FIZETÉSI MORATÓRIUM - INFORMÁCIÓK KISVÁLLALATI, KÖZÉP- ÉS NAGYVÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE

A fizetési moratórium a korábbi formájában 2021.10.31. napján véget ért.  

Amennyiben Ön 2021.10.31-ig nem élt a moratórium hosszabbításának lehetőségével, úgy az Ön vállalkozása számára a moratórium 2021.10.31-én véget ért, tehát 2021.11.01-től a vállalkozás köteles a hitelszerződésében rögzített fizetési kötelezettségének eleget tenni.

A moratórium alatt felhalmozott tartozás összegéről és megfizetésének módjáról a későbbiekben levélben tájékoztatjuk azon ügyfeleinket, akik a hosszabbítás lehetőségével nem éltek.

A Kormány új rendelkezései alapján a moratóriumban maradásra 2021.11.01.-től csak jogszabályban meghatározott jogosultsági feltételek megléte és nyilatkozattétel esetén van lehetőség. A nyilatkozattételre 2021.10.01 és 2021.10.31 között volt lehetőség.

A jogosultsági alapon meghosszabbított fizetési moratórium 2022.06.30. napjáig tart.

A részleteket lent olvashatja.

 

Általános tájékoztató a Moratórium II. 2021.11.01-től 2022.06.30-ig tartó szakaszáról

A Kormány új szabályokat hozott a hiteltörlesztési moratóriummal kapcsolatban (536/2021. (IX.15.) Korm. rendelet a hiteltörlesztési moratórium veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak bevezetéséről szóló 637/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról).

A változás lényege röviden:
  • a moratórium az eddig ismert feltételekkel 2021.10.31-én véget ért
  • 2021.11.01-től a moratóriumot csak azok a vállalkozások vehették/vehetik igénybe, akik
(1) 2021.09.30-án aktuálisan éltek a moratórium lehetőségével és
(2) 2021.10.01 és 2021.10.31 között a jogszabályban meghatározott formanyomtatványon nyilatkoztak arról, hogy továbbra is (2021.11.01-től) élni kívánnak a moratóriummal és
(3) megfeleltek a jogszabályban meghatározott jogosultsági feltételeknek.
 
Ha Ön 2021.11.01-től a fizetési moratóriumban maradt, a hitelszerződésben foglalt fizetési kötelezettségének továbbra sem kell eleget tennie (legkésőbb 2022.06.30-ig), ám hitelszerződéseinek futamideje tovább hosszabbodik, valamint az elhalasztásra került fizetési kötelezettség tőkerésze után a Bank kamatot számít fel.
 
Kilépésre bármikor van lehetősége (visszalépni azonban már nem tud).
 
Nyilatkozatok a moratóriumból történő kilépéshez 2022.06.30-ig:
 

TÁJÉKOZTATÁS A FIZETÉSI MORATÓRIUM I. ÉS II. SZAKASZÁRÓL

FIZETÉSI MORATÓRIUM II. (2021.10.31-ig) - Tájékoztatás Vállalati ügyfelek részére

Tájékoztató a fizetési moratóriumról (2020.12.31-ig) (Moratórium I.)

Magyarország Kormánya a 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelettel, valamint az abban meghatározott intézkedések részletszabályairól szóló 62/2020. (III. 24.) sz. rendeletével fizetési moratóriumot (fizetési haladékot) rendelt el.

A fizetési moratóriumra való tekintettel a Raiffeisen Bank leállította a moratórium hatálya alá tartozó szerződések esetében a törlesztőrészletek, illetve az esedékessé vált kamatok és díjak beszedését.

Ügyfeleink dönthetnek úgy, hogy továbbra is az eredeti szerződésük és kondícióik szerint folytatják a törlesztést, vállalkozásuk, vállalatuk pénzügyi helyzetének figyelembevételével mérlegelhetik, melyik megoldás felel meg legjobban jelenlegi lehetőségeinek, jövőbeli terveinek.

 

Kérjük, olvassa el részletes tájékoztatóinkat!

FIZETÉSI MORATÓRIUM I. (2020.12.31-ig) - Tájékoztatás Vállalati ügyfelek részére

FIZETÉSI MORATÓRIUM I. (2020.12.31-ig) - Kérdések és Válaszok Kisvállalati Ügyfelek részére

Amennyiben bármilyen kérdése merülne fel a fentiekkel kapcsolatban, kérjük, forduljon kijelölt vállalati referenséhez!

Kérjük, a kapcsolatfelvételre elsősorban elektronikus levelezési vagy mobiltelefonos eléréseinket használják!