Útkövető

Tartalom megjelenítő

Általános tájékoztató a Moratórium lezárásáról

Lakossági Ügyfelek részére

Tájékoztató kiadása: 2023.01.27.

I. A legfontosabb információk

  • A fizetési moratórium 2022. december 31-én mindenki számára véget ér. 
  • Ha korábban már kilépett a moratóriumból és már fizeti törlesztőrészleteit, teljesíti fizetési kötelezettségeit, nincs teendője.
  • Ha 2022. december 31-én egy vagy több hitelével még igénybe vette a fizetési moratóriumot, 2023. január 1-től az eredeti hitelszerződésének megfelelően újra fizetnie kell hitelének törlesztőrészleteit, teljesítenie kell fizetési kötelezettségeit. Ezzel kapcsolatban kérjük, részletesen tanulmányozza az alábbi tájékoztatót! A Bank a moratórium lezárásáról értesítő levelet is küld azon ügyfeleinek, akik még jelenleg is igénybe vették a fizetési moratóriumot. Az értesítő levél tartalmazni fogja a hitelszerződéseinek lejáratát és a módosult fizetési kötelezettségek részleteit.
  • Ha hitele a moratóriumba belépéskor már késedelmes volt, számítania kell rá, hogy az ezzel kapcsolatos behajtási folyamat 2023. január 1-től újraindul. Ugyanakkor, a Raiffeisen Bank többféle könnyítési lehetőséget ajánl a fizetési problémák esetére, amelyekről a III. részben tájékozódhat.
  • Ha úgy érzi, nem, vagy csak részben fogja tudni fizetni a moratórium végét követően hiteleinek törlesztőrészleteit, szintén kérjük, olvassa el a III. részben leírt lehetőségeket.
  • Amennyiben Ön a fizetési moratóriumra tekintettel megállapított, annak során felhalmozódott kamat- és díjtartozását vagy annak egy részét egyösszegben meg kívánja fizetni, a Bank ezen teljes vagy részleges előtörlesztésért, valamint a részleges előtörlesztés alapján szükségessé váló szerződésmódosításért díjat nem számít fel. Továbbá amennyiben Ön a moratórium lezárásával módosult szerződése szerinti meghosszabbított futamidő mérséklése érdekében a módosult szerződésben meghatározott törlesztőrészlet összegénél magasabb összegű törlesztőrészlet megfizetését vállalja, a Bank az erre tekintettel szükségessé váló szerződésmódosításért díjat nem számít fel.

II. Mi fog történni 2023. január 1-e után?

A moratórium megszűnik, a hitelek törlesztőrészleteit az eredeti hitelszerződés szerint kell fizetnie. Fontos tudnivaló, hogy a moratórium nem jelentett elengedést, annak mindössze halasztó jellege volt, amely alatt a jogszabályok által meghatározott mértékben hitelei továbbra is kamatoztak.

1. Személyi kölcsön vagy jelzáloghitelek, Babaváró kölcsön

A havi fizetendő törlesztőrészlet 2023. január 1-től ugyanannyi lesz, mint a moratórium előtt volt az esetleges kamatváltozások figyelembevételével ugyanakkor a hitel futamideje a moratórium alatt felhalmozott törlesztőrészletek összegének megfelelően meghosszabbodik – vagyis nem kell havonta többet fizetnie, de a hitel tovább fog tartani.

A fizetési moratórium lejártát követően a futamidő úgy hosszabbodik meg, hogy az esedékessé váló törlesztőrészlet és a fizetési moratórium alatt keletkező részletekben megfizetendő kamat és díj összege együttesen ne haladja meg az eredeti szerződés szerinti törlesztőrészletek összegét. Az elhalasztott fizetési kötelezettségek tekintetében a törlesztendő tőke, kamat és díj pontos összegéről, teljesítésének módjáról a Bank megfelelő időben tájékoztatást fog adni Ügyfelei részére.

Természetesen lehetőség van a hitelszerződésben meghatározott feltételek szerint részleges előtörlesztésre is, amellyel a futamidő csökkenthető (vagy a havi törlesztőrészlet mérsékelhető), vagy lehetősége van akár a fennálló hitel teljes előtörlesztésére is.

Amennyiben hitele a kamatstop rendelet hatálya alá tartozik, úgy a kamat már a moratórium hatálya alatt is a kamatstopra tekintettel került felszámításra.

A Babaváró kölcsön kezességvállalási díja ismét esedékessé válik.

2. Bankszámlahitel

Bankszámlahitel esetén három lehetőség van a hitelkeret további felhasználására, illetve a szerződés szerinti visszafizetésre:

Részletfizetéssel: felhalmozott moratóriumi kamat- és díjtartozása vonatkozásában 12 havi egyenlő részletekben történő megfizetést választ.

Ebben az esetben a Bank a moratóriumi kamat- és díjtartozás 1/12-ed részét havonta terheli a bankszámlahitelhez tartozó bankszámlámra. A terhelés 2023. március 10. napján indul. A Bank a moratórium lezárásáról értesítő levelet küld. Ez esetben Ön vállalja, hogy a Szerződésből eredő fizetési kötelezettségeit a Szerződésben foglaltak szerint teljesíti.

Tájékoztatjuk, hogy a tartozás fentiek szerinti elszámolása - amennyiben a bankszámla pozitív egyenlege részben vagy egészben nem nyújt fedezetet - akár a bankszámlahitel-keret terhére is történhet, így ez a Szerződés szerinti kamatfizetési kötelezettséget eredményezhet.

Részletfizetéssel: felhalmozott moratóriumi tőke-, kamat- és díjtartozása vonatkozásában 12 havi egyenlő részletekben történő megfizetést választ.

Amennyiben ezt választja, úgy kérjük, 2023.02.13. napjáig nyilatkozzon erről bankfiókban vagy telefonos ügyfélszolgálaton a +36-80-488-588 telefonszámon.

Ez esetben 2023.02.14. napján a Bankszámlahitel-keretéből a tőketartozásnak megfelelő összeg zárolásra kerül a Bank által. Hitelkeretének a zárolt részét csak az összes moratóriumi tartozás (kamat, díj, tőketartozás) megfizetését követően használhatja teljes egészében újból, azaz a teljes Bankszámlahitel-kerete csak az összes moratóriumi tartozás megfizetését követően fog ismét a Szerződésben foglaltak szerint az Ön rendelkezésére állni.

Ez azt is jelenti, hogy amennyiben Önnek jóváírás érkezik a számlájára, az - a normál működéstől eltérően- nem csökkenti automatikusan a moratóriumi zárolt tőketartozást.

A Bank a moratóriumi tőketartozás még meg nem fizetett része után az Elszámolási rendelet szerinti - a Szerződés szerinti kamatnál kedvezőbb - 11, 99% ügyleti kamatot számít fel!

Egy összegben: valamennyi felhalmozott moratóriumi tartozását egyösszegben kéri terhelni a bankszámlahitelhez kapcsolódó bankszámlára.

Ebben az esetben vállalja, hogy Szerződésből eredő fizetési kötelezettségeit a Szerződésben foglaltak szerint teljesíti.

Tájékoztatjuk, hogy a tartozás fentiek szerinti elszámolása - amennyiben a bankszámla pozitív egyenlege részben vagy egészben nem nyújt fedezetet - akár a bankszámlahitel-keret terhére is történhet, így ez a Szerződés szerinti kamatfizetési kötelezettséget eredményezhet. Amennyiben a bankszámlahitel-keret sem nyújtana fedezetet a tartozás elszámolására, azaz az elszámolás hitelkeret túllépést eredményez a Szerződés szerinti büntető díjak és kamatok kerülnek felszámolásra.

Fontos tudnivaló, hogy 2023. január 1-től a kerethasználat után az Elszámolási rendelet szerint felszámított 11,99%-os kamat megszűnik, és a kamat mértéke visszaáll a Szerződésében rögzített mértékre, ami a mindenkori MNB jegybanki alapkamat + felárból tevődik össze. (2022.12.16-i adatok alapján 32.9%.)

3. Hitelkártya
Hitelkártya esetén kétféle módon van lehetőség a hitelkeret további igénybevételére, illetve a szerződés szerinti visszafizetésre:

Részletfizetéssel: felhalmozott moratóriumi tőke-, kamat- és díjtartozása vonatkozásában 12 havi egyenlő részletekben történő megfizetést választ.

Ez esetben a Bank a moratóriumi tartozás 1/12-ed részét havonta visszavezeti, illetve terheli a hitelkártya számlára, első alkalommal a 2023.03.20-án.

Tájékoztatjuk, hogy így a visszavezetett, terhelt összeg a havi zárási egyenlegbe és az abból számított minimum fizetendő összegbe beleszámít. Felhívjuk figyelmét, hogy a még vissza nem vezetett tőketartozás után a Bank a jogszabályban meghatározott (11,99%) kamatot számítja fel és terheli havonta a hitelkártya számlára.

Egy összegben: valamennyi felhalmozott moratóriumi tartozását egyösszegben kéri visszavezetni, illetve terhelni a hitelkártya-számlára.

Amennyiben ezt választja, úgy kérjük, 2023.03.15. napjáig nyilatkozzon erről bankfiókban vagy telefonos ügyfélszolgálaton a +36-80-488-588 telefonszámon.

Ez esetben vállalja, hogy Szerződésből eredő fizetési kötelezettségeit a Szerződésben foglaltak szerint teljesíti. Felhatalmazza a Bankot, hogy a fizetési moratóriummal érintett és ekként elkülönített valamennyi tőke-, kamat- és díjtartozást vezesse vissza, illetve terhelje a hitelkártya-számlára legkésőbb a márciusi számlakivonat elkészítéséig.

Tájékoztatjuk, hogy ezt követően a havi zárási egyenleg és abból számított minimum fizetendő összeg a moratóriumból visszavezetett tartozásai figyelembevételével kerül megállapításra. A tartozás fentiek szerinti elszámolása a hitelkeretet fogja terhelni és a Szerződés szerinti kamatfizetési kötelezettséget eredményez. Amennyiben a tartozás fentiek szerinti elszámolása hitelkeret túllépést eredményezne, úgy a kerettúllépés összegét a Szerződés értelmében a következő fizetési határidőig rendeznie kell, aminek a kivonaton közölt minimum fizetendő összeg, vagy azt meghaladó összeg megfizetésével tud eleget tenni.

Ha Ön kezdetben a részletfizetéssel történő megfizetést választotta, később akkor is kérheti a moratóriumban felhalmozott tartozás teljes megfizetésének időpontjáig, a fennálló tartozás egy összegben történő visszavezetését.

III. Fizetési nehézségek

Előfordulhat, hogy az ismét jelentkező fizetési kötelezettségek, illetve a moratórium alatt felhalmozódott kamat- és díjtartozások újbóli megfizetése átmeneti nehézséget okoz. Ebben az esetben javasoljuk az alábbiakat:

  • még a moratórium hatálya alatt (praktikusan 2022-ben) gondolja át, eleget fog-e tudni tenni január 1-től szerződéses kötelezettségeinek.
  • ha úgy látja, hogy nem, vagy csak részben, kérjük minél hamarabb jelezze ezt kollégáinknak a 06 80 480 000-as telefonszámon (válassza a 2-es menüpontot), vagy a behajtas@raiffeisen.hu e-mail címen, illetve bármelyik bankfiókunkban.
  • A Raiffeisen Bank többféle, személyre szabott lehetőséget tud ajánlani, lehetőség van a törlesztőrészlet átmeneti jelentősebb csökkentésére (a tőketartozás növelésével), vagy tartós mérséklésére (a futamidő meghosszabbításával). Kollégáink részletes tájékoztatást adnak a feltételekről.

Javasoljuk, hogy ne szégyellje, ha fizetési nehézsége van, hanem minél előbb jelezze, így közösen meg tudjuk találni a legmegfelelőbb megoldást, Ön pedig elkerülheti a felszólításokat, illetve a különféle büntető díjakat és kamatokat. Mindenki számára találunk megoldást, aki megkeres bennünket.

Amennyiben hitele(i) már eleve késedelmesek volt(ak) a moratóriumba kerüléskor, számítania kell rá, hogy az ezekkel kapcsolatos behajtási folyamat(ok) 2023. január 1-én újraindul(nak).

Az eltelt közel három év alatt sok változás történhetett akár az Ön anyagi helyzetében is, ezért javasoljuk, hogy egyeztetés, illetve a közös megoldás céljából vegye fel kapcsolatot kollégáinkkal a fenti elérhetőségeken. Időközben a jegybanki alapkamat jelentős mértékben megemelkedett, így további késedelem esetén egyes hiteltermékek esetében tartozása még tovább, jelentős mértékben növekedhet!

Ezért azt javasoljuk, hogy egyeztessen kollégáinkkal, akik az Ön számára is fognak tudni átmeneti megoldást találni annak érdekében, hogy minél előbb helyre tudja állítani hiteleinek szerződésszerű teljesítését.

További információkat ide kattintva talál az átütemezési lehetőségekről.

Üdvözlettel,
Raiffeisen Bank Zrt.