Tartalom megjelenítő

Okmányos inkasszó

A bank, mint "bizalmi kéz" bekapcsolása a partnerek közti átutalásba

Az inkasszó fizetési vagy kereskedelmi okmányoknak - a kapott utasítások alapján - bankok által történő kezelését, az ellenérték beszedését, fizetését jelenti.
Okmányos inkasszóról abban az esetben beszélünk, amikor a benyújtásra kerülő okmányok

 • kereskedelmi okmányok (kereskedelmi számla, fuvarokmány stb.) VAGY
 • kereskedelmi okmányok és váltó

A sima átutaláshoz hasonlóan az egyszerűbb fizetési módozatokhoz tartozik. Az átutalásnál azonban mindkét partner számára nagyobb biztonságot nyújt, amelyet a bank, mint "bizalmi kéz" bekapcsolása jelent.

Mivel a bank nem tesz fizetési ígéretet, a fizetés a vevő szándékán múlik. Ezért elengedhetetlen, hogy az eladó és a vevő között megfelelő bizalom legyen. Az okmányos inkasszó nem bankári biztosíték.

Előnyös lehet, hogy nemzetközi gyakorlatnak megfelelően a bank figyelemmel kíséri a rendezetlen tételek sorsát és a gyors bankközi kommunikáció útján sürgeti ezek mielőbbi teljesítését.

FOLYAMATÁBRA

 1. szerződés, áruszállítás
 2. beszedési megbízás + okmányok benyújtása az eladó bankjához
 3. eladó bankja továbbítja az inkasszót és az okmányokat a beszedő bankhoz
 4. beszedő bank értesíti a vevőt az inkasszó feltételeiről
 5. vevő fizetési megbízást ad a beszedő banknak
 6. okmányok kiszolgáltatása a vevőnek
 7. beszedő bank átutalja az okmányok ellenértékét az eladó bankjának
 8. eladó bankja jóváírja az okmányok ellenértékét az eladó számláján

MIÉRT ELŐNYÖS AZ OKMÁNYOS INKASSZÓ?

Az eladó (megbízó - exportőr) szempontjából:

 • A fizetést az eladó saját maga kezdeményezi
 • A vinkulált okmányos inkasszó védi az exportőrt a birtokon kívül kerülés veszélyétől, hiszen a bank csak fizetési megbízás ellenében szolgáltatja ki az okmányokat a vevőnek
 • Az okmányok kiállítása illetve kezelése kevesebb problémát okoz, mint az akkreditív esetében
 • Az ügyletbe bekapcsolódnak a bankok, mint "bizalmi kéz"
 • Mivel a fizetési instrukciókat bankok adják bankoknak, a pénz útja szakszerűen meghatározott.
 • A banki felszólítás a fizetésre kellő nyomatékot jelent
 • A bank figyelemmel kíséri, illetve rendszeresen sürgeti a fizetetlen tételeket.

A vevő (importőr) szempontjából:

 • A fizetést az eladó kezdeményezi
 • A vevőnek nem kell előzetesen fedezetről gondoskodnia, csak az okmányok beérkezte után kell fizetnie látra vagy esedékességkor
 • Az inkasszó vinkulált változata kellő biztonságot nyújthat a partnernek (exportőrnek), így kiváltható lehet ezzel a fizetési móddal az akkreditív
 • Az ügyletbe bekapcsolódnak a bankok, mint "bizalmi kéz"
 • A bank a fizetést szakszerűen lebonyolítja: mivel a fizetési instrukciókat bankok adják bankoknak, a pénz útja szakszerűen meghatározott.

Hasznos kiadvány

Az ICC honlapján megrendelheti az alábbi, a témával kapcsolatos kiadványt

 • ICC Uniform Rules for Collections / A beszedésre vonatkozó egységes szabályok - URC 522

Az okmányos inkasszó keretében történő fizetés az ideális megoldás Önnek, amennyiben Ön:

 • külkereskedelmi tevékenységet folytat
 • szeretne bankokat, mint "bizalmi kéz" bekapcsolni az ügyletbe

Az okmányos inkasszó, mint okmánybenyújtással egybekötött fizetési módozat bankunknál számlát vezető, elsősorban külkereskedelmi tevékenységet folytató nagy-, közép- és kisvállalatok, továbbá kereskedőházak számára ajánlott azon ügyletek esetében, ahol:

 • a partnerek között megfelelő a bizalom, viszont
 • a partnerek egyszerű, de a sima átutalásnál mégis nagyobb biztonságot jelentő fizetési módozatot igényelnek

Vinkulált (kötött) inkasszó
Az inkasszó egy speciális fatája. Lényege, hogy az áru a bank vagy a szállítmányozó rendeletére érkezik, tehát a vevő nem rendelkezik az áru felett. Az áru kiváltásához szükséges okmányokat a bank a vevő részére csak fizetés ellenében szolgáltatja ki.

Export inkasszó

Bankunk vállalja ügyfelei részére export szállítások ellenértékének beszedését.

Import inkasszó

Ügyfeleink üzleti partnerei által indított beszedési megbízások alapján vállaljuk az ellenérték kifizetésére vonatkozó megbízások teljesítését, illetve a megküldött okmányok továbbítását és - szükség esetén - árufel-szabadító nyilatkozat kiállítását.

A fizetés időpontját tekintve az okmányos inkasszó lehet:

 • Azonnali kifizetésű
 • Halasztott fizetésű

Tartalom megjelenítő

Hasznos linkek