Ugrás a tartalomhoz
EN

Prémium Magyar Állampapír

3 és 5 éves, változó kamatozású értékpapír, állami garanciával

Önnek ajánljuk a Prémium Magyar Állampapírt, ha

  • alacsony kockázatú, államilag garantált befektetésre van szüksége,
  • középtávú befektetésekben gondolkodik,
  • fontos Önnek a biztonság és a változó kamatozás

Azért érdemes a Prémium Magyar Állampapírt választania, mert

  • változó kamatozású, kamatát lejáratkor kifizető értékpapír,
  • A Prémium Magyar Állampapír 3 és 5 éves futamidővel kibocsátásra kerülő, dematerializált, változó kamatozású állampapír, amelynek alapcímlete 1.000 forint. A kifizetendő kamat mértéke a kamatbázisból és a kamatprémiumból adódik össze. Minden sorozat a kamat megállapítás évét megelőző naptári évre vonatkozóan a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett éves átlagos fogyasztói árindex-változás százalékos mértéke, mint kamatbázis felett biztosít sorozatonként eltérően,
  • visszafizetését lejáratig történő megtartás esetén az állam garantálja, névértékre és a kamatra egyaránt,
  • lejárat előtt értékesíthető.

A Prémium Magyar Állampapír 1.000 forintos címletekben kerül kibocsátásra. A Prémium Magyar Állampapírt belföldi és külföldi magánszemélyek (devizabelföldi és devizakülföldi természetes személyek), belföldi civil szervezetek (pl. alapítvány, egyesület), belföldi non-profit cégek (devizabelföldi jogi személyek, valamint jogi személyiség nélküli szervezetek, meghatározott kivételekkel**) vásárolhatják meg.

** A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt.) 5.§ (1) bekezdés 60. pontja szerint intézményi befektetőnek minősülő szervezetek nem vásárolhatják meg.

A Prémium Magyar Állampapír adagolt kibocsátás útján, naponta megrendezésre kerülő aukciós lebonyolítással kerül forgalomba. Aukciós megbízást naponta, 100%-os nettó árfolyam plusz időarányos felhalmozott kamattal lehet, azonnali fedezet biztosítása mellett. A Prémium Magyar Állampapírok utáni kamatbevétel adóköteles, kamatjövedelem után az adó mértéke 2016. január 1-től 15%. Forintban kibocsátott állampapír lévén mentes az egészségügyi hozzájárulás (EHO) fizetési kötelezettsége alól.

Kockázat lehet, a kincstárjegyek lejárat előtti értékesítése, mert ez tőkeveszteséggel is járhat!

Az aktuálisan jegyezhető Prémium Magyar Állampapír ajánlat megtekintéséhez kattintson ide.

Kibocsátást követő forgalmazás

A minimálisan befektethető összeg 100 000 Ft. A Bank által forgalmazott Prémium Magyar Állampapírokra a Raiffeisen Bank mindennap eladási és a vételi árfolyamokat jegyez. A Prémium Magyar Állampapírokra vonatkozó eladási, illetve vételi megbízásokat Bank ezen az értéken (árfolyamon) hajtja végre. Minden kereskedési napon a 16.30-ig beérkezett megbízásokat tudjuk teljesíteni aznapra, az ezután beérkező megbízásokat csak a következő kereskedési napra vonatkozóan - az akkorra érvényes árfolyamon - teljesítjük.

Prémium Magyar Állampapír vételéhez értékpapírszámla nyitása szükséges.

A jelen hirdetésben közölt információk a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bszt.) 122. §-a szerinti reklámnak minősül, így nem tekinthető a Bszt. 41-43. §-ai szerinti előzetes tájékoztatásnak, és nem is helyettesíti azt.

Részletes feltételek az aktuális Befektetési Kondíciós Listában találhatók.

  Amennyiben Ön még nem rendelkezik a Raiffeisen Banknál értékpapírszámlával, bármely bankfiókunkban nyithat értékpapírszámlát és ügyfélszámlát.
  A várakozás elkerülése végett kérjük, foglaljon előre időpontot!

Időpontfoglalás bankfiókba

  A bankfiókba kérjük, hozza magával:
  • személyi igazolványát
  • lakcímkártyáját
  • adókártyáját

Amennyiben Ön Raiffeisen bankszámlát is kíván nyitni, vagy azzal már rendelkezik, úgy a Direkt azonosító és a Direkt PIN kód használatával befektetési szolgáltatásokra vonatkozó megbízásait a Raiffeisen DirektNeten keresztül is megadhatja!

  További információt kérhet telefonos ügyfélszolgálatunkon, a Raiffeisen Direkten is, a 06-80-488-588-as telefonszámon.