Tartalom megjelenítő

Csoportos fizetési megbízások

Csoportos átutalások:

 • munkáltatóknak, akik dolgozóik részére a munkabéreket egyidőben és rendszeresen (pl. minden hónap elején) közvetlenül azok bankszámláira fizetik ki,
 • nyugdíjpénztáraknak, a nyugdíjak kifizetésére,
 • biztosító társaságoknak káresemények miatti térítések, bónuszok kifizetésére,
 • értékpapír letétkezelőknek a hozamok, lejárt értékpapírok kifizetésére,
 • önkormányzatoknak segélyek, különböző támogatások kifizetésére.

Csoportos beszedések:

 • biztosító társaságoknak, a biztosítási díjak beszedésére,
 • közműszolgáltató vállalatoknak a telefon, víz, gáz, elektromos áramszolgáltatási díjainak beszedésére,
 • részlethitelt nyújtó, lízingbe adó vállalatoknak a részletek, lízingdíjak beszedésére,
 • önkormányzatoknak a bérlakások, üzlethelyiségek bérleti díjainak beszedésére,
 • lakóközösségeknek a közös költség, lakbér beszedésére.

A csoportos fizetési módok előnyei

A fentebb ismertetett jogcímeken történő fizetésekre a korábbiakban is volt lehetőség a megbízást benyújtó szervezet és az átutalások jogosultjának, illetve a beszedés kötelezettjének számláját vezető bankokkal kötött kétoldalú megállapodások alapján. Ennek a megoldásnak hátránya, hogy a kétoldalú megállapodások bankonként igen eltérőek lehettek, ami jelentős többletterhet ró a megbízásokat benyújtó fél számára.

Az új lehetőség egy egységesített, szabványosított, többoldalú bankközi elszámoláson alapuló, kifejezetten az elektronikus feldolgozást támogató megoldás bevezetésével a kétoldalú kapcsolatoknál ésszerűbb és egyszerűbben kezelhető alternatíva, mert

 • a szabványos pénzügyi tranzakciók a folyamat elejétől a végéig biztosítják a feldolgozás automatizálhatóságát.
 • a csoportosan átutalt, illetve beszedett összegek megérkezése időben kiszámíthatóvá válik. Az esetleges hibák kiderítése és kijavítása egyszerűbben megtehető.
 • az eddigi több partnerrel kötött kétoldalú megállapodások helyett elég egy (számlavezető) bankkal megállapodni, amely biztosítja az összes többi bank ügyfélszámláinak elérését is.

Elég egy bankhoz csatlakozni sok helyett...

Optimalizálás

Csoportos átutalások esetén bankunk további szolgáltatást is nyújt Önöknek. Ennél a megbízástípusnál Önök azt az időpontot is megadhatják, amikortól a kedvezményezett teljes körűen rendelkezhet a számláján jóváírt összeggel. Ebből következően a terhelés időpontja függ az átutalás folyamatának időigényétől.

Amennyiben igénybe veszik az optimalizálás funkciót, bankunk vállalja, hogy megbontja az egyes csoportos átutalásokat aszerint, hogy a kedvezményezett bankszámláját vezető hitelintézet:

 1. közvetlenül vagy

 2. közvetetten csatlakozik a Giro rendszerhez, vagy esetleg

 3. belső átvezetésről van szó és a kedvezményezett is bankunknál vezeti számláját.

Az egyes átutalások időigénye ugyanis mindhárom esetben más és más.

Az egyes részcsoportokat ezután a Bank minden esetben a lehetséges utolsó napon továbbítja, biztosítva azt, hogy:

 • a kedvezményezettek még megkapják a kívánt napon az átutalt összeget,
 • az Önök számláját viszont a lehető legkésőbbi időpontban terheljük meg, ami így konkrét kamatnyereséget jelent Önöknek.