Útkövető

Tartalom megjelenítő

FIZETÉSI MORATÓRIUM - INFORMÁCIÓK KISVÁLLALATI, KÖZÉP- ÉS NAGYVÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE

Tájékoztató kiadása: 2022.12.21.
 
Tisztelt Ügyfelünk!
 
A Kormány által kiadott sajtóközlemény alapján tájékoztatjuk, hogy a Kormány úgy döntött, hogy a fizetési moratóriumot nem hosszabbítja meg.
 

I. A legfontosabb információk

 • A fizetési moratórium 2022. december 31-én mindenki számára véget ér. 
 • Ha korábban már kilépett a moratóriumból és már fizeti törlesztőrészleteit, teljesíti fizetési kötelezettségeit, nincs teendője.
 • Ha 2022. december 31-én egy vagy több hitelével még igénybe vette a fizetési moratóriumot, 2023. január 1-től az eredeti hitelszerződésének megfelelően újra fizetnie kell hitelének törlesztőrészleteit, teljesítenie kell fizetési kötelezettségeit. A Bank a moratórium lezárásáról értesítő levelet is küld azon ügyfeleinek, akik még jelenleg is igénybe vették a fizetési moratóriumot. Az értesítő levél tartalmazni fogja a hitelszerződéseinek lejáratát és a módosult fizetési kötelezettségeinek részleteit.
 • Ha hitele a moratóriumba belépéskor már késedelmes volt, számítania kell rá, hogy az ezzel kapcsolatos behajtási folyamat 2023. január 1-től újraindul. Ugyanakkor, a Raiffeisen Bank többféle könnyítési lehetőséget ajánl a fizetési problémák esetére, amelyekről a vállalati kapcsolattartójánál tájékozódhat.

II. Mi fog történni 2023. január 1. után?

A moratórium megszűnik, a hitelek törlesztőrészleteit az eredeti hitelszerződés szerint kell fizetnie. Fontos tudnivaló, hogy a moratórium nem jelentett elengedést, annak mindössze halasztó jellege volt, amely alatt a jogszabályok által meghatározott mértékben hitelei továbbra is kamatoztak.


KORÁBBI TÁJÉKOZTATÓK 

         

Általános tájékoztató a Moratórium II. 2022.08.01-től 2022.12.31-ig tartó szakaszáról
 

I. A legfontosabb információk

 • A moratórium a jelenlegi feltételekkel 2022.07.31-én véget ér.
 • 2022.08.01-től a moratóriumot csak azok vehetik igénybe, akik

      (1) 2022. júniusában élnek a moratórium lehetőségével és

      (2) 2022. július 31. napjáig a jogszabályban meghatározott formanyomtatványon nyilatkoznak arról, hogy továbbra is (2022.08.01-től) élni kívánnak a moratóriummal.

Ha Ön 2022.08.01-től a fizetési moratóriumban marad, a hitelszerződésben foglalt fizetési kötelezettségének továbbra sem kell eleget tennie, azonban hitelszerződésének futamideje tovább hosszabbodik, és az elhalasztásra került fizetési kötelezettség tőkerésze után a Bank kamatot számít fel.
 

A fizetési moratórium nem elengedés, hanem fizetési haladék.

 
Kilépésre 2022.08.01-jét követően is bármikor van lehetősége, de belépni, illetve visszalépni a moratóriumba már nem tud.
 
Amennyiben 2022. júniusában aktuálisan él a fizetési moratóriummal, úgy a következő, jogszabályban meghatározott kötelező tájékoztató levelet küldjük meg Önnek. Ezen tájékoztatás irányadó minden Ügyfelünk számára, aki 2022. június hónapban él a fizetési moratóriummal.
 
"Tisztelt Ügyfelünk!
 
Tájékoztatjuk, hogy Magyarország Kormánya a hitelmoratóriumot 2022. december 31-ig meghosszabbította.
 
A hitelmoratórium igénybevételének feltételei úgy módosultak, hogy amennyiben Ön jelenleg (2022. június hónapban) él a hitelmoratóriummal, 2022. július 31-ig nyilatkoznia kell, hogy továbbra is (2022. augusztus 1-jétől) élni kíván vele. Ezt megteheti személyesen bankfiókunkban, vagy online formában.
 
A nyilatkozattétel feltételeiről és módjáról a honlapunkon nyújtunk részletes tájékoztatást az Ön részére."
 
Milyen esetekben folytatható a fizetési moratórium 2022.08.01-től?
Folytatható a moratórium 2022.08.01-től, ha az alábbiak közül minden pontnak megfelel: Az Ön számára 2022.07.31-én a fizetési moratórium véget ér, amennyiben bármelyik igaz Önre az alábbiak közül:
Ön 2022. június hónapjában és a nyilatkozattételkor legalább egy hitelszerződésével részt vesz a fizetési moratóriumban. Ön akár 2022. június hónapjában, akár a nyilatkozattételkor nem vesz részt a fizetési moratóriumban.
Ön 2022.07.31-ig a jogszabályban előírt módon és formátumban nyilatkozatot tesz arról, hogy kéri a fizetési moratóriumban maradást és ezt a Bank által meghatározott csatornákon teszi meg személyesen vagy emailen.
Az Ön nyilatkozata:
 • nem teljeskörűen kitöltött;
 • nem az előírt formátumú;
 • nem érkezik be 2022.07.31-ig a Bankhoz;
 • nem a Bank által meghatározott csatornán érkezik be.
  Ön egyáltalán nem tesz nyilatkozatot.
 

II. Tájékoztatás a moratóriumban maradási nyilatkozatról

 
A moratórium hosszabbításáról nyilatkozni kizárólag a 8/2022. (VI.20.) MK rendeletben meghatározott formában és tartalommal lehet: 
 

NYILATKOZAT

 
Nyilatkozatot tenni kizárólag 2022.07.31-ig tud, mely határidő jogvesztő, azaz a határidő után nyilatkozat nem tehető.
 
A hosszabbításról szóló nyilatkozatot a Bank a következő csatornákon fogadja be:
 
 • személyesen a bankfiókban, vagy 
 • Kisvállalati ügyfelek esetén elektronikusan hitelesített aláírással (pl. e-szigno) ellátva a moratorium.kkv@raiffeisen.hu email címen, 
 • Közép- és Nagyvállalati ügyfelek esetén elektronikusan hitelesített aláírással (pl. e-szigno) ellátva a vállalati referens részére címzett emailen vagy Electrán a cégjegyzésre jogosult aláíró által beküldve.
 

III. Tájékoztatás a moratóriumból való kilépésről

 
A fenti táblázat szerinti esetekben érhet véget az Ön számára a moratórium 2022.07.31-én.
 
Kilépésre 2022.08.01-jét követően is bármikor van lehetősége, de belépni, illetve visszalépni a moratóriumba már nem tud.
 
Nyilatkozatok a moratóriumból történő kilépéshez 2022.12.31-ig:
 
 

A Bank a Kilépési Nyilatkozatokat a nyilatkozaton szereplő csatornákon keresztül fogadja.

 

Tájékoztató a Moratóriumról a 2021.10.31-i fordulónap kapcsán

 

A fizetési moratórium a korábbi formájában 2021.10.31. napján véget ért.  

Amennyiben Ön 2021.10.31-ig nem élt a moratórium hosszabbításának lehetőségével, úgy az Ön vállalkozása számára a moratórium 2021.10.31-én véget ért, tehát 2021.11.01-től a vállalkozás köteles a hitelszerződésében rögzített fizetési kötelezettségének eleget tenni.

A moratórium alatt felhalmozott tartozás összegéről és megfizetésének módjáról a későbbiekben levélben tájékoztatjuk azon ügyfeleinket, akik a hosszabbítás lehetőségével nem éltek.

A Kormány új rendelkezései alapján a moratóriumban maradásra 2021.11.01.-től csak jogszabályban meghatározott jogosultsági feltételek megléte és nyilatkozattétel esetén van lehetőség. A nyilatkozattételre 2021.10.01 és 2021.10.31 között volt lehetőség.

A jogosultsági alapon meghosszabbított fizetési moratórium 2022.06.30. napjáig tart.

A részleteket lent olvashatja.

 

Általános tájékoztató a Moratórium II. 2021.11.01-től 2022.06.30-ig tartó szakaszáról

A Kormány új szabályokat hozott a hiteltörlesztési moratóriummal kapcsolatban (536/2021. (IX.15.) Korm. rendelet a hiteltörlesztési moratórium veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak bevezetéséről szóló 637/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról).

A változás lényege röviden:
 • a moratórium az eddig ismert feltételekkel 2021.10.31-én véget ért
 • 2021.11.01-től a moratóriumot csak azok a vállalkozások vehették/vehetik igénybe, akik
(1) 2021.09.30-án aktuálisan éltek a moratórium lehetőségével és
(2) 2021.10.01 és 2021.10.31 között a jogszabályban meghatározott formanyomtatványon nyilatkoztak arról, hogy továbbra is (2021.11.01-től) élni kívánnak a moratóriummal és
(3) megfeleltek a jogszabályban meghatározott jogosultsági feltételeknek.
 
Ha Ön 2021.11.01-től a fizetési moratóriumban maradt, a hitelszerződésben foglalt fizetési kötelezettségének továbbra sem kell eleget tennie (legkésőbb 2022.06.30-ig), ám hitelszerződéseinek futamideje tovább hosszabbodik, valamint az elhalasztásra került fizetési kötelezettség tőkerésze után a Bank kamatot számít fel.
 
Kilépésre bármikor van lehetősége (visszalépni azonban már nem tud).
 
 

TÁJÉKOZTATÁS A FIZETÉSI MORATÓRIUM I. ÉS II. SZAKASZÁRÓL

FIZETÉSI MORATÓRIUM II. (2021.10.31-ig) - Tájékoztatás Vállalati ügyfelek részére

Tájékoztató a fizetési moratóriumról (2020.12.31-ig) (Moratórium I.)

Magyarország Kormánya a 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelettel, valamint az abban meghatározott intézkedések részletszabályairól szóló 62/2020. (III. 24.) sz. rendeletével fizetési moratóriumot (fizetési haladékot) rendelt el.

A fizetési moratóriumra való tekintettel a Raiffeisen Bank leállította a moratórium hatálya alá tartozó szerződések esetében a törlesztőrészletek, illetve az esedékessé vált kamatok és díjak beszedését.

Ügyfeleink dönthetnek úgy, hogy továbbra is az eredeti szerződésük és kondícióik szerint folytatják a törlesztést, vállalkozásuk, vállalatuk pénzügyi helyzetének figyelembevételével mérlegelhetik, melyik megoldás felel meg legjobban jelenlegi lehetőségeinek, jövőbeli terveinek.

 

Kérjük, olvassa el részletes tájékoztatóinkat!

FIZETÉSI MORATÓRIUM I. (2020.12.31-ig) - Tájékoztatás Vállalati ügyfelek részére

FIZETÉSI MORATÓRIUM I. (2020.12.31-ig) - Kérdések és Válaszok Kisvállalati Ügyfelek részére

Amennyiben bármilyen kérdése merülne fel a fentiekkel kapcsolatban, kérjük, forduljon kijelölt vállalati referenséhez!

Kérjük, a kapcsolatfelvételre elsősorban elektronikus levelezési vagy mobiltelefonos eléréseinket használják!


Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató

A fizetési moratóriumhoz kapcsolódó adatkezelési tájékoztató ITT érhető el.

A Bank Általános adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatója (www.raiffeisen.hu) Adatkezelés címszó alatt érhető el a Bank honlapján.

A tájékoztató a Moratórium II. Törvény, valamint a kiadása napjáig született jogalkotói és felügyeleti értelmezések figyelembevételével készült. A tájékoztatót a Bank az új információkkal folyamatosan frissíti.