Tartalom megjelenítő

Exportcélú beruházási hitel 2-5 év

A Raiffeisen Bank magyar exportőrök részére nyújt Eximbank által refinanszírozott, CIRR alapú1 beruházási hitelt. A termék a tervezett beruházás nettó költségének 85%-áig igényelhető EUR, USD vagy HUF devizanemekben.

1Az OECD Megállapodás szerint megállapított és az OECD Titkársága által közzétett, 2-5 éves futamidejű, fix kamatozású hitelekre alkalmazandó kereskedelmi referencia kamatláb (Commercial Interest Reference Rate)

A termék főbb előnyei:

  • Fix kamatozású, azaz az ügylet indulásakor rögzített és a teljes futamidő alatt változatlan kamat - szemben az EURIBOR alapú EUR hitellel, ahol a referenciakamat emelkedése automatikusan a kamatszint növekedését eredményezi.
  • Egyszerűen, gyorsan elérhető: egyedi, de standardizált eljárásban.
  • Középtávon (kivitelezési idő + törlesztés akár 5 év alatt) biztos finanszírozást jelent előre rögzített és kiszámítható, a futamidő alatt egyenletes ütemű törlesztéssel.

Előfeltétel:

  • A finanszírozott ügyfél által foglalkoztatottak több mint fele a társadalombiztosítás ellátására és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló törvény, illetve a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvény szabályai szerint biztosítotti jogviszonyban áll.
  • Ennek igazolására szükséges beszerezni a fővárosi/megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szerve által, a foglalkoztatottak biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyáról kiállított igazolást.

További feltétel:

  • Az ügyfélnek a törlesztés ideje alatt külkereskedelmi szerződések alapján összesen legalább a hitelösszeg 1,176-szorosának megfelelő összegű exportárbevételt kell realizálnia.
  • Az ügyfél exportárbevételének a hitel futamideje alatt legalább egy évben meg kell haladnia a beruházást megelőző utolsó lezárt gazdasági év exportárbevételét.
  • Beruházás befejezését követően áru exportálása esetén szükséges továbbá a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vagy a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara illetékes Területi Kamarája által kiadott származási bizonyítvány beszerzése, legalább a finanszírozott ügylet keretében, külkereskedelmi szerződések alapján kiszállított áru 100%-ára vonatkozóan.

További információ:
Telefon: (+36 1) 484-4753
E-mail: exportfinance@raiffeisen.hu