Általános tájékoztató a Moratórium II. 2022.08.01-től
2022.12.31-ig tartó szakaszáról

Lakossági Ügyfelek részére

Tájékoztató kiadása: 2022.06.23.

Módosítva: 2022.06.29.

Tisztelt Ügyfelünk!

A Kormány a fizetési moratóriumot ismét meghosszabbította a jelenlegi feltételekkel 2022. július 31-ig, valamint 2022. augusztus 1-től 2022. december 31-ig a fizetési moratórium további igénybevételét tette lehetővé. 
Ezen új, 2022. augusztus 1-jétől kezdődő moratóriumi szakasz feltételeiről szeretnénk tájékoztatni az alábbiakban. 

Felhívjuk figyelmét, hogy a fizetési moratórium 2021.01.01-től tartó szakaszaival kapcsolatban ide kattintva és ide kattintva talál részletes tájékoztatást, amely tartalmazza az egyes szerződései tekintetében a legfontosabb moratóriumi rendelkezéseket.

I. A legfontosabb információk

  • A moratórium a jelenlegi feltételekkel 2022.07.31-én véget ér.
  • 2022.08.01-től a moratóriumot csak azok vehetik igénybe, akik

(1) 2022. júniusában élnek a moratórium lehetőségével és
(2) 2022. július 31. napjáig a jogszabályban meghatározott formanyomtatványon nyilatkoznak arról, hogy továbbra is (2022.08.01-től) élni kívánnak a moratóriummal.

Ha Ön 2022.08.01-től a fizetési moratóriumban marad, a hitelszerződésben foglalt fizetési kötelezettségének továbbra sem kell eleget tennie, ám hitelszerződése futamideje tovább hosszabbodik és az elhalasztásra került fizetési kötelezettség tőkerésze után a Bank kamatot számít fel.

A fizetési moratórium nem elengedés, hanem fizetési haladék.

Kilépésre 2022.08.01-jét követően is bármikor van lehetősége, de belépni, illetve visszalépni a moratóriumba már nem tud.

Amennyiben 2022. júniusában aktuálisan él a fizetési moratóriummal, úgy a következő, jogszabályban meghatározott kötelező tájékoztató levelet küldjük meg Önnek. Ezen tájékoztatás irányadó minden Ügyfelünk számára, aki 2022. június hónapban él a fizetési moratóriummal.

"Tisztelt Ügyfelünk!
Tájékoztatjuk, hogy Magyarország Kormánya a hitelmoratóriumot 2022. december 31-ig meghosszabbította.

A hitelmoratórium igénybevételének feltételei úgy módosultak, hogy amennyiben Ön jelenleg (2022. június hónapban) él a hitelmoratóriummal, 2022. július 31-ig nyilatkoznia kell, hogy továbbra is (2022. augusztus 1-jétől) élni kíván vele. Ezt megteheti személyesen bankfiókunkban, vagy online formában.

A nyilatkozattétel feltételeiről és módjáról a honlapunkon nyújtunk részletes tájékoztatást az Ön részére."

Milyen esetekben folytatható a fizetési moratórium 2022.08.01-től?

Folytatható a moratórium 2022.08.01-től, ha az alábbiak közül minden pontnak megfelel: Az Ön számára 2022.07.31-én a fizetési moratórium véget ér, amennyiben bármelyik igaz Önre az alábbiak közül:
Ön 2022. június hónapjában és a nyilatkozattételkor legalább egy hitelszerződésével részt vesz a fizetési moratóriumban. Ön akár 2022. június hónapjában, akár a nyilatkozattételkor nem vesz részt a fizetési moratóriumban.
Ön 2022.07.31-ig a jogszabályban előírt módon és formátumban nyilatkozatot tesz arról, hogy kéri a fizetési moratóriumban maradást. Az Ön nyilatkozata:
  • nem teljeskörűen kitöltött;
  • nem az előírt formátumú;
  • nem érkezik be 2022.07.31-ig a Bankhoz;
  • nem a Bank által meghatározott csatornán (bankfiók vagy Raiffeisen Direktnet) érkezik be.

 

Ön egyáltalán nem tesz nyilatkozatot.

II. Hogyan és mikor kell megtenni a nyilatkozatot?

Nyilatkozatot tenni kizárólag 2022.07.31-ig tud, mely határidő jogvesztő, azaz a határidő után nyilatkozat nem tehető.

Bankfiókban 2022.06.23. napjától tud nyilatkozni. Online nyilatkozattételre 2022.06.29-től van lehetőség.

Nyilatkozni kizárólag a 8/2022. (VI.20.) MK rendeletben meghatározott formában és tartalommal lehet.
 

III. Hol és hogyan kell nyilatkozni?

  • személyesen a bankfiókban 
  • online módon a Raiffeisen DirektNetre történő belépés után itt tud nyilatkozatot tenni.

Adóstársként csak személyesen a bankfiókban tud nyilatkozatot tenni!

Felhívjuk figyelmét, hogy nyilatkozat postai úton, telefonos ügyfélszolgálaton vagy e-mailen keresztül nem tehető! A nyitva álló nyilatkozattételi módoktól eltérő módon tett nyilatkozatot a Raiffeisen Bank nem fogadja be.

A nyilatkozat tartalma: 
Nyilatkozatot tenni kizárólag a jogszabályban meghatározott "NYILATKOZAT a fizetési moratórium igénybevételéről" minta használatával lehet.

Kérjük ügyeljen a nyilatkozat helyes és teljeskörű kitöltésére. A nem beazonosítható módon, illetve hiányosan tett, valamint a jogszabály által előírt formátumtól eltérően megtett nyilatkozatot a Bank visszautasíthatja.

Amennyiben Ön 2022. július 31-ig a fizetési moratórium 2022. augusztus 1-jétől történő fenntartásáról nyilatkozik, az azt jelenti, hogy a fizetési moratóriumot fenntartja minden olyan hitelszerződése tekintetében, amely hitelszerződése a nyilatkozat megtételekor fizetési moratóriumban van.

A moratórium alóli kilépésre természetesen bármely hitelszerződése esetében továbbra is van lehetősége. Belépni, illetve visszalépni a moratóriumba azonban már nem lehet.
 

IV. Mielőtt döntést hoz, fontolja meg az alábbiakat!

Ha úgy ítéli meg, hogy háztartása bevételei lehetővé teszik a rendszeres havi törlesztőrészletek megfizetését, akkor javasoljuk, hogy mérlegelje a moratóriumból való kilépés lehetőségét!

A szerződés szerinti teljesítéssel elkerülhető, hogy a fizetési moratórium miatt további kamat, költség, díj növekmény keletkezzen, a futamidő meghosszabbodjon, és ennek eredményeképpen a visszafizetendő összeg jelentősen növekedjen.

Az Ön hitelére vonatkozó előzetes, egyedi számszerűsítést nem áll módunkban kalkulálni. Általánosságban azonban elmondható, hogy a moratórium annuitásos hitelekre gyakorolt hatása annál nagyobb, minél hosszabb a szerződésből hátralévő futamidő, illetve minél magasabb a kamatláb.

Kilépési szándékát bankfiókban vagy a Bank telefonos ügyfélszolgálatán tudja jelezni.
 

V. Hova forduljon, ha úgy érzi, nehézséget fog jelenteni hitele szerződés szerinti teljesítése?

A Raiffeisen Bank jelenleg is különféle törlesztés-átütemezési konstrukciókon dolgozik annak érdekében, hogy segíteni tudjon azoknak az Ügyfeleinek, akik a moratórium végét követően várhatóan nem fognak tudni szerződés szerint teljesíteni.

Ez - előreláthatóan - a futamidő meghosszabbítása vagy a törlesztőrészletnek a tőketartozás megnövelésével történő átmeneti csökkentése révén lesz lehetséges. Az átütemezési lehetőségekkel kapcsolatban, illetve a legújabb információkért kísérje figyelemmel a Bank honlapját, vagy kérdés esetén hívja kollégáinkat a 06 80 480 000-as telefonszámon, és válassza a 2-es menüpontot. További információ: https://www.raiffeisen.hu/maganszemely/hitelek/megoldasok-hiteltorlesztesi-nehezsegek-eseten/hiteltorlesztesi-konnyites

Üdvözlettel,
Raiffeisen Bank Zrt.