Általános tájékoztató a Moratórium II. 2021.11.01-től
2022.06.30-ig tartó szakaszáról

Lakossági Ügyfelek részére

Tájékoztató kiadása: 2021.11.02.

Tisztelt Ügyfelünk!

A Kormány a fizetési moratóriumot ismét meghosszabbította általános jelleggel 2021.10.31-ig, meghatározott társadalmi csoportok számára 2022.06.30-ig.

Felhívjuk figyelmét, hogy a fizetési moratórium 2021.01.01-től 2021.10.31-ig tartó szakaszával kapcsolatban ide kattintva talál részletes tájékoztatást.

A hitelkereteket érintő kamatkorrekcióról a későbbiekben adunk részletes információt.

I. A legfontosabb információk

Az új szabályozás lényege röviden:

  • A moratórium az eddig ismert feltételekkel 2021.10.31-én véget ér.
  • 2021.11.01-től a moratóriumot csak azok vehetik igénybe, akik
    (1) 2021.09.30-án aktuálisan élnek a moratórium lehetőségével és
    (2) 2021.10.01. és 2021.10.31. között a jogszabályban meghatározott formanyomtatványon nyilatkoznak arról, hogy továbbra is (2021.11.01-től) élni kívánnak a moratóriummal és megfelelnek a jogszabályban meghatározott jogosultsági feltételeknek.

Ha Ön 2021.11.01-től a fizetési moratóriumban marad, a hitelszerződésben foglalt fizetési kötelezettségének továbbra sem kell eleget tennie, ám hitelszerződése futamideje tovább hosszabbodik és az elhalasztásra került fizetési kötelezettség tőkerésze után a Bank kamatot számít fel.

A fizetési moratórium nem elengedés, hanem fizetési haladék.

Kilépésre 2021.11.01-jét követően is bármikor van lehetősége, visszalépni azonban az új szabályozás szerint már nem tud.

Amennyiben 2021. szeptember közepén aktuálisan élt a fizetési moratóriummal, úgy a következő, jogszabályban meghatározott kötelező tájékoztató levelet küldtük meg Önnek. Ezen tájékoztatás irányadó minden Ügyfelünk számára, aki 2021. szeptember 30. napján él(t) a fizetési moratóriummal.

"Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy Magyarország Kormánya a hitelmoratóriumot 2022. június 30-ig meghosszabbította. A hitelmoratóriumban részt vehetnek a nyugdíjasok, a gyermeket nevelők, a munkanélküliek, a közfoglalkoztatottak, valamint azok, akiknek a háztartásában a jövedelem tartósan csökkent.

A hitelmoratórium igénybevételének feltételei úgy módosultak, hogy amennyiben Ön jelenleg (2021. szeptember hónapban) él a hitelmoratóriummal, 2021. október 1-je és október 31-e között nyilatkoznia kell, hogy továbbra is (2021. november 1-jétől) élni kíván vele. Ezt megteheti személyesen bankfiókunkban, vagy online formában.

A nyilatkozattétel feltételeiről és módjáról a honlapunkon nyújtunk részletes tájékoztatást az Ön részére."

Milyen esetekben folytatható a fizetési moratórium 2021.11.01-től?

Folytatható a moratórium 2021.11.01-től, ha az alábbiak közül minden pontnak megfelel: Az Ön számára 2021.10.31-én a fizetési moratórium véget ér, amennyiben bármelyik igaz Önre az alábbiak közül:
Ön 2021.09.30-án aktuálisan legalább egy hitelszerződésével részt vesz a fizetési moratóriumban. Ön 2021.09.30-án nem vesz részt a fizetési moratóriumban.
Ön legalább egy, a jogszabályban meghatározott jogosultsági feltételnek megfelel. Ön nem felel meg a jogszabályban meghatározott jogosultsági feltételek legalább egyikének.
Ön 2021.10.01. és 2021.10.31. között a jogszabályban előírt módon és formátumban nyilatkozatot tesz arról, hogy kéri a fizetési moratóriumban maradást.

Az Ön nyilatkozata:

  • nem teljeskörűen kitöltött;
  • nem az előírt formátumú;
  • nem 2021.10.01. és 2021.10.31. között érkezik be a Bankhoz;
  • nem a Bank által meghatározott csatornán (bankfiók vagy Raiffeisen Direktnet) érkezik be.
  Ön egyáltalán nem tesz nyilatkozatot.

II. Tájékoztató a jogosultságról

A jogosultság pontos feltételeit a 637/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet 5. §-a határozza meg.

Kérjük, hogy az alábbiakat figyelmesen olvassa el, és ezen jogszabályi rendelkezések alapján állapítsa meg, hogy a jogszabály által meghatározottak közül legalább egy jogosultsági feltételnek megfelel-e. Csak abban az esetben tegyen nyilatkozatot (kérelmet), ha valamelyik jogosultsági feltételnek megfelel, megjelölve az Önre vonatkozó jogosultsági feltétel(ek)et.

Az adós a nyilatkozat (kérelem) benyújtására akkor jogosult, ha:

a) 2020. március 18-át követően

aa) háztartásában a rendelkezésre álló jövedelem tartósan csökkent,

ab) legalább 30 napig a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 58. § (5) bekezdés d) pontja szerinti álláskereső (a továbbiakban: álláskereső) volt, vagy a kérelem benyújtásakor álláskeresőnek minősül,

ac) a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény szerinti közfoglalkoztatóval közfoglalkoztatási jogviszonyban (a továbbiakban: közfoglalkoztatási jogviszony) állt, vagy a kérelem benyújtásakor közfoglalkoztatási jogviszonyban áll,

b) a kérelem benyújtásakor

ba) 25. életévét be nem töltött vér szerinti vagy örökbefogadott gyermeket tart el,

bb) 25. életévét betöltött megváltozott munkaképességű vér szerinti vagy örökbefogadott gyermeket tart el, amennyiben az eltartott személy állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg,

bc) a várandósság betöltött 12. hetét meghaladóan gyermeket vár, vagy

bd) a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 6. § (1) vagy (2) bekezdése szerint saját jogú nyugellátásban vagy hozzátartozói nyugellátásban részesül, vagy

Az adós a kérelem benyújtására akkor is jogosult, ha az a) pont ab) és ac) alpontja, vagy a b) pont ba)-bd) alpontja szerinti feltételnek megfelelő, a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerinti hozzátartozójával él közös háztartásban.

Felhívjuk figyelmét, hogy nyilatkozatát büntetőjogi felelőssége tudatában kell megtennie és a nyilatkozat megtételekor ki kell jelentenie, hogy a megjelölt okot alátámasztó okiratokkal vagy más bizonyító erejű dokumentumokkal rendelkezik.

III. Hova forduljon, ha nem jogosult a fizetési moratórium folytatására, de úgy érzi, nehézséget fog jelenteni hitele szerződés szerinti teljesítése?

A Raiffeisen Bank jelenleg is különféle törlesztés-átütemezési konstrukciókon dolgozik annak érdekében, hogy azoknak az Ügyfeleinek is segíteni tudjon, akik nem jogosultak a moratóriumban való további részvételre, de november 1-jét követően várhatóan nem fognak tudni szerződés szerint teljesíteni.

Ez - előreláthatóan - a futamidő meghosszabbítása vagy a törlesztőrészletnek a tőketartozás megnövelésével történő átmeneti csökkentése révén lesz lehetséges. Az átütemezési lehetőségekkel kapcsolatban, illetve a legújabb információkért kísérje figyelemmel a Raiffeisen Bank honlapját, vagy kérdés esetén hívja kollégáinkat a 06 80 480 000-as telefonszámon, és válassza a 2-es menüpontot. További információ: https://www.raiffeisen.hu/maganszemely/hitelek/megoldasok-hiteltorlesztesi-nehezsegek-eseten/hiteltorlesztesi-konnyites

IV. Hogyan és mikor kell megtenni a hosszabbításról szóló nyilatkozatot?

A nyilatkozattétel határideje 2021.10.31-én lejárt.

V. Mielőtt döntést hoz, fontolja meg az alábbiakat!

Ha úgy ítéli meg, hogy háztartása bevételei lehetővé teszik a rendszeres havi törlesztőrészletek megfizetését, akkor javasoljuk, hogy mérlegelje a moratóriumból való kilépés lehetőségét! Ehhez segítséget nyújtanak a Magyar Nemzeti Bank alábbi példái.

A szerződés szerinti teljesítéssel elkerülhető, hogy a fizetési moratórium miatt további kamat, költség, díj növekmény keletkezzen, a futamidő meghosszabbodjon, és ennek eredményeképpen a visszafizetendő összeg jelentősen növekedjen.

Példa1: Egy 2020. március és 2022. június között tartó fizetési moratórium hatása a teljes visszafizetendő összegre és a futamidőre egy 15 millió forintos lakáshitel esetében:

Megjegyzés: A futamidő hosszabbodása a moratóriumban töltött 27 hónapot is tartalmazza.
Forrás: MNB Pénzügyi Stabilitási Jelentés (2021. június)

Példa 2: Egy 2020. március és 2022. június között tartó fizetési moratórium hatása a teljes visszafizetendő összegre és a futamidőre egy 1,5 millió forintos személyi hitel esetében:

Megjegyzés: A futamidő hosszabbodása a moratóriumban töltött 27 hónapot is tartalmazza.
Forrás: MNB Pénzügyi Stabilitási Jelentés (2021. június)

Az MNB számítása feltételezett mintapéldákon alapul, kizárólag figyelemfelhívó célt szolgál. A jelen moratórium Ön hitelére gyakorolt hatása fentiektől eltérhet, hiszen hitelének termékjellemzői, kölcsönösszege, kamatlába, hátralévő futamideje, illetve a moratóriumban töltött ideje egyaránt eltérhet a fenti példáktól.

Az Ön hitelére vonatkozó előzetes, egyedi számszerűsítést nem áll módunkban kalkulálni. Az MNB által közzétett mintapéldák alapján azonban általánosságban elmondható, hogy a moratórium annuitásos hitelekre gyakorolt hatása annál nagyobb, minél hosszabb a szerződésből hátralévő futamidő, illetve minél magasabb kamatláb.

VI. Hol jelezheti kilépési szándékát?

A Raiffeisen Direkt telefonos ügyfélszolgálaton

Kilépési nyilatkozatát megteheti telefonon keresztül, ehhez hívja a Raiffeisen Direkt telefonos ügyfélszolgálatunkat a +36 80 488 588-as, belföldről ingyen hívható telefonszámon.

Bármely Raiffeisen bankfiókban
Nyilatkozatát a Raiffeisen Bank fiókjaiban is be tudja adni, de a jelenlegi helyzetben elsősorban a telefonon keresztül történő ügyintézést javasoljuk.

Kilépésre 2021.11.01-jét követően is bármikor van lehetősége, visszalépni azonban az új szabályozás szerint már nem tud.

Üdvözlettel,
Raiffeisen Bank Zrt.