Útkövető

Tartalom megjelenítő

Általános tájékoztató a Moratórium II. 2022.08.01-től
2022.12.31-ig tartó szakaszáról

Lakossági Ügyfelek részére

Tájékoztató kiadása: 2022.06.23.

Módosítva: 2022.08.01.

Tisztelt Ügyfelünk!

A Kormány a fizetési moratóriumot általános jelleggel 2022. július 31-ig meghosszabbította, valamint 2022. augusztus 1-től 2022. december 31-ig a fizetési moratórium további igénybevételét tette lehetővé. 
Ezen új, 2022. augusztus 1-jétől kezdődő moratóriumi szakasz feltételeiről szeretnénk tájékoztatni az alábbiakban. 

Felhívjuk figyelmét, hogy a fizetési moratórium 2022.07.31-ig tartó szakaszaival kapcsolatban ide kattintva talál részletes tájékoztatást, amely tartalmazza az egyes szerződései tekintetében a legfontosabb moratóriumi rendelkezéseket.

I. A legfontosabb információk

2022. augusztus 1-től azok az ügyfelek maradtak moratóriumban, akik 2022. július végén is moratóriumban voltak és 2022. július 31-ig, a jogszabályban meghatározott nyilatkozatban kérték a moratórium meghosszabbítását.

Azon esetekben, ahol az ügylet moratóriumban volt, de nem tett nyilatkozott a moratórium meghosszabbítási igényéről, a moratórium 2022. július 31-én véget ért.
Ha az Ön számára véget ért a moratórium 2022. július 31-én, akkor 2022. augusztus-szeptember hónap folyamán moratórium lezáró értesítő levélben tájékoztatjuk a moratórium alatt felhalmozott tőke-, kamat- és díjtartozásról, valamint ezek visszafizetési lehetőségéről. 

Ha Ön 2022.08.01-től továbbra is a fizetési moratóriumban maradt, a hitelszerződésben foglalt fizetési kötelezettségének továbbra sem kell eleget tennie, ám hitelszerződése futamideje tovább hosszabbodik és az elhalasztásra került fizetési kötelezettség tőkerésze után a Bank kamatot számít fel.

A fizetési moratórium nem elengedés, hanem fizetési haladék. 

A moratóriumból történő kilépésre 2022.08.01-jét követően is bármikor van lehetősége, de belépni, illetve visszalépni a jogszabály alapján már nem tud.
A kilépés részletes szabályairól a IV. fejezetben olvashat.

Amennyiben 2022. júniusában aktuálisan élt a fizetési moratóriummal, úgy a következő, jogszabályban meghatározott kötelező tájékoztató levelet küldtük meg Önnek. Ezen tájékoztatás irányadó minden Ügyfelünk számára, aki 2022. június hónapban élt a fizetési moratóriummal.

"Tisztelt Ügyfelünk!
Tájékoztatjuk, hogy Magyarország Kormánya a hitelmoratóriumot 2022. december 31-ig meghosszabbította.
A hitelmoratórium igénybevételének feltételei úgy módosultak, hogy amennyiben Ön jelenleg (2022. június hónapban) él a hitelmoratóriummal, 2022. július 31-ig nyilatkoznia kell, hogy továbbra is (2022. augusztus 1-jétől) élni kíván vele. Ezt megteheti személyesen bankfiókunkban, vagy online formában.
A nyilatkozattétel feltételeiről és módjáról a honlapunkon nyújtunk részletes tájékoztatást az Ön részére."

Milyen esetekben folytatható a fizetési moratórium 2022.08.01-től?

Folytatható a moratórium 2022.08.01-től, ha az alábbiak közül minden pontnak megfelel: Az Ön számára 2022.07.31-én a fizetési moratórium véget ér, amennyiben bármelyik igaz Önre az alábbiak közül:
Ön 2022. június hónapjában és a nyilatkozattételkor legalább egy hitelszerződésével részt vesz a fizetési moratóriumban. Ön akár 2022. június hónapjában, akár a nyilatkozattételkor nem vesz részt a fizetési moratóriumban.
Ön 2022.07.31-ig a jogszabályban előírt módon és formátumban nyilatkozatot tesz arról, hogy kéri a fizetési moratóriumban maradást. Az Ön nyilatkozata:
  • nem teljeskörűen kitöltött;
  • nem az előírt formátumú;
  • nem érkezik be 2022.07.31-ig a Bankhoz;
  • nem a Bank által meghatározott csatornán (bankfiók vagy Raiffeisen Direktnet) érkezik be.

 

Ön egyáltalán nem tesz nyilatkozatot.

II. Hogyan és mikor kell megtenni a hosszabbításról szóló nyilatkozatot?

A moratóriumi hosszabbításra vonatkozó nyilatkozattétel határideje 2022.07.31-én lejárt.

III. Mielőtt döntést hoz a moratóriumból történő kilépésről, fontolja meg az alábbiakat!

Ha úgy ítéli meg, hogy háztartása bevételei lehetővé teszik a rendszeres havi törlesztőrészletek megfizetését, akkor javasoljuk, hogy mérlegelje a moratóriumból való kilépés lehetőségét! 

A szerződés szerinti teljesítéssel elkerülhető, hogy a fizetési moratórium miatt további kamat, költség, díj növekmény keletkezzen, a futamidő tovább hosszabbodjon, és ennek eredményeképpen a visszafizetendő összeg tovább növekedjen.

Az Ön hitelére vonatkozó előzetes, egyedi számszerűsítést nem áll módunkban kalkulálni. Általánosságban azonban elmondható, hogy a moratórium annuitásos hitelekre gyakorolt hatása annál nagyobb, minél hosszabb a szerződésből hátralévő futamidő, illetve minél magasabb a kamatláb.

 

IV. Hogyan jelezheti kilépési szándékát?

A Raiffeisen Direkt telefonos ügyfélszolgálaton

Kilépési nyilatkozatát megteheti telefonon keresztül, ehhez hívja a Raiffeisen Direkt telefonos ügyfélszolgálatunkat a +36 80 488 588-as, belföldről ingyen hívható telefonszámon.

Bármely Raiffeisen bankfiókban
Nyilatkozatát a Raiffeisen Bank fiókjaiban is be tudja adni, de a jelenlegi helyzetben elsősorban a telefonon keresztül történő ügyintézést javasoljuk.

Kilépésre 2022.08.01-jét követően is bármikor van lehetősége, visszalépni azonban az új szabályozás szerint már nem tud.

IV.1. Jelzáloghitel, Személyi kölcsön, Babaváró kölcsön

Kilépési nyilatkozatot tehet úgy, hogy

1. vállalja, hogy a 2021. január 1. napja és a nyilatkozat Bank általi befogadásának napja között a Szerződés alapján esedékessé vált, de a Bank által még nem terhelt fizetési kötelezettségeinek is eleget tesz a moratóriumi felhalmozás egyösszegű megfizetésével.
Erre tekintettel nyilatkozatában felhatalmazza a Bankot, hogy a hitel/kölcsön törlesztésre, illetve a fizetési kötelezettség teljesítésére megjelölt számlát ezen fizetési kötelezettsége összegével automatikusan megterhelje. Egyúttal vállalja, hogy gondoskodik arról, hogy a vonatkozó számlán a fizetési kötelezettségei pénzügyi fedezete rendelkezésre álljon.
Ez esetben 2021. január 1. napját követően a fizetési moratóriumra tekintettel elhalasztott fizetési kötelezettsége nem marad, így Szerződése nem módosul.


2. a kilépéstől kezdődően vállalja, hogy a Szerződésből eredő kötelezettségeit a továbbiakban a Szerződésben foglaltak szerint teljesíti a teljes moratóriumi felhalmozás egyösszegű megfizetése nélkül.
Ez esetben a fizetési moratórium ideje alatt felhalmozódott kamatot és díjat a hátralevő futamidőben esedékes törlesztőrészletekkel együtt a fizetési moratórium lejártát követően a futamidő alatt, évente egyenlő részletekben kell megfizetni.
A fizetési moratórium lejártát követően a futamidő úgy hosszabbodik meg, hogy az esedékessé váló törlesztőrészlet és a fizetési moratórium alatt keletkező részletekben megfizetendő kamat és díj összege együttesen ne haladja meg az eredeti szerződés szerinti törlesztőrészletek összegét. Az elhalasztott fizetési kötelezettségek tekintetében a törlesztendő tőke és kamat pontos összegéről, teljesítésének módjáról a Bank megfelelő időben tájékoztatást fog adni Ügyfelei részére.

 

IV.2. Bankszámlahitel

Bankszámlahitel esetén kétféle kilépési mód közül választhat:

1. Részletfizetést nem kér, valamennyi felhalmozott moratóriumi tartozását egyösszegben kéri terhelni a bankszámlahitelhez kapcsolódó bankszámlára. Ez esetben vállalja, hogy Szerződésből eredő fizetési kötelezettségeit a Szerződésben foglaltak szerint teljesíti.
Tájékoztatjuk, hogy a tartozás fentiek szerinti elszámolása - amennyiben a bankszámla pozitív egyenlege részben vagy egészben nem nyújt fedezetet - akár a bankszámlahitel-keret terhére is történhet, így ez a Szerződés szerinti kamatfizetési kötelezettséget eredményezhet. Amennyiben a bankszámlahitel-keret sem nyújtana fedezetet a tartozás elszámolására, azaz az elszámolás hitelkeret túllépést eredményezne, úgy a Bank a kilépő nyilatkozat szerinti elszámolást nem tudja elfogadni és végrehajtani.
A kilépés meghiúsulása esetén a moratóriumi havi értesítőből tájékozódhat tartozása aktuális összegéről.
 

2. Részletfizetést kér, felhalmozott moratóriumi kamat- és díjtartozása vonatkozásában 12 havi egyenlő részletekben történő megfizetést választ.
Ez esetben a Bank a moratóriumi kamat- és díjtartozás 1/12-ed részét havonta terheli a bankszámlahitelhez tartozó bankszámlámra. A terhelés a kilépő nyilatkozat befogadását követő hónap 10. napján indul. A Bank a moratórium lezárásáról értesítő levelet küld.
Ez esetben vállalja, hogy a Szerződésből eredő fizetési kötelezettségeit a Szerződésben foglaltak szerint teljesíti.
Tájékoztatjuk, hogy a tartozás fentiek szerinti elszámolása - amennyiben a bankszámla pozitív egyenlege részben vagy egészben nem nyújt fedezetet - akár a bankszámlahitel-keret terhére is történhet, így ez a Szerződés szerinti kamatfizetési kötelezettséget eredményezhet.
 
 
Felhívjuk figyelmét, hogy a moratóriumból történő kilépés esetén a kerethasználat után az Elszámolási rendelet szerint felszámított 11,99%-os kamat visszaáll a Szerződésében rögzített mértékre.
 

IV.3. Hitelkártya

Hitelkártya esetén kétféle kilépési mód közül választhat:

1. Részletfizetést nem kér, valamennyi felhalmozott moratóriumi tartozását egyösszegben kéri visszavezetni, illetve terhelni a hitelkártya-számlára.
Ez esetben vállalja, hogy Szerződésből eredő fizetési kötelezettségeit a Szerződésben foglaltak szerint teljesíti. Felhatalmazza a Bankot, hogy a fizetési moratóriummal érintett és ekként elkülönített valamennyi tőke-, kamat- és díjtartozást vezesse vissza, illetve terhelje a hitelkártya-számlára legkésőbb a kilépő nyilatkozat Bank általi befogadását és feldolgozását követő 10 napon belül, de legkésőbb a 10-dik napot követő havi számlakivonat elkészítéséig.
Tájékoztatjuk, hogy ezt követően a havi zárási egyenleg és abból számított minimum fizetendő összeg a moratóriumból visszavezetett tartozásai figyelembevételével kerül megállapításra. A tartozás fentiek szerinti elszámolása a hitelkeretet fogja terhelni és a Szerződés szerinti kamatfizetési kötelezettséget eredményez. Amennyiben a tartozás fentiek szerinti elszámolása hitelkeret túllépést eredményezne, úgy a kerettúllépés összegét a Szerződés értelmében a következő fizetési határidőig rendeznie kell, aminek a kivonaton közölt minimum fizetendő összeg, vagy azt meghaladó összeg megfizetésével tud eleget tenni.

2. Részletfizetést kér, felhalmozott moratóriumi tőke-, kamat- és díjtartozása vonatkozásában 12 havi egyenlő részletekben történő megfizetést választ.
Ez esetben a Bank a moratóriumi tartozás 1/12-ed részét havonta visszavezeti, illetve terheli a hitelkártya számlára, legkésőbb a kilépő nyilatkozat Bank általi befogadását és feldolgozását követő 10 napon belül, de legkésőbb a 10-dik napot követő havi számlakivonat elkészítéséig.
Tájékoztatjuk, hogy így a visszavezetett, terhelt összeg a havi zárási egyenlegbe és az abból számított minimum fizetendő összegbe beleszámít. Felhívjuk figyelmét, hogy a még vissza nem vezetett tőketartozás után a Bank a jogszabályban meghatározott (11,99%) kamatot számítja fel és terheli havonta a hitelkártya számlára.
A Bank a moratórium lezárásáról értesítő levelet küld.

 

Amennyiben a kilépést illetően kérdése van, vagy Szerződése tekintetében a fentiektől eltérő megoldással szeretne élni, úgy kérjük, hívja a +36 80 480 000 telefonszámot.
 

V. Hogyan fizetheti meg Bankszámlahitel és Hitelkártya szerződésből eredő felhalmozott moratórium tartozását 2022.07.31-én lejárt moratórium esetén

V.1 Bankszámlahitel esetén

Bankszámlahitel esetén háromféle visszafizetési mód közül választhatnak ügyfeleink:
1) Részletfizetést nem kér, ami azt jelenti, hogy a felhalmozott moratóriumi tartozását egyösszegben beterheli a Bank a bankszámlahiteléhez kapcsolódó bankszámlára.
Amennyiben a bankszámláján lévő pozitív egyenlege erre részben vagy egészben nem nyújt fedezetet – akár a bankszámlahitel-keret terhére is történhet a terhelés, így ez a Szerződés szerinti kamatfizetési kötelezettséget eredményezheti. 
Amennyiben a bankszámlahitel-keret sem nyújtana fedezetet a tartozás elszámolására, azaz az elszámolás hitelkeret túllépést eredményezne, úgy a Bank az Ön nyilatkozata szerinti elszámolást nem tudja elfogadni és végrehajtani, hanem ebben az esetben a felhalmozott moratóriumi kamat- és díjtartozásra automatikusan, minden további jognyilatkozata nélkül 12 havi egyenlő részletben történő részletfizetést biztosít. 
 
2) Lehetősége van arra, hogy a felhalmozott kamatot és díjat, valamint a tőketartozást 12 hónap alatt egyenlő részletekben fizesse vissza. 
A fenti tőketartozás: a Szerződés alapján 2020.03.18. napján fennálló tartozás (jellemzően a kihasznált hitelkeret) és a 2022.07.31. napján fennálló tartozás (jellemzően a kihasznált hitelkeret) közül a kisebb összeg, de legfeljebb a 2022.08.23. napján fennálló tartozás (kihasznált hitelkeret) összege.
 
Amennyiben ezt választja, úgy kérjük, 2022.08.22. napjáig nyilatkozzon erről bankfiókban vagy telefonos ügyfélszolgálaton a +36-80-488-588 telefonszámon. 
 
Ez esetben 2022.08.23. napján a Bankszámlahitel-keretéből a tőketartozásnak megfelelő összeg zárolásra kerül a Bank által. Hitelkeretének a zárolt részét csak az összes moratóriumi tartozás (kamat, díj, tőketartozás) megfizetését követően használhatja teljes egészében újból, azaz a teljes Bankszámlahitel-kerete csak az összes moratóriumi tartozás megfizetését követően fog ismét a Szerződésben foglaltak szerint az Ön rendelkezésére állni. 
 
Ez azt is jelenti, hogy amennyiben Önnek jóváírás érkezik a számlájára, az – a normál működéstől eltérően- nem csökkenti automatikusan a moratóriumi zárolt tőketartozást. 
 
A Bank a moratóriumi tőketartozás még meg nem fizetett része után az Elszámolási rendelet szerinti – a Szerződés szerinti kamatnál kedvezőbb - 11, 99% ügyleti kamatot számít fel! 
 
3) Lehetősége van arra, hogy csak a felhalmozott kamatot és díjat fizesse meg 12 hónap alatt egyenlő részletekben, míg tőketartozás (kihasznált keret) megfizetése az eredeti Szerződés rendelkezései szerint történik.
 
Amennyiben ezt választja, úgy külön teendője nincs, a Bank a kamat és díj tekintetében a 12 havi részletfizetést automatikusan, külön nyilatkozat nélkül beállítja 2022.október 10-től.
Ebben az esetben csak a kamat és díjtartozást tekintjük az Ön Szerződésből eredő moratóriumi tartozásának.
Ön a teljes Bankszámlahitel-keretét a Szerződésben meghatározottak szerint szabadon használhatja továbbra is. A mindenkor igénybe vett hitelkeret után a Bank a Szerződés szerinti kamatot számítja fel.
 
Tájékoztatjuk, hogy Ön a részletfizetés időtartama alatt is bármikor dönthet úgy, hogy egyösszegben kívánja megfizetni a még fennálló moratóriumi tartozását, melyről nyilatkozatot kell tennie bankfiókban, vagy telefonos ügyfélszolgálatunkon.

 

V.2 Hitelkártya esetén

Moratóriumi Tartozását az alábbiak szerint fizetheti meg. 

(1) 
2022. október 15. napjáig bankfiókban vagy telefonos ügyfélszolgálaton nyilatkozhat
arról, hogy 

Részletfizetést nem kér, Összes Moratóriumi Tartozását egyösszegben kéri visszavezetni, illetve terhelni a hitelkártya-számlára.

Ez esetben Bank a 2022. október 20. napjáig a fizetési moratóriummal érintett és ekként elkülönített valamennyi tőke-, kamat- és díjtartozást visszavezeti, illetve terheli a hitelkártya-számlára. Ezt követően a havi zárási egyenleg és abból számított minimum fizetendő összeg a moratóriumból visszavezetett tartozások figyelembevételével kerül megállapításra.  

A tartozás fentiek szerinti elszámolása a hitelkeretet fogja terhelni és a Szerződés szerinti kamatfizetési kötelezettséget eredményez, amennyiben a fizetési határidőre nem a kivonaton közölt záróegyenleg teljes összege kerül visszafizetésre. 

Amennyiben a tartozás fentiek szerinti elszámolása hitelkeret túllépést eredményezne, úgy a kerettúllépés összegét a Szerződés értelmében a következő fizetési határidőig kell rendezni, aminek a kivonaton közölt minimum fizetendő összeg, vagy azt meghaladó összeg megfizetésével tud eleget tenni. 

Ha Ön ezt a megoldást választja, akkor kérjük ennek megfelelően nyilatkozzon a Bank telefonos ügyfélszolgálatán a +36-80-488-588 telefonszámon vagy valamely Raiffeisen bankfiókban.

vagy 

(2) 
Amennyiben
fenti határidőig nem tesz az (1) pont szerinti nyilatkozatot, úgy Összes Moratóriumi Tartozását 2022. október 20-tól kezdődően 12 havi egyenlő részletben kell megfizetnie. 

Ez esetben Bank a moratóriumi tőke-, kamat- és díjtartozás 1/12-ed részét havonta visszavezeti, illetve terheli a hitelkártya számlára, így a visszavezetett, terhelt összeg a havi zárási egyenlegbe és az abból számított minimum fizetendő összegbe beleszámít.

A Bank a fentiek szerint még vissza nem vezetett Tőketartozás után az Elszámolási rendelet szerinti 11,99% ügyleti kamatot számít fel, mely kamat havonta, a tőke-, kamat- és díjtartozás 1/12-ed részének átvezetésével egyidőben ugyancsak terhelésre kerül a hitelkártya számlán! 

Tájékoztatjuk, hogy Ön a részletfizetés időtartama alatt is bármikor dönthet úgy, hogy egyösszegben kívánja megfizetni a még fennálló moratóriumi tartozását, melyről nyilatkozatot kell tennie bankfiókban, vagy telefonos ügyfélszolgálatunkon.

VI. Hova forduljon, ha úgy érzi, nehézséget fog jelenteni hitele szerződés szerinti teljesítése?

A Raiffeisen Bank jelenleg is különféle törlesztés-átütemezési konstrukciókon dolgozik annak érdekében, hogy segíteni tudjon azoknak az Ügyfeleinek, akik a moratórium végét követően várhatóan nem fognak tudni szerződés szerint teljesíteni. 

Ez – előreláthatóan – a futamidő meghosszabbítása vagy a törlesztőrészletnek a tőketartozás megnövelésével történő átmeneti csökkentése révén lesz lehetséges. Az átütemezési lehetőségekkel kapcsolatban, illetve a legújabb információkért kísérje figyelemmel a Bank honlapját, vagy kérdés esetén hívja kollégáinkat a 06 80 480 000-as telefonszámon, és válassza a 2-es menüpontot. További információ: https://www.raiffeisen.hu/maganszemely/hitelek/megoldasok-hiteltorlesztesi-nehezsegek-eseten/hiteltorlesztesi-konnyites

 


Üdvözlettel,

Raiffeisen Bank Zrt.