Ugrás a tartalomhoz

Prémium Magyar Állampapír

3 és 5 éves, változó kamatozású értékpapír, állami garanciával

Önnek ajánljuk a Prémium Magyar Állampapírt, ha

  • alacsony kockázatú, államilag garantált befektetésre van szüksége,
  • középtávú befektetésekben gondolkodik,
  • fontos Önnek a biztonság és a változó kamatozás

Azért érdemes a Prémium Magyar Állampapírt választania, mert

  • változó kamatozású, kamatát lejáratkor kifizető értékpapír,
  • A Prémium Magyar Állampapír 3 és 5 éves futamidővel kibocsátásra kerülő, dematerializált, változó kamatozású állampapír, amelynek alapcímlete 1.000 forint. A kifizetendő kamat mértéke a kamatbázisból és a kamatprémiumból adódik össze. Minden sorozat a kamat megállapítás évét megelőző naptári évre vonatkozóan a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett éves átlagos fogyasztói árindex-változás százalékos mértéke, mint kamatbázis felett biztosít sorozatonként eltérően,
  • visszafizetését lejáratig történő megtartás esetén az állam garantálja, névértékre és a kamatra egyaránt,
  • lejárat előtt értékesíthető.

A Prémium Magyar Állampapír 1.000 forintos címletekben kerül kibocsátásra.

A Prémium Magyar Állampapírt belföldi és külföldi magánszemélyek (devizabelföldi és devizakülföldi természetes személyek) vásárolhatják meg. 

A Prémium Magyar Állampapír adagolt kibocsátás útján, naponta megrendezésre kerülő aukciós lebonyolítással kerül forgalomba. Aukciós megbízást naponta, 100%-os nettó árfolyam plusz időarányos felhalmozott kamattal lehet, azonnali fedezet biztosítása mellett. A 2016. január 1. és 2019. június 1. között vásárolt Prémium Magyar Állampapír utáni kamatbevétel adóköteles, kamatjövedelem után az adó mértéke 15%.  A 2019. június 1-jét követően vásárolt Prémium Magyar Állampapír kamatadó-mentes.
A kamatadó csökkenthető, illetve megfizetése alól mentesség érhető el, amennyiben adott sorozat tartós befektetési számlán keresztül kerül megvásárlásra. Forintban kibocsátott állampapír lévén mentes az egészségügyi hozzájárulás (EHO) fizetési kötelezettsége alól.

Kockázat lehet, a kincstárjegyek lejárat előtti értékesítése, mert ez tőkeveszteséggel is járhat!

Az aktuálisan jegyezhető Prémium Magyar Állampapír ajánlat megtekintéséhez kattintson ide.

Kibocsátást követő forgalmazás

A minimálisan befektethető összeg 100 000 Ft. A Bank által forgalmazott Prémium Magyar Állampapírokra a Raiffeisen Bank mindennap eladási és a vételi árfolyamokat jegyez. A Prémium Magyar Állampapírokra vonatkozó eladási, illetve vételi megbízásokat Bank ezen az értéken (árfolyamon) hajtja végre. Minden kereskedési napon a 16.30-ig beérkezett megbízásokat tudjuk teljesíteni aznapra, az ezután beérkező megbízásokat csak a következő kereskedési napra vonatkozóan - az akkorra érvényes árfolyamon - teljesítjük.

Prémium Magyar Állampapír vételéhez értékpapírszámla nyitása szükséges.

A jelen hirdetésben közölt információk a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bszt.) 122. §-a szerinti reklámnak minősül, így nem tekinthető a Bszt. 41-43. §-ai szerinti előzetes tájékoztatásnak, és nem is helyettesíti azt.

Részletes feltételek az aktuális Befektetési Kondíciós Listában találhatók.

  Amennyiben Ön még nem rendelkezik a Raiffeisen Banknál értékpapírszámlával, bármely bankfiókunkban nyithat értékpapírszámlát és ügyfélszámlát.
  A várakozás elkerülése végett kérjük, foglaljon előre időpontot!

Időpontfoglalás bankfiókba

  A bankfiókba kérjük, hozza magával:
  • személyi igazolványát
  • lakcímkártyáját
  • adókártyáját

Amennyiben Ön Raiffeisen bankszámlát is kíván nyitni, vagy azzal már rendelkezik, úgy a Direkt azonosító és a Direkt PIN kód használatával befektetési szolgáltatásokra vonatkozó megbízásait a Raiffeisen DirektNeten keresztül is megadhatja!

  További információt kérhet telefonos ügyfélszolgálatunkon, a Raiffeisen Direkten is, a 06-80-488-588-as telefonszámon.