Problémát jelzek (panaszkezelés) - Raiffeisen BANK

Útkövető

Tartalom megjelenítő

Panaszkezelés

Célunk az ügyfelek magas színvonalú kiszolgálása. Észrevétele fontos számunkra!

Panasz bejelentése

A Raiffeisen Bank biztosítja, hogy a Bank magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó észrevételét, panaszát bárki - függetlenül attól, hogy a Raiffeisen Bank Zrt. ügyfele-e, vagy sem - közölhesse

  • szóban: személyesen bankfiókban vagy telefonon a +36 80 488 588-as belföldről ingyen hívható telefonszámon, vagy
  • írásban (személyesen, vagy más által átadott irat útján, postai úton),
  • e-mailben az info@raiffeisen.hu címen, vagy
  • honlapunkon itt, a panaszbejelentő űrlapunk kitöltésével.

Amennyiben Ön bankunk ügyfele, más személyt is meghatalmazhat a panaszügyben történő eljáráshoz. A meghatalmazás mintáját megtalálja bankunk honlapján, illetve a bankfiókjainkban.

A panaszok bejelentésére, azok feldolgozására és kezelésére vonatkozóan bankunk Ügyfélpanasz kezelési Szabályzata ad iránymutatást.

 

Panasz kivizsgálása

A szóban benyújtott panaszt munkatársaink azonnal megvizsgálják, és lehetőség szerint megoldják.

Azonnali megoldás hiányában a panaszról jegyzőkönyvet vesznek fel, melynek egy másolati példányát

  • szóban közölt panasz esetén átadják,
  • telefonon közölt panasz esetén postai úton megküldik az Ön részére.

Egyéb esetekben a Raiffeisen Bank Zrt. Ügyfélpanasz-kezelési szabályzatában foglaltak szerint, az írásbeli panaszra vonatkozó rendelkezések szerint jár el.

A beérkező panaszokat egységesen - mindenkor a hatályos vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően - a  Központi Panaszkezelő Csoportja kezeli. A panaszok kivizsgálására és a válaszadásra a panasz befogadásától számítva a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályban meghatározott határidő áll a Bank rendelkezésére. A  panasz kivizsgálását követően írásban megküldjük indoklással ellátott álláspontunkat Önnek.
A panasz elutasítása esetén válaszunkban tájékoztatást adunk a jogorvoslati lehetőségekről, továbbá megadjuk az érintett hatóságok és testületek elérhetőségét, levelezési címét. A panaszkezelési tevékenységgel összefüggésben a Bank a birtokába jutott adatokat (a panaszt vagy az azzal kapcsolatos, írásban vagy elektronikusan rögzített dokumentumokat) 5 évig őrzi meg.

A panaszkezelés általános menetéről és fórumairól részletes tájékoztatás található az MNB által készített - pénzügyi panaszokra vonatkozó - Pénzügyi Navigátor Füzetben is.

Űrlap