonyos feltételek teljesüléséhez, leggyakrabban meghatározott okmányok benyújtásához, köti a garancia érvényesítését és a fizetés teljesítését.

Gyakorlati tapasztalataink azt mutatják, hogy a legtöbb esetben a fentiek közül célszerűbb a feltételhez kötött garanciát alkalmazni szerződéses partnereiknek nyújtandó biztosítékként.

A bankgarancia bármilyen szerződéses feltétel biztosítására alkalmas instrumentum. A garancia típusát (a fenti megkülönböztetés mellett) mindig a biztosítani kívánt alapügylet határozza meg.

Fizetési garancia

A fizetési garancia az szerződésében rögzített fizetési kötelezettségének biztosítására szolgál. A fizetési garanciában a bank arra vállal visszavonhatatlan kötelezettséget, hogy fizet a garancia kedvezményezettjének, amennyiben ügyfele a szerződésben meghatározott fizetési kötelezettségének határidőre nem tesz eleget. A megbízó olyan szerződő fél, aki a másik, vele szerződő fél részére pénzösszeg fizetésére köteles, pl. a vevő, megrendelő, bérlő, adós; a kedvezményezett pedig a vele szerződő fél, pl. az eladó szállító, bérbe adó, hitelező.

Előleg visszafizetési garancia

A garanciát kibocsátó bank arra vállal visszavonhatatlan fizetési kötelezettséget, hogy a garancia kedvezményezettjének, az általa kifizetett, szerződésben rögzített előleget visszafizeti, amennyiben a partnere nem teljesíti azon szerződéses kötelezettségét, amelyre tekintettel a kedvezményezett a partner részére előleget fizetett.

Teljesítési garancia

A bank arra vállal visszavonhatatlan fizetési kötelezettséget, hogy amennyiben ügyfele megszegi a szerződésben rögzített kötelezettségét (nem szállítja le az árut, nem helyezi üzembe a leszállított berendezést, nem fejezi be időre az építési munkálatokat stb., vagy teljesítése egyébként nem szerződésszerű) akkor a bank a garanciában meghatározott összeget kifizeti. A megbízó olyan szerződő fél, aki a másik vele szerződő fél részére valamilyen szolgáltatás elvégzésére köteles, pl. az eladó, vállalkozó, szállító, a kedvezményezett pedig a vevő, aki a szolgáltatást megrendeli.

Szavatossági, jótállási garancia

Nagyobb beruházások befejezését követően mindig létezik egy garanciális időszak, amely alatt felszínre kerülhetnek esetleges hiányosságok, hibák, melyeket a munkát végző cégnek javítania kell. A szavatossági garanciában a bank arra az esetre vállal fizetési ígéretet, ha az ügyfele a szerződésben meghatározott időn belül nem végzi el a hibák javítását, azaz szavatossági/jótállási kötelezettségének nem tesz eleget. A megbízó jellemzően a vállalkozó, a kedvezményezett pedig a megrendelő.

Garanciális visszatartás/tartalék kiváltására szolgáló garancia

Építkezések, útépítések stb. befejeztével a megrendelők gyakorta visszatartanak egy bizonyos összeget (általában 5%-át a szerződés összegének) a vállalkozónak kifizetendő számlából azért, hogy a szerződésben megszabott garanciális időszak alatt felmerülő esetleges hibákat abból kijavíttathassák. Ez a visszatartott összeg gyakran kiváltható garanciával, amely jellemzően akkor lép hatályba, ha a megrendelő a visszatartás összegét átutalja a vállalkozónak.

Ajánlati garancia (tender/bid bond)

A versenytárgyalásokon résztvevő, potenciális eladó/vállalkozó bocsáttatja ki, a versenytárgyalást kiíró fél javára. Az ajánlati garancia általában az alábbi két kockázat ellen biztosítja a tenderkiírót: (i) a tenderen induló cég lejárat előtt visszavonja ajánlatát illetve (ii) az ajánlattevő megnyeri a tendert, de mégsem hajlandó a tender teljesítésére vonatkozó szerződést megkötni. A megbízó az ajánlattevő, a kedvezményezett a tenderkiíró.

Vámgarancia

 A Vámtörvény előírásai alapján kibocsátott garancia, amely vonatkozhat halasztott vámfizetésre, vámügynöki tevékenységre, magán és közvámraktár üzemeltetésére, ideiglenes behozatalban az országban tartott ingóságokra stb. A garanciák szövegét az érvényes Vámtörvény és végrehajtási utasítása szabályozza. Speciális fizetési garancia, a kedvezményezett az illetékes Vámhivatal.

Jövedéki garancia

A belföldi és külföldről származó jövedéki termékek forgalmazásával kapcsolatos garanciák. Szövegüket a Jövedéki törvény határozza meg.

 

Az ICC honlapján megrendelheti a következő, a témával kapcsolatos kiadványt:

 • ICC Uniform Rules for Demand Guarantees / Felszólításra Fizetést Ígérő Garanciák Egységes Szabályai - URDG 758