Változó kamatozású jelzáloghitelek kamatozásának változtatása - Raiffeisen BANK

Tartalom megjelenítő

Változó kamatozású jelzáloghitelek kamatozásának változtatása

Egy lakáshitel törlesztőrészlete a hitelösszeg nagyságától, a kamat mértékétől és a futamidő hosszától függ. Amennyiben a futamidő során nő a fizetendő kamat, úgy a törlesztőrészlet is növekedni fog.
Ha 5 vagy 10 éves kamatperiódusú hitelre vált, akkor ezen időszak alatt biztosan nem fog emelkedni hitelük törlesztőrészlete. Minél hosszabb ideig rögzített a kamat, az Ön törlesztőrészlete is annál tovább változatlan marad.

Kamatkockázat mérsékelt lesz

Kiszámíthatóbb lesz, mennyit fizet havonta

Nagyobb biztonságban lesz, ha időközben emelkednének a kamatok

A hosszabb távra rögzített kamatozású hitelek kamata jellemzően magasabb, cserébe azonban hosszabb időre védelmet nyújtanak a törlesztőrészletek esetleges emelkedése ellen.

Mivel a futamidő alatt a kamat változását alapvetően a piaci folyamatok befolyásolják, amire a bankoknak nincs ráhatása, ezért nem lehet előre kiszámítani, hogy a jövőben nőni, vagy csökkenni fognak a kamatok.

A kamatok változása akár jelentős mértékben is változtathatják a havi törlesztőrészlet összegét.

Ha Önnek fontos a törlesztőrészlet hosszú távú változatlansága, kiszámíthatósága, érdemes minél hosszabb időszakra fixált kamatozásra módosítani a hitelszerződést!

Ügyfeleink egyszerűsített folyamat mellett, hitelbírálat nélkül módosíthatják a jelenlegi kamatperiódusukat 5 vagy 10 éves kamatperiódusra.

1. Tájékozódjon a lehetőségekről!

Kérjük, az alábbi elérhetőségeken vegye fel velünk a kapcsolatot, és személyre szabottan tájékoztatjuk a szerződésmódosítás folyamatáról!

Telefonon a 06-1-486-5444 telefonszámon

Személyesen bármelyik bankfiókunkban

 

2. Kérelem benyújtása bankfiókban

Az ügylet Adósa kezdeményezheti bármelyik bankfiókban. Szakértőink segítenek a benyújtásban. Ha nyilvántartásunk alapján késedelemben van, akkor azt meg kell fizetnie, mert ez a benyújtás feltétele. A szerződésmódosítás költségeiről a kondíciós listában valamint lent, a "Milyen költségekkel jár a kamatozás módosítása?" menüpontban tájékozódhat.

3. Szerződésmódosítás aláírása

A kérelem benyújtását követő 30 napon belül, szakértőnkkel egyeztetett időpontban történik.
Minden ügyleti szereplő megjelenése kötelező.

4. Értesítés új kamat beállításáról

Az új kamat beállításának kezdő időpontja a szerződésmódosítás aláírási dátumától és az ügylet esedékességétől függ.

 • Beállítás napja: az új kamatperiódus kezdő dátuma (kondíciós lista alapján).
 • Értesítő levél kiküldése: értesítő levelet küldünk a beállítás napját követő 15 napon belül, melyben szerepel a pontos, jövőben fizetendő törlesztőrészlet.
 • Első új esedékesség új törlesztőrészlettel: A beállítás hónapját követő első esedékesség
 • Kamat változás gyakorisága: 5 év (60 hónap) vagy 10 év (120 hónap)
  Amennyiben Önnek 5 évnél több, de 10 évnél kevesebb van hátra a futamidejéből, 5 éves kamatperiódusú kölcsönt választhat, míg ha Önnek 10 évnél több van hátra a futamidejéből, abban az esetben Ön választhat az 5 és 10 éves kamatperiódus közül.

 

Kérjük, olvassa el az Magyar Nemzeti Bank (MNB változó kamatozású hitelek kamatkockázatának csökkentésére vonatkozó ajánlását!

A döntés előtt:

 • Mérlegelje kockázatvállalási hajlandóságát, milyen időtávra szeretné fixálni a kamatot!
 • Mérlegelje háztartási teherviselő képességét! Kérjük, mérlegelje ezt egy esetleges jövedelem csökkenés esetén is!

Önnek kell dönteni a szerződésben szereplő kamatozás megváltoztatásáról. Ezért érjük, figyelmesen olvassa el a mellékelt tájékoztató dokumentumokat!

A kérelem benyújtása előtt kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi tájékoztatót!

Kik jogosultak kamatperiódus váltást kezdeményezni?

Kamatperiódus váltó kampányban résztvevők (MNB ajánlással összhangban tájékoztató levelet kapott ügyfelek), amennyiben a levélben írt feltételeknek megfelelnek: 

 • szerződésmódosítással, új hitelbírálat nélkül (egyszerűsített folyamat) 5 vagy 10 éves kamatperiódusú kölcsönre tudják módosítani jelenlegi 3 vagy 6 havi kamatperiódusú jelzáloghitelüket, szerződésmódosítási díj nélkül (a szerződésmódosítás következtében a hitel egyéb paraméterei változatlanok maradnak pl. kezelési költség, hátralévő futamidő). 

Bankunk továbbá azon ügyfelei számára is lehetőséget biztosít kamatperiódus váltásra (egyszerűsített folyamattal), akik megfelelnek az alábbi együttes feltételeknek:

 • a módosításra kerülő kölcsönszerződés 2015.02.01. napját megelőzően került megkötésre
 • a felvett kölcsön változó kamatozású (3 vagy 6 havi kamatperiódusú),
 • a kölcsönszerződéséből esetlegesen fennálló késedelme nem haladhatja meg a 90 napot,
 • nem rendelkezik a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről szóló 2011. évi LXXV. törvény szerinti gyűjtőszámlahitelre vonatkozó hitelkeret-szerződéssel a kérelem benyújtásának időpontjában,
 • a kamatozás váltásra vonatkozó kérelem benyújtásának időpontjában nem vesz részt fizetéskönnyítési programban, vagy a rá vonatkozó fizetéskönnyítési időszak már lejárt, 
 • a kölcsönszerződése állami kamattámogatással nem érintett,
 • a kölcsönszerződés alapján a hátralévő futamidő több, mint 60 hónap.

Felhívjuk figyelmét, hogy a már aláírt kölcsönszerződésben rögzített kötelezettségéből eredően a fentieken túl további feltétel is előírásra kerülhet.
Amennyiben nem tud, vagy nem kíván élni az egyszerűsített kamatperiódus váltó folyamattal, úgy lehetőség van úgynevezett hitelkiváltású kölcsönt igényelni, azonban vegye figyelembe, hogy hitelkiváltás esetén új hitelbírálat is történik. Hitelkiváltás során szabadon választhat az elérhető konstrukciókból, és lehetősége van:

 • más kamatozást választani, így akár a futamidő végéig is rögzítheti a kamatot (ebben az esetben a futamidő is módosításra kerül a konstrukció függvényében), mellyel a kamatkockázatot meg tudja szüntetni, 
 • szereplő módosításra, 
 • fedezet módosításra, 
 • többlet összeg igénylésére, vagy 
 • akár több jelzáloghitel összevonására is, amennyiben az új hitelbírálati eljárásban megfelelnek a módosított feltételek. 

A hitelbírálathoz minden szükséges dokumentum benyújtása szükséges. Pozitív döntés esetén az eredeti hitelszerződés megszűnik, az ingatlant terhelő zálogjog törlésre kerül (díjköteles), majd ezt követően az új kölcsönszerződés vonatkozásában új bejegyzés kerül az ingatlanra és az új feltételek alapján fizeti a kölcsönét tovább.

Mit jelent a kamatkockázat és hogyan változhat a jelenlegi törlesztőrészlete?

A 3 vagy 6 havi kamatperiódusú jelzáloghitel kamat mértéke kamatperiódusonként változhat (3 vagy 6 havonta), akár pozitív, akár negatív irányba is. A kamatperiódus azon időszak, amely időszak alatt a kölcsönre megállapított ügyleti kamat mértéke változatlan. Ez azt is jelenti, hogy adott kamatperióduson belül az Ön által forintban fizetendő törlesztőrészletek állandóak.

Az ügyleti kamat változása kockázatot jelent, mivel ezeket az ingadozásokat nem lehet előre kiszámítani. Ezt a kockázatot nevezzük kamatkockázatnak. Nagyon fontos, hogy a mindenkori törlesztőrészlet kiszámítható legyen, és a háztartás teherviselő képességét ne lépje túl.

Amennyiben

 • csökken a kamat mértéke, úgy a fizetendő törlesztőrészlet is csökken, azonban 
 • növekszik, úgy az Ön által fizetendő törlesztőrészlet is emelkedik.

A kamatkockázattal kapcsolatban további információkért kérjük, alaposan olvassa el az MNB által készített, az alábbi linken elérhető kamatkockázatról szóló tájékoztatását:
https://www.mnb.hu/letoltes/tajekoztato-a-kamatkockazatrol.pdf

Milyen feltételei vannak az 5 vagy 10 éves kamatperiódusra váltásnak?

Rövid (3 vagy 6 hónapos) kamatperiódusról (az Ön választásától függően) hitelbírálat nélküli 5 vagy 10 éves kamatperiódusra váltás esetén az alábbiakat vegye figyelembe:

 • Kizárólag abban az esetben van erre lehetősége, ha:
  • a kölcsönszerződése 2015.02.01. napját megelőzően került megkötésre és változó kamatozású, 
  • a kölcsönszerződése állami kamattámogatással nem érintett
  • a kölcsönszerződéséből esetlegesen fennálló késedelme nem haladhatja meg a 90 napot
  • nem rendelkezik a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről szóló 2011. évi LXXV. törvény szerinti gyűjtőszámlahitelre vonatkozó hitelkeret-szerződéssel a kérelem benyújtásának időpontjában,
  • a kamatozás váltásra vonatkozó kérelem benyújtásának időpontjában nem vesz részt fizetéskönnyítési programban, vagy az Önre vonatkozó fizetéskönnyítési időszak már lejárt,
  • a hátralévő futamidő több, mint 60 hónap
 • Levélben megkeresett ügyfelek részére a vonatkozó szerződésmódosítási kérelmet bank által elvárt formában legkésőbb a kiküldött levélben meghatározott napig be kell nyújtani bármely bankfiókba.
 • A szerződésmódosítást, minden az eredeti kölcsönügyletben ügyletszereplőként bevont szereplőnek alá kell írnia. Amennyiben változás következett be az ügyletszereplők, vagy a fedezeti ingatlan vonatkozásában: a jelenleg fennálló szerződés szereplőit, fedezeti ingatlan adatait és tulajdoni helyzetét egyeztetni szükséges a kérelem benyújtásával egyidejűleg. Amennyiben nem rendezettek a szerződéses feltételek, úgy először az aktuális szerződést kell a Bank hatályos szabályzatai alapján rendezni, vagy hitelkiváltást igényelni az aktuális szabályzatok és kondíciók alapján. Rendezett szerződéses feltétel azt jelenti, hogy minden az eredeti szerződéssel kapcsolatos kötelező módosítás (szereplő módosítás, fedezet módosítás) megtörtént. 
 • Amennyiben a kamatozás váltással kapcsolatos módosításról szóló szerződésmódosítási kérelem beadásának időpontjától számított 30 napon belül nem kerül a szerződésmódosítás aláírásra, úgy a kamatozás váltásra vonatkozó kérelmet a Bank elutasítja.
 • A kamatperiódus váltás kondícióit a mindenkor hatályos lakossági kondíciós lista tartalmazza
 • A szerződésmódosítással egyidejűleg többlet összeg nem igényelhető. Amennyiben többlet összeget szeretne igényelni, úgy ebben az esetben vagy 1. hitelkiváltás keretében új hitelt, vagy 2. szabad felhasználású hitelt igényel.
 • A kamatperiódus váltás beállításáig a törlesztőrészleteket az eredeti szerződése alapján köteles megfizetni. Amennyiben a kamatperiódus váltás beállításáról szóló banki levél kiküldése és a beállítás között kamatperiódus fordulója van az Ügyfélnek, abban az esetben az értesítő levél alapján köteles a törlesztőrészlet befizetésére.

 

Mi alapján kerül meghatározásra az 5 vagy a 10 éves kamatperiódusú kölcsön kamatlába?

Az Ügyfelek kamatkondíciója a mindenkor hatályos lakossági kondíciós listában kerül meghatározásra, az alábbi szabályok figyelembevétele mellett:

 • Kamatozás váltó kampányban résztvevő Ügyfelek esetén (Tájékoztató levelet kapott ügyfelek): Az Ügyfelek kamatai egyedileg kerülnek meghatározásra
 • Fiókban önállóan érdeklődő ügyfelek esetén: A kamatozás váltásra vonatkozó kérelem benyújtása napján érvényes kamat + a kondíciós listában meghatározott a kérelem benyújtási napjától függő felár

Az esetleges kezelési költség mértéke változatlan marad.

Milyen költségekkel jár a kamatozás módosítása?

 

Igénylés módja Díjak / költségek
Csak kamatozás módosításra vonatkozó kérelem (rendezett szerződés esetén)
 • Szerződésmódosítás: Díjmentes
 • Közjegyzői okiratba foglalás: Nem szükséges
 • Nem hiteles tulajdoni lap lekérése:
  • Tájékoztató levelet kapott ügyfelek számára: Átvállalásra kerül
  • Önállóan érdeklődő ügyfél esetén: 1.000 Ft / ingatlan
Nem rendezett szerződés esetén, kamatozás módosítás igénylése és egyéb szerződésmódosítás (pl. szereplő, vagy fedezet módosítás szükséges) kamatozás módosítással együtt igényelt.

Ebben az esetben a kamatozás módosítása a szerződés egyéb módosításaival egyidejűleg történik, mely szerződésmódosítást (mely tartalmazza a kamatozás módosítást és az egyéb módosításokat) a kamatozás módosítási kérelem beadásának időpontjától számított 30 napon belül szükséges aláírni.
 • Szerződésmódosítás: Díjmentes
 • Közjegyzői okiratba foglalás: Szükséges, költségét az ügyfél fizeti.
 • Nem hiteles tulajdoni lap lekérése:
  • Tájékoztató levelet kapott ügyfelek számára: Átvállalásra kerül
  • Önállóan érdeklődő ügyfél esetén: 1.000 Ft / ingatlan
 • Egyéb, módosítás specifikus költségek (pl. értékbecslés, földhivatali ügyintézés díja, térképmásolat, hiteles tulajdoni lap): Ügyfél költsége (a jelenlegi kölcsönre vonatkozó kondíciós lista alapján)

 

11A kamat 5 vagy 10 éves kamatperiódusban rögzített. Az utolsó kamatperiódus időtartama 5 vagy 10 évnél rövidebb is lehet. A kamatperiódus időtartama alatt a Kölcsönre megállapított ügyleti kamat mértéke változatlan. Az első kamatperiódus a Beállítás napján kezdődik. A további kamatperiódusok kezdő időpontja az 5 vagy 10 éves időtartamok közbeiktatásával, minden esetben a kamat beállítás napjával megegyező naptári nap. Amennyiben az adott hónapban ilyen naptári nap nem szerepel, akkor a hónap utolsó napja. A kamatot a Bank kamatperiódusonként, a H2K kamatváltoztatási mutató alkalmazásával számított mértékéig jogosult módosítani.

 A kamatváltoztatási mutató magyarázata az MNB által közzétett leírás alapján:

A mutatónak az Ön szerződésére alkalmazott változata az új kamatperiódus hosszától függően:

 • H2K5 vagy
 • H2K10

A mutató a 3 havi átlagos BIRS különbsége két egymást követő kamatperiódus között.

Képletben:
ahol t a kamatperiódust jelöli, mely maximum 6 lehet (5 darab kamatváltoztatás). Egészen pontosan a kamatperiódus fordulónapja előtti 120. nap hónapját megelőző 3 hónapban a BIRS kamat 3 havi számtani átlaga.

BIRS: a kamatperiódus hosszához alkalmazkodó lejáratú BIRS 3 havi átlagolása az a pénzügyi mutató, amely a Hitelező hitelkockázatától és piaci megítélésétől egyaránt független és kifejezi, hogy ezen az áron tudja a Hitelező változó kamatozású forrását fix kamatozásúra cserélni, biztosítva ezzel a fogyasztó számára a periódus alatt változatlan kamatot/kamatfelárat. A BIRS (Budapest Interest Rate Swap) jegyzések 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 és 15 év lejáratokra kerülnek publikálásra, és olyan jegyzések, melyek a bankközi piacon átlagos piaci feltételek mellett a bankok által egymás részére az adott futamidőre jegyzett HUF kamatswap (IRS) vételi és eladási kamatlábak számtani középértékének (midswap) átlaga, ahol az adott futamidőre vonatkozó éves fix kamat (ACT/365 bázison) kerül jegyzésre a 6 hónapos BUBOR (ACT/360) jegyzéssel szemben. A Magyar Forex Társaság a Magyar Nemzeti Bankkal közösen működteti a Budapesti Kamatswap Fixing (BIRS), napi megállapítását szolgáló fixingeljárást. A BIRS ráták elérhetők az MNB honlapján.

Módosítás gyakorisága: az alkalmazott kamatperiódus figyelembevételével 5 vagy 10 év.

Módosítás alapjául szolgáló kamatváltoztatási mutató mértéke: a kamatperiódus lejártát megelőző 120. napi mutató. A mutató mindenkor hatályos mértékét a Magyar Nemzeti Bank honlapján (http://www.mnb.hu) teszi közzé.

A kamatváltoztatási mutatóval kapcsolatos további információkat a Magyar Nemzeti Bank honlapján (http://www.mnb.hu) talál.