Tartalom megjelenítő

Betétikártya-szolgáltatáshoz - Mastercard betéti kártyához, Mastercard hitelkártyához és Internetbanki és mobilalkalmazási szolgáltatáshoz - Apple Payhez kapcsolódó promóció

Apple Pay bankkártya regisztrációt ösztönző promóció szabályzata

1. Promóció szervezője: Raiffeisen bank Zrt. (székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 6., cégjegyzékszám:  Cg.01-10-041042, nyilvántartó bíróság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság -  a továbbiakban: Szervező vagy Bank)

2. Promóció időtartam: 2020.03.17-től visszavonásig

3. A Bank a promóció időtartama alatt a promócióban részt vevő ügyfelei körében promóciót hirdet az Apple Paynek a Bank promócióban részt vevő ügyfelei körében történő elterjesztése érdekében.

4. A Bank a promóció keretében 2 000 Ft jóváírást nyújt azoknak a lakossági és Premium ügyfeleinek, akik teljesítik az alábbi feltételeket.

5. A promócióban részt vehet az a lakossági vagy Premium ügyfél, aki az alábbi promóciós feltételek mindegyikének maradéktalanul megfelel és azokat teljesíti:

5.1. A főkártyabirtokos vagy társkártyabirtokos elkezdte a Raiffeisen Bank által kibocsátott Mastercard betéti kártyájának vagy MasterCard hitelkártyának a regisztrációját az Apple Pay alkalmazásban, de azt nem fejezte be 7 naptári napon belül.
5.2. Az adott Mastercard betéti kártyát vagy MasterCard hitelkártyát a kártyabirtokos más Apple eszközön még nem regisztrálta sikeresen korábban
5.3. A Mastercard bankkártyák esetében a kártyabirtokos a promócióról SMS üzenetben tájékoztatást kap a banktól és részére a promóciós jóváírás felajánlásra kerül. Ha az ügyfél több Apple eszközön is kezdeményezi ugyanazon kártya regisztrációját, az ügyfél akkor is csak az első eszközön félbemaradt regisztrációs kísérlet után kap tájékoztatást SMS üzenetben a promócióról.
5.4. A promóciós összeg a bankkártyához tartozó számlán kerül jóváírásra.
5.5. A kártyabirtokos a Mastercard betéti kártya és/vagy Mastercard hitelkártya regisztrációját annak megkezdését követő 30 naptári napon belül sikeresen befejezi. Sikeres befejezésnek minősül, ha kártya hozzáadásáról SMS értesítést kap. 

6. A promócióban nem vesznek részt a Bank által a vállalati, kisvállalati, vállalkozói ügyfélkör részére kibocsátott Business kártyák, illetve azok kártyabirtokosai.

7. Amennyiben az ügyfél a promóciós feltételeket az adott banki munkanap 17:00 óráig teljesíti, úgy a promóciós összeg jóváírása a promóciós feltételek teljesítését követő banki munkanap 06:00 óráig történik meg. Amennyiben 17:00 óra után teljesülnek a promóciós feltételek, úgy a promóciós feltételek teljesítésének napjától számított második banki munkanap 06:00 óráig történik meg a jóváírás.  Amennyiben a kártyához kapcsolódó számla devizaneme nem forint, úgy a Bank forint  jóváírás  összegét a számlára vonatkozó konverziós jóváírás szabályai szerint írja jóvá.

8. A jóváírás utáni adófizetési, adóbevallási kötelezettségnek - szükség esetén - a Bank (mint kifizető) tesz eleget, a mindenkor hatályos adójogszabályoknak megfelelően. A jóváírás az Szja. törvény hatályos szabályozása alapján üzletpolitikai célból adott, adómentes juttatásnak minősül.

 

Raiffeisen Mastercard Hitelkártyák: THM: 32,20-39,9%

A THM meghatározása az aktuális feltételek és hatályos jogszabály figyelembe vételével történt. A feltételek változása esetén a THM mértéke módosulhat. A hitelkártya nem egyenletes törlesztésű hitel.