Tartalom megjelenítő

Leggyakoribb kérdések

Milyen feltételek mellett lehet a munkaviszonyt igazolni?

Az a személy is kaphat lakáshitelt, aki az ingatlannak nem lesz tulajdonosa?

Szükséges-e adásvételi szerződés a lakáshitel elindításához? (A vevőnek kell-e szerepelnie a tulajdoni lapon, akár széljegyzeten is?)

Mennyi ideig tart a hitelbírálat, és mikor történik meg a kifizetés?

Be kell-e fizetni a hitelbírálati díjat akkor is, ha igénylő végül nem kapja meg a kölcsönt?

Vissza lehet-e fizetni a kölcsönt előbb, és ha igen, milyen feltételek mellett?

Milyen esetekben lehet/kell adóstársat bevonni a hitelfelvételhez?

Van-e lehetőség kezes bevonására?

Milyen ingatlant ajánlhat fel fedezetként a kölcsönigénylő?

Miért kell ügyvédi letéti igazolás?

Milyen módon lehet fizetni a havi törlesztő részleteket?

Milyen feltételek mellett lehet a munkaviszonyt igazolni?

A munkaviszonynak folyamatosnak kell lennie az adott munkahelyen, az ügyfél munkahelyén nem lehet próbaidős.

Az a személy is kaphat lakáshitelt, aki az ingatlannak nem lesz tulajdonosa?

Nem csak az ingatlan tulajdonosa igényelhet hitelt, azonban az ingatlan jelzáloggal történő megterheléséhez az ingatlan tulajdonosának hozzájárulása is szükséges.

Szükséges-e adásvételi szerződés a lakáshitel elindításához? (A vevőnek kell-e szerepelnie a tulajdoni lapon, akár széljegyzeten is?)

Igen, az adásvételi szerződés földhivatal által érkeztetett példánya szükséges a hiteligénylés elindításához.

Mennyi ideig tart a hitelbírálat, és mikor történik meg a kifizetés?

Ha problémamentes az igénylés és a hitelkérelem benyújtásakor minden szükséges dokumentum rendelkezésre áll, akkor a hitelbírálati idő a Raiffeisen Banknál általában 2 hét. A kifizetésre a kifizetéshez szükséges dokumentumok bemutatását és a feltételek teljesítését követően kerülhet sor.

Be kell-e fizetni a hitelbírálati díjat akkor is, ha igénylő végül nem kapja meg a kölcsönt?

Nem, a Raiffeisen Banknál csak abban az esetben kell hitelbírálati díjat fizetni, ha a bírálat pozitív eredménnyel zárul.

Vissza lehet-e fizetni a kölcsönt előbb, és ha igen, milyen feltételek mellett?

Igen, akár részleges, akár teljes előtörlesztés lehetséges a kölcsön futamidejének lejártát megelőzően a Lakossági kondíciós listában meghatározott díj ellenében.

Milyen esetekben lehet/kell adóstársat bevonni a hitelfelvételhez?

Adóstárssal a felvehető hitel nagyságát növelheti a kölcsön igénylője. Egy kölcsönfelvételnél csak egy adóstárs bevonására van lehetőség. Bizonyos feltételek esetén kötelező az igénylő házastársát, élettársát adóstársként bevonni.

Van-e lehetőség kezes bevonására?

Amennyiben az ingatlan tulajdonosa nem Adós vagy Adóstárs, a zálogkötelezettek kezesként kerülnek bevonásra az ügyletbe. A hitelkapacitás növelése érdekében nem kezes, hanem adóstárs vonható be.

Milyen ingatlant ajánlhat fel fedezetként a kölcsönigénylő?

Fedezetként Magyarország területén lévő, per- teher- és igénymentes belterületi, magántulajdonban lévő lakóingatlan vagy bizonyos hiteltípusoknál üdülő, nyaraló fogadható el. Az ingatlan legalább komfortosnak minősül.

A felajánlott ingatlan nem szükséges, hogy az igénylő vagy családtagjai tulajdonában legyen, de a tulajdonosok kezesként kerülnek bevonásra. Egy kölcsönügylethez legfeljebb 3 ingatlan vonható be fedezetként. Az ingatlan fedezetül történő elfogadásának feltétele, hogy az eladó tulajdonjoga az ingatlannyilvántartásba bejegyzésre került (széljegy nem fogadható el).

Miért kell ügyvédi letéti igazolás?

Ez jogi okok miatt indokolt, tudniillik a vevővel érvényes jelzálogszerződést az ingatlanra abban az esetben lehet kötni, ha a hitelcél szerinti ingatlanra a rendelkezési jogot a vevő megszerezte. A rendelkezési jog megszerzése a bejegyzési engedély szabályszerű kiállításával biztosított, mely földhivatali benyújtásra azonban csak az utolsó vételárrész kifizetését követően kerül sor. Részletes tájékoztatást a Raiffeisen Bank adásvételi útmutatója tartalmazza.

Milyen módon lehet fizetni a havi törlesztő részleteket?

A törlesztő részletnek megfelelő összegnek havonta rendelkezésre kell állnia a hitelszerződésben megjelölt törlesztési számlán. Az összeg átutalással vagy pénztári befizetéssel teljesíthető.