Útkövető

Tartalom megjelenítő

Tartalom megjelenítő

Azonnali fizetés - információk

A rendszer indulása: 2020. március 2.

 

1. Mi az Azonnali Fizetési Rendszer?

Az Azonnal Fizetési Rendszer (AFR) a Magyarországon bevezetett úgynevezett IG3 (InterGIRO3) nevű bankközi elszámolás rendszer, amely számos új kényelmi funkciót kínál. A banki ügyfeleknek – ideértve a Raiffeisen Bank ügyfeleit is - lehetőségük van:

 • bankszámláikról, kizárólag elektronikus banki csatornán
 • 2023.09.01-től 20 millió forintig 
 • a benyújtás napjával megegyező értéknappal (tehát aznapi teljesítéssel)
 • néhány másodperc alatt
 • az év 365 napján bármikor pénzt átutalni.

Az azonnal átutalás történhet akár a kedvezményezett számlaszámának ismerete nélkül is, csupán telefonszámra, email címre vagy adószámra/adóazonosítóra címezve, amennyiben a kedvezményezett ezeket másodlagos azonosítóként a számlájához kapcsolta. Továbbá a forint mellett bármely EGT (Európai Gazdasági Térség) tagdevizanemben* vezetett fizetési számlán is néhány másodpercen belül elérhetővé válnak a beérkező tételek belföldi átutalások esetén.

Az AFR mellett a korábbi (IG2 és IG1) fizetési rendszerek továbbra is működnek, és a jelenlegi feltételek és határidők mellett kezelik továbbra is a bankon kívüli - 2023.09.01-től a 20 millió forint feletti - eseti átutalásokat, illetve az értéknapos eseti átutalási tételeket, a csoportos átutalásokat (vállalati ügyfelek esetén beleértve a manuálisan beadott, de együttesen aláírt átutalásokat is), valamint teljes egészében az állandó átutalásokat, csoportos beszedéseket. Tehát ezek a megbízások továbbra sem fognak azonnal teljesülni. A beszedési megbízások befogadási rendje nem változik, azonban a már befogadott, az AFR feltételeinek megfelelő megbízások szintén azonnal teljesülnek.

A Raiffeisen Bankban vezetett bankon belüli és saját forint számlák közötti forint átvezetést összeglimit nélkül biztosítjuk napi 24 órában, az év minden napján.

A meghatározott értéknappal ellátott megbízások nem kerülnek teljesítésre az AFR-ben, továbbá fedezetlenség, vagy a kedvezményezett számlaszám helytelensége esetén azonnal visszautasításra kerülnek, sorba állításra nincs a bankoknak lehetőségük.

 

2. Mi a szabályozás fő célja?

Az Azonnali Fizetési rendszer bevezetésével a Magyar Nemzeti Bank által megfogalmazott legfőbb célok a következőek:

 • A készpénzes fizetés gyorsaságával, folyamatos elérhetőségével és egyszerűségével vetekedő elektronikus fizetési szolgáltatás bevezetése, ezáltal elektronikus fizetési alternatíva teremtése a fizetési helyzetek minél szélesebb körében
 • Az innováció támogatása a pénzforgalmi szolgáltatások piacán
 • A hazai pénzforgalomban egymással nem átjárható fizetési megoldások létrejöttének megakadályozása

 

3. Milyen előnyöket biztosít az AFR az Ön számára?

 • AUTOMATIZÁLT, GYORS FELDOLGOZÁS

  Néhány másodperc alatt jut el a fizetési művelet összege a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójához/bankjához, amelynek haladéktalanul rendelkezésre kell bocsátania az összeget a kedvezményezett számára.
   
 • AZONNAL TELJESÜLŐ ESETI ÁTUTALÁSOK

  A mindenkor hatályos jogszabályban meghatározott összeghatárt meg nem haladó összegű, belföldi eseti átutalások azonnal teljesülnek. Az év minden napján, éjjel-nappal lehet (2023.09.01-től 20 millió forintig) fizetési megbízásokat indítani forint fizetési számláról, forint vagy bármilyen (EGT-s tagállam) devizanemű számlára.

  Fontos, hogy a mindenkori limit feletti, illetve az előre értéknapos eseti átutalások, a nem EGT tagdevizanemben vezetett kedvezményezetti számlára érkező forint átutalások, valamint a csoportos átutalási megbízások nem az AFR-ben teljesítendőek, azok továbbra sem fognak néhány másodperc alatt teljesülni.

  Az AFR utalások sikeres teljesüléséről a kezdeményező fél azonnali visszajelzést kap. Hibás átutalás (pl. nem létező másodlagos azonosító) esetén is azonnali visszajelzést kap a felületen, valamint DirektNet üzenetben az elutasításról és a megbízás nem teljesül. A visszautasított AFR tranzakciók nem teljesülnek, emiatt nem láthatóak a számlatörténetben és a kivonatban sem kerülnek megjelenítésre.

  Az alábbi összefoglaló táblázat mutatja be az átutalási/átvezetési tranzakciók teljesítési logikáját:
Forint átutalás indítása Kedvezményezett számla devizaneme Összeghatár Teljesítés
Bankon kívülre Forint vagy EGT tagdevizanemű számlára 2023.09.01-től 20 millió forintig Azonnal (7/24)
Bankon kívülre Forint vagy EGT tagdevizanemű számlára  2023.09.01-től 20 millió forint felett Banki nyitva tartási időben
Bankon kívülre nem EGT tagdevizanemű számlára limit nélkül Banki nyitva tartási időben
Bankon belülre/saját számlák között Forint számlára limit nélkül Azonnal (7/24)
Bankon belülre/saját számlák között EGT tagdevizanemű számlára  2023.09.01-től 20 millió forintig Azonnal (7/24)
Bankon belülre/saját számlák között EGT tagdevizanemű számlára  2023.09.01-től 20 millió forint felett Banki nyitvatartási időben
Bankon belülre/saját számlák között nem EGT tagdevizanemű számlára limit nélkül Banki nyitva tartási időben

 

 

 

 • FOLYAMATOS (24/7/365) MŰKÖDÉS

  Az AFR rendszer folyamatosan működik az év minden egyes napján. Ugyanakkor ez nem jelenti azt, hogy a bank minden szolgáltatása éjjel-nappal elérhető lesz. Az egyes megbízásokhoz rögzített befogadási határidők a kondíciós listában találhatóak meg.
 • AZONNALI VISSZAJELZÉS AZ ÁTUTALÁSI MEGBÍZÁSOK TELJESÍTÉSÉRŐL VAGY VISSZAUTASÍTÁSÁRÓL

  Az azonnali átutalási megbízások teljesítéséről vagy visszautasításáról PUSH üzenet és/vagy az adott elektronikus csatornára küldött üzenet útján értesítjük a fizető fél Ügyfeleinket. Ezen értesítések kiküldését az Ügyfél a Bank telefonos ügyfélszolgálatán (Raiffeisen Direkt-en) tilthatja le valamennyi meghatalmazottra és alszámlára vonatkozóan egységesen, amennyiben valamennyi alszámla felett rendelkezni jogosult.
 • MÁSODLAGOS SZÁMLAAZONOSÍTÓK HASZNÁLATA

  A számlatulajdonos, illetve a számla felett rendelkező személy regisztrálhatja az email címét, mobil telefonszámát, adóazonosító jelét vagy adószámát kizárólag elektronikus banki felületen (Raiffeisen DirektNet, Raiffeisen Mobil Alkalmazás és nem magánszemély ügyfelek esetén Electra rendszer).

  Így könnyen és gyorsan indítható számára átutalás, nem szükséges a bankszámlaszám ismerete: elegendő, ha a fizető fél részére a másodlagos azonosító kerül megadásra. Egy számlaszámhoz több másodlagos azonosító adható meg (több mobil, illetve e-mail cím is), míg egy másodlagos azonosító legfeljebb egy számlaszámhoz rögzíthető.

  A másodlagos számlaazonosító rögzítése nem kötelező, az csupán egy kényelmi lehetőség.

  A bank jogszabályi kötelezettsége, hogy meggyőződjön arról, hogy másodlagos azonosító felett az azt rögzítő személy jogosult rendelkezni. Ennek a másodlagos azonosítót rögzítő személy azzal tud eleget tenni, hogy a folyamat során a rögzített email címre, vagy telefonszámra kiküldött egyszeri kódot visszaírja az elektronikus felületre.

  Adóazonosító jel rögzítése esetében erre nincs szükség, amennyiben az Ön adóazonosító jele a Raiffeisen Bank rendszerében korábban már rögzítve volt (például a bankszámla-szerződés megkötésekor). Ennek hiányában bankfióki ügyintézés szükséges.

  A másodlagos azonosító igény szerint törölhető.

  Másodlagos azonosító használata kizárólag AFR-ben teljesített tranzakciók esetén lehetséges, az azonosítók érvényességét évente meg kell erősíteni. A másodlagos azonosítókat a GIRO központi nyilvántartásban kezeli, és minden másodlagos azonosítóra történő utalás esetén elvégzi a számlaszám összerendelését. Már regisztrált másodlagos azonosítónak új számlaszámhoz történő hozzárendelése előtt az ügyfélnek a meglévő számlaszám összerendelés törléséről rendelkeznie kell bankjánál.

  A másodlagos azonosító használatát az ügyfél letilthatja arra az alszámlára vonatkozóan, amely felett jogosult rendelkezni (aláírási szabályok figyelembevételével). Ilyen esetben az adott alszámlához korábban rögzített másodlagos azonosítók törlésre kerülnek.

  Másodlagos azonosítóra indított utalás esetén a kivonaton a másodlagos azonosító fog szerepelni a számlaszám (pénzforgalmi jelzőszám) helyett.

  Számlazárás vagy meghatalmazotti jogosultság törlése esetén a másodlagos azonosító automatikusan törlésre kerül.

  Fontos! Amennyiben mobiltelefonszámát, e-mail címét megszűnteti, vagy megváltoztatja, és bármelyiket másodlagos banki azonosítóként használta, ne feledkezzen meg ezek törléséről!

A másodlagos azonosító rögzítési folyamata

 

A másodlagos azonosítóra történő utalás folyamata

A fizetési kérelem egy olyan üzenet típus, amelyet a Kedvezményezett indít a Fizető fél felé, saját részére történő átutalási megbízás kezdeményezése céljából. (Példa: a közműszolgáltató havi számlája alapján fizetési kérelmet küld, amit Ön elfogadhat, és a kérelemből generálódó átutalással megtörténik a számla kiegyenlítése).

1. A Fizető fél a kérelemben az átutalás összes adatát megkapja és az adatok ellenőrzése után jóváhagyhatja, figyelmen kívül hagyhatja vagy elutasíthatja azt.

2. A jóváhagyott fizetési kérelemből automatikusan átutalási megbízás jön létre, amely Fizető fél jóváhagyása után teljesül.  A fizetési kérelem indítása akár a fizető fél másodlagos azonosítójának használatával is lehetséges.

3. Fizetési kérelemmel kizárólag AFR-ben teljesíthető tranzakciók indíthatóak. A fizetési kérelmek legfeljebb 60 napig érvényesek. A fizetési kérelem nem kötelező eleme az azonnali fizetési rendszer indulásának.

Fizetési kérelmet csak azon bankok számláira lehet küldeni és oda fogadni, akik szintén biztosítják ezt szolgáltatást.
 

Részletes információkat a mindenkor hatályos Kondíciós Listákban talál.

*A Raiffeisen Bank lakossági és premium ügyfelei részére a következő EGT (Európai Gazdasági Térség) tagdevizanemekben vezet devizaszámlát: EUR, GBP, CHF. A Raiffeisen Bank Private Banking ügyfelek részére a következő EGT (Európai Gazdasági Térség) tagdevizanemekben vezet devizaszámlát: CHF, CZK, DKK, EUR, GBP, NOK, PLN, RON, SEK. A Raiffeisen Bank Vállalati ügyfelek részére a következő EGT (Európai Gazdasági Térség) tagdevizanemekben vezet devizaszámlát: CHF, CZK, DKK, EUR, GBP, NOK, PLN, RON, SEK.