Sticky - KKV hitelek II.

Tartalom megjelenítő

Faktoring

Ha szeretné áthidalni vevői hosszú fizetési határidejét, szeretné vállalkozása folyamatos likviditását fenntartani vagy szeretne forrást biztosítani cége további növekedéséhez, akkor érdemes igénybe vennie a Raiffeisen Bank Zrt. faktoring szolgáltatását.

A Faktoring olyan komplett szolgáltatás-csomag, melynek fontos eleme a finanszírozás és a likviditás menedzsment. Mint ilyen, a hagyományos banki forgóeszköz finanszírozás alternatívája. A faktoring követi cége működésének szezonalitását, és szállítási/szolgáltatási szerződései alapján keletkező vevőköveteléseinek engedményezésén kívül jellemzően nem igényel egyéb tárgyi biztosítékot. Az engedményezés tényéről a vevők értesülnek, ezáltal tapasztalhatóan nő fizetési fegyelmük. A szolgáltatás-csomag részeként vállalkozása naprakész információt kap számlakövetelései státuszáról a térülésekről és az esetleges késedelmekről is. A bank kapcsolatot tart a vevőkkel, telefonon egyeztet és szükség esetén fizetési felszólítást küld.

A faktoring szolgáltatás része lehet a vevő fizetési kockázatának átvállalása hitelbiztosító bevonásával.  

Faktoring szolgáltatásunkat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) LVIII. Fejezet: "A faktoring szerződés" rendelkezései szerint nyújtjuk ügyfeleinknek.

1. A faktoráltatni kívánt kereskedelmi számla kézhezvétele után a bank a számlán szereplő bruttó összeg faktoring megállapodás szerinti részét (ami akár 80-100% is lehet) folyósítja az Ön cégének.

2. A vevő a kereskedelmi számlán szereplő összeget a bank részére egyenlíti ki, a számlán megjelölt fizetési határidő szerint.

3. Miután a vevő a Bank javára teljesítette a fizetést, a számla nem finanszírozott összegével a Bank a faktoring szerződésben meghatározott napon elszámol az Ön cégével.

Vevőbiztosítás: Ha biztonságban akarja tudni követelései térülését

A bank saját hitelbiztosítása terhére átvállalhatja partnerei fizetésképtelenségének, nemfizetésének a kockázatát.

A Raiffeisen Bank Zrt. Magyarország egyik piacvezető biztosítójával, az Atradius Credit Insurance N. V. Magyarorszagi Fióktelepével áll kapcsolatban, és ennek köszönhetően ügyfelei faktoráltatni kívánt vevőköveteléseit, vagy akár teljes vevőkövetelés-állományát biztosíttatni tudja.

A Raiffeisen Bank Zrt. az Atradiusszal kötött hitelbiztosításának fedezete mellett vállalja rövid lejáratú (max. 120 nap), nem lejárt, nem vitatott számlakövetelések faktorálását - jellemzően 80%-os finanszírozását - és beszedését.

Vevőként olyan nagyvállalatok, multinacionális cégek, áruházláncok fogadhatók el, mely cégekre az Atradius kész limitet felállítani és fizetési kockázatukat max. 80%-ig biztosítani.

1. A szállító benyújtja a számlát a Raiffeisen Bankhoz.
2. A bank a számlákat befogadja, és folyósít a szállító számlájára.
3. A vevő - a fizetési határidő lejártakor - fizetést teljesít a szállítónak a Raiffeisen Banknál vezetett engedményezési számlájára.
 4. A bank elszámol a szállítóval.
5. Nemfizetés esetén a bank felveszi a kapcsolatot a biztosítóval

A Raiffeisen Faktoring, mint a likviditás menedzsment eszköze és a forgóeszköz-finanszírozás alternatívája minden olyan termelő, kereskedő, szolgáltató vállalkozásnak ajánlott, amely folyamatos beszállítói kapcsolatban van egy vagy több banki szempontból stabil közép- és nagyvállalattal és amelynek:

  • folyamatosan szüksége van forgótőkére;
  • működésében jelentős szezonalitás mutatkozik;
  • meglévő banki hitelkeretei már nem emelhetők a vállalkozás működése által kívánt mértékben;
  • a versenyképesség fenntartása érdekében vevőinek hosszabb fizetési határidőt kíván nyújtani.

A faktoring igénylésének feltétele, hogy a vállalkozás

  • legalább egy lezárt pénzügyi évvel rendelkezzék,
  • éves árbevétele meghaladja a 100 millió forintot
  • ne legyen lejárt vagy átütemezett köztartozása,
  • ne legyen 60 napon túli lejárt szállítói tartozása,
  • ne legyen ellene folyamatban csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás,
  • saját tőkéje ne legyen negatív.

A faktoring elbírálását minden esetben hitelképesség-vizsgálat előzi meg.

  Írjon nekünk a faktoring@raiffeisen.hu email címre.
  Hívja kollégánkat az alábbi telefonszámokon:

                              Hyross Csaba faktoring vezető (+36 1) 484-4439
Fülöp Ákos (+36 1) 484-4842
     Hidasi László (+36 20) 663-3947
           Molnai Bernadett (+36 20) 663-3952
 Pálfi Gábor (+36 20) 663-3853

  Kérjük, keresse fel az Önhöz legközelebbi Raiffeisen bankfiókot, ahol referenseink segítenek Önnek a hiteligénylésben.
  A várakozás elkerülése érdekében kérjük, foglaljon előre időpontot!

Időpontfoglalás bankfiókba

Ajánljuk még