Általános tájékoztató a Moratórium II.
2021.01.01-től 2021.10.31-ig tartó szakaszáról
Lakossági Ügyfelek részére

Tájékoztató kiadása: 2020.11.30.

módosítva: 2021.10.14.

Tisztelt Ügyfelünk!

A fizetési moratórium a lakossági ügyfelek számára változatlan feltételekkel 2021.10.31-ig biztosított, a moratóriumba belépni azonban 2021.09.30. után már nem lehet.

Az alábbiakban részletes tájékoztatást adunk a Moratórium II. Törvény alapján biztosított fizetési moratóriummal és hitelfelmondási tilalommal kapcsolatban. A tájékoztató elején összefoglaltuk a legfontosabb tudnivalókat, azonban kérjük, figyelmesen olvassa el a teljes tájékoztatót is, mivel a részletes szabályokat és a teendőket ott mutatjuk be.

Az egyes kiemelt társadalmi csoportok, valamint pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozások helyzetének stabilizálását szolgáló átmeneti intézkedésekről szóló 2020. évi CVII. törvény (a "Moratórium II. Törvény") valamint a hiteltörlesztési moratórium veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályairól szóló 637/2020. (XII.22.) Korm. rendelet (a "Rendelet") általános jellegű fizetési moratóriumot biztosít 2021. január 1. napjától 2021. október 31. napjáig, illetve hitelfelmondási tilalmat állapított meg a 2020. március 18. napján fennálló hitel- és kölcsönszerződések (a "Szerződés") alapján már folyósított kölcsönök tekintetében.

A 2020. március 19. és december 31. közötti, a Moratórium I. Törvény alapján biztosított fizetési moratóriummal kapcsolatos részletes információkat - ideértve ezen fizetési moratórium lezárására vonatkozó általános tájékoztatást is - ezen az oldalon találja:

https://www.raiffeisen.hu/moratorium

A legfontosabb információk

  • A fizetési moratórium 2021. január 1. napjától 2021. október 31. napjáig tart.
  • A fizetési moratórium 2021. november 1. utáni szabályairól ide kattintva tájékozódhat 
  • Az érintett hiteltermékek: lakáshitelek (illetve a jelzálog alapú hitelek), a személyi kölcsönök (fedezetlen hitelek), a Babaváró hitelek, a hitelkártyák és a bankszámlahitelek.
  • A fizetési moratórium és a hitelfelmondási tilalom csak a 2020. március 18-án fennálló Szerződések alapján 2020. március 18. napján már folyósított kölcsönökre vonatkozik. A fizetési moratórium minden fentiek szerinti Szerződés, illetve tartozás adósát megilleti.
  • A fizetési moratórium tartalmában megegyezik a Moratórium I. Törvény alapján 2020. március 19. és december 31. között biztosított fizetési moratóriummal. Ha részt vesz a fizetési moratóriumban, a Szerződésből eredő tőke-, kamat- és díjfizetési kötelezettsége teljesítésére a moratórium idejére fizetési haladékot kap. 

 

Milyen szempontokat érdemes mérlegelnie?

  • A fizetési moratórium nem elengedés, hanem fizetési haladék.
  • Az elhalasztásra került fizetési kötelezettség tőkerésze után a Bank kamatot számít fel.
  • Ha pénzügyi helyzete alapján képes a törlesztésre, javasoljuk mérlegelni a moratórium alóli kilépést. Így a hitel(ek) futamidejének további meghosszabbodása elkerülhető.

Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi részletes információkat is döntésének meghozatala előtt!

1. Mire vonatkozik a fizetési moratórium?

A fizetési moratórium a 2020. március 18. napján fennálló hitel- és kölcsönszerződések alapján már folyósított kölcsönökre vonatkozik.

Lakossági ügyfeleink esetében a fizetési moratórium kiterjed a lakáshitelekre (illetve a jelzálog alapú hiteltermékekre, pl. ingatlanfedezetes személyi kölcsönök), a személyi kölcsönökre (általánosságban a fedezetlen hiteltermékek), a Babaváró hitelekre, a hitelkártyákra, és a folyószámlahitelekre.

A Rendelet alapján a fizetési moratórium a Moratórium II. Törvényben eredetileg meghatározottakhoz képest általánossá vált, azaz a fizetési moratóriumra való jogosultságnak nem feltétele a Moratórium II. Törvényben meghatározott valamely kiemelt társadalmi csoporthoz tartozás. Ezen változásra tekintettel a Bank a tájékoztatót és az eljárásrendet módosította.

2. Kire vonatkozik a fizetési moratórium?

A fizetési moratórium automatikusan, a jogszabály erejénél fogva megilleti minden a fizetési moratórium hatálya alá tartozó Szerződés, illetve tartozás adósát. A Rendelettel kihirdetett legújabb szabályok szerint tehát nincs szükség jogosultsági feltételek igazolására a moratórium igénybevételéhez.

A fizetési moratórium hatálya kiterjed a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvényben meghatározott eljárások alatt álló, azaz a magáncsőd eljárásban részt vevő adósra függetlenül attól, hogy Szerződése 2020. március 18. napján fennálló vagy felmondott.

3. Mit jelent a fizetési moratórium?

A Szerződésből eredő tőke-, kamat, illetve díjfizetési kötelezettség teljesítésére az adós a fizetési moratórium idejére fizetési haladékot kap.

A fizetési moratóriumra tekintettel elhalasztott fizetési kötelezettségeket a fizetési moratórium lejártát követően kell teljesíteni. Az elhalasztott fizetési kötelezettségek tőkerésze után a Bank kamatot számít fel.

A fizetési moratórium időtartama alatt lejáró Szerződések 2021. október 31. napjáig meghosszabbodnak.

A fizetési moratórium lejártát követően a törlesztő részletek összege nem növekedhet, ami a futamidő meghosszabbításával kerül biztosításra.

A tőketartozást sem a fizetési moratórium ideje alatt, sem a fizetési moratórium lejártát követően nem lehet a fizetési moratórium ideje alatt nem teljesített kamat, díj összegével megnövelni.

Az elhalasztott fizetési kötelezettségek tekintetében a törlesztendő tőke és kamat pontos összegéről, teljesítésének módjáról a Bank a fizetési moratórium lejártával, megfelelő időben tájékoztatást fog adni Ügyfelei részére.

Amennyiben a Szerződésből eredően 2020. március 18. napján már fizetési késedelme állt fenn, a fizetési moratórium igénybevétele esetén ezen fizetési kötelezettségének sem kell eleget tennie, azonban a fizetési moratórium lejártát követően egyösszegben esedékessé válik.

A Bank a fizetési késedelembe esett ügyfelek részére továbbra is biztosítja a megfelelő tájékoztatást fizetési késedelmük fennállásáról és annak lehetséges következményeiről.

4. Mit kell tennie, ha élni szeretne a fizetési moratóriummal?

Amennyiben jelenleg él a fizetési moratórium lehetőségével, és azt 2021.10.31. után is szeretné igénybe venni, bővebb tájékoztatásért kattintson ide!

A fizetési moratóriumba való belépésre 2021.09.30-ig volt lehetősége.

 

5. Mit kell tennie, ha nem szeretne élni a fizetési moratóriummal?

Ebben az esetben a Bank felé jeleznie kell, hogy nem kíván élni a fizetési moratóriummal.

Kilépés esetén - eltérő kérelme hiányában - a Moratórium II. Törvény szerinti fizetési moratóriumra tekintettel a kilépésig már elhalasztott fizetési kötelezettségeinek is eleget kell tennie, illetve a továbbiakban a Szerződésből eredő kötelezettségeit a Szerződésben foglaltak szerint kell teljesítenie.

Kérjük, hogy a nyilatkozat megtétele előtt olvassa el figyelmesen a 7. fejezetben az egyes szerződések tekintetében irányadó speciális szabályokat is!

A Bank a kilépési nyilatkozat befogadását követő 5. munkanaptól kezdi terhelni a hitel/kölcsön törlesztésre, illetve a fizetési kötelezettség teljesítésére megjelölt számlát. Ezért kérjük, hogy a kilépési nyilatkozat megtételével egyidejűleg gondoskodjon arról, hogy a vonatkozó számlán a fizetési kötelezettségei teljesítéséhez szükséges pénzügyi fedezet mindenkor időben rendelkezésre álljon.

Kilépési nyilatkozatát az alábbi formában teheti meg:

Raiffeisen Bank honlapján

Amennyiben nem kíván élni a fizetési moratóriummal, az alábbi "Kitöltöm a kilépési nyilatkozatot" gombra kattintva lehetősége van termékenként (jelzáloghitel/ személyi kölcsön/ bankszámlahitel/ hitelkártya/ babaváró kölcsön) online nyilatkozatot tenni. Amennyiben egy termék tekintetében több Szerződéssel rendelkezik, és csak meghatározott Szerződése(i) tekintetében szeretne nyilatkozatot tenni, erre telefonon keresztül, vagy a bankfiókban van lehetősége.

A nyilatkozat kitöltése után a Bank által küldött visszaigazoló e-mailben található linkre kattintva meg kell erősítenie nyilatkozatát.

Amennyiben nyilatkozatát nem erősíti meg, vagy az online nyilatkozattétel során megadott ügyfél adatok alapján az azonosítása nem volt sikeres, úgy adategyeztetés céljából telefonon felvesszük Önnel a kapcsolatot.

Kitöltöm a kilépési nyilatkozatot

Raiffeisen Direkt telefonos ügyfélszolgálaton

Kilépési nyilatkozatát megteheti telefonon keresztül is, ehhez hívja a Raiffeisen Direkt telefonos ügyfélszolgálatunkat a +36 80 488 588-as, belföldről ingyen hívható telefonszámon.

Bármely Raiffeisen bankfiókban

Nyilatkozatát a Raiffeisen Bank fiókjaiban is be tudja adni, de a jelenlegi helyzetben elsősorban a honlapon, illetve a telefonon keresztül történő ügyintézést javasoljuk.

6. Fizetési moratórium és az egyes Szerződések

6.1. Jelzáloghitel, Személyi kölcsön

A fizetési moratórium ideje alatt felhalmozódott kamatot és díjat a hátralevő futamidőben esedékes törlesztőrészletekkel együtt a fizetési moratórium lejártát követően a futamidő alatt, évente egyenlő részletekben kell megfizetni.

A fizetési moratórium lejártát követően a futamidő úgy hosszabbodik meg, hogy az esedékessé váló törlesztőrészlet és a fizetési moratórium alatt keletkező részletekben megfizetendő kamat és díj összege együttesen ne haladja meg az eredeti szerződés szerinti törlesztőrészletek összegét. Az elhalasztott fizetési kötelezettségek tekintetében a törlesztendő tőke és kamat pontos összegéről, teljesítésének módjáról a Bank a fizetési moratórium lejártával, megfelelő időben tájékoztatást fog adni Ügyfelei részére.

6.2. Babaváró kölcsön – kezességvállalási díj

A Babaváró támogatásról szóló 44/2019. (III.12.) Korm. rendelet szerint folyósított kölcsön alapján fizetendő kezességvállalási díjat a fizetési moratórium időtartama alatt nem kell megfizetni.

A kezességvállalási díjat abban az esetben sem kell megfizetnie, amennyiben a Babaváró kölcsön tekintetében nem él a fizetés moratórium lehetőségével.

6.3. Bankszámlahitel

A Kormány a hiteltörlesztési moratóriumhoz kapcsolódó egyes szerződések elszámolási szabályairól szóló 537/2021. (IX.15.) Korm. rendelet szerint a lakossági ügyfelek fizetési moratórium hatálya alá tartozó hitelkártya és bankszámlahitel szerződéseire visszamenőlegesen a moratórium 2020. március 18. napjától tartó teljes időszakára vonatkozóan a szerződésben rögzítettnél kedvezőbb kamatmértéket állapított meg, amely alapján a Bank köteles a fizetési moratórium alatt a szerződés alapján felhalmozódott/felhalmozódó tartozás összegét átszámítani és az Adóssal a jogszabályban foglaltak szerint elszámolni. 

Az elszámolás részleteiről a későbbiekben nyújtunk itt a honlapon tájékoztatást.

Bankszámlahitelek esetében a fizetési moratórium kizárólag azokra a Szerződésekre vonatkozik, amelyből eredően 2020.03.18-án volt kihasznált (könyvelt) hitelkeret.

Amennyiben 2020.03.18-án volt kihasznált (könyvelt) hitelkerete, de azt a fizetési moratóriumból történő kilépést követően a bankszámla hitelkeret használata, a szerződésszerű teljesítés során visszafizette, úgy a továbbiakban a fizetési haladékkal nem élhet a bankszámlahitel tekintetében.

A Bank a moratórium időszakában is biztosítja a teljes bankszámla hitelkeret használatát Ügyfelei részére, akár élnek a fizetési moratóriummal, akár nem.

Ha él a fizetési haladékkal, ez azt jelenteni, hogy a Bank a moratórium ideje alatt a bankszámlahitellel kapcsolatos díjakat és a kerethasználat alapján a kamatot a Szerződésben meghatározottak szerint felszámítja, azonban nem terheli be a bankszámláján, hanem egy külön számlán elhatárolja. Az így elhatárolt, a moratórium időszaka alatt felhalmozott tartozást a fizetési moratórium lejártát követően részletekben kell majd megfizetnie.

Ha Ön úgy dönt, hogy a bankszámlahitele tekintetében nem él a fizetési moratóriummal, ebben az esetben nem keletkezik elhatárolt, később – a moratóriumi időszak után - megfizetendő tartozása, hanem valamennyi a Szerződésből eredő kötelezettségeit a Szerződésben foglaltak szerint kell teljesítenie.

Annak érdekében, hogy kilépés esetén minden tekintetben az eredeti szerződés rendelkezése legyen irányadó, valamint hogy a bankszámlahitelszerződések egységes kezelése megvalósuljon, a 2021.04.30-tól  tett kilépési nyilatkozat esetén - ideértve az e naptól tett, az alábbiak szerinti feltételeket elfogadó nyilatkozatot is - a Bank a  fizetési moratóriummal érintett és ekként elkülönített valamennyi kamat és díj tartozást – beleértve a Moratórium I. Törvény alapján 2020. december 31-ig felhalmozott és fennálló kamat és díj tartozást is - visszavezeti a Bankszámlahitelhez kapcsolódó bankszámlára. 
Felhívjuk figyelmét, hogy a fentiek szerinti tartozás elszámolása - amennyiben bankszámlája pozitív egyenlege részben vagy egészben nem nyújt fedezetet - akár a bankszámla hitelkeret terhére is történhet, így kamatfizetési kötelezettséget eredményezhet!  
Amennyiben bankszámla hitelkerete sem nyújtana fedezetet a fizetési moratóriummal érintett tartozás elszámolására, azaz az elszámolással a hitelkeretet túllépné, úgy a Bank a kilépést nem tudja elfogadni és végrehajtani. 
A fentiek szerinti kilépésnél a moratóriumba való esetleges visszalépés esetén csak a visszalépési nyilatkozat megtételét és feldolgozását követően esedékessé váló kamatok, díjak tekintetében részesül fizetési haladékban.

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a moratóriumból 2021. októberében kilépne, de a moratóriumi tartozást részletekben kívánja megfizetni, úgy várja meg a 2021.10.31-i határidőt, amikor a moratórium automatikusan megszűnik azon szerződései tekintetében, amelyekre nem tett a moratórium meghosszabbításra vonatkozó nyilatkozatot. A moratórium lejártát követően értestést fogunk küldeni a moratórium alatt felhalmozott tartozásról és annak visszafizetési módjáról.

Amennyiben bankszámlahitelét bármikor teljes összegben visszafizeti, úgy már a későbbiek során már a bankszámlahitelből eredő tartozás tekintetében nem élhet a fizetési haladékkal. A moratóriumba belépni/visszalépni 2021.09.30. után már nem lehet!

6.4. Hitelkártya

A Kormány a hiteltörlesztési moratóriumhoz kapcsolódó egyes szerződések elszámolási szabályairól szóló 537/2021. (IX.15.) Korm. rendelet szerint a lakossági ügyfelek fizetési moratórium hatálya alá tartozó hitelkártya és bankszámlahitel szerződéseire visszamenőlegesen a moratórium 2020. március 18. napjától tartó teljes időszakára vonatkozóan a szerződésben rögzítettnél kedvezőbb kamatmértéket állapított meg, amely alapján a Bank köteles a fizetési moratórium alatt a szerződés alapján felhalmozódott/felhalmozódó tartozás összegét átszámítani és az Adóssal a jogszabályban foglaltak szerint elszámolni. 

Az elszámolás részleteiről a későbbiekben nyújtunk itt a honlapon tájékoztatást. 

 

Hitelkártya esetében a fizetési moratórium kizárólag azokra a Szerződésekre vonatkozik, amelyből eredően 2020.03.18-án volt kihasznált (könyvelt) hitelkeret.

Amennyiben 2020.03.18-án volt kihasznált (könyvelt) hitelkerete, de azt a fizetési moratóriumból történő kilépést követően a hitelkártya használata, a szerződésszerű teljesítés során részben már visszafizette, úgy kizárólag a 2020.03.18-án kihasznált és azóta még vissza nem fizetett hitelkeret-rész erejéig élhet a Moratórium II. Törvény által biztosított fizetési haladékkal. A visszalépési nyilatkozatot a Bank 10 napon belül, de legkésőbb a 10. napot követő havi kivonat készítésig dolgozza fel.

Amennyiben 2020.03.18-án volt kihasznált (könyvelt) hitelkerete, és azt a fizetési moratóriumból történő kilépést követően a hitelkártya használata, a szerződésszerű teljesítés során teljes összegben visszafizette, úgy a továbbiakban a fizetési haladékkal nem élhet a hitelkártya tekintetében.

A moratóriumba belépni/visszalépni 2021.09.30. után már nem lehet!

Amennyiben él a fizetési haladékkal, úgy a 2020.03.18-i kihasznált hitelkeret, illetve az abból fennmaradó tőketartozás összege moratóriumba kerül és csökkenti a felhasználható hitelkeret összegét.

A moratóriumba került tőketartozás a moratórium időtartama alatt a Lakossági Kondíciós Lista szerinti ügyleti kamattal kamatozik. Ezt a - folyamatosan növekvő - tartozást a moratórium lejártát követően kell majd részletekben megfizetnie.

Annak érdekében, hogy kilépés esetén minden tekintetben az eredeti szerződés rendelkezése legyen irányadó, valamint hogy a hitelkártyaszerződések egységes kezelése megvalósuljon, a 2021.02.11 napjától tett kilépési nyilatkozat esetén - ideértve az e naptól tett, az alábbiak szerinti feltételeket elfogadó nyilatkozatot is -  a Bank a fizetési moratóriummal érintett és ekként elkülönített valamennyi tőke-, kamat- és díjtartozást - beleértve a Moratórium I. Törvény alapján 2020. december 31-ig felhalmozott és fennálló kamat- és díjtartozást is - visszavezeti a hitelkártya-számlára.

Felhívjuk figyelmét, hogy a fentiek szerinti tartozás elszámolása a hitelkeretet fogja terhelni! Előfordulhat, hogy a moratóriumban felhalmozott kamatok/díjak összegének egy részével vagy akár teljes összegével a hitelkártya számlára történő visszavezetés után hitelkeret túllépés lépne fel. A kerettúllépés összegét a hitelkártya szerződés értelmében a következő fizetési határidőig rendeznie kell, aminek a kivonaton közölt minimum fizetendő összeg vagy azt meghaladó összeg megfizetésével tud eleget tenni. Kérjük a kilépésre vonatkozó döntését ennek figyelembevételével hozza meg.

A nyilatkozat feldolgozását a Raiffeisen Bank 10 napon belül, de legkésőbb a 10-dik napot követő havi számlakivonat elkészítéséig hajtja végre. Ezt követően a havi zárási egyenleg és abból számított minimum fizetendő összeg a moratóriumból visszavezetett tartozás figyelembevételével kerül megállapításra, és a hitelkártya kivonaton közölt fizetési kötelezettségnek ennek megfelelően kell eleget tenni.

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a moratóriumból 2021. októberében kilépne, de a moratóriumi tartozást részletekben kívánja megfizetni, úgy várja meg a 2021.10.31-i határidőt, amikor a moratórium automatikusan megszűnik azon szerződései tekintetében, amelyekre nem tett a moratórium meghosszabbításra vonatkozó nyilatkozatot. A moratórium lejártát követően értestést fogunk küldeni a moratórium alatt felhalmozott tartozásról és annak visszafizetési módjáról.

7. Hitelfelmondási tilalom

Amennyiben fizetési képességének meggyengülése miatt a Szerződésből eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettségét nem tudja határidőben teljesíteni, akkor hitelfelmondási tilalom illetheti meg.

A hitelfelmondási tilalom azt jelenti, hogy a Szerződést a Bank a fizetési kötelezettség nem teljesítése miatt 2021. január 1. és június 30. között nem mondhatja fel.

Ezen időszakban a Bank az adóssal egyeztetést folytat annak érdekében, hogy az adós fizetőképessége helyreálljon. Tájékoztatjuk, hogy a polgári jog alapján az adóst együttműködési kötelezettség terheli.

A hitelfelmondási tilalom automatikusan megilleti Önt, ezzel kapcsolatban további teendője nincs.

8. Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató

A fizetési moratóriumhoz kapcsolódó adatkezelési tájékoztató ITT érhető el.

A Bank Általános adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatója (www.raiffeisen.hu) Adatkezelés címszó alatt érhető el a Bank honlapján.

A tájékoztató a Moratórium II. Törvény, valamint a kiadása napjáig született jogalkotói és felügyeleti értelmezések figyelembevételével készült. A tájékoztatót a Bank az új információkkal folyamatosan frissíti.

9. További információkat a moratórium lejárta után elérhető fizetéskönnyítési lehetőségekről ezen az oldalon találja:

https://www.raiffeisen.hu/maganszemely/hitelek/megoldasok-hiteltorlesztesi-nehezsegek-eseten/hiteltorlesztesi-konnyites