Tartalom megjelenítő

Víziközmű beruházás finanszírozása

A Raiffeisen Bank több lehetőséget is kínál az ivóvíz- és szennyvízcsatorna beruházások finanszírozására. Az optimális forrásösszetétel kialakításában is partnere lehet Bankunk a beruházást megvalósító települési önkormányzatnak.

Önkormányzati Infrastruktúra Hitelprogram

A program keretében felvett hitelből az önkormányzat a beruházás legfeljebb 90%-át finanszírozhatja. Ezen hitel felvételének korlátja az önkormányzat törvény szerint szabályozott adósságszolgálati mértéke. Azon települések, ahol a saját bevétel mértéke csekély, csak korlátozott mértékben vehetik igénybe a fenti hitelt.

Víziközmű társulati hitel

Az állam által kamattámogatott hitel a lakossági érdekeltségi hozzájárulások megelőlegezésére szolgál. A kamattámogatás mértéke a 1-5. évben 70%, a 6-10. évben 35%. A felvett hitel összege azonban lakosonként nem haladhatja meg a 200.000 Ft-ot.

Projekthitel

A Raiffeisen Bank a megvalósult víziközmű üzemeltetésében résztvevő leányvállalatán keresztül olyan hosszú lejáratú hitelt tud biztosítani, amely figyelembe veszi a közműberuházások 20-30 éves megtérülési idejét. A finanszírozási konstrukció előfeltétele, hogy az elkészült víziközmű üzemeltetése piaci alapokon történjen. A Bank leányvállalata, pénzügyi befektetőként megvásárolja a beruházó önkormányzat/októl az üzemeltetési jogot, biztosítva ezzel a beruházás forrásösszetételének teljességét. Az üzemeltetésből származó eredmény szolgál fedezetül a Bank által nyújtott hosszú lejáratú hitel törlesztésére.