Tartalom megjelenítő

Magyar Állampapír Plusz

5 éves, sávos fix kamatozású értékpapír, állami garanciával

Önnek ajánljuk a Magyar Állampapír Pluszt, ha

  • alacsony kockázatú, államilag garantált befektetésre van szüksége,
  • középtávú befektetésekben gondolkodik,
  • fontos Önnek a biztonság és a magas kamatozás

Azért érdemes a Magyar Állampapírt Pluszt választania, mert

  • sávos fix kamatozású, kamatát az első évben félévente, ezt követően pedig évente fizeti az értékpapír,
  • a Magyar Állampapír Plusz 5 éves futamidővel kibocsátásra kerülő, dematerializált, sávos fix kamatozású állampapír, amelynek alapcímlete 1 forint. A kifizetendő kamat mértéke: a kamatteljesítések a meghirdetett napokon a pénzben kifejezett kamat összegével megegyező névértékű, azonos sorozatba tartozó értékpapírban kerül a Kibocsátó által teljesítésre,
  • visszafizetését lejáratig történő megtartás esetén az állam garantálja, névértékre és a kamatra egyaránt,
  • lejárat előtti értékesítés: minden kamatperiódust követő 5 munkanapon keresztül 100% nettó árfolyam+időarányos felhalmozott kamattal értékesíthető. Az ettől eltérő időszakban a Forgalmazók által napi érvényességgel jegyzett másodpiaci árfolyamon értékesíthető a kötvény

A Magyar Állampapír Plusz 1 forintos címletekben kerül kibocsátásra. A Magyar Állampapír Pluszt kizárólag belföldi és külföldi magánszemélyek (devizabelföldi és devizakülföldi természetes személyek), vásárolhatják meg.

A Magyar Állampapír Plusz jegyzés útján, heti rendszerességgel kerül forgalomba. Jegyezni hetente, 100%-os nettó árfolyammal lehet, azonnali fedezet biztosítása mellett. A Magyar Állampapír Plusz kamatadómentes befektetési forma.

Kockázat lehet, az állampapír lejárat előtti értékesítése, mert ez tőkeveszteséggel is járhat!

Az aktuálisan jegyezhető Magyar Állampapír Plusz ajánlat megtekintéséhez kattintson ide.

A minimálisan befektethető összeg 100 000 Ft. A Bank által forgalmazott Magyar Állampapír Pluszokra a Raiffeisen Bank mindennap eladási és a vételi árfolyamokat jegyez. A Magyar Állampapírok Pluszra vonatkozó eladási, illetve vételi megbízásokat a Bank ezen az értéken (árfolyamon) hajtja végre. Minden kereskedési napon a 16.30-ig beérkezett megbízásokat tudjuk teljesíteni aznapra, az ezután beérkező megbízásokat csak a következő kereskedési napra vonatkozóan - az akkorra érvényes árfolyamon - teljesítjük.

Magyar Állampapír Plusz vételéhez értékpapírszámla nyitása szükséges.

A jelen hirdetésben közölt információk a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bszt.) 122. §-a szerinti reklámnak minősül, így nem tekinthető a Bszt. 41-43. §-ai szerinti előzetes tájékoztatásnak, és nem is helyettesíti azt.

Részletes feltételek az aktuális Befektetési Kondíciós Listában találhatók.