Tartalom megjelenítő

Munkabér rulírozó hitelkeret

A hitel célja: finanszírozási nehézségek esetén munkabér fizetésre használható - rendszerint havi 1 lehívást engedő - rulírozó hitelkeret.

Devizaneme: forint

Futamidő: a hitel futamideje legkésőbb a következő havi normatív állami támogatás megérkezéséig terjed.

Hitelkeret: a hitelkeret legfeljebb az Önkormányzat költségvetésében szereplő éves nettósított állami támogatások személyi juttatások utáni, munkaadók és munkavállalók által fizetendő terhekkel csökkentett összegének 1/13-ad része lehet.