Adósságrendezési információk (Magáncsőd) - Raiffeisen BANK

Tartalom megjelenítő

Adósságrendezési eljárás (Magáncsőd)

Mi a magáncsőd?

A magáncsőd a magánszemélyek számára kialakított csődvédelmi forma, amely azt célozza, hogy az adós és hitelezői között megállapodás jöjjön létre annak érdekében, hogy az adós fizetőképessége helyreálljon és a hitelezők belátható időn belül megtérülést realizálhassanak. A magáncsőd intézményét törvény szabályozza, melynek megtartását hatóság, a Családi Csődvédelmi Szolgálat ellenőrzi.

Kinek jelenthet megoldást az eljárás?

Az eljárás akkor jelenthet megoldást pénzügyi problémáira, ha rendelkezik vagyonnal és rendszeres jövedelemmel, de tartozásainak összege nem haladja meg vagyonának kétszeresét. Ezen felül hajlandó minimum 5 évig törleszteni a tartozásait az adósságrendezési megállapodásnak megfelelően, valamint hozzájárul ahhoz, hogy a kedvezményekért cserébe pénzügyeit rendszeresen ellenőrizzék.

Jogosult vagyok belépni a programba?

A családi csődvédelem programjába való belépés önkéntes. Az Are törvény (2015. évi CV.) meghatározza a jogosultsági feltételeket, melyek a következők:

 1. Az adósnak (önálló vagy adóstársi minőségben adóstársaival együtt) összességében legalább 2.000.000 Ft, legfeljebb 60.000.000 Ft tartozása van.
 2. Az adós (adóstárs) tartozásai meghaladják az adós, adóstárs adósságrendezésbe tartozó vagyonának 80%-át, de nem haladhatják meg az adós, adóstárs belföldön található vagy hozzáférhető vagyonának 200 százalékát, azzal, hogy ez utóbbi rendelkezés szempontjából a vagyonba beleértendő az adós, adóstárs öt évre számított, adósságrendezésbe vonható várható bevétele is, de nem tartozik bele a 230/2015 (VIII.12.) korm. rendeletben meghatározott vagyon, illetve bevétel. (Ld. a "Mi nem tartozik a magáncsődbe? - 230/2015. (VIII.12.) Korm. rend." c. alább csatolt dokumentumot)
 3. A tartozások legalább 80 százaléka az adós (adóstárs) által elismert vagy nem vitatott.
 4. A tartozások között legalább egy olyan van, amely már legalább 90 napja lejárt és összege meghaladja az 500.000 forintot.
 5. A hátrasorolt követelések száma nem haladja meg az ötöt.
 6. A tartozások között van fogyasztói hiteltartozás vagy olyan tartozás, amely olyan szerződésből ered, melyet az adós egyéni vállalkozói minőségéből ered.
 7. A tartozások egyike sem olyan, amely az adós korábbi, jogellenes cégjogi tevékenységével összefüggésben keletkezett (jogerős bírósági határozat alapján).

Mit kell tennem, hogy beléphessek?

Az adósnak és az adóstársnak közösen, írásban kell bíróságon kívüli adósságrendezési eljárást kezdeményezniük a főhitelezőnél a jogszabályban meghatározott nyomtatványok alkalmazásával.

Milyen fizetési kötelezettséggel jár az eljárás?

Az eljárás megindításakor a főhitelező részére 20.000 Ft költségátalányt, valamint havonta minimális törlesztőrészletet kell teljesíteni, amely a zálogjoggal biztosított nyilvántartott követelés 7%-ának egytizenketted része, de legfeljebb a záloggal terhelt ingatlan forgalmi értéke 7%-ának egytizenketted része. Az eljárás során tartozásait, közüzemi számláit, kötelezettségeit továbbra is rendszeresen fizetnie kell.

Mi történik az eljárás kezdeményezésekor?

 • Ha hitelkártyával vagy folyószámlahitellel rendelkezett, az ott meghatározott keretek a továbbiakban nem állnak az Ön rendelkezésére.
 • Már megkötött hitelszerződése esetén, azon hitelösszeg, illetve szakaszos teljesítés esetén hitelösszegek, amelyek még nem kerültek folyósításra, nem kerülhetnek kifizetésre.
 • Az adósságrendezési eljárás kezdeményezésének a ténye feljegyzésre kerül a Központi Hitelinformációs Rendszerbe (KHR).
 • Tájékoztatjuk továbbá, hogy a - hatályos vonatkozó jogszabályok rendelkezései értelmében - a vagyona, jövedelme, illetve a bankszámlája feletti rendelkezési joga korlátozásra kerülhet, valamint csak a mindennapi élet szokásos kiadásaihoz szükséges jövedelméhez férhet hozzá.

Mi történik, ha nem tartja be a megállapodásban foglaltakat?

Ha Ön az egyezséget nem tartja be vagy nem teljesíti a törlesztőrészleteket, a bíróság megszünteti az adósságrendezési eljárást, és így megszűnik a csődvédelme és tíz évig nem is kérelmezhet újra magáncsőd eljárást. A fennálló tartozásokra a hitelezők kezdeményezhetnek/folytatják az igényérvényesítési eljárásokat.

Adósságrendezési eljárással kapcsolatos panaszok

Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy 2015. évi CV. törvény hatálya alá tartozó panaszok bejelentésére, azok feldolgozására és kezelésére vonatkozó részletes tájékoztatás a Panaszkezelési információk menüpontban érhető el.