Tartalom megjelenítő

Online Vámfizetés

Egyszerűen és gyorsan intézheti a vámfizetést!

Az Online Vámfizetést Önnek ajánljuk, ha

  • külkereskedelmi tevékenysége miatt vám, adó és egyéb díjak megfizetésére kötelezett,
  • előnyben részesíti az online ügyintézést,
  • sajnálja az idejét sorban állással tölteni.

Azért érdemes az Online Vámfizetést választania, mert

  • nem kell befáradnia a bankfiókba a vámterhek megfizetéséhez, mert telephelyén saját számítógépéről kényelmesen és gyorsan elindíthatja fizetési megbízását,
  • a vámhatóság által kiállított határozat kézhezvételét követően azonnal indíthatja az átutalást,
  • egyszerűsödik a vámeljárás, és felgyorsul a levámolt áruk kiadása, mert negyedórás rendszerességgel frissítjük a vámhivatalok felé az utalások adatait, így amennyiben a vámhatározat kézhezvételét követően azonnal elindítja a vámfizetést, akkor a lehető leghamarabb átvehetik a levámolt árukat,
  • nem szükséges a papíralapú igazolások beszerzése a vámutalások bizonyítására, 
  • a sikeres vámfizetésekről SMS üzenetben értesítjük,
  • a szolgáltatás díjmentes.

A kapcsolódó átutalások, igazolások, valamint az SMS értesítések után az ügyféllel egyeztetett és az aláírt Díjtáblázatban vagy a mindenkor aktuális Vállalati Kondíciós listában szereplő, az adott típusú átutalásra, igazolásra megállapított díjat, az SMS üzenetek után havi átalánydíjat számítjuk fel.

Hogyan működik az Online Vámfizetés?

Az Online Vámeljárás során a Raiffeisen Bank elektronikus csatornáin - Raiffeisen Electra szoftver, DirektNet internetbank, MultiCash - keresztül indított megbízások a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál (NAV) lekérdezhetővé, azonosíthatóvá válnak. Ezzel a NAV a vámbefizetést biztosítottnak, az utalást visszavonhatatlannak tekinti, így a sikeres NAV lekérdezést követően az áru azonnal kiadható. Bármelyik, a bankunknál vezetett bankszámláról kezdeményezhető az átutalás a NAV felé. Az elektronikus csatornákon kívül a papíralapon, vagy telefaxon benyújtott megbízások is lekérdezhetőek, és azonosíthatóak a NAV által.

  Az Online Vámfizetés használatához mindössze az Útmutató egy példányát szükséges elküldenie az igénybevételi záradék cégszerű aláírásával.