Ugrás a tartalomhoz
EN

TÁJÉKOZTATÓ KAMATPERIÓDUS VÁLTÁSRÓL

5 VAGY 10 ÉVES KAMATPERIÓDUSRA VÁLTÁS ESETÉN

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) 9/2019. (IV.15.) számú ajánlásával (továbbiakban: MNB ajánlás) összhangban, a kamatkockázat mérséklése és a jövőbeni törlesztőrészlet kiszámíthatósága érdekében lehetőséget biztosítunk ügyfeleinknek, hogy egyszerűsített folyamat mellett (hitelbírálat nélkül) jelenlegi kamatperiódusukat 5 vagy 10 éves kamatperiódusra módosítsák!

A felelős döntés meghozatala érdekében, kérjük:

 • mérlegelje kockázatvállalási hajlandóságát!
 • tájékozódjon a kamatkockázatról, a BUBOR várható változásáról!
 • mérlegelje háztartási teherviselő képességét! Kérjük, mérlegelje ezt egy esetleges jövedelem csökkenés esetén is!
 • mérlegelje, hogy milyen időtávra szeretné fixálni a kamatot!
 • mérlegelje, hogy melyik lehetőség a legmegfelelőbb az Ön részére!
 • kérjük, olvassa el a mellékelt tájékoztató dokumentumokat!

A kamatkockázatról az alábbi tájékoztatáson túl további információkat talál az MNB weboldalán ide kattintva.

Kamatozás váltással kapcsolatban a szerződésmódosítási kondíciókról, valamint a szerződésmódosítás folyamatáról további részletes tájékoztatásért kérjük, fáradjon be bármely bankfiókunkba, vagy keresse a külön erre a célra létrehozott vonalon ( +36-1-486-5444 ) kollégáinkat.

Kamatozás váltásra vonatkozó kérelmének benyújtása előtt kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi tájékoztatót, melyben összefoglaltuk Ön számára a kamatperiódus módosítással kapcsolatban, hogy:

 • kik jogosultak kamatperiódus váltást kezdeményezni?
 • mi az igénylési folyamat (kizárólag kamatperiódus módosítás esetén)?
 • mit jelent a kamatkockázat, és hogyan változhat a jelenlegi változó kamatozású kölcsönének törlesztőrészlete?
 • milyen megoldást kínál a Raiffeisen Bank az Ön számára a kiszámíthatóbb törlesztőrészlet érdekében?
 • milyen jelentős változással járhat az 5 vagy 10 éves kamatperiódusra váltás?
 • milyen kamatperiódusokat, milyen feltétellel igényelhet (5 és 10 éves kamatperiódus)?
 • melyek azon részletes igénylési feltételek, melyeket teljesíteni szükséges?
 • mi alapján határozzuk meg az új kamat mértékét, továbbá milyen költségekre számíthat?

Kik jogosultak kamatperiódus váltást kezdeményezni?

Kamatperiódus váltó kampányban résztvevők (MNB ajánlással összhangban tájékoztató levelet kapott ügyfelek), amennyiben a levélben írt feltételeknek megfelelnek:

 • szerződésmódosítással, új hitelbírálat nélkül (egyszerűsített folyamat) 5 vagy 10 éves kamatperiódusú kölcsönre tudják módosítani jelenlegi 3 vagy 6 havi kamatperiódusú jelzáloghitelüket, szerződésmódosítási díj nélkül (a szerződésmódosítás következtében a hitel egyéb paraméterei változatlanok maradnak pl. kezelési költség, hátralévő futamidő).

Bankunk továbbá azon ügyfelei számára is lehetőséget biztosít kamatperiódus váltásra (egyszerűsített folyamattal), akik megfelelnek az alábbi együttes feltételeknek:

 • a felvett kölcsön változó kamatozású (3 vagy 6 havi kamatperiódusú),
 • a kölcsönszerződéséből esetlegesen fennálló késedelme nem haladhatja meg a 90 napot,
 • nem rendelkezik a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről szóló 2011. évi LXXV. törvény szerinti gyűjtőszámlahitelre vonatkozó hitelkeret-szerződéssel a kérelem benyújtásának időpontjában,
 • a kamatozás váltásra vonatkozó kérelem benyújtásának időpontjában nem vesz részt fizetéskönnyítési programban, vagy a rá vonatkozó fizetéskönnyítési időszak már lejárt,
 • a kölcsönszerződése állami kamattámogatással nem érintett,
 • a kölcsönszerződés alapján a hátralévő futamidő több, mint 60 hónap.

Felhívjuk figyelmét, hogy a már aláírt kölcsönszerződésben rögzített kötelezettségéből eredően a fentieken túl további feltétel is előírásra kerülhet.

Amennyiben nem tud, vagy nem kíván élni az egyszerűsített kamatperiódus váltó folyamattal, úgy lehetőség van úgynevezett hitelkiváltású kölcsönt igényelni, azonban vegye figyelembe, hogy hitelkiváltás esetén új hitelbírálat is történik. Hitelkiváltás során szabadon választhat az elérhető konstrukciókból, és lehetősége van:

 • más kamatozást választani, így akár a futamidő végéig is rögzítheti a kamatot (ebben az esetben a futamidő is módosításra kerül a konstrukció függvényében), mellyel a kamatkockázatot meg tudja szüntetni,
 • szereplő módosításra,
 • fedezet módosításra,
 • többlet összeg igénylésére, vagy
 • akár több jelzáloghitel összevonására is, amennyiben az új hitelbírálati eljárásban megfelelnek a módosított feltételek.

A hitelbírálathoz minden szükséges dokumentum benyújtása szükséges. Pozitív döntés esetén az eredeti hitelszerződés megszűnik, az ingatlant terhelő zálogjog törlésre kerül (díjköteles), majd ezt követően az új kölcsönszerződés vonatkozásában új bejegyzés kerül az ingatlanra és az új feltételek alapján fizeti a kölcsönét tovább.

Mi a kamatperiódus váltás folyamata?

1. Tájékozódás: Szerződésmódosítás feltételeiről jelen honlapon, fiókban vagy munkanaponként 8:00 - 17:30 –ig, a +36-1-486-5444-számú tájékoztató vonalon tájékozódhat.

2. Kérelem benyújtása: A kamatozás váltást az ügylet Adósa kezdeményezheti bármelyik Raiffeisen Bankfiókban. Amennyiben nem rendezettek a szerződéses feltételek (pl. be nem jelentett szereplő, vagy fedezetet érintő módosítások), úgy a kérelem benyújtásával a szerződéses feltételeket is rendezni szükséges. Rendezett szerződéses feltétel azt jelenti, hogy minden az eredeti szerződéssel kapcsolatos kötelező módosítás (pl. szereplő módosítás, fedezet módosítás) megtörtént. Amennyiben a jelenlegi kölcsöne tekintetében késedelmet tartunk nyílván, úgy a kérelem benyújtásának feltétele a késedelem megfizetése.

3. Egyeztetés szerződéskötési időpontról: Fióki munkatársunk a szerződésmódosítás elkészítését követően felveszi Önnel a kapcsolatot és egyeztet egy önnek megfelelő időpontot a szerződéskötéshez, ahol minden ügyleti szereplő megjelenése kötelező.

4. Szerződésmódosítás aláírása: A szerződésmódosításnak a kamatozás váltásra vonatkozó kérelem benyújtását követő 30 napon belül meg kell történnie és a szerződés. A szerződés aláírását megelőzően a kölcsönszerződése vonatkozásában nyilvántartott késedelmet rendezni szükséges.

5. Új kamat beállítása, értesítő levél kiküldése: Az új kamat beállításának kezdő időpontja a szerződésmódosítás aláírási dátumától és az ügylet esedékességétől függ.

5.1. Beállítás napja: az új kamatperiódus kezdő dátuma (kondíciós lista alapján).
5.2. Értesítő levél kiküldése: értesítő levelet küldünk a beállítás napját követő 15 napon belül, melyben szerepel a ténylegesen megfizetendő törlesztőrészlet.
5.3. Első új esedékesség új törlesztőrészlettel: A beállítás hónapját követő első esedékesség
5.4. Kamat változás gyakorisága: 5 év (60 hónap) vagy 10 év (120 hónap)

 

A Beállítás napjáig az eredeti kölcsönszerződése alapján köteles megfizetni a törlesztőrészleteket!

Mit jelent a kamatkockázat és hogyan változhat a jelenlegi törlesztőrészlete?

A 3 vagy 6 havi kamatperiódusú jelzáloghitel kamat mértéke kamatperiódusonként változhat (3 vagy 6 havonta), akár pozitív, akár negatív irányba is. A kamatperiódus azon időszak, amely időszak alatt a kölcsönre megállapított ügyleti kamat mértéke változatlan. Ez azt is jelenti, hogy adott kamatperióduson belül az Ön által forintban fizetendő törlesztőrészletek állandóak.

Az ügyleti kamat változása kockázatot jelent, mivel ezeket az ingadozásokat nem lehet előre kiszámítani. Ezt a kockázatot nevezzük kamatkockázatnak. Nagyon fontos, hogy a mindenkori törlesztőrészlet kiszámítható legyen, és a háztartás teherviselő képességét ne lépje túl. A referencia kamat változása akár jelentős mértékben hatással lehet a fizetendő törlesztőrészletre, a törlesztőrészlet jelentős emelkedését vagy csökkenését eredményezheti.

Amennyiben

 • csökken a kamat mértéke, úgy a fizetendő törlesztőrészlet is csökken, azonban
 • növekszik, úgy az Ön által fizetendő törlesztőrészlet is emelkedik.

A kamatkockázattal kapcsolatban további információkért kérjük, alaposan olvassa el az MNB által készített, az alábbi linken elérhető kamatkockázatról szóló tájékoztatását:
https://www.mnb.hu/letoltes/tajekoztato-a-kamatkockazatrol.pdf

Milyen feltételei vannak az 5 vagy 10 éves kamatperiódusra váltásnak?

Rövid (3 vagy 6 hónapos) kamatperiódusról (az Ön választásától függően) hitelbírálat nélküli 5 vagy 10 éves kamatperiódusra váltás esetén az alábbiakat vegye figyelembe:

 • Kizárólag abban az esetben van erre lehetősége, ha:
  • a kölcsönszerződése állami kamattámogatással nem érintett
  • a kölcsönszerződéséből esetlegesen fennálló késedelme nem haladhatja meg a 90 napot
  • nem rendelkezik a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről szóló 2011. évi LXXV. törvény szerinti gyűjtőszámlahitelre vonatkozó hitelkeret-szerződéssel a kérelem benyújtásának időpontjában,
  • a kamatozás váltásra vonatkozó kérelem benyújtásának időpontjában nem vesz részt fizetéskönnyítési programban, vagy az Önre vonatkozó fizetéskönnyítési időszak már lejárt,
  • a hátralévő futamidő több, mint 60 hónap
 • Levélben megkeresett ügyfelek részére a vonatkozó szerződésmódosítási kérelmet bank által elvárt formában legkésőbb a kiküldött levélben meghatározott napig be kell nyújtani bármely bankfiókba.
 • A szerződésmódosítást, minden az eredeti kölcsönügyletben ügyletszereplőként bevont szereplőnek alá kell írnia. Amennyiben változás következett be az ügyletszereplők, vagy a fedezeti ingatlan vonatkozásában: a jelenleg fennálló szerződés szereplőit, fedezeti ingatlan adatait és tulajdoni helyzetét egyeztetni szükséges a kérelem benyújtásával egyidejűleg. Amennyiben nem rendezettek a szerződéses feltételek, úgy először az aktuális szerződést kell a Bank hatályos szabályzatai alapján rendezni, vagy hitelkiváltást igényelni az aktuális szabályzatok és kondíciók alapján. Rendezett szerződéses feltétel azt jelenti, hogy minden az eredeti szerződéssel kapcsolatos kötelező módosítás (szereplő módosítás, fedezet módosítás) megtörtént.
 • Amennyiben a kamatozás váltással kapcsolatos módosításról szóló szerződésmódosítási kérelem beadásának időpontjától számított 30 napon belül nem kerül a szerződésmódosítás aláírásra, úgy a kamatozás váltásra vonatkozó kérelmet a Bank elutasítja.
 • A kamatperiódus váltás kondícióit a mindenkor hatályos lakossági kondíciós lista tartalmazza
 • A szerződésmódosítással egyidejűleg többlet összeg nem igényelhető. Amennyiben többlet összeget szeretne igényelni, úgy ebben az esetben vagy 1. hitelkiváltás keretében új hitelt, vagy 2. szabad felhasználású hitelt igényel.
 • A kamatperiódus váltás beállításáig a törlesztőrészleteket az eredeti szerződése alapján köteles megfizetni. Amennyiben a kamatperiódus váltás beállításáról szóló banki levél kiküldése és a beállítás között kamatperiódus fordulója van az Ügyfélnek, abban az esetben az értesítő levél alapján köteles a törlesztőrészlet befizetésére.

Mi alapján kerül meghatározásra az 5 vagy a 10 éves kamatperiódusú kölcsön kamatlába?

Az Ügyfelek kamatkondíciója a mindenkor hatályos lakossági kondíciós listában  kerül meghatározásra, az alábbi szabályok figyelembe vétele mellett:

 • Kamatozás váltó kampányban résztvevő Ügyfelek esetén (Tájékoztató levelet kapott ügyfelek): Az Ügyfelek kamatai egyedileg kerülnek meghatározásra
 • Fiókban önállóan érdeklődő ügyfelek esetén: A mindekor hatályos lakossági kondíciós lista alapján érvényes kamatfelár

Az esetleges kezelési költség mértéke változatlan marad.

Milyen költségekkel jár a kamatozás módosítása?

Igénylés módja Díjak / költségek
Csak kamatozás módosításra vonatkozó kérelem (rendezett szerződés esetén)
 • Szerződésmódosítás: Díjmentes
 • Közjegyzői okiratba foglalás: Nem szükséges
 • Nem hiteles tulajdoni lap lekérése:
  • Tájékoztató levelet kapott ügyfelek számára: Átvállalásra kerül
  • Önállóan érdeklődő ügyfél esetén: 1.000 Ft / ingatlan
Nem rendezett szerződés esetén, kamatozás módosítás igénylése és egyéb szerződésmódosítás (pl. szereplő, vagy fedezet módosítás szükséges) kamatozás módosítással együtt igényelt.

Ebben az esetben a kamatozás módosítása a szerződés egyéb módosításaival egyidejűleg történik, mely szerződésmódosítást (mely tartalmazza a kamatozás módosítást és az egyéb módosításokat) a kamatozás módosítási kérelem beadásának időpontjától számított 30 napon belül szükséges aláírni.
 • Szerződésmódosítás: Díjmentes
 • Közjegyzői okiratba foglalás: Szükséges, költségét az ügyfél fizeti.
 • Nem hiteles tulajdoni lap lekérése:
  • Tájékoztató levelet kapott ügyfelek számára: Átvállalásra kerül
  • Önállóan érdeklődő ügyfél esetén: 1.000 Ft / ingatlan
 • Egyéb, módosítás specifikus költségek (pl. értékbecslés, földhivatali ügyintézés díja, térképmásolat, hiteles tulajdoni lap): Ügyfél költsége (a jelenlegi kölcsönre vonatkozó kondíciós lista alapján)

 

11A kamat 5 vagy 10 éves kamatperiódusban rögzített. Az utolsó kamatperiódus időtartama 5 vagy 10 évnél rövidebb is lehet. A kamatperiódus időtartama alatt a Kölcsönre megállapított ügyleti kamat mértéke változatlan. Az első kamatperiódus a Beállítás napján kezdődik. A további kamatperiódusok kezdő időpontja az 5 vagy 10 éves időtartamok közbeiktatásával, minden esetben a kamat beállítás napjával megegyező naptári nap. Amennyiben az adott hónapban ilyen naptári nap nem szerepel, akkor a hónap utolsó napja. A kamatot a Bank kamatperiódusonként, a H2K kamatváltoztatási mutató alkalmazásával számított mértékéig jogosult módosítani.

 A kamatváltoztatási mutató magyarázata az MNB által közzétett leírás alapján:

A mutatónak az Ön szerződésére alkalmazott változata az új kamatperiódus hosszától függően:

 • H2K5 vagy
 • H2K10

A mutató a 3 havi átlagos BIRS különbsége két egymást követő kamatperiódus között.

Képletben:
ahol t a kamatperiódust jelöli, mely maximum 6 lehet (5 darab kamatváltoztatás). Egészen pontosan a kamatperiódus fordulónapja előtti 120. nap hónapját megelőző 3 hónapban a BIRS kamat 3 havi számtani átlaga.

BIRS: a kamatperiódus hosszához alkalmazkodó lejáratú BIRS 3 havi átlagolása az a pénzügyi mutató, amely a Hitelező hitelkockázatától és piaci megítélésétől egyaránt független és kifejezi, hogy ezen az áron tudja a Hitelező változó kamatozású forrását fix kamatozásúra cserélni, biztosítva ezzel a fogyasztó számára a periódus alatt változatlan kamatot/kamatfelárat. A BIRS (Budapest Interest Rate Swap) jegyzések 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 és 15 év lejáratokra kerülnek publikálásra, és olyan jegyzések, melyek a bankközi piacon átlagos piaci feltételek mellett a bankok által egymás részére az adott futamidőre jegyzett HUF kamatswap (IRS) vételi és eladási kamatlábak számtani középértékének (midswap) átlaga, ahol az adott futamidőre vonatkozó éves fix kamat (ACT/365 bázison) kerül jegyzésre a 6 hónapos BUBOR (ACT/360) jegyzéssel szemben. A Magyar Forex Társaság a Magyar Nemzeti Bankkal közösen működteti a Budapesti Kamatswap Fixing (BIRS), napi megállapítását szolgáló fixingeljárást. A BIRS ráták elérhetők az MNB honlapján.

Módosítás gyakorisága: az alkalmazott kamatperiódus figyelembevételével 5 vagy 10 év.

Módosítás alapjául szolgáló kamatváltoztatási mutató mértéke: a kamatperiódus lejártát megelőző 120. napi mutató. A mutató mindenkor hatályos mértékét a Magyar Nemzeti Bank honlapján (http://www.mnb.hu) teszi közzé.

A kamatváltoztatási mutatóval kapcsolatos további információkat a Magyar Nemzeti Bank honlapján (http://www.mnb.hu) talál.