PSD2: mi fog változni szeptembertől?

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy 2019. szeptember 14-től hatályba lépnek a PSD2 irányelvek. Ezek elsődleges célja az ügyfelek - és kiemelten a fogyasztók - hatékonyabb védelme, a fogyasztók tájékoztatására vonatkozó szabályok részletezésével, szigorításával, illetve a fogyasztói bankváltás megkönnyítése.

Jön az erős ügyfél-hitelesítés!
A Raiffeisen Bank 2019. szeptember 14-étől köteles úgynevezett erős ügyfél-hitelesítést alkalmazni, ha:

  • ügyfele (a fizető fél) online fér hozzá bankszámlájához
  • internetbankon keresztül kezdeményez fizetési műveletet (elektronikus távoli fizetés)

Akkor is alkalmazni kell majd az erős ügyfél-hitelesítést, amikor a fizetési megbízást, vagy a számlainformációkhoz való hozzáférést úgynevezett pénzforgalmi szolgáltatón keresztül kívánja az ügyfél teljesíteni. (Ezekről a szolgáltatókról részletesen lentebb olvashat).

Az erős ügyfél-hitelesítés lényege, hogy az adott tranzakció vagy megbízás csak két egymástól biztonságilag független azonosító megadásával végezhető el. (Pl. jelszó + SMS-ben kapott egyszeri kód, vagy jelszó + ujjlenyomat). Így hiába jut hozzá valaki például a jelszavához, a tranzakciót nem tudja elvégezni.

Változások a DirektNeten

  • 2019. szeptember 14-től nem lehet a DirektNetbe belépni a Banknál rögzített mobiltelefonszám, vagy a Raiffeisen Mobil Alkalmazásba beépített Mobil-token használata nélkül. (Tehát egyszerűen felhasználónév-jelszó párossal nem fog tudni belépni, ha egyikkel sem rendelkezik a fentiek közül).
  • ezzel összhangban a 2010. november 2. napját megelőzően a telefonos banki szolgáltatás - Raiffeisen Direkt, illetve DirektNet szolgáltatásra szerződött, de mobiltelefonszámmal nem rendelkező Ügyfelek 2019. szeptember 14-ét követően nem igényelhetnek, nem alkalmazhatnak egyszer használatos aktiváló kódot papír alapú kártyán, hanem az aktiváló kódot a Bank kizárólag SMS-ben küldi meg, így a szolgáltatás használatához a mobiltelefonszám rögzítése kötelezővé válik.

Változások a kártyás vásárlásoknál

Amennyiben az interneten vásárol betéti- vagy hitelkártyával, 2019. szeptember 14-től a bankkártyán szereplő adatok rögzítése mellett a Bank ügyfél-hitelesítést kérhet:

  • Mobil-tokenes aláírást
  • vagy Mobil-token hiányában aláíró SMS-ben kapott egyszeri kódot.

A mobiltelefonszámmal nem rendelkező ügyfelek (akár számlatulajdonos, meghatalmazott vagy társkártya-birtokos) telefonszám pótlása nélkül nem tudnak interneten vásárolni, kártyával a fenti dátumtól kezdődően.

Az érintett ügyfeleket postai levélben vagy DirektNetes értesítőlevélben értesítjük abban az esetben, ha teendője van az adatok pótlása miatt.

További, a bankkártyás vásárlást érintő változások:
•    Internetes vásárlás esetén öt egymást követő sikertelen internetes azonosítást követően ideiglenesen a Bank letiltja a bankkártyával kezdeményezett internetes vásárlásokat. Az ideiglenes letiltás tárgynapon éjfélkor automatikusan feloldódik.
•    Egyérintéses fizetések során minden egymást követő ötödik vásárlás utána terminál PIN kódos azonosítást fog kérni.
•    2019. szeptember 14-től kezdődően kizárólag a kártyabirtokos (kártyán szereplő név alapján) aktiválhatja a saját részére kibocsátott bankkártyáját személyesen bankfiókban vagy Raiffeisen Direkten. Eseti meghatalmazással történő személyes kártyaátvétel esetében, valamint postán, illetve futárral történő kiküldés esetén is kizárólag a kártyabirtokos aktiválhatja a saját bankkártyáját Raiffeisen Direkt, telefonos banki szolgáltatáson keresztül a D-PIN-kód (Raiffeisen Direktben használt Direkt Azonosító) és a bankkártya számának megadásával vagy a Bankhoz bejelentett mobiltelefonszámra SMS-ben küldött aktiváló kód és a bankkártya számának megadásával.

Módosulnak az átutalási limitek
2019. szeptember 14-től a Raiffeisen DirektNeten keresztül indított eseti és állandó átutalási megbízási tranzakciók maximális összegei és darabszámai megváltoznak a vonatkozó Lakossági, Premium és Kiemelt Magánügyfelek Kondíciós listákban foglaltak szerint.

A DirektNeten SMS aláírással beküldhető átutalásoknál a tranzakciónkénti limit lakossági magánszemély esetében 1 millió Ft-ra, Premium és Private magánszemély esetén 2 millió Ft-ra csökken, a darabszám limitek eltörlésre kerülnek, a napi átutalási limit pedig 25 millió Ft-ra emelkedik.

Amennyiben Önnek magasabb összegű tranzakciónkénti limitre van szüksége, javasoljuk, hogy lakossági, Prémium és Private magánszemélyként töltse le az internetbanki és mobilalkalmazási szolgáltatásunkat, vagyis a Raiffeisen Mobil Alkalmazásunkat és Mobil-tokennel írja alá a tranzakciókat.

Új pénzforgalmi szolgáltatók és szolgáltatások
Az elmúlt években, a pénzügyi szektorban számos új piaci szereplő (FinTech), valamint egyre több innovatív pénzforgalmi termék és szolgáltatás jelent meg, mint például a számlainformációs szolgáltatás, vagy a fizetés-kezdeményezési szolgáltatás. Ezen új típusú pénzforgalmi szolgáltatásokat, illetve az azokat nyújtó szolgáltatók tevékenységét is szabályozza a PSD2 irányelv és biztosítja, hogy minden pénzforgalmi szolgáltatást nyújtó személy minimális jogi szabályozás hatálya alá kerüljön.

"fizetés-kezdeményezési szolgáltatás": olyan szolgáltatás, amely az ügyfél kérésére másik pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számla vonatkozásában fizetési megbízás indítására szolgál

"számlainformációs szolgáltatás": olyan online szolgáltatás, amely összesített információk nyújtására szolgál egy vagy több olyan fizetési számláról, amelyet a pénzforgalmi szolgáltatást igénybe vevő egy másik pénzforgalmi szolgáltatónál vagy több pénzforgalmi szolgáltatónál nyitott.

A pénzforgalmi törvény a fentieknek megfelelően megkülönbözteti a "fizetési számlát vezető pénzforgalmi szolgáltatót", a "fizetéskezdeményezési szolgáltatást végző pénzforgalmi szolgáltatót" és a "számlainformációs szolgáltatást végző pénzforgalmi szolgáltatót", továbbá a „kártyaalapú készpénz-helyettesítő fizetési eszközt kibocsátó pénzforgalmi szolgáltatót”.

A banki ügyfél a saját döntése alapján jogosult igénybe venni fizetés kezdeményezési szolgáltatást nyújtó pénzforgalmi szolgáltató, számlainformációs szolgáltatást nyújtó pénzforgalmi szolgáltató, illetve kártyaalapú készpénz helyettesítő fizetési eszköz kibocsátását végző pénzforgalmi szolgáltatók szolgáltatásait, amennyiben

  • a banknál vezetett fizetési számlája online módon hozzáférhető, és
  • az Ügyfél hozzájárult ahhoz, hogy a fenti pénzforgalmi szolgáltatók a Banknál vezetett fizetési számláját érintő szolgáltatást nyújtsanak részére.

A bank köteles az Ügyfél által igénybe vett fizetés kezdeményezési szolgáltatást, számlainformációs szolgáltatást, illetve kártyaalapú készpénz helyettesítő fizetési eszköz kibocsátását végző pénzforgalmi szolgáltatókkal együttműködni és részükre a jogszabályban előírt adatokat és információkat kiadni.

A Banknak objektív, megkülönböztetéstől mentes és arányos módon biztosítania kell, hogy a fizetéskezdeményezési szolgáltatást végző pénzforgalmi szolgáltatók és a számlainformációs szolgáltatást végző pénzforgalmi szolgáltatók hozzáférjenek azon ügyfelek fizetési számláihoz, amely ügyfelek igénybe veszik ezen harmadik fél szolgáltatók szolgáltatásait.

A Bank köteles a Bank és a fenti harmadik fél szolgáltatók között biztonságos adatátviteli kapcsolatot (open API) biztosítani legkésőbb 2019. szeptember 14-től kezdődően.

Az Ügyfél által fizetés-kezdeményezési szolgáltatást végző pénzforgalmi szolgáltatón keresztül kezdeményezett fizetési művelet esetében, a biztonságos adatátviteli kapcsolat biztosítását követő időszakban alkalmazandó felelősségi szabályokat az ÁÜF. 1.XIV.14.10. pontja tartalmazza.

Fizetéskezdeményezési szolgáltatón keresztül kezdeményezett átutalás esetén az ügyfél által igénybe vett elektronikus csatorna (Raiffeisen DirektNet, myRaiffeisen) tekintetében irányadó díjak kerülnek felszámításra a szolgáltatást igénybe vevő Ügyfél számláján.