Tájékoztató a hiteleket érintő fizetési moratóriumról

Lakossági Ügyfelek részére

frissítve: 2020. szeptember 24.

Tájékoztató a fizetési moratórium meghosszabbításáról

A jelenlegi információk alapján a fizetési moratórium meghosszabbításával kapcsolatos jogszabályok kidolgozása folyamatban van, ezek megjelenéséig, illetve hatályba lépésükig további tájékoztatást a moratórium meghosszabbításának lehetőségeiről nem tudunk nyújtani.

A jogszabályok hatályba lépését követően a megszokott ügyfélszolgálati csatornákon állunk Ügyfeleink rendelkezésére.

Szíves türelmüket és megértésüket köszönjük,
Raiffeisen Bank Zrt.

 

Tisztelt Ügyfelünk!

Ezen az oldalon részletes tájékoztatást adunk a fizetési moratóriummal kapcsolatban. A szöveg elején összefoglaltuk a legfontosabb tudnivalókat, azonban kérjük, figyelmesen olvassa el a teljes tájékoztatót is, mivel a részletes szabályokat és a teendőket ott mutatjuk be.

A legfontosabb információk

 • A fizetési moratórium a 2020. március 18-án 24:00-kor fennálló hitelszerződések alapján már folyósított kölcsönökre vonatkozik. Ezek tekintetében a rendelet fizetési haladékot (moratóriumot) biztosít a tőke, kamat és díj megfizetésére minden lakossági ügyfél számára 2020. december 31-ig mely időtartamot a Kormány rendeletével meghosszabbíthatja.
 • Az érintett hiteltermékek: lakáshitelek (illetve a jelzálog alapú hitelek), a személyi kölcsönök (fedezetlen hitelek), a Babaváró hitelek, a hitelkártyák és a folyószámla hitelek.
 • A hitelkártyákkal kapcsolatos fontos információkat a 8. pontban találja meg.
 • Ön dönthet úgy, hogy mégis az eredeti szerződésnek megfelelően fizeti tovább hitelét.
 • A moratórium alóli kilépési szándékáról akár online is nyilatkozhat.  Az erre vonatkozó teendőket az 5., 6. és a 9. pontokban találja meg. Felhívjuk figyelmét, hogy folyószámlahitel esetén külön nyilatkozat kitöltése szükséges, ezt a 9. pontban találja meg. Hitelkártya esetén jelenleg nincs online nyilatkozási lehetőség.
 • Amennyiben élni szeretne a fizetési moratórium lehetőségével, nincs semmilyen teendője, a törlesztő részletek nem fognak levonásra kerülni egészen a moratórium végéig.
 • A későbbiek során is van lehetőség a fizetési moratórium alóli kilépésre, vagy az abba való visszalépésre.
 • A moratórium lejárta után a törlesztő részletek nem lesznek magasabbak, a futamidő azonban meghosszabbodik.

Babaváró támogatás - kezességvállalási díj

A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. tv. 14. §-a értelmében a Babaváró támogatásról szóló 44/2019. (III.12.) Korm. rendelet szerint folyósított kölcsön alapján fizetendő kezességvállalási díjat a fizetési moratórium fennállásának időtartama alatt nem kell megfizetni. Felhívjuk figyelmét, hogy a kezességvállalási díjat Önnek abban az esetben sem kell megfizetnie, amennyiben babaváró kölcsöne tekintetében nem él a fizetés haladék lehetőségével. Tájékoztatjuk, hogy amennyiben Babaváró kölcsöne tekintetében 2020.03.18. napját követően Önnek kezességvállalási díjat terheltünk, úgy azt jóváírtuk a kölcsön törlesztésére szolgáló számláján. Tájékoztatjuk továbbá, hogy babaváró kölcsöne tekintetében a moratórium fennállásának időtartama alatt (2020. december 31-ig) a kezességvállalási díj fedezetét nem kell biztosítania a törlesztési számláján, illetve a Bank  kezességvállalási díjat nem fog beterhelni.

Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi részletes információkat is döntésének meghozatala előtt!

A Kormány a 47/2020. (III. 18.) sz. Korm. rendeletében a 2020. március 18. napján huszonnégy órakor fennálló hitel- és kölcsönszerződések alapján már folyósított kölcsönök tekintetében fizetési haladékot (azaz fizetési moratóriumot) biztosított a tőke-, kamat, díjfizetési kötelezettség teljesítésére valamennyi lakossági ügyfél számára A fizetési moratórium 2020. december 31-ig tart, mely időtartamot a Kormány rendeletével meghosszabbíthatja.

A Kormány 62/2020. (III. 24.) Korm. rendelete a fizetési moratóriumra vonatkozóan további részletszabályokat állapított meg.

1. Mire vonatkozik a fizetési moratórium?

A fizetési moratórium a 2020. március 18. napján huszonnégy órakor fennálló hitel- és kölcsönszerződések alapján már folyósított kölcsönökre vonatkozik.

Lakossági ügyfeleink esetében a fizetési moratórium kiterjed a lakáshitelekre (illetve a jelzálog alapú hiteltermékekre, pl. ingatlanfedezetes személyi kölcsönök), a személyi kölcsönökre (általánosságban a fedezetlen hiteltermékek), a Babaváró hitelekre, a hitelkártyákra, és a folyószámlahitelekre.

2. Kikre vonatkozik a fizetési moratórium?

A fizetési moratórium automatikusan, a jogszabály erejénél fogva megilleti minden a fizetési moratórium hatálya alá tartozó szerződés, illetve tartozás adósát.

3. Mit jelent a fizetési moratórium?

A fizetési moratórium hatálya alatt az adós a moratórium hatálya alá tartozó kölcsönök tőke-, kamat-, díjfizetési kötelezettségének teljesítésére fizetési haladékot kap.

A fizetési moratóriumra tekintettel elhalasztott fizetési kötelezettségeket az adósnak a fizetési moratórium lejártát követően kell teljesítenie.

A fizetési moratórium időtartama alatt lejáró szerződések 2020. december 31. napjáig meghosszabbodnak.

A jogszabály rendelkezése folytán a fizetési moratórium lejártát követően a törlesztő részletek összege nem növekedhet, ami a futamidő meghosszabbításával kerül biztosításra.

Az elhalasztott fizetési kötelezettségek tekintetében a törlesztendő tőke és kamat pontos összegéről, teljesítésének módjáról az eredeti szerződés és a hatályos jogszabályok alapján a Raiffeisen Bank a fizetési moratórium lejártával, a megfelelő időben tájékoztatást fog adni Ügyfelei részére.

4. Mit kell tennie, ha élni szeretne a fizetési moratóriummal?

Ha Ön élni kíván a fizetési moratóriummal, nincs további teendője.

5. Van-e lehetőség arra, hogy az eredeti szerződéses feltételek szerint fizesse a hitelét?

Igen, a fizetési moratóriumból lehetősége van kilépni akár az összes, akár egyes az Ön által megjelölt hitelei tekintetében is.

Ha Ön a kilépés mellett dönt, hitelét az eddigiek szerint fizetheti tovább. A befizetések az eredeti szerződésben foglaltak szerint kerülnek elszámolásra.

Hitele aktuális törlesztő részletéről, illetve hitele tekintetében fennálló aktuális fizetési kötelezettségéről a szokásos módon, a Bank által küldött értesítő levélből, vagy számlakivonatból tájékozódhat, illetve felvilágosítást kérhet Raiffeisen Direkt telefonos ügyfélszolgálatunkon a +36 80 488 588-as, belföldről ingyen hívható telefonszámon valamint a Raiffeisen Bank fiókjaiban. Javasoljuk a telefonos vagy az elektronikus ügyintézést.

Amennyiben a fizetési moratórium időszaka alatt hitele tekintetében aktív magatartással, a törlesztési célszámlára (amennyiben hiteléhez ilyen számla megnyitásra került) történő befizetéssel vagy átutalással fizetést teljesít, a Bank az adott fizetést az Ön ráutaló magatartásként akként értelmezi, miszerint az adott fizetés erejéig a fizetési moratórium lehetőségét nem kívánta igénybe venni. A Bank a teljesítést a szerződésben foglaltak szerint számolja el.

6. Mi a teendő, hol kell jeleznie, ha úgy döntött, hogy nem kíván élni a fizetési moratóriummal?

Jelenleg jelzáloghitele, személyi kölcsöne, Babaváró kölcsöne és folyószámlahitele és 2020.06.03-tól  hitelkártyája tekintetében tudja jelezni, ha nem kíván élni a fizetési moratóriummal.
Hitelkártya esetén a kilépésre vonatkozó részletes szabályokat a 8. pont tartalmazza.

Tájékoztatjuk, hogy írásban a bankfiókban vagy telefonon a Raiffeisen Direkt telefonos ügyfélszolgálaton keresztül tett nyilatkozata a Bank által azonnal befogadásra kerül. Online nyilatkozata megtételét e-mailben igazoljuk vissza. A visszaigazoló e-mailben található linken keresztül Önnek meg kell erősítenie nyilatkozatát. Amennyiben nyilatkozatát nem erősíti meg, vagy azonosítása az online nyilatkozattétel során megadott ügyfél adatok alapján nem volt sikeres, úgy telefonon vesszük fel Önnel a kapcsolatot. Felhívjuk figyelmét, hogy a nyilatkozat feldolgozása több napot is igénybe vehet, szíves türelmét előre is köszönjük. A nyilatkozatában foglaltaknak megfelelő terheléseket, beállításokat a nyilatkozat befogadása időpontja alapulvételével a nyilatkozat feldolgozást követően végezzük el.

6.1. Tájékoztatjuk, hogy a Babaváró kölcsön esetén a kezességi vállalási díj elengedésre kerül a fizetési moratórium fennállásának időtartama alatt.

6.2. Folyószámlahitelek esetében a moratórium kizárólag azon ügyfelekre vonatkozik, akiknek 2020.03.18-án volt kihasznált (könyvelt) hitelkerete. További részletes információkat a folyószámlahitelekkel kapcsolatban a 9. pontban olvashat - ott találhatja meg a külön erre a hiteltermékre készült online kilépési nyilatkozatot is.

 

Ha nem kíván élni a fizetési moratóriummal:

 • Az alábbi "Kitöltöm a nyilatkozatot" gombra kattintva lehetősége van valamennyi jelzáloghitele és személyi kölcsöne (ide nem értve a Babaváró kölcsönt és a folyószámlahitelt) tekintetében online nyilatkozatot tenni. Felhívjuk figyelmét, hogy az online nyilatkozat feldolgozása több napot is igénybe vehet, szíves türelmét előre is köszönjük.


 

 • Amennyiben csak egyes, Ön által meghatározott hitelszerződései, illetve Babaváró kölcsöne tekintetében kíván nyilatkozni:

- kérjük, hívja Raiffeisen Direkt telefonos ügyfélszolgálatunkat a +36 80 488 588-as, belföldről ingyen hívható telefonszámon és válassza a 7-es menüpontot!

- a Raiffeisen Bank fiókjaiban is lehetőség van a kérdésben eljárnia, de a jelenlegi helyzetben elsősorban a telefonos ügyintézést javasoljuk.

Amennyiben Ön folyószámlahitele tekintetében kíván nyilatkozni, kérjük, töltse ki a 9. pontban található online kilépési nyilatkozatot.

7. Van-e lehetőség arra, hogy visszatérjen a fizetési moratóriumba?

A jogszabályok lehetőséget adnak arra is, hogy a későbbiek során – ha úgy dönt – újra beléphessen a fizetési moratóriumba.

Amennyiben Ön a fizetési moratórium ideje alatt fizetési kötelezettségét bármikor nem teljesíti, fizetési kötelezettsége fedezetét nem biztosítja, vagy a Raiffeisen Bankot a fizetési moratóriumba történő visszalépéséről tájékoztatja, a Raiffeisen Bank a fizetési moratóriumba való visszalépését tudomásul veszi, és a késedelem jogkövetkezményei nem állnak be.

Amennyiben a későbbiek során mégis élne a moratórium lehetőségével, azt az alábbi elérhetőségeken jelezheti.

 • a Raiffeisen Direkt telefonos ügyfélszolgálatunkon a +36 80 488 588-as, belföldről ingyen hívható telefonszámon. Válassza a 7-es menüpontot!
 • a Raiffeisen Bank fiókjaiban is lehetőség van a kérdésben eljárnia, de a jelenlegi helyzetben elsősorban a telefonos ügyintézést javasoljuk.

A megváltozott helyzetben is maximálisan szeretnénk az Önnek legkedvezőbb megoldásokat biztosítani. A fizetési moratóriumra való átállás nagyon összetett és bonyolult háttérmunkát igényel, kérjük szíves türelmét.

8. Mi a teendő a hitelkártyákkal?

A Raiffeisen Bank az eddig megszokottak szerint, 2020.03.25-én elkészítette aktuális hitelkártya-számlakivonatát, mely tartalmazta a 2020.03.18-ig felhasznált egyenleget is. A hitelkártya kivonaton közölt minimum fizetendő összeg, a felhasznált hitelkeret és a fizetési határidő tájékoztatásra szolgált, ez alapján nem köteles fizetést teljesíteni a moratórium alatt. A kamatmentesség feltétele ugyanakkor továbbra is a kivonaton közölt záró egyenleg fizetési határidőre történő maradéktalan megfizetése volt.

Fontos tudnia, hogy a 2020.03.18-án 24:00 utáni hitelkártyás költések NEM tartoznak a fizetési moratórium hatálya alá!

8.1. Bekerülés a moratóriumba

Ha Ön a 2020.03.25-ei hitelkártya-számlakivonaton közölt fizetési határidőig nem fizette vissza a 03.18-i egyenleg teljes összegét, és a teljesítés után fennmaradó tartozása elérte vagy meghaladta az 500,- Ft-ot, úgy a 2020.03.18-i egyenlegből fennmaradó tőketartozás összege valamint a 2020.03.18-i egyenleghez kapcsolódóan felszámított kamatok, illetve a kártyatípustól függően a Lakossági Kondíciós Lista alapján felszámított havi zárási díj és/vagy éves kártyadíj moratóriumba került és a moratóriumba került tőke összege csökkentette a felhasználható hitelkeret összegét.

A visszafizetés történhetett:

 • csoportos beszedéssel, amennyiben nem vonta vissza a csoportos beszedési megbízást számlavezető bankjánál legkésőbb 2020.04.13-ig, vagy
 • automatikus keretfeltöltő szolgáltatással, amennyiben legkésőbb 2020.04.13-ig nem kérte a szolgáltatás leállítását a Raiffeisen Direkt telefonos ügyfélszolgálatnál a 06 80 488 588-as telefonszámon, vagy
 • eseti átutalási megbízással vagy
 • a hitelkártya-számlára történő pénztári befizetéssel.

Az automatikus minimum összeg átvezetés szolgáltatást a 2020.04.14. és 2020.04.15-i fizetési határidőkhöz kapcsolódóan a Raiffeisen Bank nem hajtotta végre.

A moratóriumba került tőketartozás a moratórium időtartama alatt a Lakossági Kondíciós Lista szerinti ügyleti kamattal kamatozik. Ezt a - folyamatosan növekvő - tartozást a moratórium lejártával, 2020. december 31-ét követően kell majd részletekben megfizetnie. Az elhalasztott fizetési kötelezettségek tekintetében az eredeti szerződés és a hatályos jogszabályok alapján a Raiffeisen Bank a fizetési moratórium lejártával, a megfelelő időben tájékoztatást fog adni Ügyfelei részére.

A moratóriumban kezelt tartozás nem képezi részét a 2020. 03.25-ét követő hitelkártya- számlakivonatok záróegyenlegének. A moratórium alá eső tartozás után a moratórium ideje alatt nincs fizetési kötelezettsége.

Fontos azonban, hogy a 2020.04.24-én és azt követően készített hitelkártya-számlakivonatokon közölt záróegyenleg már a 2020.03.18. után végrehajtott tranzakciókból és kapcsolódó költségeiből keletkezett tartozást mutatja, ezért az ahhoz kapcsolódó minimum fizetendő összeget a hitelkártya szerződés szerint kell megfizetnie.

8.2. Kilépés a moratóriumból

2020.06.03-tól lehetőség van a moratóriumból történő kilépési nyilatkozat leadására.

A nyilatkozat leadása történhet:

 • bármely Raiffeisen bankfiókban, vagy
 • a Raiffeisen Direkt telefonos ügyfélszolgálatunkon a +36 80 488 588-as, belföldről ingyen hívható telefonszámon.

A kilépési nyilatkozat alapján a Raiffeisen Bank a fizetési moratóriummal érintett és ekként elkülönített valamennyi tőke, kamat és díj tartozást visszavezeti a hitelkártya-számlára. A nyilatkozat feldolgozását a Raiffeisen Bank 10 napon belül, de legkésőbb a 10-dik napot követő havi számlakivonat elkészítéséig hajtja végre. Ezt követően a havi zárási egyenleg és abból számított minimum fizetendő összeg a moratóriumból visszavezetett tartozás figyelembevételével kerül megállapításra, és a hitelkártya kivonaton közölt fizetési kötelezettségnek ennek megfelelően kell eleget tenni.

8.3. Visszalépés a moratóriumba

A moratóriumba történő visszalépés akkor lehetséges, ha a moratóriumból történő kilépéskor a hitelkártya-számlára visszavezetett, moratóriummal érintett tartozás - a moratóriumból történt kilépést követő visszafizetések figyelembe vételével - még nem került teljes összegben megfizetésre, valamint a moratóriumba történő visszalépés csak az előbbiek szerint még meg nem fizetett tartozás erejéig lehetséges.

A nyilatkozat leadása történhet:

 • bármely Raiffeisen bankfiókban, vagy
 • a Raiffeisen Direkt telefonos ügyfélszolgálatunkon a +36 80 488 588-as, belföldről ingyen hívható telefonszámon.

A nyilatkozatot a Raiffeisen Bank 10 napon belül, de legkésőbb a 10. napot követő havi kivonat készítésig dolgozza fel.
 

9. Tájékoztató a folyószámlahitelekről

Folyószámlahitelek esetében a moratórium kizárólag azon ügyfelekre vonatkozik, akiknek 2020.03.18-án volt kihasznált (könyvelt) hitelkerete.

A Raiffeisen Bank  a moratórium időszakában is biztosítja a teljes bankszámla hitelkeret használatát  Ügyfelei részére, akár moratóriumban maradnak, akár kilépnek a moratóriumból.

Ha él a fizetési haladékkal, ez azt jelenteni, hogy a Raiffeisen Bank a moratórium ideje alatt a folyószámlahitellel kapcsolatos díjakat és a kerethasználat alapján a kamatot a szerződésben meghatározottak szerint felszámítja, azonban nem terheli be a folyószámláján, hanem egy külön számlán elhatárolja.

Az elhalasztott fizetési kötelezettségek tekintetében az eredeti szerződés és a hatályos jogszabályok alapján a Raiffeisen Bank a fizetési moratórium lejártával, a megfelelő időben tájékoztatást fog adni Ügyfelei részére.

Ha Ön úgy dönt, hogy a folyószámlahitele tekintetében nem él a fizetési moratóriummal, ebben az esetben nem keletkezik elhatárolt, később – a moratóriumi időszak után - megfizetendő tartozása, hanem valamennyi a Szerződésből eredő kötelezettségeit a Szerződésben foglaltak szerint kell teljesítenie.

Kilépési lehetőség a fizetési moratóriumból

Amennyiben bankszámlahitelét a továbbiakban is a megszokott módon, a teljes hitelkeret összegében szeretné használni és úgy dönt, hogy szerződésből eredő kötelezettségeit változatlanul a szerződésben foglaltak szerint teljesíti, úgy akár online is nyilatkozhat arról, hogy folyószámlahitele tekintetében nem él a fizetési moratóriummal.

Ha úgy dönt, hogy folyószámlahitele tekintetében nem él a fizetési moratóriummal, a bankszámlára érkező jóváírások változatlanul automatikusan csökkentik a hitelkeretből igénybevett kölcsön összegét, továbbá a szerződésből eredő fizetési kötelezettségeivel a Bank automatikusan  megterheli a bankszámláját. Amennyiben bankszámlahitelét bármikor teljes összegben visszafizeti, úgy már a későbbiek során már nem élhet a fizetési haladékkal.

10. Központi Hitelinformációs Rendszerrel kapcsolatos tájékoztatás
Az MNB elvárása szerint a fizetési késedelembe esett ügyfelek részére továbbra is biztosítani szükséges a megfelelő tájékoztatást fizetési késedelmük fennállásáról és annak lehetséges következményeiről.

A legfontosabb tudnivalók:

 • ha Önnek korábban nem volt fizetési elmaradása, és igénybe vette a fizetési moratórium lehetőségét, akkor a fizetési moratórium időszaka alatt meg nem fizetett törlesztő részletek miatt nem kerülhet a KHR-be,
 • amíg tart a fizetési moratórium (a jelenlegi információk alapján 2020.12.31-ig), addig a 2020.03.18-án 24 óra előtt teljes egészében folyósított kölcsönökhöz nem lehet új mulasztást rögzíteni a KHR-be, feltéve, hogy a szerződés a moratórium kezdetéig nem szűnt meg,
 • a 2020.03.18-a után folyósított szerződésekre nem vonatkozik a fizetési moratórium, így nemfizetés esetén rögzíthető új mulasztás a KHR rendszerben,
 • azok az adósok, akik 2020. március 18-án 60 napot meghaladó, de a KHR-ben még nem rögzített késedelemmel rendelkeztek, 2020. június 30-ig személyre szólóan is tájékoztatásra kerülnek.

A KHR felé történő adattovábbítással kapcsolatos további részleteket ide kattintva találhatja meg.

11. A Bank Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatója a Bank honlapján (www.raiffeisen.hu) Adatkezelés címszó alatt érhető el, további részletszabályok a speciális fizetési moratóriumhoz kapcsolódó Adatkezelési tájékoztatóban találhatóak.

Jelen tájékoztatás a hatályos jogszabályok alapján készült. Amennyiben a bankszámlahitelre vonatkozó moratórium szabályok vonatkozásában további jogalkotásra, illetve jogalkotói, hatósági értelmezésre kerül sor, a Raiffeisen Bank az itt közölt információkat frissítve tájékoztatja Ügyfeleit.

Üdvözlettel,
Raiffeisen Bank Zrt.