Ügyfélajánló Program - Raiffeisen BANK

Útkövető

Tartalom megjelenítő

Számlavezetési szolgáltatás- bankszámla

Elégedett velünk? Ajánlja bankszámláinkat ismerőseinek, partnereinek, és most akár 300 ezer Ft-ot is kaphat az összes sikeres ajánlásért! Ha nem rendelkezik még bankszámlával, tekintse meg ajánlatainkat itt és nyissa meg akár online.

Programban résztvevő számláink és a jóváírás mértéke

Ajánlott által megnyitott számla 2024.09.30-ig:
Yelloo és Kapcsolat Számla
Díjnyertes Számla
Aktivitás 3.0 Számla
Premium Banking és Premium Banking Plus Számla Kisvállalati számlacsomagok:
Vállalkozói Aktív Számlák, Könyvelői, Patika, Ügyvédi és Europay Számlacsomagok
Jóváírás összege sikeres ajánlásonként 5 000 Ft 5 000 Ft 10 000 Ft Ajánlottnak: 30 000 Ft*
Ajánlóknak: az ajánlott vállalkozások
árbevételétől függően 30 000 Ft*
(árbevétel nettó 50 millió Ft alatt)
vagy 60 000 Ft*
(árbevétel nettó 50 millió Ft felett)
Jóváírás időpontja A számlanyitást követő 3. hónap 25-ig Ajánlónak: A számlanyitást követő hónap 25-ig
Ajánlottnak: A számlanyitást követő 2. hónap 25-ig


Jóváírást az Ajánló és az Ajánlott új ügyfél egyaránt megkapja.

*Akció: A 2024.09.30-ig az ajánlóprogram keretében megnyitott kisvállalati számlák esetén érvényes. A nem akciós jóváírás mértéke 10 000 Ft.

2022.07.01. és 2024.09.30-ig nyitott új számlák esetén további 10.000 Ft jóváírásban részesülhet az ajánló ügyfelenként, ha az ajánlott kisvállalati ügyfél POS szolgáltatást vesz igénybe**.

A programban Ajánlóként a Raiffeisen Bank 18 évnél idősebb lakossági, premium banking, illetve kisvállalati1 ügyfelei vehetnek részt.

Bárki, aki a 18. életévét betöltötte és a banknál új2 lakossági, premium banking, illetve kisvállalati ügyfélként, ajánlókód megadásával a promócióban résztvevő számlák valamelyikét megnyitja.1. Hívja fel ismerőse figyelmét, hogy nyisson bankszámlát bankunknál.

2. Jelezze részvételi szándékát az Ügyfélajánló Programban, és adja meg az adatokat:
 

Online, néhány kattintással
Regisztrálja ajánlottja adatait az Ön nevének és egyedi ajánló kódjának megadásával együtt az alábbi gombra kattintva megjelenő űrlapon:

Magánszemély ügyfelet ajánlok

 

Kisvállalati ügyfelet ajánlok

A regisztrációt követően 48 órán belül felvesszük a kapcsolatot az Ajánlottal a megadott telefonszámán.
 

Személyesen bármelyik bankfiókunkban
Adja le fiókunkban a kitöltve és az Ön aláírásával ellátva az Ajánlókártyát.
 

Az Ajánlott az online számlanyitás során is megadhatja az Ajánló nevét és egyedi ajánlói kódját. 


3. Az Ajánlott új ügyfél bankfiókban vagy online megköti a szerződést a programban szereplő bankszámlák valamelyikére.


4. Sikeres ajánlásonként bankunk Önt és az Ön által ajánlott új ügyfelet is jóváírásban részesíti.

Az Ügyfélajánló Program részletes feltételeiért kattintson ide. Az Ügyfélajánló Program visszavonásig érvényes.

A jóváírás feltételei

 • Az Ügyfélajánló Program ideje alatt a Raiffeisen Banknál érvényes számlaszerződéssel rendelkező lakossági, Premium Banking vagy kisvállalati ügyfél ajánlásból megvalósult új ajánlotti számlanyitás történik az Ügyfélajánló Programban résztvevő bankszámlák valamelyikében.
 • A jóváírás időpontjában az Ajánló és az Ajánlott a banknál élő pénzforgalmi/bankszámlával rendelkezzen.
 • A számlaszerződés megkötését megelőzően az eljáró bankfiókba benyújtásra került a teljes körűen kitöltött és aláírt Ajánlókártya, vagy a Bank honlapján az űrlapot kitöltve az Ajánló beküldte saját és az Ajánlott adatait. Ezt követően a Bank az Ajánlottat tájékoztatás céljából megkereste. A részvétel feltétele, hogy az Ajánlott a számlaszerződés aláírásával egyidőben aláírja az - Ajánló egyedi kódját is tartalmazó - Ajánlóprogram nyilatkozatot.
 • Egy Ajánló legfeljebb 5 sikeres ajánlás után jogosult kifizetésre a program teljes időtartama alatt.
 • Ajánlottként legfeljebb 1 alkalommal (egy számla után) jogosult jóváírásra a program teljes időtartama alatt.
Lakossági és Premium Banking ügyfelekre vonatkozó további jóváírási feltételek:
 • Lakossági ügyfelek esetében további feltétel, hogy az ajánlott új ügyfél a számlanyitás türelmi idejét követő vizsgált időszakban teljesítse a szerződött számlacsomag vonatkozó díjmentes/legalacsonyabb kedvezményes számlavezetésre vonatkozó feltételeket.
Kisvállalati ügyfelekre vonatkozó további jóváírási feltételek
 • Ajánló ügyfél esetén új ügyfelet a cégnél aláírási jogosultsággal rendelkező ajánlhat.
 • A jóváírás a vállalkozás bevételének minősül.
 • Ajánlott ügyfél
 • 398 millió Ft alatti éves árbevétellel rendelkező kisvállalati, függetlenül a vállalkozási formától (beleértve az egyéni vállalkozót, őstermelőt, illetve adószámmal rendelkező magánszemélyt is).
 • nem lehet felszámolás, végelszámolás, kényszertörlés alatt sem az ajánlás, sem jóváírást megelőző hónap utolsó banki munkanapján.
 • a számlanyitást követő első hónapban teljesítse az igényelt számlacsomag díjmentes számlavezetésére vonatkozó feltételeit.
 • A jóváírás a vállalkozás bevételének minősül.

   

1 398 millió Ft alatti éves árbevétellel rendelkező kisvállalati ügyfél.

2 Új ügyfél, aki a számlanyitást megelőző hat hónapban nem vezetett a banknál számlát.

**  2022.07.01-től 2024.09.30-ig számlát nyitó új kisvállalati ügyfelet ajánló lakossági, Premium banking, vagy kisvállalati ügyfél a fentieken kívül további 10.000 Ft jóváírásban részesül, amennyiben az ajánlott ügyfél a Bankon keresztül POS szolgáltatást igényel myPOS, illetve Worldline szolgáltatóknál és a számlanyitás napját követő második hónap utolsó napjáig az ügyfél részére a fenti két szolgáltató valamelyikétől bankkártyás vásárláshoz kapcsolódó jóváírás érkezik minimum 10.000 Ft értékben az ügyfél 001-es számú (a 24 jegyű pénzforgalmi jelzőszám 17-19. számjegyei alapján), Forintban vezetett bankszámlájára. A jóváírás a feltételek teljesítése esetén a feltétel vizsgálat napját követő hónap (számlanyitást követő harmadik hónap) 25. naptári napjáig esedékes az ajánló ügyfél pénzforgalmi számlájára „Ügyfélajánló program jóváírás” közleménnyel.

OBA általános

A termék az Országos Betétbiztosítási Alap által biztosított.

A bankszámla szerződéses feltételeit a Bank Lakossági Üzletszabályzata, az Általános Üzleti Feltételek, a bankszámlára és bankkártyára vonatkozó egyedi szerződés, és a vonatkozó Kondíciós Listák tartalmazzák. 

EBKM: 0,01 %