Útkövető

Tartalom megjelenítő

Egységes európai díjkimutatás a bankszámlákról - PAD

 

Mit kell tudni a bankszámlák egységes díjkimutatásairól?

A 2014/92/EU Irányelv a fizetési számlákhoz kapcsolódó díjak összehasonlíthatóságáról, a fizetési számla váltásáról és az alapszintű fizetési számla nyitásáról szóló rendelkezés hatályba lépése miatt hazánkban a hitelintézeteket jogszabály (144/2018. (VIII. 13.) Korm. rendelet) kötelezi egy meghatározott formátumú, egységes díjkimutatás kiküldésére. 

A fizetési számlával rendelkező Lakossági, Premium és Private magánszemély ügyfelek minden év január 31-ig egységes díjkimutatást kapnak a bankoktól, amely a tárgyévet megelőző évben megfizetett bankszámla díjakról, kamatokról ad összefoglalást.

 

Milyen időszakra vonatkozik a díjkimutatás?

 • Megszakítás nélküli számlavezetés esetén adott év január 01-től december 31-ig terjedő időszakra.
 • A díjkimutatás elkészítését megelőző évben történt számlanyitás vagy számlazárás esetén a nyitás dátumától december 31-ig, vagy január 01-től a zárás időpontjáig számított törtidőszakra.
 • Évközben történő számlacsomagváltás esetén a váltás dátumát megelőző és az azt követő számlatípusról törtidőszaki megjelenítéssel.

 

Miért jó ez az ügyfeleknek?

Az egységes díjkimutatás célja, hogy az ügyfelek

 • éves viszonylatban jobban átlássák saját banki díjaikat, költségeiket;
 • az információk birtokában változtatni tudjanak a mindennapi számlahasználati és pénzköltési szokásaikon, például használják gyakrabban az online csatornákat átutalások teljesítéséhez vagy fizessenek több alkalommal bankkártyával.

 

Mire érdemes odafigyelni a díjkimutatások értelmezésekor?

 • Az eddig havonta megkapott kivonatokon felül a díjkimutatásnak köszönhetően a díjakat összesítve éves szinten is megjeleníti a bank az ügyfelek számára. Ez természetesen nem befolyásolja a havi banki költségeket. 
 • A díjkimutatásban szereplő szolgáltatások elnevezésével kapcsolatban további információt kaphatnak a számlavezető bank honlapján szereplő fogalomtár alapján.

 

Mit tartalmaz a díjkimutatás?

A díjkimutatás az alábbi díjakat és kamatokat tartalmazza attól függően, hogy a számlához milyen szolgáltatások kapcsolódnak:

 • a fizetési számla fenntartásához kapcsolódó díjak;
 • a fizetési számláról teljesített megbízások, tranzakciók díjai;
 • általános számlavezetéshez kapcsolódó díjak;
 • fizetési számlán jóváírt és megfizetett kamatok;

valamint, ha kapcsolódik a számlához az adott szolgáltatás:

 • betétikártyához kapcsolódó díjak;
 • internetbank és mobilalkalmazás díjai;
 • telefonos banki szolgáltatások díjai;
 • SMS szolgáltatás díja;
 • folyószámlahitelhez kapcsolódó kamatok és díjak.

 

Milyen módon kapják meg az ügyfelek a díjkimutatásokat?

A díjkimutatás rendelkezésre bocsátása a pénzforgalmi szolgáltató és a fogyasztó megállapodása alapján történik azzal, hogy a fogyasztó kérésére a pénzforgalmi szolgáltató papíron is rendelkezésre bocsátja.

 • A fentieknek megfelelően bankunk az éves díjkimutatást számlánként és számlatípusonként, valamint devizanemenként külön-külön minden DirektNettel rendelkező ügyfél részére a DirektNeten, a Számlakivonatok-Értesítők menüpontban elérhetővé teszi.  
 • Postai kivonatkézbesítési móddal rendelkező ügyfelek számára postai úton is rendelkezésre bocsájtja.

 

Mi az ügyfelek teendője?

A díjkimutatással kapcsolatban az ügyfeleknek nincs teendője. Az esetleges észrevételeket a számlavezető bank felé javasolt bejelenteni.

Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét a Magyar Nemzeti Bank által üzemeltetett összehasonlító weboldalra és a bankszámlaválasztó programra, mely https://pad.mnb.hu/ oldalon érhető el. A weboldal célja a pénzforgalmi szolgáltatók által a fogyasztók részére vezetett fizetési számlák után felszámított díjak és az alkalmazott kamatlábak díjmentes összehasonlíthatóságának biztosítása.