Tájékoztató a hiteleket érintő fizetési moratóriumról

Lakossági Ügyfelek részére

Tisztelt Ügyfelünk!

Ezen az oldalon részletes tájékoztatást adunk a fizetési moratóriummal kapcsolatban. A szöveg elején összefoglaltuk a legfontosabb tudnivalókat, azonban kérjük, figyelmesen olvassa el a teljes tájékoztatót is, mivel a részletes szabályokat és a teendőket ott mutatjuk be.

A legfontosabb információk

 • A fizetési moratórium a 2020. március 18-án 24:00-kor fennálló hitelszerződések alapján már folyósított kölcsönökre vonatkozik. Ezek tekintetében a rendelet fizetési haladékot (moratóriumot) biztosít a tőke, kamat és díj megfizetésére minden lakossági ügyfél számára 2020. december 31-ig.
 • Az érintett hiteltermékek: lakáshitelek (illetve a jelzálog alapú hitelek), a személyi kölcsönök (fedezetlen hitelek), a Babaváró hitelek, a hitelkártyák és a folyószámla hitelek.
 • A hitelkártyákkal kapcsolatos fontos információkat a 8. pontban találja meg.
 • Ön dönthet úgy, hogy mégis az eredeti szerződésnek megfelelően fizeti tovább hitelét. A moratórium alóli kilépési szándékáról akár online is nyilatkozhat.  Az erre vonatkozó teendőket az 5. és a 6. pontokban találja meg.  
 • Amennyiben élni szeretne a fizetési moratórium lehetőségével, nincs semmilyen teendője, a törlesztő részletek nem fognak levonásra kerülni egészen a moratórium végéig.
 • A későbbiek során is van lehetőség a fizetési moratórium alóli kilépésre, vagy az abba való visszalépésre.
 • A moratórium lejárta után a törlesztő részletek nem lesznek magasabbak, a futamidő azonban meghosszabbodik.

Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi részletes információkat is döntésének meghozatala előtt!

A Kormány a 47/2020. (III. 18.) sz. Korm. rendeletében a 2020. március 18. napján huszonnégy órakor fennálló hitel- és kölcsönszerződések alapján már folyósított kölcsönök tekintetében fizetési haladékot (azaz fizetési moratóriumot) biztosított a tőke-, kamat, díjfizetési kötelezettség teljesítésére valamennyi lakossági ügyfél számára 2020. december 31-ig.

A Kormány 62/2020. (III. 24.) Korm. rendelete a fizetési moratóriumra vonatkozóan további részletszabályokat állapított meg.

1. Mire vonatkozik a fizetési moratórium?

A fizetési moratórium a 2020. március 18. napján huszonnégy órakor fennálló hitel- és kölcsönszerződések alapján már folyósított kölcsönökre vonatkozik.

Lakossági ügyfeleink esetében a fizetési moratórium kiterjed a lakáshitelekre (illetve a jelzálog alapú hiteltermékekre, pl. ingatlanfedezetes személyi kölcsönök), a személyi kölcsönökre (általánosságban a fedezetlen hiteltermékek), a Babaváró hitelekre, a hitelkártyákra, és a folyószámlahitelekre.

2. Kikre vonatkozik a fizetési moratórium?

A fizetési moratórium automatikusan, a jogszabály erejénél fogva megilleti minden a fizetési moratórium hatálya alá tartozó szerződés, illetve tartozás adósát.

3. Mit jelent a fizetési moratórium?

A fizetési moratórium hatálya alatt az adós a moratórium hatálya alá tartozó kölcsönök tőke-, kamat-, díjfizetési kötelezettségének teljesítésére fizetési haladékot kap.

A fizetési moratóriumra tekintettel elhalasztott fizetési kötelezettségeket az adósnak a fizetési moratórium lejártát követően kell teljesítenie.

A fizetési moratórium időtartama alatt lejáró szerződések 2020. december 31. napjáig meghosszabbodnak.

A jogszabály rendelkezése folytán a fizetési moratórium lejártát követően a törlesztő részletek összege nem növekedhet, ami a futamidő meghosszabbításával kerül biztosításra.

Az elhalasztott fizetési kötelezettségek tekintetében a törlesztendő tőke és kamat pontos összegéről, teljesítésének módjáról az eredeti szerződés és a hatályos jogszabályok alapján a Raiffeisen Bank a fizetési moratórium lejártával, a megfelelő időben tájékoztatást fog adni Ügyfelei részére.

4. Mit kell tennie, ha élni szeretne a fizetési moratóriummal?

Ha Ön élni kíván a fizetési moratóriummal, nincs további teendője.

5. Van-e lehetőség arra, hogy az eredeti szerződéses feltételek szerint fizesse a hitelét?

Igen, a fizetési moratóriumból lehetősége van kilépni akár az összes, akár egyes az Ön által megjelölt hitelei tekintetében is.

Ha Ön a kilépés mellett dönt, hitelét az eddigiek szerint fizetheti tovább. A befizetések az eredeti szerződésben foglaltak szerint kerülnek elszámolásra.

6. Mi a teendő, hol kell jeleznie, ha úgy döntött, hogy nem kíván élni a fizetési moratóriummal?

Jelenleg jelzáloghitele, személyi kölcsöne és Babaváró kölcsöne tekintetében tudja jelezni, ha nem kíván élni a fizetési moratóriummal.

Tájékoztatjuk, hogy a Babaváró kölcsön esetén a kezességi vállalási díj elengedésre kerül a fizetési moratórium fennállásának időtartama alatt. Amennyiben Babaváró kölcsönét kívánja tovább fizetni, úgy a kezességvállalási díjat is meg kell fizetnie. Kérjük, ezt vegye figyelembe döntésénél!

Hitelkártya szerződés esetén a minimum fizetendő összeget elérő vagy azt meghaladó visszafizetéssel Ön azt a szándékát fejezi ki, hogy a hitelkártyáját a megszokott módon szeretné a továbbiakban is használni, azaz Ön nem kíván élni a moratóriummal, így ezt nem szükséges külön is jeleznie. Fontos tudnia, hogy a 2020.03.18-án 24:00 utáni hitelkártyás költések NEM tartoznak a fizetési moratórium hatálya alá. További részletes információkat a hitelkártyákkal kapcsolatban a 8. pontban olvashat.

Folyószámlahitel esetében is jeleznie kell a Raiffeisen Bank felé, ha nem kíván élni a fizetési moratóriummal. Ennek módjáról - egyes gyakorlati kérdések, és jogi részéletek tisztázása után - hamarosan tájékoztatni fogjuk Ügyfeleinket, addig szíves türelmét kérjük.

Ha nem kíván élni a fizetési moratóriummal:

 • Az alábbi "Kitöltöm a nyilatkozatot" gombra kattintva lehetősége van valamennyi jelzáloghitele és személyi kölcsöne (ide nem értve a Babaváró kölcsönt) tekintetében online nyilatkozatot tenni. Felhívjuk figyelmét, hogy az online nyilatkozat feldolgozása több napot is igénybe vehet, szíves türelmét előre is köszönjük.


 

 • Amennyiben csak egyes, Ön által meghatározott hitelszerződései, illetve Babaváró kölcsöne tekintetében kíván nyilatkozni:

- kérjük, hívja Raiffeisen Direkt telefonos ügyfélszolgálatunkat a +36 80 488 588-as, belföldről ingyen hívható telefonszámon és válassza a 7-es menüpontot!

- a Raiffeisen Bank fiókjaiban is lehetőség van a kérdésben eljárnia, de a jelenlegi helyzetben elsősorban a telefonos ügyintézést javasoljuk.

7. Van-e lehetőség arra, hogy visszatérjen a fizetési moratóriumba?

A jogszabályok lehetőséget adnak arra is, hogy a későbbiek során – ha úgy dönt – újra beléphessen a fizetési moratóriumba.

Amennyiben Ön a fizetési moratórium ideje alatt fizetési kötelezettségét bármikor nem teljesíti, fizetési kötelezettsége fedezetét nem biztosítja, vagy a Raiffeisen Bankot a fizetési moratóriumba történő visszalépéséről tájékoztatja, a Raiffeisen Bank a fizetési moratóriumba való visszalépését tudomásul veszi.

Amennyiben a későbbiek során mégis élne a moratórium lehetőségével, azt az alábbi elérhetőségeken jelezheti.

 • a Raiffeisen Direkt telefonos ügyfélszolgálatunkon a +36 80 488 588-as, belföldről ingyen hívható telefonszámon. Válassza a 7-es menüpontot!
 • a Raiffeisen Bank fiókjaiban is lehetőség van a kérdésben eljárnia, de a jelenlegi helyzetben elsősorban a telefonos ügyintézést javasoljuk.

A megváltozott helyzetben is maximálisan szeretnénk az Önnek legkedvezőbb megoldásokat biztosítani. A fizetési moratóriumra való átállás nagyon összetett és bonyolult háttérmunkát igényel, kérjük szíves türelmét.

8. Mi a teendő a hitelkártyákkal?

A Raiffeisen Bank az eddig megszokottak szerint, 2020.03.25-én elkészítette aktuális hitelkártya-számlakivonatát. A 2020.04.14-én esedékes visszafizetéssel kapcsolatos tudnivalókat az alábbiakban találja meg.

Ha hitelkártyájával kapcsolatban élni kíván a fizetési moratóriummal:

A hitelkártya kivonaton közölt minimum fizetendő összeg, a felhasznált hitelkeret és a fizetési határidő tájékoztatásra szolgál, ez alapján nem köteles fizetést teljesíteni a moratórium alatt. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a kamatmentesség feltétele továbbra is a kivonaton közölt záró egyenleg fizetési határidőre történő maradéktalan megfizetése.

Fontos tudnia, hogy a 2020.03.18-án 24:00 utáni hitelkártyás költések NEM tartoznak a fizetési moratórium hatálya alá!

Amennyiben Ön automatikus minimum összeg átvezetési szolgáltatással rendelkezik, és a moratóriumban kíván maradni, úgy Önnek nincs teendője, a szolgáltatás teljesítését leállítottuk.

Amennyiben Ön automatikus keretfeltöltő szolgáltatással rendelkezik hitelkártya tartozásának rendezésére, úgy legkésőbb 2020.04.13-ig kérje a szolgáltatás leállítását a Raiffeisen Direkt telefonos ügyfélszolgálatnál a 06 80 488 588-as telefonszámon.

Amennyiben Ön csoportos beszedési megbízással rendezi a hitelkártya tartozását, kérjük, vonja vissza a csoportos beszedési megbízást számlavezető bankjánál legkésőbb 2020.04.13-ig.

Ha hitelkártyájával kapcsolatban nem kíván élni a fizetési moratóriummal:

Amennyiben pénzügyi helyzetének mérlegelése után úgy dönt, hogy hitelkártya-tartozását a minimum összegben, vagy a kamatmentes hitelkártya használat érdekében a teljes összegben meg szeretné fizetni, és eddig a tartozást

 • átutalással fizette meg: nincs változás, kérjük, az eddig megszokottak szerint adja meg az eseti átutalási megbízást.
 • Raiffeisen bankfióki befizetéssel fizette meg: kérjük, inkább vegye igénybe az átutalással történő fizetést és csak indokolt esetben keressen fel bankfiókot.
 • automatikus keretfeltöltő szolgáltatással vagy csoportos beszedéssel fizette meg: nincs teendője. Tartozását a megszokott módon, automatikusan rendezzük, amennyiben a bankszámláján a szükséges fedezet rendelkezésre áll.
 • automatikus minimum összeg átvezetési szolgáltatással fizette meg Raiffeisen Banknál vezetett számlájáról: kérjük, adja meg eseti átutalási megbízását.

A hitelkártya-számlára történő, a minimum fizetendő összeget elérő vagy azt meghaladó visszafizetéssel Ön azt a szándékát fejezi ki, hogy a hitelkártyáját a megszokott módon szeretné használni, azaz Ön nem kíván élni a moratóriummal, így ezt nem szükséges külön is jeleznie.

Üdvözlettel,
Raiffeisen Bank Zrt.