Rövid lejáratú hitel

Általános jellemzők

Ha vállalata termelése ciklikusan változik, és rövid távú forgótőke hiánya lép fel, úgy rövid lejáratú hitelt igényelhet, amennyiben vállalata számlát vezet a banknál. A rövid lejáratú, forgóeszköz-finanszírozási hitel útján a Bank biztosítja vállalata átmeneti (esetleg szezonalitással összefüggő, rövid távú) forrásszükségletét.

A hitel devizaneme

HUF
EUR

Kondíciók

A kamatkondíciók megállapítása a vállalattal történt megállapodás alapján történik.

Futamidő

A hitel igénybevételétől számított maximum 1 év.

A hitelnyújtás feltételei

A hitelszerződés létrejöttének, a hitel lehívásának előfeltétele, hogy vállalata az alábbi dokumentumokat hiánytalanul a Bank rendelkezésére bocsássa:

a.) a cég alapító okiratának (alapszabályának vagy társasági szerződésének) hatályos változata hiteles másolatban;

b.) a cég cégbírósági bejegyzése hiteles másolatban, a folyamatban lévő ügyek esetében a cégbíróság érkeztető pecsétjével ellátott bejegyzési illetve változás-bejelentési kérelem hiteles másolata, illetve 30 napnál nem régebbi, számlatulajdonosra vonatkozó cégkivonat;

c.) a cég képviselőinek aláírási címpéldánya;

d.) a cég bankhoz bejelentett képviselőinek aláírásmintája a Bank által rendelkezésre bocsátott aláírási kartonon;

e.) a cég legfrissebb mérlegbeszámolója;

f.) a cég banknál nyitott folyószámlájára vonatkozó szerződés aláírt formában.

A Bank hitelbírálati osztálya bonitásvizsgálatot végez a hiteligényt benyújtó vállalattal kapcsolatban. Amennyiben a vállalat megfelel a Bank által támasztott követelményeknek, a Bank hitelszerződésben állapodik meg a vállalattal a hitel feltételeiről.

Hol kaphat részletesebb információt?
Fiókjainkban
ügyfélreferenseink készséggel állnak az ön rendelkezésére. Itt további információhoz juthat egyéb szolgáltatásainkkal kapcsolatban is.

Telefonos ügyfélszolgálatunk szívesen ad felvilágosítást. Kérjük, hívja a Raiffeisen Direkt 06-80-200-544-es telefonszámát!