Tartalom megjelenítő

Online számlanyitás, fióklátogatás nélkül

Új Raiffeisen vállalkozói számláját már online is megnyithatja, anélkül, hogy fel kellene keresnie bankfiókunkat.

ÉRDEKEL

 

Egyszerűen és kényelmesen nyithat számlát vállalkozása részére, ha:

 • Ön Magyarországon született magyar állampolgár, és a vállalkozás önálló képviseletére jogosult vezető tisztségviselője vagy egyéni vállalkozó
 • Vállalkozása jelenleg nem vezet céges számlát a Raiffeisen Banknál
 • Vállalkozása magyar adóilletőségű, és tényleges tulajdonosai Magyarországon született Magyarországon adózó magyar állampolgárok (tehát kizárólag magánszemélyek tulajdonában van, a tulajdonosok között nem található vállalkozás)
 • A tényleges tulajdonos(ok) nem kiemelt közszereplő(k), nem kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója(i), illetve kiemelt közszereplővel nem áll(nak) kapcsolatban
 • Működő, vagy alakuló vállalkozása az alábbi cégformák egyikében működik: Egyéni vállalkozó, Kft., Bt., Kkt., Egyéni cég, Szövetkezet, mely nem állhat felszámolási, kényszertörlési, reorganizációs vagy csődeljárás, illetve végelszámolás alatt, illetve ezen eljárások megindítása nincs folyamatban, valamint az egyéni vállalkozó a tevékenységét nem szünetelteti, vagy nincs megszüntetés alatt
 • Vállalkozása éves nettó árbevétele nem haladja meg a 296 millió Ft összeget
 • Vállalkozása a 2013. évi CCXXXVII. tv. (Hpt.) szerint nem minősül pénzügyi intézménynek

 

Az igénylés során a következőkre lesz szüksége:

Dokumentumok

 • Kártya formátumú személyazonosító igazolvány vagy jogosítvány
 • Magyar lakcímkártya
 • Egyéni vállalkozó kivételével társasági szerződés, illetve alapító okirat (es3, pdf vagy kép formátumban)
 • Alakuló gazdasági társaság esetén - a fentieken túl - érkeztetett elektronikus bejegyzési kérelem (es3 formátumban), elektronikus tértivevény (et3 formátumban) és tanúsítvány

Eszközök

 • Az igénylés elindításához: laptop vagy asztali számítógép vagy tablet
 • A dokumentumok letöltéséhez a felugró (pop-up) ablakok engedélyezése
 • A videóazonosításhoz:
  • kamera, mikrofon/headset bekapcsolt állapotban és Google Chrome vagy Mozilla Firefox böngésző vagy
  • okostelefon
  • Az IDnow alkalmazás a böngészőben beállított nyelv alapján indul el magyarul vagy angolul.
 • 1.5 Mbit/s sebességű internet kapcsolat (az internet sebességét itt ellenőrizheti)
 • A rögzített videó beszélgetés visszanézéséhez pendrive olvasására alkalmas, USB csatlakozóval ellátott eszköz

A Raiffeisen VideoBank szolgáltatáson keresztül egy Ön által indított videóhívással tudja elkezdeni az azonosítást.

Az online számlanyitáskor videóazonosítást végzünk a számlanyitásra jogosult személlyel, amelyhez az IDnow GmbH által fejlesztett alkalmazást használjuk!

Tájékoztató az elektronikus szerződéskötésről
A Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. 6:82. § szerint az alábbiakról tájékoztatjuk: A szerződéskötés technikai lépéseit a fentiekben a "7 egyszerű lépés" cím alatt megtalálja. A megkötendő számlaszerződés írásba foglalt szerződésnek minősül. A számlaszerződést - ideértve az Ügyféllel folytatott beszélgetésről készült videofelvételt is - a Raiffeisen Bank Zrt. a saját rendszerében rögzíti, eltárolja és az Ügyfél számára utóbb hozzáférhetővé, visszakereshetővé teszi, továbbá a Raiffeisen Bank Zrt. a számlaszerződés szövegét elektronikus levélben (e-mailben) az Ügyfél által megadott e-mail címre is elküldi elektronikus bélyegzővel ellátva. A szerződés nyelve a magyar. A szerződéskötés során az Ügyfélnek az általa megadott, vagy a Raiffeisen Bank Zrt. kitöltést segítő rendszere által kitöltött adatok kijavítására, vagy megváltoztatására mindaddig lehetősége van, amíg azokat a honlapon történő végső jóváhagyáskor el nem fogadja. A választott szolgáltatások és a megadott adatok módosítására ezt követően az auditált elektronikus hírközlő eszköz útján végzett valós idejű ügyfél-átvilágítás (a videóhívás folyamat) során is lehetősége van. A videóhívás folyamat lezárását követően további módosításra, javításra már csak utólagos kétoldalú szerződésmódosítással kerülhet sor. A Raiffeisen Bank Zrt. magára nézve kötelezőnek ismeri el a Raiffeisen Bank International Csoport Magatartási Kódexét, amely az etikus üzleti magatartásra vonatkozó közös értékeket és minimumszabványainkat tartalmazza. A magatartási kódex elérhető itt.

További tájékoztatók:
Tájékoztatjuk, hogy az online számlanyitási szolgáltatásunk kizárólag úgy vehető igénybe, ha egyúttal Mastercard Business bankkártyát, Raiffeisen Direkt telefonos szolgáltatást és Raiffeisen DirektNet internetes banki szolgáltatást is igényel, mert ezen szolgáltatások együttesen biztosítják az Ön vállalkozása számára a kényelmes és teljes körű távoli ügyintézést. Ha személyesen bankfiókban is kíván ügyet intézni, akkor az online számlanyitást követően az első fióki látogatáskor aláíráskartonon rögzítjük a vállalkozás képviseletére jogosult személy adatait és aláírásképét, amely szükséges ahhoz, hogy a vállalkozás számlájával kapcsolatos megbízásokat a fiókjainkban is meg tudjon adni. Az aláíráskarton kitöltéséhez hozza magával a személyazonosító okmányait és az aláírás-mintát vagy aláírási címpéldányt.