Útkövető

Tartalom megjelenítő

Értékpapír- és ügyfélszámla egyenleg

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy 2016. február 5-től a vonatkozó jogszabályok értelmében a Magyar Nemzeti Bank elektronikus felületén lekérdezhetik a Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett értékpapír- és ügyfélszámláik egyenlegét.

Az értékpapír- és ügyfélszámlával rendelkező, és befektetési szolgáltatást igénybe vevő számlatulajdonos ügyfeleknek a bank havonta küld - a megelőző hónap (tárgyhónap) utolsó napjára vonatkozó egyenleg értesítőt. Az egyenlegértesítő megküldésével egyidejűleg a bank a Magyar Nemzeti Banknak megküldi az adott tárgyhónap utolsó napjára vonatkozóan az értékpapírszámlákon található értékpapírok és az ügyfélszámlákon található pénzeszközökről a jelentését. Az első jelentést, és egyenlegértesítőt a Bank 2016. január 31. napjára vonatkozóan készíti el.

Online lekérdezési felület
Az MNB honlapján, az eszlaweb.mnb.hu/Lekerdezo címen kérdezhető le az ügyfél nevén a Bank által nyilvántartott, és adott tárgyhónapra vonatkozó befektetési szolgáltatási termékek aktuális egyenlegadata. A lekérdezésre a tárgyhónapot követő második hónap 10. munkanapjáig van lehetőség.

ONLINE LEKÉRDEZÉS

A lekérdezéshez szükséges belépési adatok:

  • a Bank által generált egyedi (háromszor nyolc számjegyből álló) belépési azonosító és
  • az egyenlegértesítőn szereplő havonta változó jelszó.

A belépési azonosítót meglévő ügyfeleinek a Bank a negyedéves értékpapír számlakivonaton (ügyfélértesítőn) tünteti fel, míg az új ügyfeleknek szerződéskötéskor adja át.
A havonta változó jelszót az adott havi „Befektetési szolgáltatási termékek egyenleg értesítője” dokumentumon adjuk át írott formában, illetve QR kódba ágyazva, melyet az MNB ÉSZLA Mobilalkalmazásban tud használni. Az alkalmazást letöltheti a https://eszlaweb.mnb.hu/mobilapp/ oldalról.

Biztonsági ajánlások:
Ügyfeleink részére az adatvédelmi témában az alábbi biztonsági ajánlás fokozott betartását tartjuk előremutatónak:

  • Belépési azonosítóját és hozzá rendelt, havonta változó jelszavát senkinek, semmilyen formában ne adja meg, és együtt egy helyen semmilyen körülmények között ne tárolja!
  • Ne készítsen olyan feljegyzést (számítógépén és mobiltelefonján sem), amely illetéktelen kezébe kerülve lehetővé teszi a belépést az Ön nevében!
  • Védje számítógépes eszközét (pl. számítógép, tablet, okostelefon) tűzfallal, rendszeresen frissített víruskereső programokkal, és gondoskodjon arról, hogy az Ön által használt operációs rendszer mindig rendelkezzen a gyártó által javasolt biztonság frissítésekkel.
  • Javasoljuk, hogy legyen a gépén mindig friss vírusleíró állománnyal rendelkező víruskereső és -irtó szoftver, és ennek segítségével rendszeresen végezzen vírusellenőrzést!
  • Határozottan nem javasoljuk, hogy az egyenleg lekérdezése céljából az MNB honlapját nyilvános internethálózaton vagy eszközökön (pl. netkávézók, könyvtárak, könyvesboltok, oktatási intézmények felügyelet nélküli közös használatú számítógépei) keresztül keresse fel, hiszen ezen közös használatú eszközök esetében a megfelelő informatikai védelem nem garantált, nem biztosított.

További információ:
Az MNB internetes felületén történő lekérdezéssel kapcsolatos információkért kérjük, nézze meg az MNB honlapját (www.mnb.hu).
A Raiffeisen Bank tájékoztatásáért kérjük, hívja telefonos ügyfélszolgálatunkat a 06-80-488-588-as telefonszámon, vagy keresse fel valamelyik bankfiókunkat.

Vonatkozó jogszabályok:

  • 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól (Bszt.);
  • 2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról (Tpt.);
  • 36/2015 (IX.24.) MNB Rendelet az értékpapírszámla, ügyfélszámla belépési azonosító és jelszó megképzésének módszertanáról, a kapcsolódó adatszolgáltatásról, valamint az adatbiztonsági követelményeket rögzítő szabályzat, kötelező tartalmi elemeiről.