Tartalom megjelenítő

Tájékoztató a követeléskezelésről

A Raiffeisen Bank behajtási főosztálya a +36 80 480 000 számon hétköznap 8:00 - 16:30 óra között hívható.

A behajtas@raiffeisen.hu email címre vagy a Raiffeisen Bank Zrt. Budapest 1700 postafiók címre küldheti el késedelemmel kapcsolatos leveleit.

Az alábbi linkekre kattintva olvashatja el a tájékoztatóinkat. A nyomtatványokat az oldal alján találja.

Tájékoztató a követeléskezelés lépéseiről

A követeléskezelés során alkalmazható eszközökről a követeléskezeléssel összefüggő adatkezelésekre vonatkozó szabályok  

A szerződéses rendelkezések szerinti vagy törvény által meghatározott mértékű kamat-, késedelmi kamat-, díj és költség számításakor a Bank az Általános Üzleti Feltételekben  leírtak szerint jár el

Bank az adóssal történő kapcsolattartásra vonatkozóan a 2/2019 (II.13.) számú ajánlását, valamint az 5/2022. (IV.22.) számú ajánlását tartja irányadónak, illetve az Általános Üzleti Feltételekben leírtak szerint jár el. 

 

RB Szolgáltató Központ Kft. (RBSC)
A Raiffeisen Bank termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatos, Call Centeren keresztül nyújtott értékesítési tevékenységet, késedelmes teljesítés esetén egyes behajtási cselekményeket, valamint egyes bankműveleti feladatokat a Bank kizárólagos tulajdonában álló RB Szolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/b, cégjegyzékszáma: Cg.15-09-079787, nyilvántartja a Nyíregyházi Törvényszék Cégbírósága) látja el. A Társaság tevékenységét a fogyasztók részére nyújtott jelzáloghitel közvetítése tekintetében függő közvetítőként, egyéb termékek közvetítése, egyes behajtási cselekmények és bankműveleti feladatok vonatkozásában függő kiemelt közvetítőként a Bank nevében, javára és kockázatára végzi, a tevékenysége során okozott károkért a Bank tartozik helytállni. A Társaság az általa ellátott feladatokért kizárólag a Banktól jogosult megbízási díjra, tevékenyégéért az ügyfelek felé díjat nem számít fel. A jelzáloghitel közvetítés kapcsán Társaságot megillető díj összegét a fogyasztó részére átadásra kerülő személyre szóló tájékoztató tartalmazza. A Társaság jelzáloghitelhez kapcsolódó hiteltanácsadást nem végez.  A Társasággal szembeni panasz közlésére és benyújtására, a jogorvoslati lehetőségekre, valamint fogyasztók esetében a Pénzügyi Békéltető Testület igénybevételének lehetőségére a Bank Általános Üzleti Feltételeiben foglaltak, illetve a jelzáloghitel függő közvetítői tevékenységre vonatkozó ügyfélpanasz-kezelési szabályzat az irányadóak. A Társaság felügyeleti szerve a Magyar Nemzeti Bank, ennek megfelelően szerepel a Magyar Nemzeti Bank által közvetítőkről vezetett nyilvántartásban. A nyilvántartás adatait a Magyar Nemzeti Bank a honlapján bárki számára elérhetően, napra készen közzéteszi.