Ugrás a tartalomhoz

Panaszbejelentés

Ügyfeleink leggyakoribb problémáira az alábbiakban gyűjtöttük össze válaszainkat.
Kérjük, nézze meg, hogy az Ön problémájára (a lenyitható címekre kattintva) választ kap-e honlapunkon.

  Bankszámlával kapcsolatban

1. Számlavezetési díj

1.a) Panasz:

0 Ft-os számlavezetési díjú DíjNullázó /DíjNullázó 2.0 /DíjNullázó Plusz számlacsomagom van, mégis levontak számlavezetési díjat.

Válasz:

DíjNullázó számlacsomagok díjmentességének feltétele, hogy a bankszámlára

 • havi rendszerességgel,
 • legfeljebb két tételben, bármilyen jogcímen,
 • a hatályos kondíciós listában szereplő összegben bankon kívüli jóváírás érkezzen.

Jóváírás összege:
Az díjmentességhez szükséges jóváírás összegét a mindenkor hatályos Raiffeisen bankszámla, elektronikus szolgáltatások Kondíciós Listában (ide kattintva) nézheti meg.
Pénztári befizetéssel a feltételként meghatározott jóváírás nem teljesíthető.

Vizsgált időszak:
A díjmentességhez szükséges feltételeket a tárgyhónapot megelőző hónap 21. napjától a tárgyhónap 24. napjáig kell teljesíteni. Például május 31-én terhelt számlavezetési díjhoz a vizsgált időszak: április 21. - május 24.

 

1.b) Panasz:

Aktivitás 2.0 /Aktivitás számlám van, mégis levont a Bank számlavezetési díjat.

Válasz:

Az Aktivitás számlacsomagok díjmentességének feltétele, hogy a bankszámlán:

 • havonta legalább 4 db tranzakció teljesüljön,
 • ezeknek a tranzakcióknak az összértéke érje el a hatályos Kondíciós Listában meghatározott összeget,
 • és aktivált bankkártyával rendelkezzen.

A díjmentességhez szükséges tranzakciók elvárt összegét a mindenkor hatályos Raiffeisen bankszámla, elektronikus szolgáltatások Kondíciós Listában (ide kattintva) nézheti meg.

Tranzakciók:
A Bank a következő tranzakciókat veszi figyelembe a feltétel teljesítéséhez:

 • eseti és állandó átutalás (ide nem értve a saját számlák közötti átvezetéseket)
 • csoportos beszedési megbízás,
 • bankkártyás készpénzfelvétel bankautomatából,
 • bankkártyás vásárlás (ide nem értve a hitelkártyás vásárlásokat).

Vizsgált időszak:
Az ingyenes havi számlavezetéshez a vizsgált időszak a hónap első és utolsó banki munkanapja közötti napokat jelenti. Például május 31-én terhelt számladíjhoz a vizsgált időszak: május1. - május 31.
A hónap végére eső hétvégi/munkaszüneti napon végzett bankkártyás tranzakció nem minden esetben terhelődik be a bankszámlára az adott hónapban, ezért azt a Bank már nem veszi figyelembe.

2. Átutalás díja

Panasz:

Nem értem, miért vontak ekkora díjat az átutalásomért.

Válasz:

Bankunk az átutalási megbízás teljesítéséért a mindenkor hatályos vonatkozó Kondíciós listában szereplő díjakat számítja fel.

A hatályos Raiffeisen bankszámla, elektronikus szolgáltatások Kondíciós Listába szereplő díjakat ide kattintva megnézheti.

A díjak mértéke függ:

 • a bankszámlára érvényes átutalási díjtól (Raiffeisen számlánként eltérő)
 • az átutalás devizanemétől (forint vagy más deviza),
 • az átutalás irányától (bankon belülre vagy kívülre megy az utalás),
 • a megbízás módjától (bankfiókban, telefonon vagy internetbankban indított utalás)
 • deviza átutalás esetén sürgősségétől

3. Csoportos beszedési megbízás

3.a) Panasz:

Olyan csoportos beszedéshez kapcsolódó levonás van a számlámon, amivel nem értek egyet.

Válasz:

Bankunk a csoportos beszedési megbízás teljesítését megelőzően kizárólag a következőket ellenőrzi:

 • érvényes-e a bankszámlára Ön által megadott csoportos beszedési megbízás,
 • bankszámlájának egyenlege lehetővé teszi-e a kifizetést,
 • a terhelendő összeg az Ön által megadott felső értékhatár (limit) alatt van-e,
 • az szolgáltató azonosító adatai egyeznek-e az Ön által megadottakkal.
 • a fogyasztó azonosító száma megegyezik-e a Bank felé megadott azonosítóval

Ha a szolgáltató által benyújtott beszedés a fenti feltételeknek megfelel, Bankunk teljesíti a csoportos beszedési megbízást.

A csoportos beszedés teljesülése előtt, lehetősége van a beszedésre váró tételeit DirektNet internetbankon a csoportos beszedések menüpontban, azonos nevű fülön megtekinteni. A beszedésre váró tételeket Ön vissza tudja utasítani. Ha limit feletti felhatalmazás érkezik, akkor azt itt tudja engedélyezni.

 

3.b) Panasz:

Nem vonta le a szolgáltató a számlámról az esedékes díjat, nem teljesült a csoportos beszedési megbízásom.

Válasz:

Ez akkor szokott előfordulni, ha

 • az Ön bankszámláján nem volt elegendő összeg a levonás időpontjában,
 • az azonosítók (fogyasztó és szolgáltató azonosítója, számlaszám, dátum) nem egyeznek az csoportos beszedési megbízás adataival
 • az Ön által megadott felső összeghatár (limit) kisebb volt, mint a szolgáltató által levonni kívánt díj.

A Bankunkhoz beérkezett, de nem teljesült megbízások adatait megtekintheti az internetbank Átutalás, Devizaváltás/Csoportos beszedések/Nem teljesült tételek menüpontjában, annak a bankszámlának a kiválasztása után, melyre a felhatalmazást megadta.  

 

3.c) Panasz:

Kétszer is levonta a szolgáltató a havi díjat, duplán teljesült a csoportos beszedési megbízásom.

Válasz:

Az Ön által megadott felső összeghatárt a Bank minden egyes szolgáltatói beszedéskor/terheléskor külön-külön vizsgálja. Ha a szolgáltató többször is benyújtotta a Bankhoz a beszedési kérelmét, kérjük a Szolgáltatójánál jelezze a problémát.

A számláján teljesült csoportos beszedések az internetbankban a Számlainformáció/Számlatörténet menüpontban folyamatosan ellenőrizhetők.  

 

3.d) Panasz:

Annak ellenére, hogy megadtam a csoportos beszedési megbízást a Banknak, a szolgáltató mégis csekket küldött nekem.

Válasz:

A megbízások nem azonnal működnek. A Bank a felhatalmazás befogadásától számított második banki munkanapon értesíti a szolgáltatót, a szolgáltatónak azonban 60 napja van arra, hogy feldolgozza az Ön által megadott csoportos beszedési megbízást. Ameddig ez nem történik meg, addig a szolgáltató csekken kéri a díjak befizetését.  

4. Állandó átutalás

4.a) Panasz:

Nem teljesült az állandó átutalási megbízásom.

Válasz:

Kérjük, ellenőrizze, hogy a bankszámlán volt-e elegendő összeg az átutalási megbízás teljesítéséhez. Állandó átutalási megbízás esetén lehetőség van végdátum megadására is, amelyet követően lejár a megbízása, így a Bank nem utalja el a pénzt. Így előfordulhat, hogy állandó átutalási megbízása azért nem teljesült, mert Ön végdátumot adott meg.

 

4.b) Panasz:

A megbízásom kétszer, vagy korábban teljesült a megadott időpontnál.

Válasz:

Ha az Ön által megadott esedékesség napján nincs elegendő összeg bankszámláján az átutaláshoz (fedezethiány), akkor a Bank a következő 35 napon belül, munkanapokon ismét megpróbálja teljesíteni a megbízást. Ezért előfordulhat, hogy a várakozó tétel és a következő esedékes utalás közel egy időben teljesül. Az előző esedékes utalás későbbi teljesítése miatt úgy tűnhet, mintha duplán és korábban utalna a rendszer.

Példa az állandó átutalás teljesítésére:

 • Az esedékesség minden hónap 5. napja
 • 05.05-én fedezethiány miatt nem teljesül az utalás
 • 06.01-én érkezik pénz a számlára
 • 06.01-én teljesül a 05.05-i esedékességű utalás
 • 06.05-én teljesül az adott havi átutalási megbízás

5. Számlakivonat

Panasz:

Nem kaptam meg postán a számlakivonatomat.

Válasz:

A korábban postán küldött kivonatok mellékletében Bankunk felajánlotta Önnek az elektronikus bankszámlakivonatra (e-kivonat) átállást. Amennyiben nem kérte, hogy Önnek továbbra is papíron postázzuk a kivonatot, akkor már e-kivonat kap, amit az internetbankban nézhet meg.

Kérjük, ellenőrizze és szükség esetén módosítsa a számlájához beállított kivonatküldési módot, valamint levelezési címet bankfiókunkban, vagy telefonos ügyfélszolgálatunkon a +36 80 488 588-as telefonszámon.

Kivonat abban az esetben készül a bankszámlájáról, amennyiben azon terhelés vagy jóváírás történt az adott hónapban. Terhelés vagy jóváírás hiányában évente egyszer küldünk Önnek kivonatot.

Ha postai kézbesítést kért és megfelelő postai cím szerepel rendszerünkben, úgy Bankunk havonta postázza Önnek a kivonatot. Amennyiben ennek ellenére azt mégsem kapja meg, kérjük, egyeztessen a Magyar Posta Zrt.-vel.

6. Számla megszüntetése

Panasz:

Már rég nem használom a számlámat, mégis vonják a számlavezetési díjat.

Válasz:

A nullás számlaegyenleg, vagy az, hogy hosszabb ideje nem történik pénzmozgás a számlán, nem jelenti a számla automatikus megszűnését.
A számla csak abban az esetben szűnik meg, ha annak megszüntetését/bezárását a bankfiókban személyesen kéri.

A számlazárás feltétele, hogy

 • érvényben lévő banki szolgáltatás vagy termék (pl. állandó átutalási megbízás, élő lekötött betét) ne kapcsolódjon a bankszámlához,
 • ne álljon fenn tartozás a Bankkal szemben,
 • a számla pozitív egyenlegéről rendelkezzen,

Amennyiben a számlához bankkártya is tartozik, azt le kell adni a bankfiókban (érvénytelenítésre kerül).

7. Számlaterhelés

Panasz:

Olyan tartozást vontak le a bankszámlámról, amire nem adtam megbízást.

Válasz:

Amennyiben Ön a Bankkal szemben fennálló fizetési kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, a Banknak lehetősége van - előzetes értesítés nélkül - másik bankszámlájáról beszámítást kezdeményezni, azaz a tartozás összegét onnan levonni.
A beszámításkor Bankunk (az Általános Üzleti Feltételek 1/VIII/8.6 pontja alapján) megterheli azon számláját, amelyen a tartozás összegére részben vagy egészben fedezet található.

  Bankkártyával kapcsolatban

1. Bankkártya díja

Panasz:

Most kértem bankkártyát, és azonnal levonták az egész éves kártyadíjat a számlámról.

Válasz:

Bankunk a mindenkor hatályos Raiffeisen OKOSkártya, Bank-, és Hitelkártya Kondíciós Lista alapján éves díjat számíthat fel a bankkártya után.

A bankkártya első éves díját a kártya igénylésekor (igénylést követő néhány napon belül) kell kifizetni. A második évtől kezdődően az éves díj a kártyaigénylés hónapját követő hónap első munkanapján terhelődik számláján

Példa a kártyadíj terhelésére: 

Bankkártya igénylés dátuma: 2016.06.06.
Első éves díj felszámításának dátuma: 2016.06.07.
Díjfelszámítás dátuma a második évben: 2017.07.01.

A bankkártyák érvényességi ideje 3 év. A kártya érvényességének lejárati dátumát a kártyán, a kártyaszám alatt találja, hónap/év formátumban.

2. Limitmódosítás díja

Panasz:

Módosítottam a bankkártyám napi vásárlási/készpénz-felvételi összeghatárát és/vagy darabszámát, és limitmódosítási díjat vontak le a számlámról.

Válasz:

A bankkártya használat összegének és darabszámának (limitek) módosítása bármikor lehetséges. A kártya alábbi limitjeinek minden egyes módosításakor limitmódosítási díjat kell fizetni:

 • készpénzfelvétel összege
 • készpénzfelvétel darabszáma
 • vásárlás összege
 • vásárlás darabszáma

A díj pontos összegét a hatályos Raiffeisen OKOSkártya, Bank-, és Hitelkártya Kondíciós Lista tartalmazza.

Példák a limitmódosítási díj fizetésére
Ha Ön a hatályos kondíciós listában meghatározott napi maximum limitösszegen és darabszámon belül egy megbízás során kéri a limit emelését és későbbi csökkentését (akár visszaállítását a korábbi értékre), akkor minden emelésnél és csökkentésnél limit módosítási díj kerül terhelésre.

Ha Ön egyszerre több fajta limitet is módosít (készpénzfelvételi és vásárlási összeg maximum értéke és darabszám), akkor minden limit típus (jelen esetben 4 féle) módosításának díja terhelésre kerül.

Extra limitmódosítás (a limit meghatározott maximum limit fölé emelése) esetén a módosítás díja magasabb, azonban az csak egyszer kerül terhelésre.

3. Pótkártya díj

Panasz:

Rossz bankkártyát kaptam a banktól, ezért kértem a jó adatokkal a legyártást. A bank pótkártya díjat vont le a bankszámlámról.

Válasz:

Érvényes kártya újragyártásakor a Bank az alábbi esetekben nem számít fel pótkártya díjat:

 • postai kézbesítés során elveszett kártyát kell pótolni
 • a Bank hibájából helytelen adatokkal legyártott kártya kerül pótlásra,
 • ha az eredeti kártya rendeltetésszerű használatra alkalmatlan, és ezt a Bank vizsgálata alátámasztja.

A banki vizsgálatot a hibás és használatra alkalmatlan kártya bankfiókban történő leadásával kérheti.

Ha a pótkártyára nem Bankunk hibájából van szükség (pl. helytelen adatot adott meg az eredeti kártya gyártásához), akkor pótkártya díjat kell fizetni a hatályos Raiffeisen OKOSkártya, Bank-, és Hitelkártya Kondíciós Lista alapján.

  Hitelkártyával kapcsolatban

1. Automatikus keretfeltöltés

1.a) Panasz:

Nem használtam a hitelkártyám, mégis levonta a Bank a keretfeltöltő szolgáltatás díját a számlámról.

Válasz:

A hitelkártyához kapcsolódó automatikus keretfeltöltő szolgáltatásnak havi díja van, mely akkor is levonásra kerül, ha nem használta a hitelkeretét, vagy a kérdéses összeget már átvezette a hitelkártya-számlára. A díjakról a hatályos Raiffeisen OKOSkártya, Bank-, és Hitelkártya Kondíciós Listában tájékozódhat.

 

1.b) Panasz:

Feltöltöttem a hitelkeretemet, de az automatikus keretfeltöltés is megtörtént, ezért duplán került át a pénz a bankszámlámról a hitelkártya-számlára.

Válasz:

Az automatikus keretfeltöltést Bankunk a fizetési határidő napján, a napi zárásban végzi el. Kérjük, ezen a napon már ne végezzen hitelkeret feltöltést, mert az dupla átvezetést eredményez. Ilyenkor az internetbankon keresztül tud a hitelkártya-számláról a bankszámlájára visszautalást indítani díj ellenében, amit a hatályos Raiffeisen OKOSkártya, Bank-, és Hitelkártya Kondíciós Lista  tartalmaz.

2. Késedelmi díj

Panasz:

Késedelmi díjat vontak a hitelkártya-számlámról.

Válasz:

Jellemzően az alábbi esetekben terhelődhet késedelmi díj a hitelkártya-számlán:

 • a minimum fizetendő összeg nem vagy nem teljes mértékben kerül visszafizetésre a türelmi időszak alatt (jellemzően minden hónap 25. napja és a következő hónap 10. napja között). Kérjük, a minimum összeget mindig egész forintra felfelé kerekítse!
 • a felhasznált hitelkeretet a havi zárás előtt visszafizeti ugyan, de a számlazárás időpontjáig újabb terhelések történnek a hitelkártya-számlán, amelyek visszafizetésére határidőig nem kerül sor.  

A fenti esetek elkerülése érdekében kérjük, várja meg a számlazárást (minden hó 25. napja), és legalább a Bank által megadott minimum összeget fizesse be a megadott türelmi időszak végéig (következő hó 10. napja).
A visszafizetendő összegről, illetve a felhasznált hitelkeret mértékéről a Hitelkártya számlakivonatából, illetve az internetbankban is tájékozódhat.

  Mobil Banking, SMS szolgáltatással kapcsolatban

a) Panasz:

Nem kaptam SMS üzenetet a számlaterhelésről/jóváírásról.

Válasz:

Az alábbi esetekben előfordulhat az SMS késése, vagy elmaradása

 • bankkártyás vásárlás során a Bankhoz nem érkezett engedélykérés (például 5000 Ft alatti érintőkártyás fizetéskor)
 • Magas tranzakciószámok időszakában (jellemzően a hónap elején) az SMS-ek mennyisége többszörösére nő, ezért késhet az SMS üzenet.

Ha korábban időben megérkeztek az SMS-ek, és nem a fenti esetek valamelyike áll fenn, kérjük, ellenőrizze a telefonjának beállításait.

A Mobil Banking szolgáltatás beállításainak ellenőrzésére személyesen bankfiókunkban, vagy telefonos ügyfélszolgálatunkon keresztül a +36 80 488 588-as telefonszámon nyílik lehetősége.

 

b) Panasz:

Egy levonásról több SMS-t is kaptam.

Válasz:

Bankunk az SMS üzeneteket egyszer továbbítja a szolgáltató felé, és azután terhel SMS díjat.  Amennyiben az üzeneteket mégis többször kapja meg, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a mobilszolgáltatójával.  

  DirektNet, internetbankkal kapcsolatban

a) Panasz:

Nem érkezik meg az aláírásához szükséges SMS

Válasz:

Kérjük, ellenőrizze a telefonkészüléke beállításait, és szükség esetén indítsa újra a telefont. Ezt követően kérjen új aláíró kódot a jóváhagyáshoz.

Hibaüzenet esetén kérjük, tegye meg az alábbiakat:

 • másik internetes böngészőprogramban használja az internetbankot,
 • a netbanki megbízásba gépelje be (ne másolja) az adatokat,
 • mellőzze a böngészőprogram frissítési parancsát, és ne nyisson új böngésző lapot mielőtt aláíró SMS-t kérne,
 • törölje az internetes böngészőjéből a cookie-kat (mérőkódokat).

Mielőtt új megbízást töltene ki, kérjük, ellenőrizze a számlatörténetben, hogy teljesült-e a korábban indított tranzakció.

Ha nem talált megoldást a problémára, kérjük, írjon nekünk email-t, amelyben a hibaüzenetről képernyőképet is küld.

 

b) Panasz:

Elfelejtettem a DirektNet, internetbanki jelszavam

Válasz:

Amennyiben rendelkezik Direkt PIN kóddal, kérjen új, egyszer használatos DirektNet internetbank aktiváló PIN kódot a +36 80 488 588-as telefonszámon, vagy a bankfiókban.
Ha a Direkt Azonosítóját is elfelejtette, kérjük, személyesen kérjen újat bankfiókjaink egyikében.

 

c) Panasz:

Többször is elrontottam a jelszavam, és letiltott az internetbank.

Válasz:

Kérjük, a jelszó megadásakor figyeljen a kis és nagy betűkre, számokra. A Caps Lock (nagybetű) billentyű bekapcsolása és a Num Lock (számok) billentyű kikapcsolt állapota is hibás jelszó gépelést okozhat.
Ha háromszor egymás után hibás jelszót ad meg, az Ön biztonsága érdekében a DirektNet, internetbankot időszakosan, 24 órán át nem tudja használni. Az ideiglenes tiltás csak új DirektNet aktiváló PIN kóddal oldható fel. Amennyiben rendelkezik Direkt PIN kóddal, kérjen új, egyszer használatos DirektNet internetbank aktiváló PIN kódot a +36 80 488 588-as telefonszámon, vagy bankfiókjaink egyikében. Ha nem igényelt új DirektNet aktiváló PIN kódot és jelszavát nem módosította, akkor 24 óra elteltével ismét régi jelszavával tud bejelentkezni a DirektNet internetbankba.

  Bankszámlahitellel kapcsolatban

Panasz:

Bankszámla-hitelkeret kezelési költséget terheltek a számlámon

Válasz:

A rendelkezésre tartott bankszámla hitelkeret összege után a Bank éves kezelési költséget számít fel, ennek mértékét a hatályos Fedezetlen Hitelek Kondíciós Listában találja.  Az éves kezelési költség felszámítása független attól, hogy Ön ténylegesen használta-e a hitelkeretet, vagy, hogy milyen mértékben használta azt ki. A díj terhelése évente egyszer történik és minden évben a szerződés létrejöttének hónapjában esedékes.

  Személyi kölcsönnel kapcsolatban

Panasz:

A Bank elutasította a személyi kölcsön igénylésemet.

Válasz:

Bankunk az igénylésen rögzített adatai ellenőrzése és a kölcsönnyújtás kockázatának felmérése végett - az általa kialakított szempontok alapján - hitelbírálatot végez. A kölcsönigénylés befogadása a Bank részéről nem jelent kötelezettségvállalást az igényelt kölcsön nyújtására. A Bank saját hatáskörben jogosult dönteni az igénylés elutasításáról vagy elfogadásáról.

  Lakáshitellel kapcsolatban

Panasz:

A Bank elutasította a lakáshitel igénylésemet.

Válasz:

Bankunk az igénylésen rögzített adatai ellenőrzése és a kölcsönnyújtás kockázatának felmérése végett - az általa kialakított szempontok alapján - hitelbírálatot végez. A hiteligénylés befogadása a Bank részéről nem jelent kötelezettségvállalást az igényelt kölcsön nyújtására. A Bank saját hatáskörben jogosult dönteni az igénylés elutasításáról vagy elfogadásáról.

  Befektetésekkel kapcsolatban

Panasz:

Az értékpapír-számlámon díjat vont le tőlem a Bank.

Válasz:

Az értékpapír-számla számlavezetési díja a mindenkor hatályos Befektetési Termékek Kondíciós Lista  alapján negyedévente kerül terhelésre. Aktív számla esetén Bankunk az értékpapír-számlavezetési díjat - attól függetlenül, hogy azon található-e befektetés, vagy sem - felszámítja. Javasoljuk, hogy amennyiben nincs szüksége értékpapír-számlára, személyesen bankfiókunkban adjon megbízást annak megszüntetésére.

  Biztosítással kapcsolatban

Panasz:

A megszüntetett Gondoskodás biztosításom után levonta a díjat a Bank.

Válasz:

A biztosítás díjkönyvelése utólag történik. A hó közben megszüntetett biztosítások esetében az utolsó, megkezdett biztosítási hónapra a díj felszámításra kerül.

  Behajtással kapcsolatban

Panasz:

Kéretlen behajtási megkereséseket kapok a Banktól

Válasz:

lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek ügyfelekkel szembeni tisztességes magatartásáról szóló Magatartási Kódex értelmében Bankunk a végrehajtási eljárás lehetőség szerinti megelőzése érdekében:
"a) Amint az ügyfél fizetési késedelembe esik, a belső szabályzatában foglalt határidőn belül felveszi vele a kapcsolatot (telefonon, írásban) annak érdekében, hogy megoldást találjanak arra, miként tudná az ügyfél késedelmes tartozását kiegyenlíteni.
b) Amennyiben az első kapcsolatfelvétel nem volt sikeres, minden általában elvárható lépést megtesz, hogy az ügyféllel kapcsolatba kerüljön, és a megkeresésre az ügyfél érdemben reagáljon."

A fentiek értelmében Bankunk mindent megtesz annak érdekében, hogy a lehető legtöbb elérési úton felhívja az Ön figyelmét a tartozásra és a fizetési mulasztás lehetséges következményeire.

  Személyes adatokkal kapcsolatban

1. Téves telefonszám

Panasz:

Téves telefonhívást/SMS-t kaptam a Banktól.

Válasz:

Amennyiben Ön nem ügyfelünk, mégis Bankunk telefonon kereste, akkor az Ön telefonszáma szerepel rendszerünkben ügyfelünk elérhetőségeként. Ha Ön igazolni tudja, hogy a telefonszám az Ön nevén szerepel, kérjük, juttassa el Bankunkhoz az ezt igazoló dokumentumot (előfizetői szerződés) annak érdekében, hogy a számot törölhessük rendszerünkből. Ellenkező esetben a telefonszám törlésére csak ügyfelünk megbízása alapján lesz lehetőség. Megértését és közreműködését előre is köszönjük.

2. Téves cím

Panasz:

Postai levelet kaptam tévesen a Banktól.

Válasz:

A Bank az ügyfele által megadott lakcímet, illetve levelezési címet tartja nyilván, amelynek módosítására kizárólag az ügyfél megbízása alapján van lehetőség.
Amennyiben Ön igazolni tudja, hogy a Bank által postán keresett személy nem az Ön címén tartózkodik, kérjük, juttassa el Bankunkhoz az ezt igazoló okiratot (jegyző által kiállított igazolás). Megértését és közreműködését előre is köszönjük.

 

Nem találtam meg a választ a fentiekben a panaszomra:

PANASZBEJELENTŐ ŰRLAP KITÖLTÉSE


Személyes adatok
Észrevétel, panasz - Kérjük, olvassa el a Panaszkezelési szabályzatunkat!

Dokumentumok Dokumentumok

Hasznos linkek Hasznos linkek