Ugrás a tartalomhoz

Elégedett velünk? Ajánlja bankunk számlavezetési szolgáltatását ismerőseinek, partnereinek, és most akár 100 ezer Ft-ot is kaphat az összes sikeres ajánlásért!

Programban résztvevő számlavezetési szolgáltatásaink - számláink és a jóváírás mértéke

Jóváírás az Ajánló és az Ajánlott új ügyfél részére egyaránt
10 000* Ft sikeres ajánlásonként 15 000* Ft sikeres ajánlásonként 20 000 Ft* sikeres ajánlásonként
Díjnyertes számla:
EBKM: 0,01%
Premium Gold 2.0 és Premium Select számlacsomag
EBKM: 0,01%
Kisvállalati számlacsomagok:
Vállalkozói Aktív Számlák, Könyvelői, Patika, Ügyvédi és Europay Számlacsomagok
EBKM: 0,01%
0 Ft-os havi számlavezetési díj feltétele
Két feltétel együttes teljesítése:
1. A mindenkori havi bruttó minimálbér összegének megfelelő – 2020-ban 161.000 Ft –, legfeljebb két tételben érkező havi jóváírás
2. Minimum 20 darab betéti- vagy hitelkártyával történő vásárlás belföldön, illetve betéti- vagy hitelkártyával történő vásárlás külföldön.
3. Akciósan 2020.12.31-ig
1 db eseti átutalás myRaiffeisenen keresztül
Premium Gold 2.0 Személyes tanácsadóval, pénzügyi tervezéssel. Havi nettó 400 ezer forint feletti jövedelem, vagy minimum 8 millió forintos megtakarítás elhelyezése esetén.
Premium Select Személyes tanácsadóval, pénzügyi tervezéssel és emelt szintű befektetési kínálattal. Havi nettó 1 millió forint feletti jövedelem, vagy minimum 30 millió forintos megtakarítás elhelyezése esetén.
A 273 millió Ft alatti éves árbevétellel rendelkező kisvállalatok méretük és profiljuk szerint választhatnak számlacsomagot.

*A 2020.11.02 és 2020.12.31 között az ajánló program keretében megnyitott számlák után érvényes akciósan, nem akciós jóváírás mértéke Díjnyertes számla után 5 000 Ft, Premium Gold 2.0 és Premium Select számlacsomagok, valamint Kisvállalati számlacsomagok esetén 10 000 Ft.
Az Ügyfélajánló Program visszavonásig érvényes.
A Programban Ajánlóként és Ajánlottként a Raiffeisen Bank lakossági, Premium Banking, illetve 273M Ft alatti éves árbevétellel rendelkező kisvállalati ügyfelei vehetnek részt.
Az Ügyfélajánló Program részletes feltételeiért kattintson ide.

  1. Hívja fel ismerőse figyelmét, hogy nyisson bankszámlát bankunknál.
  2. Jelezze részvételi szándékát az Ügyfélajánló Programban, és adja meg az adatokat:
Online, néhány kattintással
Regisztrálja ajánlottja adatait az Ön egyedi ajánló kódjának megadásával együtt az alábbi gombra kattintva megjelenő űrlapon.

Magánszemély ügyfelet ajánlok

 

Kisvállalati ügyfelet ajánlok

 

A regisztrációt követően 48 órán belül felvesszük az a kapcsolatot az Ajánlottal a megadott telefonszámán.
Az egyedi ajánlói kódja az Ön Számla azonosítójának / rövidített számlaszámának – mely megtalálható a bankszámlakivonat fejlécében és az ügyfélkártyán - a középső 6 karaktere.

  Személyesen bármelyik bankfiókunkban
Adja le fiókunkban a kitöltve a szórólapon szereplő Ajánlókártyát az Ön aláírásával.
  3. Az Ajánlott új ügyfél a bankfiókban megköti a szerződést a programban szereplő bankszámlák valamelyikére.
  4. Sikeres ajánlásonként bankunk Önt és az Ön által ajánlott új ügyfelet is jóváírásban részesíti.

A jóváírás feltételei

 • Az Ügyfélajánló Program ideje alatt a Raiffeisen Banknál érvényes számlaszerződéssel rendelkező lakossági, Premium Banking vagy kisvállalati ügyfél ajánlásból megvalósult új ajánlotti számlanyitás történik az Ügyfélajánló Programban résztvevő bankszámlák valamelyikében.
 • Lakossági ügyfelek esetében további feltétel, hogy az ajánlott új ügyfél a számlanyitás türelmi idejét követő vizsgált időszakban teljesíti a szerződött számlacsomag vonatkozó díjmentes/legalacsonyabb kedvezményes számlavezetésre vonatkozó feltételeket.
 • Egy Ajánló legfeljebb 5 sikeres ajánlás után jogosult kifizetésre a program teljes időtartama alatt.
 • Ajánlottként legfeljebb 1 alkalommal (egy számla után) jogosult jóváírásra a program teljes időtartama alatt.
 • A számlaszerződés megkötését megelőzően az eljáró bankfiókba benyújtásra került a teljes körűen kitöltött és aláírt Ajánlókártya, vagy a Bank honlapján az űrlapot kitöltve az Ajánló beküldte saját és az Ajánlott adatait. Ezt követően a Bank az Ajánlottat tájékoztatás céljából megkereste.
 • A részvétel feltétele, hogy az Ajánlott a számlaszerződés aláírásával egyidőben aláírja az - Ajánló egyedi kódját is tartalmazó - Ajánlóprogram nyilatkozatot. Az Ajánlóprogram nyilatkozat aláírása kizárólag a számlaszerződés megkötésével egyidőben lehetséges.
 • A jóváírás a türelmi időt követő első díjmentes/legalacsonyabb kedvezményes számlavezetésre vonatkozó feltételek lakossági ajánlott új ügyfél által nyitott új számlán történő vizsgálatát követő hónap 25. naptári napjáig esedékes az Ajánló és Ajánlott pénzforgalmi számlájára "Ügyfélajánló program jóváírás" közleménnyel.
 • A jóváírás kisvállalati ajánlott ügyfelek esetén a feltételeknek megfelelő ajánlotti számlanyitást követő hónap 25. naptári napjáig esedékes az ügyfél legkisebb sorszámú forint pénzforgalmi számlájára "Ügyfélajánló program jóváírás" közleménnyel.
 • A Raiffeisen Bank Zrt. az ügyfélajánló programmal kapcsolatos valamennyi adófizetési, adóbevallási kötelezettségnek eleget tesz a mindenkor hatályos adójogszabályokban foglaltaknak megfelelően.
 • Kisvállalati Ajánló ügyfél esetén az ügyfél bankszámlájára/pénzforgalmi számlájára. A jóváírás az Ajánló ügyfél bevételének minősül.
Lakossági és Premium Banking ügyfelekre vonatkozó további jóváírási feltételek:
 • A jóváírás időpontjában az Ajánló és az Ajánlott a banknál élő pénzforgalmi/bankszámlával rendelkezzen.
 • számlát nyitó/Ajánlott ügyfelek a számlanyitás türelmi idejét követő hónapban teljesítsék az Ügyfélajánló Programban résztvevő számlák egyikében a díjmentes számlavezetésre vonatkozó feltételeket, illetve Díjnyertes számla esetében a legalacsonyabb kedvezményes számlavezetési díj eléréséhez szükséges feltételeket.
Kisvállalati ügyfelekre vonatkozó további jóváírási feltételek
 • Ajánló ügyfél esetén új ügyfelet a cégnél aláírási jogosultsággal rendelkező ajánlhat.
 • A jóváírás időpontjában az Ajánló és az Ajánlott a banknál élő pénzforgalmi/bankszámlával rendelkezzen.
 • A jóváírás a vállalkozás bevételének minősül.
Ajánlott ügyfél
 • 273 millió Ft alatti éves árbevétellel rendelkező kisvállalati, függetlenül a vállalkozási formától (beleértve az egyéni vállalkozót, őstermelőt, illetve adószámmal rendelkező magánszemélyt is).
 • nem lehet felszámolás, végelszámolás, kényszertörlés alatt sem az ajánlás, sem jóváírást megelőző hónap utolsó banki munkanapján.
 • a számlanyitást követő első hónapban teljesítse az igényelt számlacsomag díjmentes számlavezetésére vonatkozó feltételeit.
 • A jóváírás a vállalkozás bevételének minősül.