Hasznos tudnivalók betétikártya-szolgáltatáshoz és hitelkártya-szolgáltatáshoz

A VISA és a Mastercard bankkártyák sokoldalú és korszerű készpénzhelyettesítő eszközök. Segítségükkel kényelmesen és biztonságosan juthat készpénzhez, vagy vásárolhat kereskedelmi elfogadóhelyeken.

Kényelmes, mert

 • ha nincs Önnél készpénz, és váratlan kiadások merülnek fel, azt bankkártyája segítségével megoldhatja,
 • bankkártyáját külföldön is használhatja,
 • bankszámlájához több bankkártyát is igényelhet,
 • használhatja bankszámlájához tartozó hitelkeretét.
 • hozzáférhet pénzéhez a banki pénztári órákon túl, a nap 24 órájában

Biztonságos, mert

 • nem szükséges nagyobb összegű készpénzt magánál tartania,
 • az ATM-nél csak az Ön által ismert titkos kóddal (PIN) tudja használni,
 • ha kártyáját elveszti, vagy ellopják, a kártya letiltható; a letiltás a bejelentést követően azonnal életbe lép,
 • bankkártyáján (betéti- és hitelkártyáján egyaránt) letilthatja/vagy engedélyezheti a kártya fizikai használata nélküli tranzakciókat.
  Ha Ön nem használja bankkártyáját az interneten, akkor az ilyen típusú tranzakciókat letilthatja, és a későbbiekben újra engedélyezheti.
  Minden, újonnan igényelt bankkártya alapbeállításaként engedélyezett a kártya fizikai használata nélküli tranzakció (pl. internetes vásárlás). A pótkártyák és a megújított kártyák öröklik a korábbi kártya beállításait.
  (Így, ha az előzménykártyán le volt tiltva ez a lehetőség, akkor a pótkártyával és a megújított kártyával is elutasításra kerül ez a tranzakció típus. Ebben az esetben, amennyiben mégis szeretne ilyen típusú tranzakciókat végrehajtani, akkor engedélyeznie kell ennek lehetőségét.) A funkció letiltását és újra engedélyezését telefonos banki szolgáltatásunkon, myRaiffeisen applikáción keresztül, illetve Electra felhasználóink üzenet formájában tudják kezdeményezni. Kérjük, hogy a Bank hatályos Kondíciós Listájából tájékozódjon a fenti szolgáltatás díjáról.

 • mostantól fokozott biztonságot nyújtunk ügyfeleinknek az interneten történő bankkártyás fizetéseikhez. A 3D Secure (Internetes Biztonsági Kód) szolgáltatásunkkal ügyfeleink online bankkártyás vásárlásai során myRaiffeisen mobilapplikáción keresztül vagy mobiltelefonjukra küldött egyszer használatos SMS kód és PIN2 kód együttes használatával tudják jóváhagyni vásárlásaikat. További részletekért kattintson ide.

Hogyan juthat bankkártyához?

Számlavezetés igénylésekor az alábbi kártyatermékek igénylésére van lehetőség:

OneCard Bankkártyát,

Nem dombornyomott Start OKOSkártya,

Mastercard Gold

VISA Gold

Válasszon bankkártyáink közül!
Bármikor kérhet társkártyát vagy további bankkártyákat bármelyik bankfiókunkban, vagy telefonos banki szolgáltatásunkon – Raiffeisen Direkten -  a +36 80 488 588-as telefonszámon, beazonosítást követően.

 

A bankkártya átvétele

 • Amikor átveszi bankkártyáját, győződjön meg a kártyán szereplő adatok helyességéről.
 • Ne felejtse el átvételkor aláírni a kártyát az aláírási panelen!
 • Az Ön személyes azonosító (PIN) kódját tartalmazó kártyát saját biztonsága érdekében semmisítse meg.
 • Írja fel a fontosabb telefonszámokat, amelyekre a kártyaellopása/elvesztése esetén szüksége lehet: pl. Raiffeisen Direkt +36 80 488 588.

 

A bankkártya aktiválása

 • myRaiffeisen mobilapplikációval
 • Raiffeisen Direkt telefonos ügyfélszolgálaton: készítse elő az SMS-ben küldött aktiváló kódját és hívja a  +36 80 488 588-as számot. Az automata bejelentkezését követően (Tone üzemmódban) válassza ki az 1-es, majd a 2-es menüpontot. Azonosítás után Telebankárunk aktiválja kártyáját.
 • Megújított kártyáját az ATM-en vagy POS terminálon keresztül is aktiválhatja egy sikeres PIN kóddal engedélyezett tranzakció segítségével. PIN kódja megegyezik a cserélt kártya PIN kódjával.
 • A személyesen, bankfiókban átvett kártyákat az átvételt követően azonnal aktiválja ügyintézőnk.

A bankkártya tárolása

A kártyát minden esetben úgy tárolja és használja, hogy az ne kerüljön mágneses tér közelébe (pl. pénztár, üzletek lopásgátlói, mágneskulcs, stb.).

Készpénzfelvétel belföldön, külföldön ATM-ből

 • A bankjegykiadó automaták (ATM, Bankomat) az esetek döntő többségében a helyi valuta címleteit tartalmazzák
 • Bankkártyáját csak a rajta feltüntetett emblémával (VISA, Mastercard) ellátott ATM-eknél használhatja készpénzfelvételre. A kártyával naponta felvehető összeget a bankkártyaszerződés megkötésekor a hatályos kondíciós listában szereplő kereteken belül Ön határozza meg, azonban az egy tranzakcióval felvehető készpénz minimális és maximális összegét az ATM berendezés üzemeltetője szabja meg.
 • Jellemzően a külföldi tranzakciók során az ATM képernyőjén ki kell választani a megfelelő számlatípust. Az Ön számlája folyószámla (current account).
 • Ha a tranzakció kezdeményezésekor háromszor rossz PIN kódot adott meg, akkor aznap több, PIN alapú tranzakciót nem tud végrehajtani.
 • A készpénzfelvételnek díja van, amit a Raiffeisen Bank, mint a kártyakibocsátó Bank kondíciós listájából tud előzetesen megnézni. A kártya kibocsátójától függetlenül az ATM üzemeltetőjének arra is lehetősége van, hogy a kifizetett összeg felett még további jutalékkal is terhelje a kártyabirtokos számláját. Erre a figyelmet még a tranzakció befejezése előtt felhívja. ezért az automatán megjelenő üzeneteket mindig figyelmesen olvassa el.
 • Az egy tranzakcióval automatából felvehető összeget az ATM üzemeltetője is korlátozhatja. A képernyőn megjelenő összegek ugyanakkor nem feltétlenül jelentik a kiadható maximumot, próbálkozzon a magyar ATM-ek használatakor már megismert "Egyéb összeg" ("Other amount" stb.) funkció használatával.
 • Az ATM által nyomtatott bizonylatot kérjük, őrizze meg, hogy könnyebben ellenőrizhesse készpénzfelvételeit. A bizonylatot soha ne hagyja az ATM-nél, mert a rajta szereplő adatok illetéktelenek kezébe jutva visszaélésre adnak lehetőséget.

Betéti-vagy hitelkártyával történő vásárlás belföldön, külföldön - Vásárlás

 • A kártyáján lévő nemzetközi logók biztosítják, hogy a bankkártyája a világon több millió kereskedőnél és több százezer ATM-ben használható. A kártyával történő vásárlás általában külföldön is ingyenes, a kártyát kibocsátó bankok nem, a kereskedők is csak kivételes esetben számolnak fel külön jutalékot a kezeléséért. Néhány ország szabályai lehetővé teszik a kereskedő számára, hogy eltérő árat állapítson meg ugyanarra az árura vagy szolgáltatásra attól függően, hogy a vásárló készpénzzel vagy kártyával fizet.
 • Csak megbízhatónak tűnő üzletekben vásároljon bankkártyával.
 • A vásárlás során soha ne veszítse szem elől a kártyáját.
 • A vásárlás jóváhagyása (bizonylat aláírása vagy PIN kód megadása) előtt győződjön meg az összeg helyességéről.
 • Különösen körültekintően járjon el postai, telefonos, vagy interneten történő vásárlások során, mivel a kártya adataival visszaélhetnek.
 • Interneten történő vásárlás esetében a kereskedő által kért biztonsági kód a kártya aláírási paneljén található utolsó 3 számjegy. PIN kódját sohase adja meg!

Konverzió:

 • Külföldön történő kártyahasználat esetében a tranzakció eredeti pénznemben kifejezett összegét a nemzetközi kártyatársaságok átváltják arra a devizanemre, amelyben a bankkártyás tranzakciókat a kártya kibocsátó bankokkal elszámolják. Ez a magyarországi pénzintézetek esetében USD vagy EUR devizanem. Ez azt jelenti, hogy a nemzetközi kártyatársaságok a magyar kibocsátó bankok felé a külföldön bonyolított kártyás vásárlások összegét EUR-ban vagy USD-ben terhelik tovább, mely összeget a számlavezető pénzintézete Ön felé annak a számlájának a devizanemében számol el, amelyhez a kártyája tartozik. Pl. Ön a forint alapú számlájához kibocsátott kártyáját Nagy-Britanniában használja egy 40 GBP összegű áru kiegyenlítésére, ezen összeget a Visa kártyatársaság USD-re konvertálva, a Mastercard EUR-ra konvertálva továbbítja a számlavezető bank felé. Ez az összeg az Ön számláján a könyvelés napján érvényes, banki devizaárfolyamon forintra konvertálva kerül könyvelésre.  
 • Abban az esetben nem történik banki konverzió, amennyiben a tranzakció devizaneme megegyezik a kártya mögött álló számla devizanemével az engedélykérés pillanatában, függetlenül a tranzakció/kereskedő helyétől, (országkódjától) és a tranzakció során jóváhagyott tranzakció devizanemétől. Például: Ön GBP alapú számlájához kibocsátott kártyáját Nagy-Britanniában használja egy 40 GBP összegű áru kiegyenlítésére, a bank a tranzakció során jóváhagyott összeget konverzió nélkül könyveli az engedélykérés pillanatában a kártyához tartozó GBP számlára. 
 • Dynamic Currency Conversion (DCC) szolgáltatás: Külföldi vásárlásai során találkozhat azzal, hogy a kereskedő vagy az ATM üzemeltetője a tranzakció végrehajtása során felajánlja, hogy az összeget a saját árfolyamán Forintra konvertálja – ebben az esetben Ön ezt a Forint összeget fogja megfizetni. Fontos azonban megjegyezni, hogy ebben az esetben a konverzió nem a kártyatársaság, illetve a Raiffeisen Bank árfolyamán történik, hanem a kereskedő vagy az ATM üzemeltető árfolyamán, amelyet további konverziós díjak is növelnek. Ezért mindig fontolja meg, hogy valóban ez-e a legjobb választás. Kedvezőbb ugyanis, ha az adott helyi devizában hajtja végre a tranzakciót, ami a kártyatársaság és a Raiffeisen Bank által az elszámoláskor alkalmazott aktuális árfolyamon átváltva kerül majd terhelésre a számláján. Ajánljuk figyelmébe az MNB vonatkozó tájékoztatóját.
 • A felesleges konverziók elkerülése ill. az Önnek kedvező árfolyam kiválasztása érdekében a fentiekről a kártya kiváltásakor, illetve a kiutazás előtt érdeklődjön bankjában.

 

Nyaralás, utazás

A gondtalan pihenés érdekében érdemes az alábbi tanácsokat megfogadni, a fentieken túl:

 • Számlaváltás bankkártya mögött: Ha külföldre utazik, Önnek lehetősége van rá, hogy a bankkártyáját a devizaszámlájához kapcsolja, így tervezhetőbbé válnak a költései. A szolgáltatás call center-ben, fiókban és a myRa mobilapplikáción keresztül is igénybevehető.1
 • Külföldi kártyahasználathoz kapcsolódó biztonsági előírás:

  A biztonsági szolgáltatás fokozott védelmet nyújt a bankkártyás visszaélések ellen Európán kívül.
  Ha Ön azt tervezi, hogy Európán kívülre utazik, vagy már ott tartózkodik és Raiffeisen bankkártyáját használni kívánja, kérjük, vegye fel a kapcsolatot referensével vagy hívja telefonos banki szolgáltatásunkat a +36-80-488-588-as telefonszámon, adja meg úti célját, a külföldön eltölteni kívánt időszakot és a külföldön használni szándékozott bankkártyáját. Az előzetes bejelentéssel megelőzheti a bankkártya tranzakciók esetleges visszautasítását, amely előfordulhat, amennyiben a Bank annak teljesítését kockázatosnak ítéli, vagy azzal kapcsolatban valamilyen csalás gyanúja merül fel. Bankunknál a szolgáltatás díjmentes.

 • Érvényesség, fedezet: Külföldi kiutazása előtt minimum 2-3 héttel ellenőrizze, hogy a bankkártyája érvényes-e az utazás befejezéséig és a bankkártyájához tartozó számlán van-e elegendő fedezet.
 • Limitek: A bankkártyájához használati limitek tartoznak (napi limit, maximális napi tranzakciószám stb.). Kiutazás előtt ezeket ellenőrizze annak érdekében, hogy az ilyenkor szokásos nagyobb költségek kifizetését is elvégezhesse bankkártyájával.
 • Vigye magával a fontosabb telefonszámokat, és a kártya számával együtt tárolja külön a pénztárcájától, irataitól.
 • Telefonos banki szolgáltatás: Bankkártyájával kapcsolatos kérdéseire a kibocsátó bank telefonos szolgáltatásán keresztül külföldről is kaphat választ. Amennyiben az elfogadóhelyekkel kapcsolatban van kérdése, esetleg a bankkártyáját kell letiltani, akkor ne habozzon felhívni őket.
 • SMS-szolgáltatás - Mobil Banking:

  Kártyahasználatáról külföldi útján is kaphat SMS üzeneteket, sőt telefonon keresztül akár a tranzakció valódisága felől is érdeklődhetnek, ezért érdemes mobiltelefonját külföldön is bekapcsolni.

 • Vásárlás
  • Vásárlás közben soha ne tévessze szem elől bankkártyáját.
  • Ha valamilyen oknál fogva nem sikerül a kártyával vásárolnia, ne hagyja azt a kereskedőnél a "fizetés zálogaként".
  • Amennyiben utazásai során szállodai vagy autóbérlési számláját bankkártyájával kívánja rendezni, a legtöbb szállodában, illetve autókölcsönzőnél csak a magasabb szolgáltatástartalmú, dombornyomott bankkártyákat fogadják el fizetőeszközként (OneCard Bankkártya, Mastercard Standard, valamint Gold és Business típusú kártyák).
  • Szállodai szolgáltatás, vagy autóbérlés esetén az elfogadóhelyek a szállás, gépjármű-kölcsönzés várható összegére egy ún. elő-engedélyt kérnek, mely során a kereskedő által kalkulált összeg az Ön számláján zárolásra kerül. A végleges tranzakció az autó visszaadása során történik meg, ami azt jelenti, hogy az Ön számláján minimum a kölcsönzési összeg kétszeresének megfelelő fedezetnek kell lennie ahhoz, hogy ne érje kellemetlen meglepetés. Ezt a gyakorlatot szállodába történő bejelentkezéskor, illetve a bérelt gépjármű átvételekor abban az esetben is alkalmazzák, ha Ön előre jelzi, hogy a szolgáltatás ellenértékét készpénzben kívánja kiegyenlíteni.
   Amennyiben előre lefoglalta szállását, és bankkártyájának számát is megadta, a szállást azonban nem kívánja igénybe venni, úgy ne felejtse el időben lemondani, mert a szállás költségének egy részével megterhelik számláját.
   Külföldi kártyahasználata során kérhetik Önt személyazonosságának igazolására, sőt a magasabb kockázati kategóriába sorolható elfogadóhelyeken (pl. ékszerbolt, elektronikai berendezéseket árusító üzletek) adategyeztetésre is sor kerülhet a kereskedő és az Ön számlavezető pénzintézete között.
  • A bankkártya mellett érdemes megfelelő mennyiségű készpénzt is vinnie az útra.

 • Biztosítás: Betétikártya-szolgáltatásához automatikusan vagy opcionálisan utazási biztosítás is tartozhat. Ennek meglétéről, kondícióiról, a szükséges telefonszámokról az elindulás előtt tájékozódjon.
  Amennyiben káresemény éri külföldön, mindenképpen hívja fel a biztosító telefonos ügyfélszolgálatát (call center). Ilyen esetekben kérjen igazolást, jegyzőkönyvet, számlát (pl. járatkésés, gyógyszer stb.), melyeket őrizzen meg, majd hazaérkezése után juttasson el a biztosító kárrendezési osztályára, mert ezen dokumentumok alapján történik a kárrendezés.

  1 A kártyához rendelt bankszámla módosítása valamennyi betéti bankkártyával vagy Sokoldalú OKOSkártyával rendelkező lakossági, prémium és kiemelt Private Banking ügyfelünk számára elérhető a myRaiffeisen mobilalkalmazásban. A kártyához kapcsolt számlaszám megváltoztatása az üzleti bankkártyával rendelkező vállalati ügyfelek számára akkor érhető el, ha a kártyabirtokos az adott bankszámla felett önálló aláírási joggal rendelkezik.

Ellopás/elvesztés

 • Ha bankkártyáját elveszti, vagy ellopják, azonnal tiltsa le a nap 24 órájában működő  +36 80 488 588-as telefonszámon, vagy a kártyatársaságot a telefonos elérhetőségén, amelyről a kártyatársaságok (Mastercard, Visa) honlapján tájékozódhat. 
 • A letiltást követően jelezze bankunknál, hogy kér-e új kártyát.
 • A letiltott bankkártyát nem lehet visszaaktiválni, akkor sem, ha megtalálja.

Reklamáció

 • Mindig ellenőrizze számlakivonatát - győződjön meg arról, hogy minden terhelés jogos-e, vesse össze a terheléseket a bizonylatokkal.
 • A bizonylatokat őrizze meg.
 • Amennyiben jogosulatlan terhelést észlel, fiókjánál, DirektNeten, telefonos ügyfélszolgálaton, mielőbb nyújtsa be reklamációját, pontosan részletezve a történteket, ha lehetséges, a bizonylatokat is küldje meg részünkre.

Lejárat/megszüntetés

 • A bankkártya a rajta feltüntetett dátum (hónap/év) hónapjának utolsó napján 24. órájáig használható.
 • Lejárat előtt a bank automatikusan megújítja aktív státuszú kártyáját.
 • Ha nem kívánja meghosszabbítani a kártyáját, vagy más típusú kártyát igényel,  a lejárat előtt legalább 40 nappal jelezze bankjának.

Ajánljuk figyelmébe a Magyar Nemzeti Bank bankkártyákkal kapcsolatos kiadványait.


Dokumentumok Dokumentumok