Családi Otthonteremtési Kedvezmény jogosultság ellenőrző

Milyen célra igényli a Családi otthonteremtési kedvezményt?
Mi az Ön családi állapota?
Összesen hány meglévő, illetve vállalt gyermekre szeretné a kedvezményt igénybe venni?
Az igénylők valamelyikének van az állami adóhatóságnál nyilvántartott köztartozása?
Az igénylők valamelyikét a járási hivatal, a Kormányhivatal, a Kincstár, vagy az állami adóhatóság végleges határozatával vagy bíróság jogerősen, a vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatás vagy azt megelőlegező kölcsön vonatkozásában a megelőző 5 évben visszafizetésre kötelezte?
Az igénylők valamelyike büntetett előéletű, melynek hátrányos jogkövetkezményei alól még nem mentesült?
Az igénylők valamelyike rendelkezik társadalombiztosítási jogviszonnyal?
Az igénylők valamelyike az eladónak közeli hozzátartozója vagy élettársa? Ha az eladó gazdálkodó szervezet, vele tulajdonosi kapcsolatban áll?
Milyen típusú ingatlan megvásárlását tervezi?
A megvásárolni kívánt ingatlan komfortos?
A megvásárolni tervezett ingatlan rendelkezik 2008. július 1-jén vagy azt követően kiállított használatbavételi engedéllyel, használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvánnyal?
Mekkora a megvásárolni kívánt ingatlan hasznos alapterülete
A Családi otthonteremtési kedvezményre vonatkozó kérelmet az adásvételi szerződés aláírását követő mennyi időn belül tudja benyújtani?
Tudja-e vállalni, hogy amennyiben előleg vagy foglaló megfizetéséről állapodik meg az eladóval, úgy az a vételár legfeljebb 10%-áig kerül készpénzben megfizetésre?
Az igénylők összesen mekkora tulajdoni hányaddal fognak a megvásárlandó ingatlanban rendelkezni?