MFB Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Program

A program célja:
az önkormányzatok önként vállalt vagy törvény által kötelezően előírt feladatainak és az önkormányzati társulások, többcélú kistérségi társulások társulási megállapodásban meghatározott feladatainak ellátásához szükséges infrastruktúra-fejlesztő beruházások finanszírozása.

Az önkormányzatok részére kiírt pályázatokhoz - különösen az Új Széchenyi Terv pályázataihoz - szükséges önrész finanszírozása.

Kiknek ajánljuk a programot?

 • Helyi önkormányzatoknak
 • Helyi önkormányzatok társulásainak
 • Települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásainak

A program előnyei:

 • Rendkívül kedvezményes kamatozással, hosszú futamidőre igényelhető
 • Forrás-kiegészítőként bármilyen pályázat keretében elnyert támogatáshoz felhasználható
 • Alacsony saját forrás követelmény mellett korlátlan hiteligények kielégítésére alkalmas
 • A hosszú rendelkezésre tartási és türelmi idő nagyobb volumenű projektek finanszírozását is lehetővé teszi
 • Megkezdett beruházás finanszírozására is felhasználható
 • Önkormányzati együttműködésben megvalósuló beruházások finanszírozására is lehetséges igénybevétele

Az igényelhető hitel jellemzői:

Kamat mértéke: 3 havi EURIBOR + RKO1 + legfeljebb 2,5%/év
A Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) pályázatainak keretében megvalósított derogációs projektek elismerhető (elszámolható) költségein belül elvárt megtérülő önrész finanszírozására felhasznált hitel kamata a türelmi idő alatt RKO3 + legfeljebb 2,5%/év.

Futamidő: legfeljebb 25 év

Saját forrás mértéke: a beruházás nettó - vagy amennyiben a hitelfelvevő általános forgalmi adó visszaigénylésére nem jogosult, bruttó - bekerülési értékének

 • állami támogatásnak nem minősülő hitel esetén legalább 5%-a;
 • állami támogatásnak minősülő hitel esetén, amennyiben a hitelt
  • csekély összegű támogatásként igénylik, legalább 10%-a;
  • regionális támogatásként igénylik, legalább 25%-a."

Devizanem: magyar forint (HUF)

Az Európai Beruházási Bank (EIB), Luxembourg által refinanszírozott beruházási/projekt hitel

Finanszírozható beruházási és fejlesztési célok:

Az Új Széchenyi Tervhez közvetlenül kapcsolódó fejlesztési célok

1. Gyógyító Magyarország 

1.1. Egészségturisztikai fejlesztések

A hitel állami támogatásnak minősülhet.

1.2. Egészségturizmushoz kapcsolódó turisztikai kínálatfejlesztés

1.3. Turisztikai intézményrendszer fejlesztése

1.4. Geotermikus energia egészségipari hasznosítása

1.5. Termál-, gyógy- és ásványvizek hasznosítása

1.6. Egészségügyi alapellátás intézményi- és eszközfejlesztése

A hitel nem minősül állami támogatásnak.

1.7. Egészségügyi alapellátást meghaladó egészségügyi szakellátás intézményi- és eszközfejlesztése

1.8. Mentőállomások építése, fejlesztése

2. Zöldgazdaság-fejlesztés 

2.1. A közösségi közlekedés környezetbarát szempontú fejlesztése, modernizálása

A hitel állami támogatásnak minősülhet.

2.2. Köztéri világítási rendszerek energia-megtakarítást eredményező modernizálása

2.3. Megújuló energiaforrások hasznosításának növelését és a fosszilis energiahordozókból előállított energia kiváltását ösztönző fejlesztések, agrárenergetikai projektek

2.4. Hulladékgyűjtő és -feldolgozó kapacitások bővítése

A hitel állami támogatásnak minősülhet.

2.5. Hulladék-újrahasznosítás

2.6. Önkormányzati közintézmények, oktatási-nevelési, egészségügyi, szociális intézmények energia-megtakarítást eredményező felújítása

A hitel nem minősül állami támogatásnak

2.7. Önkormányzati kulturális intézmények és szabadidő-, sportlétesítmények energia-megtakarítást eredményező felújítása

A hitel állami támogatásnak minősülhet.

3. Otthonteremtés 

3.1. Szociális célú városrész-rehabilitáció

A hitel nem minősül állami támogatásnak

3.2. Funkcióbővítő városrész-rehabilitáció

A hitel állami támogatásnak minősülhet.

3.3. Telep-rehabilitáció (új lakás vásárlása és építése, használt lakás vásárlása, felújítása, építési telkek kialakítása)

3.4.Szociális bérlakások kialakítása:

A hitel nem minősül állami támogatásnak.

3.4.1. új lakás építésével, vásárlásával, a nem lakás célú önkormányzati ingatlanok átalakításával

3.4.2. használt lakás megvásárlása, átalakítása szociális bérlakássá

3.5. Költségelvű bérlakások kialakítása:

A hitel állami támogatásnak minősülhet.

3.5.1. új lakás építésével, vásárlásával, a nem lakás célú önkormányzati ingatlanok átalakításával

3.5.2. használt lakás megvásárlása, átalakítása költségelven bérbe adott bérlakássá

3.6.Önkormányzati tulajdonú bérlakás felújítása

4. Tudomány-innováció 

4.1. Inkubátorház létrehozása

A hitel állami támogatásnak minősülhet.

4.2. Kutatóintézet létrehozása felsőoktatási intézmények és vállalkozásokkal folytatott együttműködés keretében

4.3. Klaszter típusú helyi gazdaságfejlesztés infrastrukturális hátterének kialakítása

5. Közlekedésfejlesztés 

5.1. Helyi közutak építése, felújítása

A hitel nem minősül állami támogatásnak

5.2. Közúthálózat településeket tehermentesítő (elkerülő) szakaszainak építése

5.3. Helyi közúti személyszállítás közszolgáltatás ellátásához szükséges infrastruktúra-, eszközfejlesztés

5.4. Helyi vasúti személyszállítási közszolgáltatás ellátásához szükséges infrastruktúra-, eszközfejlesztés

5.5. Önkormányzati tulajdonú vasúti pályák fejlesztése

5.6. Kerékpárút-hálózat fejlesztése

5.7. Integrált elektronikus (ITS) forgalomirányítási, utas-tájékoztatási és tarifarendszer fejlesztése

5.8. Kikötői infrastruktúra fejlesztése

A hitel állami támogatásnak minősülhet.

 

 

Egyéb fejlesztési célok 

6. Települési alapinfrastruktúra-fejlesztés 

6.1. Egészséges ivóvízellátás biztosítása

A hitel nem minősül állami támogatásnak.

6.2. Szennyvízelvezetés és szennyvíztisztítás

6.2.1. A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és - tisztítási Megvalósítási Programból kizárt települési önkormányzatok szennyvízberuházásai

6.2.2. A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet partinak és part közelinek nem minősülő, szennyvízelvezetési agglomerációba nem tartozó települési önkormányzatok szennyvízberuházásai

6.3. Csapadék-vízelvezetés

6.4. Ár- és belvízvédelem

6.5. Helyi közműfejlesztés

6.6. Közvilágítás

6.7. Önkormányzati információs és infokommunikációs rendszerek, az e-önkormányzati tevékenységhez, e-ügyintézéshez szükséges rendszerek kialakítása

6.8. Településrendezési tervek, város- és település (-rész) rehabilitációs programok megvalósítása

6.9. Informatikai és távközlési hálózatépítés

A hitel állami támogatásnak minősülhet.

6.10. A KEOP pályázatainak keretében megvalósított derogációs projektek elismerhető (elszámolható) költségein belül elvárt megtérülő önrész finanszírozása.

A hitel nem minősül állami támogatásnak.

7. Önkormányzati feladatellátáshoz szükséges intézményi infrastruktúra-fejlesztés 

7.1. Önkormányzati középületek létrehozása, meglévő önkormányzati intézmények műszaki felújítása

A hitel nem minősül állami támogatásnak.

7.2. Közoktatási feladatellátás intézményi hátterének létrehozása, meglévő intézmények műszaki felújítása (oktatási-nevelési intézmények)

7.3. Önkormányzati szociális ellátás intézményi hátterének létrehozása, meglévő intézmények műszaki felújítása

7.4. Önkormányzati intézmények akadálymentesítése

7.5. Közművelődési feladatellátás intézményi hátterének létrehozása, meglévő intézmények műszaki felújítása (kulturális, szabadidő intézmények)

A hitel állami támogatásnak minősülhet.

7.6. Önkormányzati sportlétesítmények létrehozása, meglévő intézmények műszaki felújítása

 7.7. Multifunkciós közösségi terek létrehozása, meglévő intézmények műszaki felújítása