Általános tájékoztató a Moratórium II.-ről
Lakossági Ügyfelek részére

A fizetési moratóriummal kapcsolatos, 2021. szeptember 30. napját követő szabályokról és teendőkről a vonatkozó jogszabályok megjelenése után tudunk információval szolgálni. 

Kérjük, kövesse figyelemmel Bankunk honlapját, ahol a részletek megismerése után tájékoztatjuk Ügyfeleinket. 

Szíves türelmüket és megértésüket köszönjük,
Raiffeisen Bank Zrt.

 

Tájékoztató kiadása: 2020.11.30.
módosítva: 2021.06.17.

Tisztelt Ügyfelünk!

A fizetési moratórium a lakossági és vállalati ügyfelek számára változatlan feltételekkel biztosított 2021.09.30-ig. Az alábbiakban részletes tájékoztatást adunk a Moratórium II. Törvény alapján biztosított fizetési moratóriummal és hitelfelmondási tilalommal kapcsolatban. A tájékoztató elején összefoglaltuk a legfontosabb tudnivalókat, azonban kérjük, figyelmesen olvassa el a teljes tájékoztatót is, mivel a részletes szabályokat és a teendőket ott mutatjuk be.

Az egyes kiemelt társadalmi csoportok, valamint pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozások helyzetének stabilizálását szolgáló átmeneti intézkedésekről szóló 2020. évi CVII. törvény (a "Moratórium II. Törvény") valamint a hiteltörlesztési moratórium veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályairól szóló 637/2020. (XII.22.) Korm. rendelet (a "Rendelet"), majd a 317/2021. (VI. 9.) Korm. rendelet a hiteltörlesztési moratórium veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak bevezetéséről szóló 637/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról fizetési moratóriumot biztosít, illetve hitelfelmondási tilalmat állapít meg 2021. január 1. napjától 2021. június 30. napjáig a 2020. március 18. napján fennálló hitel- és kölcsönszerződések (a "Szerződés") alapján már folyósított kölcsönök tekintetében.

A 2020. március 19. és december 31. közötti, a Moratórium I. Törvény alapján biztosított fizetési moratóriummal kapcsolatos részletes információkat - ideértve ezen fizetési moratórium lezárására vonatkozó általános tájékoztatást is - ezen az oldalon találja:

https://www.raiffeisen.hu/moratorium

A legfontosabb információk

  • A fizetési moratórium 2021. január 1. napjától 2021. szeptember 30. napjáig tart.
  • Az érintett hiteltermékek: lakáshitelek (illetve a jelzálog alapú hitelek), a személyi kölcsönök (fedezetlen hitelek), a Babaváró hitelek, a hitelkártyák és a bankszámlahitelek.
  • A fizetési moratórium és a hitelfelmondási tilalom csak a 2020. március 18-án fennálló Szerződések alapján 2020. március 18. napján már folyósított kölcsönökre vonatkozik. A fizetési moratórium minden fentiek szerinti Szerződés, illetve tartozás adósát megilleti.
  • A fizetési moratórium tartalmában megegyezik a Moratórium I. Törvény alapján 2020. március 19. és december 31. között biztosított fizetési moratóriummal. Ha részt vesz a fizetési moratóriumban, a Szerződésből eredő tőke-, kamat- és díjfizetési kötelezettsége teljesítésére a moratórium idejére fizetési haladékot kap. 

Mikor van teendője?

  • Ha szeretne kilépni a moratórium hatálya alól, és újra a szerződés szerint fizetné a havi törlesztőrészleteket.
  • Amennyiben korábban kilépett a moratóriumból, de most újra szeretné igénybe venni.

Mindkét esetben kérjük, lépjen velünk kapcsolatba, és jelezze változtatási igényét a 4.2-es, illetve az 5.1-es pontban leírtak szerint.

Amennyiben jelenleg él a fizetési moratórium lehetőségével, és azt továbbra is szeretné igénybe venni, nincs teendője.

Ha korábban már kilépett a fizetési moratóriumból, és továbbra is a szerződésben foglaltak szerint törlesztené hiteleit, szintén nincs teendője.

Milyen szempontokat érdemes mérlegelnie?

  • A fizetési moratórium nem elengedés, hanem fizetési haladék.
  • Az elhalasztásra került fizetési kötelezettség tőkerésze után a Bank kamatot számít fel.
  • Ha pénzügyi helyzete alapján képes a törlesztésre, javasoljuk mérlegelni a moratórium alóli kilépést. Így a hitel(ek) futamidejének további meghosszabbodása elkerülhető.

Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi részletes információkat is döntésének meghozatala előtt!

1. Mire vonatkozik a fizetési moratórium?

A fizetési moratórium a 2020. március 18. napján fennálló hitel- és kölcsönszerződések alapján már folyósított kölcsönökre vonatkozik.

Lakossági ügyfeleink esetében a fizetési moratórium kiterjed a lakáshitelekre (illetve a jelzálog alapú hiteltermékekre, pl. ingatlanfedezetes személyi kölcsönök), a személyi kölcsönökre (általánosságban a fedezetlen hiteltermékek), a Babaváró hitelekre, a hitelkártyákra, és a folyószámlahitelekre.

A Rendelet alapján a fizetési moratórium a Moratórium II. Törvényben eredetileg meghatározottakhoz képest általánossá vált, azaz a fizetési moratóriumra való jogosultságnak nem feltétele a Moratórium II. Törvényben meghatározott valamely kiemelt társadalmi csoporthoz tartozás. Ezen változásra tekintettel a Bank a tájékoztatót és az eljárásrendet módosította.

2. Kire vonatkozik a fizetési moratórium?

A fizetési moratórium automatikusan, a jogszabály erejénél fogva megilleti minden a fizetési moratórium hatálya alá tartozó Szerződés, illetve tartozás adósát. A Rendelettel kihirdetett legújabb szabályok szerint tehát nincs szükség jogosultsági feltételek igazolására a moratórium igénybevételéhez.

A fizetési moratórium hatálya kiterjed a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvényben meghatározott eljárások alatt álló, azaz a magáncsőd eljárásban részt vevő adósra függetlenül attól, hogy Szerződése 2020. március 18. napján fennálló vagy felmondott.

3. Mit jelent a fizetési moratórium?

A Szerződésből eredő tőke-, kamat, illetve díjfizetési kötelezettség teljesítésére az adós a fizetési moratórium idejére fizetési haladékot kap.

A fizetési moratóriumra tekintettel elhalasztott fizetési kötelezettségeket a fizetési moratórium lejártát követően kell teljesíteni. Az elhalasztott fizetési kötelezettségek tőkerésze után a Bank kamatot számít fel.

A fizetési moratórium időtartama alatt lejáró Szerződések 2021. június 30. napjáig meghosszabbodnak.

A fizetési moratórium lejártát követően a törlesztő részletek összege nem növekedhet, ami a futamidő meghosszabbításával kerül biztosításra.

A tőketartozást sem a fizetési moratórium ideje alatt, sem a fizetési moratórium lejártát követően nem lehet a fizetési moratórium ideje alatt nem teljesített kamat, díj összegével megnövelni.

Az elhalasztott fizetési kötelezettségek tekintetében a törlesztendő tőke és kamat pontos összegéről, teljesítésének módjáról a Bank a fizetési moratórium lejártával, megfelelő időben tájékoztatást fog adni Ügyfelei részére.

Amennyiben a Szerződésből eredően 2020. március 18. napján már fizetési késedelme állt fenn, a fizetési moratórium igénybevétele esetén ezen fizetési kötelezettségének sem kell eleget tennie, azonban a fizetési moratórium lejártát követően egyösszegben esedékessé válik.

A Bank a fizetési késedelembe esett ügyfelek részére továbbra is biztosítja a megfelelő tájékoztatást fizetési késedelmük fennállásáról és annak lehetséges következményeiről.

4. Mit kell tennie, ha élni szeretne a fizetési moratóriummal?

4.1. Ha az Ön hitele 2020. december végén a Moratórium I. Törvénnyel elrendelt fizetési moratórium alá tartozott

Ebben az esetben, ha továbbra is élni kíván a fizetési moratóriummal, nincs teendője. Nem kell új nyilatkozatot tennie!

4.2. Ha az Ön hitele 2020. december végén nem tartozott a Moratórium I. Törvénnyel elrendelt fizetési moratórium alá

Ha Ön kilépési nyilatkozatot tett, és emiatt hitele 2020. december végén nem tartozott fizetési moratórium alá, de mégis élni kíván a fizetési moratóriummal, úgy a fizetési moratórium igénybevételére vonatkozó szándékát előre be kell jelentenie a Bankhoz. A Bank legkésőbb a kérelem befogadását követő 5. munkanaptól állítja be a hitelre a fizetési moratóriumot.

Kérelmét (belépési nyilatkozatát) az alábbi formában teheti meg:

Raiffeisen Bank honlapján

Amennyiben élni kíván a fizetési moratóriummal, az alábbi "Kitöltöm a belépési nyilatkozatot" gombra kattintva lehetősége van termékenként (jelzáloghitel/ személyi kölcsön/ bankszámlahitel/ hitelkártya/ babaváró kölcsön) online nyilatkozatot tenni. Amennyiben egy termék tekintetében több Szerződéssel rendelkezik, és csak meghatározott Szerződése(i) tekintetében szeretne nyilatkozatot tenni, erre telefonon keresztül, vagy a bankfiókban van lehetősége.

A nyilatkozat kitöltése után a Bank által küldött visszaigazoló e-mailben található linkre kattintva meg kell erősítenie nyilatkozatát.

Amennyiben nyilatkozatát nem erősíti meg, vagy az online nyilatkozattétel során megadott ügyfél adatok alapján az azonosítása nem volt sikeres, úgy adategyeztetés céljából telefonon felvesszük Önnel a kapcsolatot.

Kitöltöm a belépési nyilatkozatot

Raiffeisen Direkt telefonos ügyfélszolgálaton

A nyilatkozatát megteheti telefonon is, ehhez hívja a Raiffeisen Direkt telefonos ügyfélszolgálatot a +36 80 488 588-as, belföldről ingyen hívható telefonszámon. Válassza a 7-es menüpontot! Adóstárstól nyilatkozatot telefonon keresztül nem tudunk elfogadni.

Bármely Raiffeisen bankfiókban

Nyilatkozatát a Raiffeisen Bank fiókjaiban is be tudja adni, de a jelenlegi helyzetben elsősorban a honlapon, illetve a telefonon keresztül történő ügyintézést javasoljuk.

5. Mit kell tennie, ha nem szeretne élni a fizetési moratóriummal?

5.1. Ha az Ön hitele 2020. december végén a Moratórium I. Törvénnyel elrendelt fizetési moratórium alá tartozott

Ebben az esetben a Bank felé jeleznie kell, hogy nem kíván élni a fizetési moratóriummal.

Kilépés esetén - eltérő kérelme hiányában - a Moratórium II. Törvény szerinti fizetési moratóriumra tekintettel a kilépésig már elhalasztott fizetési kötelezettségeinek is eleget kell tennie, illetve a továbbiakban a Szerződésből eredő kötelezettségeit a Szerződésben foglaltak szerint kell teljesítenie.

Kérjük, hogy a nyilatkozat megtétele előtt olvassa el figyelmesen a 7. fejezetben az egyes szerződések tekintetében irányadó speciális szabályokat is!

A Bank a kilépési nyilatkozat befogadását követő 5. munkanaptól kezdi terhelni a hitel/kölcsön törlesztésre, illetve a fizetési kötelezettség teljesítésére megjelölt számlát. Ezért kérjük, hogy a kilépési nyilatkozat megtételével egyidejűleg gondoskodjon arról, hogy a vonatkozó számlán a fizetési kötelezettségei teljesítéséhez szükséges pénzügyi fedezet mindenkor időben rendelkezésre álljon.

Kilépési nyilatkozatát az alábbi formában teheti meg:

Raiffeisen Bank honlapján

Amennyiben nem kíván élni a fizetési moratóriummal, az alábbi "Kitöltöm a kilépési nyilatkozatot" gombra kattintva lehetősége van termékenként (jelzáloghitel/ személyi kölcsön/ bankszámlahitel/ hitelkártya/ babaváró kölcsön) online nyilatkozatot tenni. Amennyiben egy termék tekintetében több Szerződéssel rendelkezik, és csak meghatározott Szerződése(i) tekintetében szeretne nyilatkozatot tenni, erre telefonon keresztül, vagy a bankfiókban van lehetősége.

A nyilatkozat kitöltése után a Bank által küldött visszaigazoló e-mailben található linkre kattintva meg kell erősítenie nyilatkozatát.

Amennyiben nyilatkozatát nem erősíti meg, vagy az online nyilatkozattétel során megadott ügyfél adatok alapján az azonosítása nem volt sikeres, úgy adategyeztetés céljából telefonon felvesszük Önnel a kapcsolatot.

Kitöltöm a kilépési nyilatkozatot

Raiffeisen Direkt telefonos ügyfélszolgálaton

Kilépési nyilatkozatát megteheti telefonon keresztül is, ehhez hívja a Raiffeisen Direkt telefonos ügyfélszolgálatunkat a +36 80 488 588-as, belföldről ingyen hívható telefonszámon.

Bármely Raiffeisen bankfiókban

Nyilatkozatát a Raiffeisen Bank fiókjaiban is be tudja adni, de a jelenlegi helyzetben elsősorban a honlapon, illetve a telefonon keresztül történő ügyintézést javasoljuk.

5.2. Ha az Ön hitele 2020. december végén nem tartozott a Moratórium I. Törvénnyel elrendelt fizetési moratórium alá

Ebben az esetben nincs további teendője. Kérjük fizetési kötelezettségét teljesítse továbbra is a Szerződésében foglaltak szerint.

6. Van-e lehetőség arra, hogy visszatérjen a fizetési moratóriumba?

Lehetősége van arra is, hogy a későbbiek során újra belépjen a fizetési moratóriumba.

Amennyiben a későbbiek során újra élne a moratórium lehetőségével, ezt jelezheti a honlapon, a bankfiókokban vagy telefonon keresztül a Raiffeisen Direkt telefonos ügyfélszolgálatunkon a +36 80 488 588-as, belföldről ingyen hívható telefonszámon.

7. Fizetési moratórium és az egyes Szerződések

7.1. Jelzáloghitel, Személyi kölcsön

A fizetési moratórium ideje alatt felhalmozódott kamatot és díjat a hátralevő futamidőben esedékes törlesztőrészletekkel együtt a fizetési moratórium lejártát követően a futamidő alatt, évente egyenlő részletekben kell megfizetni.

A fizetési moratórium lejártát követően a futamidő úgy hosszabbodik meg, hogy az esedékessé váló törlesztőrészlet és a fizetési moratórium alatt keletkező részletekben megfizetendő kamat és díj összege együttesen ne haladja meg az eredeti szerződés szerinti törlesztőrészletek összegét. Az elhalasztott fizetési kötelezettségek tekintetében a törlesztendő tőke és kamat pontos összegéről, teljesítésének módjáról a Bank a fizetési moratórium lejártával, megfelelő időben tájékoztatást fog adni Ügyfelei részére.

7.2. Babaváró kölcsön – kezességvállalási díj

A Babaváró támogatásról szóló 44/2019. (III.12.) Korm. rendelet szerint folyósított kölcsön alapján fizetendő kezességvállalási díjat a fizetési moratórium időtartama alatt nem kell megfizetni.

A kezességvállalási díjat abban az esetben sem kell megfizetnie, amennyiben a Babaváró kölcsön tekintetében nem él a fizetés moratórium lehetőségével.

7.3. Bankszámlahitel

Bankszámlahitelek esetében a fizetési moratórium kizárólag azokra a Szerződésekre vonatkozik, amelyből eredően 2020.03.18-án volt kihasznált (könyvelt) hitelkeret.

Amennyiben 2020.03.18-án volt kihasznált (könyvelt) hitelkerete, de azt a fizetési moratóriumból történő kilépést követően a bankszámla hitelkeret használata, a szerződésszerű teljesítés során visszafizette, úgy a továbbiakban a fizetési haladékkal nem élhet a bankszámlahitel tekintetében.

A Bank a moratórium időszakában is biztosítja a teljes bankszámla hitelkeret használatát Ügyfelei részére, akár élnek a fizetési moratóriummal, akár nem.

Ha él a fizetési haladékkal, ez azt jelenteni, hogy a Bank a moratórium ideje alatt a bankszámlahitellel kapcsolatos díjakat és a kerethasználat alapján a kamatot a Szerződésben meghatározottak szerint felszámítja, azonban nem terheli be a bankszámláján, hanem egy külön számlán elhatárolja. Az így elhatárolt, a moratórium időszaka alatt felhalmozott tartozást a fizetési moratórium lejártát követően részletekben kell majd megfizetnie.

Ha Ön úgy dönt, hogy a bankszámlahitele tekintetében nem él a fizetési moratóriummal, ebben az esetben nem keletkezik elhatárolt, később – a moratóriumi időszak után - megfizetendő tartozása, hanem valamennyi a Szerződésből eredő kötelezettségeit a Szerződésben foglaltak szerint kell teljesítenie.

Annak érdekében, hogy kilépés esetén minden tekintetben az eredeti szerződés rendelkezése legyen irányadó, valamint hogy a bankszámlahitelszerződések egységes kezelése megvalósuljon, a 2021.04.30-tól  tett kilépési nyilatkozat esetén - ideértve az e naptól tett, az alábbiak szerinti feltételeket elfogadó nyilatkozatot is - a Bank a  fizetési moratóriummal érintett és ekként elkülönített valamennyi kamat és díj tartozást – beleértve a Moratórium I. Törvény alapján 2020. december 31-ig felhalmozott és fennálló kamat és díj tartozást is - visszavezeti a Bankszámlahitelhez kapcsolódó bankszámlára. 
Felhívjuk figyelmét, hogy a fentiek szerinti tartozás elszámolása - amennyiben bankszámlája pozitív egyenlege részben vagy egészben nem nyújt fedezetet - akár a bankszámla hitelkeret terhére is történhet, így kamatfizetési kötelezettséget eredményezhet!  
Amennyiben bankszámla hitelkerete sem nyújtana fedezetet a fizetési moratóriummal érintett tartozás elszámolására, azaz az elszámolással a hitelkeretet túllépné, úgy a Bank a kilépést nem tudja elfogadni és végrehajtani. 
A fentiek szerinti kilépésnél a moratóriumba való esetleges visszalépés esetén csak a visszalépési nyilatkozat megtételét és feldolgozását követően esedékessé váló kamatok, díjak tekintetében részesül fizetési haladékban.

Amennyiben bankszámlahitelét bármikor teljes összegben visszafizeti, úgy már a későbbiek során már a bankszámlahitelből eredő tartozás tekintetében nem élhet a fizetési haladékkal.

7.4. Hitelkártya

Hitelkártya esetében a fizetési moratórium kizárólag azokra a Szerződésekre vonatkozik, amelyből eredően 2020.03.18-án volt kihasznált (könyvelt) hitelkeret.

Amennyiben 2020.03.18-án volt kihasznált (könyvelt) hitelkerete, de azt a fizetési moratóriumból történő kilépést követően a hitelkártya használata, a szerződésszerű teljesítés során részben már visszafizette, úgy kizárólag a 2020.03.18-án kihasznált és azóta még vissza nem fizetett hitelkeret-rész erejéig élhet a Moratórium II. Törvény által biztosított fizetési haladékkal. A visszalépési nyilatkozatot a Bank 10 napon belül, de legkésőbb a 10. napot követő havi kivonat készítésig dolgozza fel.

Amennyiben 2020.03.18-án volt kihasznált (könyvelt) hitelkerete, és azt a fizetési moratóriumból történő kilépést követően a hitelkártya használata, a szerződésszerű teljesítés során teljes összegben visszafizette, úgy a továbbiakban a fizetési haladékkal nem élhet a hitelkártya tekintetében.

Amennyiben él a fizetési haladékkal, úgy a 2020.03.18-i kihasznált hitelkeret, illetve az abból fennmaradó tőketartozás összege moratóriumba kerül és csökkenti a felhasználható hitelkeret összegét.

A moratóriumba került tőketartozás a moratórium időtartama alatt a Lakossági Kondíciós Lista szerinti ügyleti kamattal kamatozik. Ezt a - folyamatosan növekvő - tartozást a moratórium lejártát követően kell majd részletekben megfizetnie.

Annak érdekében, hogy kilépés esetén minden tekintetben az eredeti szerződés rendelkezése legyen irányadó, valamint hogy a hitelkártyaszerződések egységes kezelése megvalósuljon, a 2021.02.11 napjától tett kilépési nyilatkozat esetén - ideértve az e naptól tett, az alábbiak szerinti feltételeket elfogadó nyilatkozatot is -  a Bank a fizetési moratóriummal érintett és ekként elkülönített valamennyi tőke-, kamat- és díjtartozást - beleértve a Moratórium I. Törvény alapján 2020. december 31-ig felhalmozott és fennálló kamat- és díjtartozást is - visszavezeti a hitelkártya-számlára.

Felhívjuk figyelmét, hogy a fentiek szerinti tartozás elszámolása a hitelkeretet fogja terhelni! Előfordulhat, hogy a moratóriumban felhalmozott kamatok/díjak összegének egy részével vagy akár teljes összegével a hitelkártya számlára történő visszavezetés után hitelkeret túllépés lépne fel. A kerettúllépés összegét a hitelkártya szerződés értelmében a következő fizetési határidőig rendeznie kell, aminek a kivonaton közölt minimum fizetendő összeg vagy azt meghaladó összeg megfizetésével tud eleget tenni. Kérjük a kilépésre vonatkozó döntését ennek figyelembevételével hozza meg.

A nyilatkozat feldolgozását a Raiffeisen Bank 10 napon belül, de legkésőbb a 10-dik napot követő havi számlakivonat elkészítéséig hajtja végre. Ezt követően a havi zárási egyenleg és abból számított minimum fizetendő összeg a moratóriumból visszavezetett tartozás figyelembevételével kerül megállapításra, és a hitelkártya kivonaton közölt fizetési kötelezettségnek ennek megfelelően kell eleget tenni.

8. Hitelfelmondási tilalom

Amennyiben fizetési képességének meggyengülése miatt a Szerződésből eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettségét nem tudja határidőben teljesíteni, akkor hitelfelmondási tilalom illetheti meg.

A hitelfelmondási tilalom azt jelenti, hogy a Szerződést a Bank a fizetési kötelezettség nem teljesítése miatt 2021. január 1. és június 30. között nem mondhatja fel.

Ezen időszakban a Bank az adóssal egyeztetést folytat annak érdekében, hogy az adós fizetőképessége helyreálljon. Tájékoztatjuk, hogy a polgári jog alapján az adóst együttműködési kötelezettség terheli.

A hitelfelmondási tilalom automatikusan megilleti Önt, ezzel kapcsolatban további teendője nincs.

9. Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató

A fizetési moratóriumhoz kapcsolódó adatkezelési tájékoztató ITT érhető el.

A Bank Általános adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatója (www.raiffeisen.hu) Adatkezelés címszó alatt érhető el a Bank honlapján.

A tájékoztató a Moratórium II. Törvény, valamint a kiadása napjáig született jogalkotói és felügyeleti értelmezések figyelembevételével készült. A tájékoztatót a Bank az új információkkal folyamatosan frissíti.

10. További információkat a moratórium lejárta után elérhető fizetéskönnyítési lehetőségekről ezen az oldalon találja:

https://www.raiffeisen.hu/maganszemely/hitelek/megoldasok-hiteltorlesztesi-nehezsegek-eseten/hiteltorlesztesi-konnyites