Tartalom megjelenítő

Rövid lejáratú rulírozó hitel

Általános jellemzők

A Raiffeisen rövid lejáratú rulírozó hitelkerete megoldás nyújt a vállalatok átmeneti, esetleges szezonalitással összefüggő forrásszükségletének rendszeres biztosítására. A rövid lejáratú rulírozó hitellel a vállalat - a hitel lejáratáig - a visszafizetés arányában ismételten igénybe veheti a rendelkezésre bocsátott hitelkeret teljes összegét.

A hitel devizaneme

HUF vagy EUR

Kondíciók

A Bank által felszámított kamat mértéke, illetve egyéb díjak (egyszeri kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék, előtörlesztési díj) és azok mértékének megállapítása Vállalatával közös megállapodás alapján történik.

Futamidő

A hitel igénybevételétől számított maximum 1 év.

Vállalata a Bank 5 munkanapos előzetes értesítése mellett bármely időpontban, részben vagy egészben törlesztheti az igénybe vett kölcsönt, illetve a kölcsönök bármelyikét. A törlesztett összeg az igénybevételi lehetőségen belül a hitelkeret lejártáig a fentiek szerint bármikor, ismételten igénybe vehető.

A hitelnyújtás feltételei

A hitelszerződés létrejöttének, a hitel lehívásának előfeltétele, hogy vállalata az alábbi dokumentumokat hiánytalanul a Bank rendelkezésére bocsássa:

a.) a cég alapító okiratának (alapszabályának vagy társasági szerződésének) hatályos változata hiteles másolatban;

b.) a cég cégbírósági bejegyzése hiteles másolatban, a folyamatban lévő ügyek esetében a cégbíróság érkeztető pecsétjével ellátott bejegyzési illetve változás-bejelentési kérelem hiteles másolata, illetve 30 napnál nem régebbi, számlatulajdonosra vonatkozó cégkivonat;

c.) a cég képviselőinek aláírási címpéldánya;

d.) a cég bankhoz bejelentett képviselőinek aláírásmintája a Bank által rendelkezésre bocsátott aláírási kartonon;

e.) a cég legfrissebb mérlegbeszámolója;

f.) a cég banknál nyitott folyószámlájára vonatkozó szerződés aláírt formában.

A Bank hitelbírálati osztálya bonitásvizsgálatot végez a hiteligényt benyújtó vállalattal kapcsolatban. Amennyiben a vállalat megfelel a Bank által támasztott követelményeknek, a Bank hitelszerződésben állapodik meg a vállalattal a hitel feltételeiről.

Hol kaphat részletesebb információt?
Fiókjainkban
ügyfélreferenseink készséggel állnak az ön rendelkezésére. Itt további információhoz juthat egyéb szolgáltatásainkkal kapcsolatban is.

Telefonos ügyfélszolgálatunk szívesen ad felvilágosítást. Kérjük, hívja a Raiffeisen Direkt 06-80-200-544-es telefonszámát!