Tartalom megjelenítő

Folyószámlahitel

Általános jellemzők

A folyószámlahitel-nyújtás esetén vállalata folyószámláján rendelkezésre tartunk egy keretet, amelynek mértékéig számlafedezet hiányában is teljesítjük fizetési megbízásait. A számlára bejövő tételek automatikusan csökkentik a hitelkeret kihasználtságát.

A hitel devizaneme

HUF, EUR

Kondíciók

A folyószámlahitel kondíciói a piaci mozgásoknak megfelelően, megállapodás szerint alakulnak.

Futamidő

A hitel igénybevételétől számított 3 hónap - 1 év, amely a futamidő lejártával meghosszabbítható.

A hitelnyújtás feltételei

A hitelszerződés létrejöttének, a hitel lehívásának előfeltétele, hogy vállalata az alábbi dokumentumokat hiánytalanul a bank rendelkezésére bocsássa:

a.) a cég alapító okiratának (alapszabályának vagy társasági szerződésének) hatályos változata hiteles másolatban;

b.) a cég cégbírósági bejegyzése hiteles másolatban, a folyamatban lévő ügyek esetében a cégbíróság érkeztető pecsétjével ellátott bejegyzési illetve változás-bejelentési kérelem hiteles másolata, illetve 30 napnál nem régebbi, számlatulajdonosra vonatkozó cégkivonat;

c.) a cég képviselőinek aláírási címpéldánya;

d.) a cég bankhoz bejelentett képviselőinek aláírásmintája a bank által rendelkezésre bocsátott aláírási kartonon;

e.) a cég legfrissebb mérlegbeszámolója;

f.) a cég banknál nyitott folyószámlájára vonatkozó szerződés aláírt formában.

A bank hitelbírálati osztálya bonitásvizsgálatot végez a hiteligényt benyújtó vállalattal kapcsolatban. Amennyiben a vállalat megfelel a bank által támasztott követelményeknek, a bank hitelszerződésben állapodik meg a vállalattal a hitel feltételeiről.

Hol kaphat részletesebb információt?
Fiókjainkban ügyfélreferenseink készséggel állnak az ön rendelkezésére. Itt további információhoz juthat egyéb szolgáltatásainkkal kapcsolatban is.

Telefonos ügyfélszolgálatunk szívesen ad felvilágosítást. Kérjük, hívja a Raiffeisen Direkt 06-80-200-544-es telefonszámát!