Tartalom megjelenítő

Vállalkozói vagyonbiztosítás

Biztosítsa vállalkozása értékeit!

Az Alfa Trend II vagyonbiztosítást Önnek ajánljuk, ha professzionális biztosítói kockázatvállaló által kidolgozott, egyedi ajánlatot szeretne kapni, amely megnevezett kockázatokat magában foglaló, modulszerűen felépülő vállalati vagyonbiztosításra szól. A biztosító megtéríti a biztosított vagyontárgyak fizikai károsodása vagy elvesztése miatt keletkezett kárt, ha az a megjelölt kockázatviselési helyeken következett be és azt a feltételekben megnevezett károsító események valamelyike okozta.

Azért érdemes az AlfaTrend II vagyonbiztosítást választani, mert

 • egy széles fedezeti kört magába foglaló alapbiztosításból és több kiegészítő biztosításból áll, amelyek kiemelkedő védelmet nyújtanak a vállalkozás tárgyát képező ingatlanra, gépekre, berendezésekre, árukra és készletekre egyaránt,
 • kiegészítő fedezet köthető többek között a betöréses lopás- és rablás, az üvegtörés, tűz-üzemszünetbiztosítási kockázatokra is,
 • ugyanakkor lehetőség van akár önállóan, azaz az alapbiztosítás megkötése nélkül is megvásárolni az Elektromos berendezések és készülékek biztosítását.

Az Alfa Totál II vagyonbiztosítást Önnek ajánljuk, ha olyan, professzionális biztosítói kockázatvállaló által kidolgozott egyedi ajánlatot szeretne, amely összkockázat (all risks) rendszerű vállalati vagyonbiztosításra szól. A biztosító megtéríti biztosított vagyontárgyakban a Biztosított akaratán kívül, tőle függetlenül fellépő, olyan véletlen, váratlan, előre nem látható, baleseti jelleggel bekövetkező károkat, melyek pótlást, helyreállítást vagy javítást tesznek szükségessé, ha azokat a szerződés általános vagy különös feltételei nem zárják ki és a téríthető károk a szerződésben megjelölt kockázatviselési helyek valamelyikén következtek be.

Azért érdemes az Alfa Totál II vagyonbiztosítást választani, mert

 • Az alapbiztosítás kiterjed a biztosított vagyontárgyak ki nem zárt fizikai káraira (egyes kizárások a kiegészítő biztosítások megvásárlásával feloldhatóak), melyek tartalmazzák többek közt:
  - a betöréses lopás és rablás okozta károkat,
  - vandalizmus miatti károkat 100.000 Ft kártérítési limit erejéig
  - szabadban tárolt vagyontárgyak természeti csapás miatti kárait 250.000 Ft kártérítési limit erejéig 
 • kiegészítő biztosítás köthető az üvegtörés, az elektromos berendezések és készülékekkel, valamint az üzemszünettel összefüggő kockázatokra is.
Kiegészítő fedezet kérhető például a speciális üvegezésre, cég- és reklámtábla üvegezésére, számítógépekre, készpénzre, küldöttrablásra, tűz és üzemszünet biztosításra, illetve balesetbiztosításra is. Baleset-biztosítás kötése esetén baleseti halál, rokkantság, kórházi napi térítés és csonttörés bekövetkeztekor is térítést nyújtunk. Továbbá felelősségbiztosítások széles körével is kiegészíthető az alapbiztosítás, mellyel valóban teljes lehet a biztosítási védelem: általános, munkáltatói, bérbevevői tűz-, bérbeadói tűz-, szolgáltatói és termékfelelősség-biztosítás.
  Egyedileg kidolgozott ajánlat bármelyik Raiffeisen bankfiókban megkérhető.
  A várakozás elkerülése érdekében kérjük, foglaljon előre időpontot!

Időpontfoglalás bankfiókba

  Munkatársunk célzottan felméri az Ön biztosítási igényeit, további kiegészítő biztosítást javasolhat, ismerteti a külön díjért választható szolgáltatásokat és azonosított igényeinek megfelelően megkéri az egyedi biztosítási ajánlat kidolgozását, amelyet a biztosító a lehető leggyorsabban feldolgoz és kiadja az ajánlatcsomagot.

A Raiffeisen Bank Zrt. (székhely: 1133 Budapest, Váci út 116-118.) függő biztosításközvetítőként (ügynök) jár el a biztosítás közvetítése során.

Jelen tájékoztatás nem teljes körű. Annak tartalma a vonatkozó feltételekben leírtak szerint értelmezhető, illetve érvényes.

 

Dokumentumok